BIBLIOGRAFIA

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. ag, Głupota czy złośliwość?, 1990, nr 1, s. 2.
 2. ag, Targowa środa, 1990, Nr 1, s. 2.
 3. Informacja z prac Sejmiku Samorzadowego Województwa Tarnowskiego, 1990, nr 1, s. 5.
 4. Łukasik E., Informacja o działalności Rady Gminy w Brzosku, 1990, nr 1, s. 5.
 5. Nowi radni, 1990, nr 1, s. 5.
 6. W. T., Ceny-chleb, 1990, nr 1, s. 7
 7. wisz., Nowe rozwiązania komunikacyjne, 1990, nr 1, s. 6.
 8. WiT., Prywatyzacja, 1990, nr 1, s. 2
 9. Wójt Gminy, [informacje bieżące], 1990, nr 1, s. 8.
 10. Wójt gminy, Reorganizacja Urzędu Gminy, 1990, nr 1, s. 4.
 11. Z przymrużeniem oka, 1990, nr 1, s. 7; nr 2, s. 7; 1991, nr 1, s. 7; 1991, nr 2, s. 7; 1991, nr 6, s. 9
 12. ag, Zwierzchności Gminnej pod rozwagę, 1990, nr 2, s. 2.
 13. Bezrobotni, 1990, nr 2, s. 7. /stan z dnia 28 sierpnia 1990 r. /; 1991, nr 5, s. 7. /stan z 30. 08. 91r./
 14. Chmura Jan, Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich, 1990, nr 2, s. 5.
 15. Łukasik E., Z prac Rady Gminy w Brzostku, 1990, nr2, s. 5.
 16. Stanaszek W., Samorząd i administracja rządowa, 1990, nr 2, s. 4.
 17. Wójt Gminy, Nie ma jak handel, 1990, nr 2, s. 5.
 18. Kaput Maria, Wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich, 1991, nr1, s. 5.
 19. le, Bliżej świata II, 1991, strr 5, Dodatek /telefonizacja Gminy Brzostek, patrz 1991, nr 1, s. 1, cz. 1/
 20. Łukasik E., Informacja o działalności Rady Gminy w Brzostku, 1991, nr 1, s. 5.
 21. Stanaszek W., Problemy brzosteckiej telefonizacji, 1991, nr 1, s. 1, 5. /Patrz 1991, nr 5. Dodatek, cz. II/
 22. Tyburowski K., Niezależny sołtys Stanisław Cholewiak, 1991, nr 1, s. 1, 5.
 23. wisz, Wybory Prezydenta, 1991, nr 1, s. 2.
 24. ab, Sytuacja w zakładach pracy w Brzostku, 1991, nr 2, s. 2.
 25. ag, Gmina Brzostek w statystyce na dzień 1 stycznia 1991r., 1991, nr 2, s. 2.
 26. amator, Kolejny krok w drodze do telefonizacji Gminy, 1991, nr 2, s. 4.
 27. Bap, Bezrobocie, 1991, nr 2, s. 4.
 28. Bap, Likwidacja Izby Porodowej?, 1991, nr2, s. 5.
 29. Bap, Słodka fabryka na własność Gminy?, 1991, nr 2, s. 1, 2.
 30. lat., Dochody Gmin, 1991, nr 2, s. 4.
 31. Łukasik E., Informacja o działalności Rady Gminy w Brzostku za okres od początku bieżącego roku, 1991, nr 2, s. 1, 2.
 32. Tomaszewska G., Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Brzostku, 1991, nr 2, s. 5.
 33. Urząd Wojewódzki, 1991, nr 2, s. 7. /adresy Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie/
 34. wisz, Prywatyzacja bloków, 1991, nr 2, s. 1.
 35. WT, Czyżby powrót jarmarków, 1991, nr2, s. 8.
 36. WT, Komputer w Gminie, 1991, nr 2, s. 2
 37. Chmura Jan, Z prac Zarządu Gminy, 1991, nr 3-4, s. 1.
 38. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Brzostku sprzeda w drodze przetargu nieograniczonego, 1991, nr3-4, s. 10.
 39. M. K., Cennik usług rolniczych-SKR Brzostek 1991, nr 3-4, s. 9.
 40. Ogrodnik F., Na brzosteckim rynku, 1991, nr 3-4, s. 2.
 41. Pruchnik L., Wciąż przybywa placówek handlowych, 1991, nr 3-4, s. 2.
 42. Redakcja, Od redakcji, 1991, nr 3-4, s. 2. /podziękowanie/
 43. wis, Jaki będzie końcowy efekt, 1991, nr 3-4, s. 2 /poszukiwania/
 44. Zebranie informacyjne z przedstawicielami Banku, 1991, nr 3-4, s. 10.
 45. Bap, Tak trzymać!, 1991, nr 5, s. 3. /przystanek autobusowy w Brzostku-nowy/
 46. Le, Jak się strzyc to tylko w Brzostku, 1991, nr 5, Dodatek.
 47. Pruchnik L., Działalność produkcyjno-usługowa w Gminie Brzostek, 1991, nr 5, s. 2.
 48. Redakcja, Mieszkania w blokach na sprzedaż, 1991, nr 5, s. 7.
 49. Stanaszek W., Informacja z działalności Rady Gminy w Brzostku, 1991, nr 5, s. 2, 3.
 50. Bap, Nowa apteka, 1991, nr 6, s. 5. /apteka p. Godawskiej/
 51. Kronika wyborcza, 1991, nr 6, s. 1.
 52. Lisowska W., Rada Gminy Informuje!, 1991, nr 6, s. 5.
 53. Łukasik E., Ośrodek Pomocy Społecznej, 1991, nr 6, s. 3.
 54. Mariusz, Z uczniowskiego notesu, 1991, nr 6, s. 6. /strajk rolników w budynku gminy/
 55. P. R., Co dalej z mieszkaniami komunalnymi?, 1991, nr 6, s. 5.
 56. Słupek J., Redakcja Wiadomości Brzosteckich, 1991, nr 6, s. 8.
 57. W. S., Telefonizacja, 1991, nr 6, s. 1. 3.
 58. Łazowski E., Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 1993, nr 1, s. 5.
 59. Chmura J., Wójt Gminy informuje, 1993, nr 1, s. 2.
 60. Król J., Telefonizacja, 1993, nr1, s. 4.
 61. L. B., Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa, 1993, nr 1, s. 4.
 62. M. K. G., 1993, nr 1. S. 14. /budowa nowego przepustu oraz mostu w Kamienicy Górnej/
 63. Skarbnik Gminy, Budżet, 1993, nr 1, s. 3.
 64. Urząd Gminy, 1993, nr 1, s. 4. /struktura UG w Brzostku/
 65. Król Jan, Planowanie przestrzenne, 1993, nr2, s. 11.
 66. Lisowska W., Informacja Rady Gminy w Brzostku, 1993, nr 2, s. 2.
 67. Łukasik E., Pomoc społeczna w Gminie, 1993, nr 2, s. 3.
 68. Ryndak A., Bezrobocie, 1993, nr 2 s. 11.
 69. Szczepański A., 1993, nr 2, s. 11, /tablica wmurowana na budynkuUG/
 70. Nowicka J., Dziurawy dach, 1993, nr 3, s. 6.
 71. ab, Spotkanie Wójta z mieszkańcami Brzostka, 1993, nr 3, s. 2.
 72. bap, Wybory do Parlamentu RP w Gminie Brzostek, 1993, nr 3, s. 6, 7.
 73. Lisowska W., Informacja Rady Gminy w Brzostku, 1993, nr 3, s. 3.
 74. do, Pani Walewska na Brooklynie, 1994, nr 1, s. 20. /fabryka kosmetyków „Miraculum”/
 75. Lisowska W., Informacja Rady Gminy w Brzostku, 1994, nr 1, s. 14, 15.
 76. Opłaty targowe, 1994, nr 1, s. 2.
 77. Tabelaryczny wykaz: przebiegu komunalizacji na terenie Gminy Brzostek gruntów skomunalizowanych z ich podziałem na grupy, obiektów komunalnych z podziałem na grupy rodzajowe, 1994, nr 1, s. 8, 9.
 78. tak, Czy wrócą dawni właściciele?, 1994, nr 1, s. 2 /posiadacze mienia pożydowskiego/
 79. Tyburowski W., Plan dochodów budżetu Gminy na 1994 r. -projekt; Projekt wydatków budżetu Gminy na 1994r; Inwestycje w Gminie, 1994, nr 1, s. 4, 5, 6.
 80. Tyburowski W., Podatek od nieruchomości, 1994, nr 1, s. 13.
 81. Tyburowski W., Przebieg komunalizacji-II półrocze 1993r., 1994, nr 1, s. 3.
 82. Tyburowski W., Sprawozdanie Zarządu Gminy za IV kwartał 1993r., 1994, nr 1, s. 3.
 83. vic, Czy szalet tylko miastu przystoi?, 1994, nr 1, s. 20.
 84. vic, Trzy place targowe, 1994, nr 1, s. 19.
 85. Wydział Geodezji, Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brzostek, 1994, nr 1, s. 7.
 86. Wyższe podatki od środków transportowych, 1994, nr 1, s. 13, 14.
 87. aa, Jak nas widzą tak nas piszą, 1994, nr 2, s. 19. /problem czystości wokół Brzostku/
 88. Kalendarium, 1994, nr 2, s. 15.
 89. Lisowska W., Informacja Rady Gminy w Brzostku, 1994, nr 2, s. 6.
 90. Nowelizacja w obniżce podatków, 1994, nr 2, s. 2.
 91. Szczepański A., Durna lex sed lex, 1994, nr 2. S. 19. /nowe rozporządzenie Polskiej Poczty/
 92. Urząd Gminy, Budżet uchwalony, 1994, nr 2, s. 3, 4.
 93. Wykaz zadań inwestycyjnych na 1994 r., 1994, nr 2, s. 18.
 94. Zabytek Klasy „0” w Brzostku, 1994, nr 2, s. 5. /ruiny starego drewnianego domu, przy ul. Łukasiewicza/
 95. Bank Spółdzielczy, 1994, nr 3, s. 16, 17. /znaczenie pojęć bankowych/
 96. Biuro Rady Gminy, Rejestr kandydatów na radnych do Rady Gminy w Brzostku, 1994, nr 3, s. 6.
 97. Kalendarium, 1994, nr 3, s. 20.
 98. Pracownicy, Urząd Pocztowy wyjaśnia, 1994, nr 3, s. 18. /wyjaśnienie dotyczy artykułu Szczepańskiego A. z 1994/2/
 99. Szczepkowicz P., Wybory samorządowe, 1994, nr 3, s. 7.
 100. Uchwała Nr XXXVIII/240/94, Uchwała Nr XXXVIII/239/94, Uchwała Nr XXXVIII/238/94, Uchwała Nr XXXVIII/237/94, Uchwała Nr XXXVII/236/94, Uchwała Nr XXXVII/235/94, Uchwała Nr XXXVII/234/94, Uchwała Nr 95/94, 1994, nr 3, s. 4, 5.
 101. Brakuje ci pieniędzy weź kredyt w Banku, 1995, nr 2, s. 20.
 102. Co nas budzi, 1995, nr 2, s. 15.
 103. Handel uliczny czym powinien być a czym jest, 1995, nr 2, s. 9.
 104. Kalendarium, 1995, nr 2, s. 18.
 105. Konsumencie poznaj swoje prawa, 1995, nr 2, s. 8.
 106. Kontrola gospodarki finansowej Gminy Brzostek, 1995, nr 2, s. 2.
 107. Rada Gminy obraduje, 1995, nr 2, s. 2.
 108. Szczepański A. Uważajcie! Dziura w moście Byście które nie wpadłoście 1995, nr 2, s. 15.
 109. aa, Słuchać ptaków czy motorów, 1995, nr 1, s. 12.
 110. Informacja o działalności Rady Gminy w Brzostku, 1995, nr 1, s. 2.
 111. Kalendarium, 1995, nr 1, s. 16.
 112. Kontrowersyjna inwestycja, 1995, nr 1, s. 9. /list do Wojewody Tarnowskiego o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Brzostku w części dopuszczającej budowę stacji paliw pod Kleciami/
 113. Od Redakcji, 1995, nr 1, s. 8. /zbadane fakty dot. budowy stacji paliw pod Kleciami/
 114. Plan Dochodów Budżetu Gminy na 1995r, 1995, nr 1, s. 3, 4.
 115. Rączka B., Ryba Z., Do Redakcji, 1995, nr 1, s. 8. /problem budowy stacji paliw pod Kleciami/
 116. Toge, Z życia wsi, 1995, nr 1, s. 5.
 117. Wardawa Piotr, Pan Zygmunt Ryba, 1995, nr 1, s. 10. /odpowiedz radcy prawnego na list złożony przez P. Rybę Z./
 118. Więcej światła, 1995, nr 1, s. 14.
 119. Wybory ławników ludowych i członków kolegium ds. Wykroczeń, 1995, nr 1, s. 5.
 120. aa, Kto tu rządzi, 1995, nr 3, s. 7.
 121. bb., Telefony, Telefony, 1995, nr 3, s. 9.
 122. Jak dostać swoją część, 1995, nr 3, s. 6. /świadectwa udziałowe/
 123. Lisowska W., Informacja Rady Gminy w Brzostku, 1995, nr3, s. 2.
 124. Lisowska W., Związek Gmin „Wisłoka” 1995, nr 3, s. 2.
 125. Niedługo wybory, 1995, nr 3, s. 8.
 126. To trzeba zmienić To nam się podoba, 1995, nr 3, s. 11.
 127. Czytelniczka, Głupota czy bezmyślność, 1995, nr 4, s. 9. /bezczeszczenie polskich cmentarzy/
 128. Klub Pracy, 1995, nr 4, s. 12.
 129. Lisowska W., Informacja Rady Gminy w Brzostku, 1995, nr 4, s. 3.
 130. Nosal J., Jak wybieraliśmy Prezydenta, 1995, nr 4, s. 2, 3.
 131. Wygoda czy życie?, 1995, nr 4, s. 9.
 132. Z prac Rady Gminy. Ostatnia sesja, 1995, nr 4, s. 4.
 133. Brać czy nie brać, 1996, nr 5, s. 5. /problem przejęcia ośrodków zdrowia przez urzędy/
 134. Kiedy do Banku, 1996, nr 5, s. 15. /odpowiada Dyrektor Banku Genowefa Tomaszewska/
 135. Kto remontuje, 1996, nr 5, s. 15. /odpowiada Kierownik Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzostku Leszek Bieniek/
 136. Lisowska W., Uzupełnienie do artykułu „Ostatnia Sesja” WB nr 4(17), 1996, nr 5, s. 5.
 137. Referenda uwłaszczeniowe oficjalnie nieważne, 1996, nr 5, s. 4.
 138. Wzięli sprawy w swoje ręce, 1996, nr 5, s. 15.
 139. Z prac Rady Gminy, 1996, nr 5, s. 5.
 140. Z. R., Pilnie potrzebne szalety, 1996, nr 5, s. 15.
 141. Ostrowski M., Nie zgłaszał kandydatury a został wylosowany, 1996, nr 6, s. 8.
 142. Pakulski Z., Kupno działki, 1996, nr 6, s. 12. /przedruk z tygodnika budowlanego/
 143. Ramut M., Łamanie prawa w naszej Gminie, 1996, nr 6, s. 8.
 144. Raś Z., Jak wyrzucono radnego sprzed oblicza Zarządu, 1996, nr 6, s. 9.
 145. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 1996, nr 6, s. 2.
 146. Tajna sesja w grajdole, 1996, nr 6, s. 2.
 147. Woda W., Rozporządzenie Nr 11/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 marca 1996r. w sprawie zwalczania wścieklizny, 1996, nr 6, s. 9.
 148. Wojnarowska U., Spotkanie z Posłem, 1996, nr 6, s. 4, 5.
 149. aa, Ile krów kóz i baranów, 1996, nr 7, s. 7. /powszechny spis rolny/
 150. Kłęk K., Dlaczego BS nie chce odpowiedzieć, 1996, nr 7, s. 8.
 151. Ostrowski M., Korupcja czy szantaż, 1996, nr 7, s. 8.
 152. Rada Sołecka, Samorząd Wiejski, 1996, nr 7, s. 5.
 153. Szukała E., Sesja Rady Gminy, 1996, nr 7, s. 3.
 154. Telefony Telefony, 1996, nr 7, s. 3.
 155. Telekomunikacja dębicka w stronę normalności, 1996, nr 7, s. 3.
 156. Wojnarowska U. I kto tu atakuje, 1996, nr 7, s. 3.
 157. Wojnarowska U., Nowe twarze u steru władzy, 1996, nr 7, s. 2.
 158. Numery telefonów automatycznej sieci telefonicznej w Gminie Brzostek, 1996, nr lipiec, s. 8, 9.
 159. Od Redakcji, 1996, nr lipiec, s. 5.
 160. Ostrowski M., Lakoniczna odpowiedz czy spławienie petenta, 1996, nr lipiec, s. 5.
 161. Potrzeba J., W sprawie jawności wynagrodzeń, 1996, nr lipiec, s. 5.
 162. Półtorak R., Rozporządzenie Nr 18/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 1 lipca 1996r., 1996, nr lipiec, s. 11. /w sprawie wścieklizny u zwierząt/
 163. Wojnarowska U., Dziwna sesja, 1996, nr lipiec, s. 6.
 164. Wojnarowska U., Następna dziwna sesja, 1996, nr lipiec, s. 6.
 165. Aktualności, 1996, nr sierpień, s. 4.
 166. Brunon, Bój się powiatu, 1996, nr sierpień, s. 6.
 167. Czytelnicy piszą, 1996, nr sierpień, s. 12. /niezgodność poglądów w sprawie publikowania wynagrodzeń niektórych pracowników samorządowych/
 168. Kolbusz M., Z działalności GOPS w Brzostku, 1996, nr sierpień, s. 6.
 169. Publiczny szalet w Brzostku, 1996, nr sierpień, s. 5.
 170. Wojnarowska U., Można walczyć i z wiatrakami, 1996, nr sierpień, s. 4. /m. in. wyproszenie z sali obrad dziennikarzy/
 171. Demokracja na wagę żwiru, 1996, nr październik, s. 2.
 172. Mieszkańcy osiedla, Zróbcie sobie sami, 1996, nr październik, s. 12. /niżej artykułu zamieszczono odpowiedź redakcji/
 173. Ramut M., Zażalenie na umorzenie dochodzenia w sprawie niedopełnienia obowiązku ogłoszenia przetargu przez Wójta Gminy Brzostek, 1996, nr październik, s. 12.
 174. wat, O słów znaczeniu. . ., słówek kilka, 1996, nr październik, s. 6. /chaos pojęciowy/
 175. Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej-29. 09. 96., 1996, nr październik, s. 2.
 176. Gadomski M., W trosce o bezpieczeństwo, 1996, nr 8, s. 7.
 177. wat., Polemikę czas zacząć, 1996, nr 8, s. 11. /brak obchodów Święta Niepodległości w Brzostku/
 178. Z prac Rady Gminy; zamienił stryjek siekierkę na...!, 1996, nr 8, s. 3.
 179. Jakie podatki w 1997r., 1997, nr 1, s. 2.
 180. Rok w Radzie Gminy, 1997, nr 1, s. 3.
 181. wat, Od mas do społeczeństwa obywatelskiego, 1997, nr 1, s. 4.
 182. Wojnarowska U., Z wokandy NSA, 1997, nr 1, s. 3. /odmowa zastępcy wójta, udzielenia odpowiedzi o wysokości wynagrodzenia pracowników samorządowych, powędrowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego/
 183. Zebranie wiejskie w Brzostku, 1997, nr 1, s. 13. /telewizja kablowa, spółka wodna, budowa chodników, kanalizacja, plac targowy, zmniejszenie lokalnych podatków/
 184. Bajka Z., Możliwości mediów lokalnych w kreowaniu wizerunku gminy i jej promocji, 1997, nr 2, s. 6.
 185. Budżet gminy Brzostek na 1997r., 1997, nr 2, s. 2.
 186. Jak rządzą inni, 1997, nr 2, s. 5. /gmina Morawica, Wąbrzeźno, Szprotowa, Byczyna/
 187. mar. gad., Jak powstała wspólnota mieszkaniowa w Brzostku, 1997, nr 2, s. 8.
 188. Plebiscyt „Ludzie Roku 96” 1997, nr 2, s. 13. /co piszą o nas inni/
 189. Szych, Brzostek daje przykład, 1997, nr 2, s. 13. /co piszą o nas inni/
 190. Urząd Gminy robi sobie dobrze a lokatorzy płacą, 1997, nr 2, s. 13.
 191. Wiadomości Brzosteckie redaktor naczelny, 1997, nr 2, s. 3. /list do redakcji w sprawie władz samorządowych w Brzostku, bałaganu i podziałów politycznych/
 192. Z polskiego na nasze, 1997, nr 2, s. 3. /nieporozumienie, w sprawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie, o zmianie danych redaktora naczelnego/
 193. Zebranie przyrzucone śmieciami, 1997, nr 2, s. 9.
 194. Koniec pewnej ery, 1997, nr 3, s. 5. /telefonizacja automatyczna Gminy Brzostek/
 195. Krzewy przed urzędem, 1997, nr 3, s. 5.
 196. Sprawdzeni ludzie, 1997, nr 3, s. 5. /obsadzanie stanowisk kierowniczych w drodze konkursu/
 197. Tytuł miesiąca dla „Gazety Tarnowskiej”; . . . i od zarządu wybaw nas Panie” 1997, nr 3, s. 5.
 198. Kolekcja starych powozów Adama Latoszka, 1997, nr 4, s. 1.
 199. Krótko, 1997, nr 4, s. 10. /ofiary śmiertelne, powodzie, pobyt Jana Pawła II w Krośnie, ognisko muzyczne, stare budynki, wymiana nawierzchni rynku, bociany/
 200. Na kogo będziemy głosować w wyborach parlamentarnych, 1997, nr 4, s. 9.
 201. Numery telefonów sieci telefonicznej w gminie Brzostek, 1997, nr 4, s. 7.
 202. Szanowna Pani Redaktor, 1997, nr 4, s. 10. /wypłacenie sumy pieniężnej za zaległy urlop, sekretarzowi UG/
 203. U. W., Z prac Rady Gminy, 1997, nr 4, s. 3.
 204. Warzocha A., Wójt policzył kości sołtysa, 1997, nr 4, s. 3.
 205. Wojnarowska U., Jednak jawne, 1997, nr 4, s. 1, 6. /wynagrodzenie pracowników samorządowych/
 206. Wyniki głosowania w referendum konstytucyjnym 25. 05. 1997r. na terenie gminy Brzostek, 1997, nr 4, s. 2.
 207. Akcja Wyborcza Solidarność, Władysław Bielawa, 1997, nr 5, s. 7.
 208. Jak rządzą się inni, 1997, nr 5, s. 4. /Gmina Wietrzychowice/
 209. Kusior Stanisław, Podziękowanie, 1997, nr 5, s. 7. /podziękowanie za pomoc, w walce z powodzią, w Gminie Wietrzychowice/
 210. Nieodżałowana strata, 1997, nr 5, s. 9. /odeszła Matka Teresa z Kalkuty i Diana/
 211. Pruchnik L., Pomoc dla powodzian, 1997, nr 5, s. 6.
 212. Rynek rynkowi nie równy, 1997, nr 5, s. 9.
 213. Sabik Tadeusz kandydat na posła, 1997, nr 5, s. 14.
 214. Sterkowicz Czesław, Karta Głosowania do Sejmu nr 1 pozycja 4, 1997, nr 5, s. 5.
 215. Szczepkowicz P, Jestem jednym z Was, 1997, nr 5, s. 14. /kampania wyborcza/
 216. U. W., Podróże kształcą, 1997, nr 5, s. 2. /nierozwiązany problem szalet w Brzostku/
 217. Wyborco sprawdź gdzie jest twój lokal wyborczy!, 1997, nr 5, s. 2.
 218. Wybory Parlamentarne; wybieranie nie jest proste!, 1997, nr 5, s. 2.
 219. xx, Z prac Rady Gminy, 1997, nr 5, s. 2.
 220. Zalepiony świat, 1997, nr 5, s. 9. /przedwyborcze szaleństwo plakatowania/
 221. Zegarowski J., Przeproszenie właścicieli „Karczmy” 1997, nr 5, s. 10.
 222. Zmiana w komendzie, 1997, nr 5, s. 9.
 223. Żabiński Władysław kandydat na posła, 1997, nr 5, s. 14.
 224. Informacja o spółce Telekomunikacja Dębicka S. A., 1997, nr 6, s. 4.
 225. Jeszcze o byłej spółce gmin, 1997, nr 6, s. 4.
 226. Numery telefonów sieci telefonicznej w Gminie Brzostek, 1997, nr 6, s. 8, 9.
 227. Propozycje pracy, 1997, nr 6, s. 5.
 228. S. P., Demokracja sterowana, 1997, nr 6, s. 7.
 229. U. G., Cmentarze, 1997, nr 6, s. 15. /utrzymanie cmentarzy na terenie Gminy Brzostek/
 230. Wybory do Sejmu; Wybory do Senatu, 1997, nr 6, s. 2, 3.
 231. Z prac Rady Gminy, 1997, nr 6, s. 4.
 232. aa, Przed wiosennymi wyborami niepokojące sygnały, 1997, nr 7, s. 3.
 233. Czy będzie w Brzostku plac targowy, 1997, nr 7, s. 16.
 234. maga, Gorący i aktualny temat, 1997, nr 7, s. 16. /problem bezpieczeństwa i wypoczynku w Brzostku/
 235. Sołtys wsi Brzostek, Prace Rady Sołeckiej, 1997, nr 7, s. 2.
 236. Z prac Rady Gminy, 1997, nr 7, s. 2.
 237. Sprostowanie, 1998, nr 1, s. 15.
 238. Święta na rynku, 1998, nr 1, s. 14.
 239. Brząkalik P., Ekologia sąsiedzkiego zaufania, 1998, nr 1, s. 12.
 240. Centrum ceramiczne w Brzostku, 1998, nr 1, s. 9. /przejęcie w dzierżawę, cegielnię Brzostek/
 241. Co piszą o nas inni, 1998, nr 1, s. 8. /błędy w G. Krakowskiej, na stronie poświęconej naszej gminie, powierzenie funkcji komendanta rejonowego w Dębicy J. Łazowskiemu/
 242. Kupić wójta, 1998, nr 1, s. 5.
 243. Niż demograficzny, 1998, nr 1, s. 15.
 244. Nowa gazeta, 1998, nr 1, s. 3. /próby stworzenia przez władze gminy nowej gazety/
 245. Postanowienia Rady Gminy z dnia 31 grudnia 1997 r., 1998, nr 1, s. 3.
 246. Przyszłość świata, 1998, nr 1, s. 14.
 247. Więcej publicznych telefonów, 1998, nr 1, s. 14.
 248. Wojewoda tarnowski, 1998, nr 1, s. 14.
 249. Wojnarowska U., Zebranie w sprawie chodnika, 1998, nr 1, s. 11.
 250. Z prac Rady Gminy, 1998, nr 1, s. 2
 251. Znika zieleń, 1998, nr 1, s. 14. /kradzież drzewek z rynku/
 252. Znowu miastem, 1998, nr 1, s. 5.
 253. Czas godziwych emerytur; Reforma polskiego systemu ubezpieczeń, 1998, nr 2, s, 7.
 254. Federacja Konsumentów dla „Wiadomości Brzosteckich” 1998, nr 2, s. 13; 1998, nr 6, s. 10; 1999, nr 6, s. 9.
 255. Numery telefonów sieci telefonicznej w Nawsiu Brzosteckim i Woli Brzosteckiej, 1998, nr 2, s. 9, 10.
 256. Raf., Klucz do biznesu, 1998, nr 2, s. 8. /kurs z zakresu marketingu i biznesu/
 257. Ruszaj A., Biuro poselskie w Brzostku, 1998, nr 2, s. 7.
 258. Ruszkowska K., W miedziowym zagłębiu, 1998, nr 2, s. 6, 7. /Głogów, Polkowice/
 259. Sołtys R., Mości panowie kupą, 1998, nr 2, s. 3.
 260. Systemowa zmiana numeracji, 1998, nr 2, s. 7. /zmiana numeracji telefonów z 6-cio cyfrowej na 7-mio cyfrową/
 261. Z prac Rady Gminy; Brzostek pierwszy do płacenia, 1998, nr 2, s. 2, 3.
 262. Cóż wiemy o reformie administracji, 1998, nr 3, s. 4, 5.
 263. Niewolnica z odzysku, 1998, nr 3, s. 10. /list czytelniczki, na temat wykorzystywania pracowniików przez pracodawców/
 264. Nowe ławki, 1998, nr 3, s. 8.
 265. Oddajcie nam prawa miejskie, 1998, nr 3, s. 8. /artykuł umieszczony w „Gazecie Krakowskiej” dotyczący Ryglic - przedruk/
 266. Odłożone wybory samorządowe, 1998, nr 3, s. 8.
 267. Powódź w naszej gminie, 1998, nr 3, s. 9.
 268. Straż tylko od parady, 1998, nr 3, s. 8.
 269. Warto uzupełnić, 1998, nr 3, s. 8. /uzupełniono dwa numery telefoniczne/
 270. Z prac Rady Gminy, 1998, nr 3, s. 2.
 271. Nieważne zwolnienie, 1998, nr 4, s. 13. /sprawa nauczycielki K. Traciłowskiej/
 272. Dodatkowy dzień wolny, 1998, nr 4, s. 13. /obchody imieninowe w Urzędzie Gminy/
 273. Numery telefonów sieci telefonicznej w Kamienicy Dolnej i Przeczycy, 1998, nr 4, s. 9.
 274. Ostatnia sesja Rady Gminy obecnej kadencji 18 czerwiec 1998 r., 1998, nr 4, s. 4, 5. I
 275. pisz, Zebrania bez celu, 1998, nr 4, s. 8. /przedruk z „Gazety Krakowskiej” dot. przynależności terytorialnej gminy/
 276. Podział dotacji z budżetu wojewody na wodociągi, 1998, nr 4, s. 13.
 277. Przedostatnia sesja, 1998, nr 4, s. 4.
 278. Skoczylasowa M, Tokarz W., Podziękowanie, 1998, nr 4, s. 10.
 279. Wojnarowska U., Forum inicjatyw pozarządowych, 1998, nr 4, s. 11.
 280. aa, Kogo wybierać, 1998, nr 5, s. 2.
 281. ac., Samorząd i demokracja, 1998, nr 5, s. 2.
 282. Do mieszkańców Gminy Brzostek, 1998, nr 5, s. 3. /przedwyborczy program AWS Brzostek/
 283. Kandydaci KW AWS do Rady Powiatu, Kandydaci do Rady Gminy Brzostek, 1998, nr 5, s. 3.
 284. Mieszkanka Brzostku, 1998, nr 5, s. 10. /problem szalet w Brzostku/
 285. Numery telefonów sieci telefonicznej Przeczycy, 1998, nr 5, s. 11.
 286. Potrzeba J., Brzosteckie egipskie ciemności, 1998, nr 5, s. 10.
 287. Samouczek wyborczy, 1998, nr 5, s. 4.
 288. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 1998, nr 6, s. 3.
 289. Komu to przeszkadza, 1998, nr 6, s. 10.
 290. Konkurs internetowy, 1998, nr 6, s. 2.
 291. Miejskie zwyczaje, 1998, nr 6, s. 10.
 292. Nie będzie numerów, 1998, nr 6, s. 10.
 293. Nowy system emerytalny i jego zasady, 1998, nr 6, s. 12., 13.
 294. Po wyborach samorządowych, 1998, nr 6, s. 7, 8, 9.
 295. Reforma Powszechnego Ubezpieczenia Emerytalnego, 1998, nr 6, s. 14.
 296. Wojnarowska U., Moim zdaniem, 1998, nr 6, 2.
 297. Z prac Rady Gminy, 1998, nr 6, s. 2.
 298. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 1999, nr 1, s. 4.
 299. Co i gdzie można załatwić, 1999, nr 1, s. 13.
 300. Do kogo na skargę w Urzędzie Gminy, 1999, nr 1, s. 13.
 301. Podatki i stawki za usługi na 1999r., 1999r, nr 1, s. 2.
 302. Pruchnik L., Zmiany w Urzędzie Gminy, 1999, nr 1, s. 2, 3.
 303. W dębickim powiecie, 1999, nr 1, s. 3.
 304. Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich, 1999, nr 1, s. 5.
 305. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 1999, nr 2, s. 4.
 306. Brzostek w internecie, 1999, nr 2, s. 5.
 307. Odznaczenia dla kombatantów AK, 1999, nr 2, s. 4.
 308. Radny przedstawicielem wyborców, 1999, nr 2, s. 4.
 309. U. W., Czy Gmina może dofinansowywać swoich mieszkańców, 1999, nr 2, s. 2.
 310. Wojnarowska U., Moim zdaniem, 1999, nr 2, s. 3.
 311. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1999r., 1999, nr 2, s. 2.
 312. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 1999, nr 3, s. 4.
 313. Dokument z początku wieku, 1999, nr 3, s. 5.
 314. Urząd Gminy w Brzostku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadań, 1999, nr 3, s. 5.
 315. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I publiczny przetarg ustny, 1999, nr 3, s. 5.
 316. Z prac Rady Gminy, 1999, nr 3, s. 2.
 317. Bezpłatna reklama firm turystycznych i obiektów noclegowych w Internecie, 1999, nr 4, s. 7.
 318. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 1999, nr 4, s. 4.
 319. Pruchnik L., Gospodarowanie mieniem komunalnym, 1999, nr 4, s. 6.
 320. U. W., Uroczysta sesja Rady Gminy, 1999, nr 4, s. 3. /wyróżnienie osób i instytucji/
 321. aa, Ludzie starsi wokół nas, 1999, nr 5, s. 10.
 322. Zarząd Gminy Brzostek informuje, 1999, nr 5, s. 8.
 323. Zarząd Gminy Brzostek ogłasza przetarg nieograniczony, 1999, nr 5, s. 8.
 324. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 1999, nr 6, s. 3.
 325. Budowa linii elektroenergetycznej, 1999, nr 6, s. 11.
 326. Latacz H., Kontrola ruchu drogowego czy dokumentów, 1999, nr 6, s. 11.
 327. Strategia rozwoju gminy, 1999, nr 6, s. 11.
 328. Strony www Gminy Brzostek, 1999, nr 6, s. 10.
 329. Z prac Rady Gminy, 1999, nr 6, s. 4.
 330. Zebranie w sprawie spokoju, 1999, nr 6, s. 11.
 331. Bieniek L., Apel do mieszkańców gminy Brzostek, 1999, nr 7, s. 12.
 332. Nosal J., Zabawa w Internet, 1999, nr 7, s. 11.
 333. R. S., 100 najbardziej wpływowych osób powiatu dębickiego, 1999, nr 7, s. 6.
 334. Ryndak A., Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 1999, nr 7, s. 10, 11.
 335. U. W., Pomoc polskim dzieciom na Ukrainie, 1999, nr 7, s. 11.
 336. Z prac Rady Gminy, 1999, nr 7, s. 7.
 337. Furman H., Drogi gminne, 2000, nr1, s. 3, 4.
 338. Nagrody Rady Gminy, 2000, nr 1, s. 4.
 339. Nosal J., Kiedy nas będzie 14 tysięcy, 2000, nr 1, s. 6. /struktura mieszkańców gminy Brzostek według wieku i płci, stan na 27 grudnia 1999 r/
 340. Obrót mieniem komunalnym, 2000, nr 1, s. 3.
 341. Ondyczy K. {Przeproszenie}, 2000, nr 1, s. 15.
 342. Wojnarowska U., Z własnej woli czy z przymusu; zasady nadawania nazw ulicom, 2000, nr 1, s. 8.
 343. Z prac Rady Gminy, 2000, nr 1, s. 3.
 344. aa, Zniszczony dom, 2000, nr 2, s. 2. /skutki po ulewnym deszczu w Skurowej/
 345. Bajur W., Czytelnicy piszą, 2000, nr 2, s, 5.
 346. Bieniek L., Wójt Gminy Informuje, 2000, nr 2, s. 3.
 347. Dziura w sieci załatana, 2000, nr 2, s. 1. //stacja bazowa dla sieci komórkowej ERA GSM w Bukowej/
 348. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego na tle kraju, 2000, nr 2, s. 8, 9.
 349. Pracownicy SKR Brzostek, Nowy Prezes w SKR, 2000, nr 2, s. 7.
 350. Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Tarnowie, Straż Pożarna ostrzega, 2000, nr 2, s. 15.
 351. Doroczne nagrody Rady Gminy, 2000, nr 3, s. 4.
 352. Patla S., Oświadczenie, 2000, nr 3, s. 11.
 353. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy na uroczystej sesji w dniu 7 czerwca 2000 r., 2000, nr 3, s. 3, 4.
 354. aa, Więcej za mieszkania, 2000, nr 4, s. 9.
 355. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2000, nr 4, s. 10.
 356. Fotointerwencja, 2000, nr 4, s. 15.
 357. Jak cię widzą tak cię piszą, 2000, nr 4, s. 15.
 358. Mały ale potrzebny, 2000, nr 4, s. 16. /nowy most w Grudnej Dolnej/
 359. Mikropożyczki dla mieszkańców terenów wiejskich, 2000, nr 4, s. 12.
 360. Na ratunek mostu, 2000, nr 4, s. 16. /most na Wisłoce do Skurowej/
 361. Telega R., Bezrobotnych coraz więcej, 2000, nr 4, s. 8.
 362. Warto się uczyć geografii, 2000, nr 4, s. 16.
 363. Wojnarowska U., Ustawa o powszechnym uwłaszczeniu obywateli mity i rzeczywistość, 2000, nr 4, s. 9.
 364. Dodolak M., Z prac Zarządu Gminy, 2000, nr 5, s. 3, 4; 2000, nr 6, s, 7, 8; 2001, nr 1, s.8; 2001, nr 2, s.4; 2001 nr 3, s. 6, 7; 2001, nr 4, s. 5; 2001, nr 5, s. 6; 2001, nr 6, s. 6; 2002, nr 1, s. 5; 2002, nr 2, s.4; 2002, nr 3, s. 5; 2002, nr 7, s.12; 2002, nr 9, s. 5; 2002, nr 11, s. 6
 365. Nawsieńskie trojaczki, 2000, nr 5, s. 16.
 366. Nosal J., Wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Brzostek, 2000, nr 5, s. 4.
 367. Pruchnik L., Zasady powoływania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich, 2000, nr 5, s. 14.
 368. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2000, nr 5, s, 3. ; 2000, nr 6, s. 6, 7; 2001, nr 1, s. 5,6,7./ m.in. wykaz ulic dla wsi Brzostek /; 2001, nr 2, s.4; 2001 nr 3, s. 6; 2001 nr 4 s. 5; 2001, nr 6, s.6; 2002, nr 1, s.5; 2002, nr 3, s. 5; 2002, nr 7, s. 12; 2002, nr 11, s. 7; 2002, nr 12, s. 6; 2003, nr 1, s. 6; 2003, nr 2, s. 4; 2003, nr 6, s. 5; 2003, nr 8, s. 6, 7 /Statut Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku /; 2003, nr 10 s. 7; 2003, nr 11, s. 4
 369. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2004, nr 1, s. 5; 2004, nr 2, s. 7; 2004, nr 4, s. 3; 2004, nr 5, s. 3, 4; 2004, nr 7, s. 5; 2004, nr 9, s. 5; 2004, nr 11, s. 3; 2004, nr 12, s. 6, 7; 2005, nr 1, s. 4, 5; 2005, nr 3, s.3,4; 2005, nr 4, s. 6, 7; 2005, nr 5, s. 5; 2005, nr 7, s. 4; 2005, nr 9, s. 3; 2005, nr 10, s. 3; 2005, nr 11, s. 3; 2005, nr 12, s. 3
 370. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2006, nr 1, s. 4, 5; 2006, nr 2, s. 3; 2006, nr 3, s. 3; 2006, nr 4, s. 3; 2006, nr 5, s. 3; 2006, nr 7, s. 3; 2006, nr 8, s. 6; 2006, nr 10, s. 3; 2006, nr 11, s. 4; 2006, nr 12, s. 3; 2007, nr 1, s. 6; 2007, nr 3, s. 3; 2007, nr 4, s. 3; 2007, nr 5, s. 3; 2007, nr 7, s. 7; 2007, nr 9, s. 6; 2007, nr 10, s. 3; 2007, nr 11, s. 6; 2007, nr 12, s. 3;
 371. Zarząd Gminy Brzostek, 2000, nr 5. s. 12. /przetarg nieograniczony, sprzedaż działek/
 372. Zbaraża A., Zakończone inwestycje, 2000, nr 5, s. 16.
 373. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2000, nr 6, s. 8
 374. Cholewiak S., Nowe drogi, 2000, nr 6, s. 16
 375. Garstka B., Gmina pamięta o cmentarzach, 2000, nr 6, s. 23
 376. Grotkowski K., Zastawny T., przepraszają, 2000, nr 6, s. 19
 377. UW, w odwiedzinach u Jubilatki, 2000, nr 6, s. 23
 378. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż działek, 2000, nr 6, s. 10
 379. Zbaraża A., Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 2000, nr 6, s. 19
 380. 100 najbardziej wpływowych osób powiatu dębickiego, 2001, nr 1, s.12,13./przedruk/
 381. aa, Budżet na rok 2001 uchwalony, 2001, nr 1, s.18.
 382. aa, Narodowy spis, 2001, nr 1, s.3.
 383. Krótki leksykon Unii, 2001, nr 1, s.15.
 384. Nosal J., Struktura ludności w Gminie Brzostek, 2001, nr 1, s.9.
 385. Pracownicy Urzędu Gminy, 2001, nr 1, s.20; 2001, nr 2, s.16
 386. U.W., 2001 Światowy Rok Wolontariatu, 2001, nr 1, s.9.
 387. Wynik postępowania przetargowego, 2001, nr 1, s.15.
 388. Zarząd Gminy Brzostek, 2001, nr 1, s.4. /przetarg/
 389. Zbaraża A., Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw(2), 2001, nr 1, s.13.
 390. Krótki leksykon Unii, 2001, nr 2, s.12.
 391. U.W., Zwiększa się czy maleje, 2001, nr 2, s.5. /bezrobocie w Gminie Brzostek /
 392. Warunki wykupu mieszkań komunalnych, 2001, nr 2, s.4.
 393. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż w drodze negocjacji, 2001, nr 2, s.6. / działki /
 394. Zarząd Gminy Brzostek, 2001, nr 2, s.14. /przetarg nieograniczony na usługi transportowe w 2001 r/
 395. Bezpieczniej na drodze, 2001, nr 3, s.14./ oddany do użytku chodnik w Kleciach /
 396. Kontrola umów na wywóz odpadów komunalnych, 2001, nr 3, s.5.
 397. Na ratunek kapliczce, 2001, nr 3, s.14.
 398. Owocna współpraca, 2001, nr 3, s.14,/ budowa parkingu samochodowego w Rynku /
 399. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek przeznaczonych do sprzedaży, 2001, nr 3, s.14.
 400. Wymiana praw jazdy, 2001, nr 3, s.7.
 401. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2001, nr 4, s.2-4.
 402. Gminna Komisja Wyborcza,Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Brzostku, 2001, nr 4, s.4.
 403. Nosal J., Wyniki wyborów do Sejmu w Gminie Brzostek, Wyniki wyborów do Senatu w Gminie Brzostek, 2001, nr 4, s. 6-7.
 404. Szukała E., Nowy Przewodniczący Rady Gminy, 2001, nr 4, s.4.
 405. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg, 2001, nr 4, s.14 / nieruchomości, nieruchomości zabudowane, lokale użytkowe /
 406. II Publiczny Przetarg Ustny, 2001, nr 5, s.12 / działka położona we wsi Brzostek, działka położona we wsi Kamienica Górna, lokal przy ul. M.N. Mysłowskiego 9/
 407. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Brzostku z dnia 23 października 2001 r., 2001, nr 5, s.11.
 408. Zawiadomienie, 2001, nr 5, s.14 /decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: budowa mostu w Kamienicy D./
 409. Zbaraża A., Remonty kapliczek, 2001, nr 5, s.7.
 410. f.l., Nowa radna w Brzostku, 2001, nr 6, s.10
 411. Informacja Urzędu Gminy o obrocie mieniem komunalnym, 2001, nr 6, s,12
 412. Król J. Nagroda dla Gminy, 2001, nr 6, s.12/ na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich /
 413. Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2002 rok, 2001, nr 6, s.11
 414. Bieniek L., Budżet gminy na rok 2002 uchwalony, 2002, nr 1, s. 4
 415. Cholewiak A., Ile kosztuje nas zima, 2002, nr 1, s.4
 416. f.l., Brzostek większy o 160 ha, 2002, nr 1, s.5.
 417. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2001 r., 2002, nr 1, s.6
 418. Właściciele i użytkownicy nieruchomości położonych w Gminie Brzostek, 2001, nr 5, s.14 / utrzumanie czystości i porządku /; 2001, nr 6, s.9; 2002, nr 1, s. 6
 419. f.l., Wirtualne aktualności, 2002, nr 2, s.14
 420. Maziarz M., Nagrody za makulaturę, 2002, nr 2, s.12
 421. PS., Czy już musiał zakończyć swój żywot, 2002, nr 2, s.3 / most na Wisłoce w Skurowej /
 422. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż w drodze negocjacji, 2002, nr 2, s.3
 423. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2002, nr 3, s. 2, 3, 4.
 424. f.l., Na nich możemy zawsze liczyć, 2002, nr 3, s.7/ skutki potężnej wichury /
 425. f.l., Pozytywne skutki wichury, 2002, nr 3, s.8
 426. Pomysł na kolorowy świat, 2002, nr 3, s. 16
 427. Rozkład jazdy autobusów firmy “Haltrans” 2002, nr 4, s.8
 428. Rozkład jazdy autobusów firmy “Monis” 2002, nr 4, s.7,8
 429. Rozkład jazdy autobusów PKS Dębica, 2002, nr 4, s. 9-10
 430. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek, 2002, nr 4, s.5
 431. Zawiadomienie, 2002, nr 4, s.5 /do wglądu decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu/
 432. Zbaraża A., Narodowy Spis Powszechny, 2002, nr 4, s.5
 433. Bieniek L., Redakcja “Wiadomości Brzosteckich” 2002, nr 5, s.11/ realizacja inwestycji-kanalizacja sanitarna wsi Brzostek /
 434. Bugno F., Znany z imienia i nazwiska, 2002, nr 5, s.9
 435. f.l., I miejsce dla strony internetowej, 2002, nr 5, s.16
 436. Zarząd Gminy w Brzostku ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół, 2002, nr 5, s.4
 437. Zbaraża A., Już niedługo, 2002, nr 5, s.4, 5 / budowa mostu na Wisłoce w Skurowej /
 438. I.N., Budowa mostu, 2002, nr 6, s.16.
 439. J.N., Nagrody dla Rady Gminy, 2002, nr 6, s.5
 440. Odznaczenie dla sołtysa, 2002, nr 6, s. 11
 441. Zarząd Gminy w Brzostku ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, 2002, nr 6, s.10
 442. AZ, Budowa mostu na półmetku, 2002, nr 7, s.15
 443. Bieniek L., Łukasik E., Informacja o działalności samorządu gminnego w latach 1999-2002, 2002, nr 7, s.3
 444. Bugno F., Kto sieje wiatr zbiera burze, 2002, nr 7, s.10
 445. Darmowe reklamy wyborcze, 2002, nr 7, s.6
 446. f.l., Gimbus dla Brzostku, 2002, nr 7, s.6
 447. f.l., Mniej radnych, 2002, nr 7, s.6
 448. f.l., Nowa ulica, 2002, nr 7, s.7
 449. Nosal J., Rozkład odjazdów autobusów z Brzostku, 2002, nr 7, s. 8, 9
 450. Okregi wyborcze w powiecie dębickim, 2002, nr 7, s.1
 451. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny, 2002, nr 7, s.6
 452. Świadectwo z wyróżnieniem dla samorządu gminy Brzostek, 2002, nr 8, s. 7
 453. Bugno F., Przy stole albo pod bramami, 2002, nr 8, s.10
 454. Darmowe reklamy wyborcze, 2002, nr 8, s.14
 455. f.l., Już za miesiąc, 2002, nr 8, s.16 / zakończenie budowy mostu w Skurowej /
 456. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny Ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Siedliskach Bogusz, 2002, nr 8, s.9
 457. Bugno F., I potrzaskane armaty i gwery, 2002, nr 9, s.12
 458. f.l., Gminna Komisja Wyborcza powołana, 2002, nr 9, s. 12
 459. Kieca W., Budowa mostu dobiega końca, 2002, nr 9, s.16
 460. Król S., Nadzieja na lepsze drogi, 2002, nr 9, s. 5
 461. Latacz H., Komu oddasz władzę, 2002, nr 9, s.12
 462. Lisowska W., Wojewoda u Kombatantów, 2002, nr 9, s.16
 463. Ogłoszenie Urzędu Gminy w Brzostku w sprawie sprzedaży działek budowlanych w Brzostku i działek w Siedliskach Bogusz, 2002, nr 9, s.7
 464. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku stanowiących własność Gminy w Brzostku, 2002, nr 9, s.6
 465. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Nawsiu Brzosteckim, 2002, nr 9, s.7
 466. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Grudnej Dolnej, 2002, nr 9, s. 7
 467. Wójt Gminy Brzostek ogłasza Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2002, nr 9, s.6
 468. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż nieruchomości położonej w Grudnej Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2002, nr 9, s.7
 469. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż nieruchomości położonych w Smarżowej stanowiących własność Gminy Brzostek, 2002, nr 9, s. 6.
 470. Zarząd Gminy Brzostek ogłasza Przetarg Nieograniczony pn. “Projekt budowlany” 2002, nr 9, s. 11
 471. f.l., Drugie miejsce dla Brzostku, 2002, nr 10, s. 5
 472. f.l., Jak głosować, 2002, nr 10, s.6
 473. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w Gminie Brzostek za okres kadencji 1999-2002, 2002, nr 10, s. 3, 4, 5
 474. Kandydaci do Rady Powiatu, 2002, nr 10, s. 9, 10, 12, 14
 475. Kandydaci na radnych do Rady Gminy Brzostek, 2002, nr 10, s.7, 8, 11, 12, 13, 14, 15
 476. Kandydaci na wójta Gminy Brzostek, 2002, nr 10, s. 6, 11, 14, 15
 477. Kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego, 2002, nr 10, s. 14
 478. Kieca W., Dzieje jednego mostu, 2002, nr 10 s. 2
 479. Krajewski J., Komitet Wyborczy Stowarzyszenia “Nasz Dom” 2002, nr 10, s. 16
 480. Okręgi i obwody wyborcze do wyborów Rady Gminy, 2002, nr 10, s. 6
 481. PS., Wybory w gminie Brzostek, czyli brak szacunku dla wyborców i wybieranych, 2002, nr 10, s.18
 482. Bieniek L., Podziękowanie wyborcom, 2002, nr 11, s. 6
 483. Bugno F., Dziękujemy, 2002, nr 11, s. 11
 484. Kieca W., Wielkie święto w Skurowej, / uroczystość otwarcia mostu /, 2002, nr 11, s. 15
 485. Latacz H., Reminiscencje z lokalu wyborczego, 2002, nr 11, s. 11
 486. Nosal J., Radni Sejmiku województwa podkarpackiego, 2002, nr 11, s.6
 487. Nosal J., Wyniki wyborów do Rady Gminy, 2002, nr 11, s.3, 4, 5
 488. Nosal J., Wyniki wyborów do Rady Powiatu, 2002, nr 11, s.5
 489. Nosal J., Wyniki wyborów Wójta, 2002, nr 11, s. 3
 490. Przebięda M., Podziękowanie wyborcom, 2002, nr 11, s.7
 491. Rozwadowski R., Podziękowanie wyborcom, 2002, nr 11, s.11
 492. Terminarz zebrań wiejskich na terenie Gminy Brzostek, 2002, nr 11, s. 6
 493. Urząd Gminy w Brzostku przypomina właścicielom nieruchomości o utrzymaniu czystości na chodnikach położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, 2002, nr 11, s. 10
 494. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Nawsiu Brzosteckim, 2002, nr 11, s. 10
 495. AZ, ABC małego biznesu, 2002, nr 12, s.6
 496. AZ, Kalendarz Gminy Brzostek, 2002, nr 12, s.16
 497. f.l., Jan Szczepanik zastępcą wójta, 2002, nr 12, s.2.
 498. f.l., Nowa Przewodnicząca Rady Gminy, 2002, nr 12, s. 2.
 499. f.l., Wybory sołtysa w Brzostku, 2002, nr 12, s. 6
 500. Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2003 r., 2002, nr 12, s. 3
 501. Urząd Gminy w Brzostku informuje / przetarg na obsługę bankową /, 2002, nr 12, s. 7
 502. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż nieruchomości w drodze negocjacji w Grudnej Dolnej, 2002, nr 12, s. 7
 503. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż nieruchomości w drodze negocjacji w Smarżowej, 2002, nr 12, s. 7
 504. Bugno F., Okolice powiatu, 2003, nr 1, s. 6; 2003, nr 3, s. 12; 2003, nr 5, s. 9; 2003, nr 6, s. 6; 2003, nr 11, s. 12; 2004, nr 11, s. 12; 2005, nr 2, s. 7; 2005, nr 7, s. 12; 2006, nr 6, s. 15; 2013, nr 10, s. 4
 505. f.l., Czwórka w setce /ranking osób najbardziej wpływowych powiatu dębickiego /, 2003, nr 1, s. 10
 506. Górka Z., Przeproszenie, 2003, nr 1, s. 13
 507. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2002 r., 2003, nr 1, s. 4
 508. Terminy wymiany dowodów osobistych, 2003, nr 1, s. 4
 509. Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Brzostek (kadencja 2002 – 2006 ), 2003, nr 1, s. 3.
 510. Caritas przy Parafii Brzostek składa podziękowanie, 2003, nr 2, s. 11
 511. f.l., Chodnik z przeszkodami, 2003, nr 2, s. 12
 512. f.l., Człowiek Roku 2003, 2003, nr 2, s. 5
 513. f.l., Nowa ścieżka edukacyjna /problem pijaństwa w Brzostku /, 2003, nr 2, s. 12
 514. Uchwała Nr IV/24?2003 Rady Gminy w Brzostku z dnia 10 lutego 2003 r, 2003, nr 2, s. 4
 515. Urząd Gminy w Brzostku dziękuje, 2003, nr 2, s. 14
 516. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomosci położonych w Januszkowicach, 2003, nr 2, s. 5
 517. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż nieruchomości położonych w Nawsiu Brzosteckim w drodze negocjacji, 2003, nr 2, s. 5
 518. AZ, Remont Ośrodka Zdrowia, 2003, nr 3, s. 16
 519. Cholewiak S., Tańsza zima, 2003, nr 3, s. 3
 520. f.l., „Obserwator” dla Wójta, 2003, nr 3, s. 2
 521. f.l., Nie ma już przeszkody, 2003, nr 3, s. 12
 522. Latacz H., Kredyt na ciepło, 2003, nr 3, s. 7
 523. Bugno F., Primaaprilisowe zgadywanki, 2003, nr 4, s. 12
 524. f.l., Człowiek roku 2002, 2003, nr 4, s. 2
 525. Łukasik E., Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok, 2003, nr 4, s. 3, 4
 526. Redakcja, Pomóżmy sobie sami, 2003, nr 5, s. 5
 527. Skórska Z., Przebięda M., Nagroda za projekt, 2003, nr 5, s. 3
 528. Sołtys, Cenna inicjatywa, 2003, nr 5, s. 5
 529. Zegarowski K., Zaproszenie, 2003, nr 5, s. 7
 530. f.l., I miejsce dla www.tel.debica.pl/ugbrzostek, 2003, nr 6, s. 19
 531. Latacz H., Budownictwo rekreacyjne, 2003, nr 6, s. 4
 532. Nosal J., Wyniki referendum w Gminie Brzostek, 2003, nr 6, s. 3
 533. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, 2003, nr 6, s. 5
 534. f.l., Biuletyn Informacji Publicznej, 2003, nr 7, s. 11
 535. f.l., Sprzedać czy nie sprzedać /problem zbycia akcji spółki akcyjnej Telekomunikacji Dębickiej/, 2003, nr 7, s. 11
 536. H.L.,Staw przeszkadza, Twoja droga mój rowek, Co twoje to moje, 2003, nr 7, s. 12
 537. Latacz H., Plac targowy, 2003, nr 7, s. 4
 538. Nosal J., Rozkład odjazdów autobusów z Brzostku, 2003, nr 7, s. 8, 9
 539. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 02 lipca 2003 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2003, nr 7, s. 4.
 540. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Kamienicy Górnej, 2003, nr 7, s. 4.
 541. a.l., Kosmetyka rynku, 2003, nr 8, s. 12
 542. Bugno F., Księga dżungli, 2003, nr 8, s. 11
 543. f.l., UFO nad Brzostkiem, 2003, nr 8, s. 16
 544. L.H., Gdzie leżą pieniądze, 2003, nr 8, s. 10
 545. Latacz H., Defetysta, 2003, nr 8, s. 11
 546. Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym, 2003, nr 8, s. 12
 547. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, 2003, nr 8, s. 12
 548. AZ, Brzosteckie Centrum Informacji, 2003, nr 9, s. 10
 549. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2003, nr 9, s.
 550. Bugno F., Brzostecki alfabet społeczny cz. I., 2003, nr 9, s. 11; cz. II, 2003, nr 10, s. 12; 2004, nr 10, s. 11; 2005, nr 11, s. 7
 551. Latacz H., Zaradność a zasobność, 2003, nr 9, s. 7
 552. MM, Ogłoszenie, 2003, nr 9, s. 11
 553. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek przeznaczonych do sprzedaży w drodze negocjacji, 2003, nr 9, s. 10
 554. f.l., Przystanek w gruzach, 2003, nr 10, s. 16
 555. H.L., Obyczaje, 2003, nr 10, s. 11
 556. Król J., Obwieszczenie Wójta Gminy Brzostek, 2003, nr 10, s. 7
 557. Sitko A., Obwieszczenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu, 2003, nr 10, s. 11
 558. AZ, Gminne Centrum Informacji w Brzostku, 2003, nr 11, s. 11
 559. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2003, nr 11, s. 4
 560. H.L., Mikropożyczki na aktywizacje wsi, 2003, nr 11, s. 10
 561. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu środków trwałych przeznaczonych do sprzrdaży w trybie przetargowym, 2003, nr 11, s. 5
 562. Olszewski W., Prace remontowe na cmentarzach wojennych, 2003, nr 11, s. 5
 563. AZ, Brzosteckie GCI zaprasza, 2003, nr 12, s. 12
 564. AZ, Urzędnik też musi się szkolić, 2003, nr 12, s. 3
 565. Bugno F., Ja tę drogę na kolanach układałem, 2003, nr 12, s. 10
 566. Ogłoszenie, Sprzedam 2 hektary lasu, 2003, nr 12, s. 10
 567. Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2004 rok, 2003, nr 12, s.6
 568. AZ, Nowy Sołtys Smarżowej, 2004, nr 1, s. 3
 569. Bugno F., Dopłaty obszarowe bez emocji, 2004, nr 1, s. 10
 570. H.L., Rachunek za sprzątanie, 2004, nr 1, s. 5
 571. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2003 r., 2004, nr 1, s 4
 572. Biuro Poselskie Grzegorza Tuderka, 2004, nr 2, s. 6
 573. H.L., Obyczaje urzędowe. Poświadczenia, 2004, nr 2, s. 9
 574. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 27 stycznia 2004 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2004, nr 2, s. 5
 575. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 27 stycznia 2004r o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2004, nr 2, s.5
 576. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 28 stycznia 2004r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu, 2004, nr 2, s. 5
 577. Ogłoszenie Wójta Gminy w Brzostku, 2004, nr 2, s. 7
 578. Przebięda M., Skórska Z., Brzostecka książka kucharska, 2004, nr 2, s. 6
 579. Terminy wymiany dowodów osobistych, 2004, nr 2, s. 6
 580. Bugno F., Marsz w miejscu, 2004, nr 3, s. 11
 581. f.l., Mogło dojść do nieszczęścia, 2004, nr 3, s. 15
 582. f.l., Znów odmierza czas, 2004, nr 3, s. 15
 583. H.L., Zadania przedakcesyjne, 2004, nr 3, s. 5
 584. Ogłoszenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, Ogłoszenie Urzędu Gminy w Brzostku, 2004, nr 3, s. 14
 585. Redakcja W drodze do Unii, 2004, nr 3, s. 5
 586. Bugno F., I ty zostaniesz bezrobotnym, 2004, nr 4, s. 4
 587. H.L., Unia w zarysie, 2004, nr 4, s.5
 588. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2004, nr 4, s. 5
 589. Bugno F., Samorządy z komornikiem w tle, 2004, nr 5, s. 9
 590. f.l., I co dalej, 2004, nr 5, s. 7 / teren byłej bazy SKR /
 591. Organizatorzy festynu w Siedliskach Bogusz dziękują, 2004, nr 5, s. 5
 592. Wójt Gminy ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2004, nr 5, s. 16
 593. Wójt Gminy ogłasza I Publiczny przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2004, nr 5, s. 16
 594. Wójt Gminy ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości w Kamienicy Górnej, 2004, nr 5, s. 16
 595. Bugno F., Podatek pod specjalnym nadzorem, 2004, nr 6, s. 12
 596. Nosal J., Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Brzostek, 2004, nr 6, s. 4, 5
 597. B.W., Udane spotkania liczne inspiracje – podsumowanie wizyty studyjnej, 2004, nr 7, s. 7
 598. Cholewiak A., By w rynku było miło, 2004, nr 7, s. 11
 599. Cholewiak A., Nowe drogi, 2004, nr 7, s. 11
 600. Nosal J., Rozkład odjazdów autobusów z Brzostku, 2004, nr 7, s. 8, 9
 601. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2004, nr 7, s. 5
 602. Uchwała Nr XVIII/148/04 Rady Gminy w Brzostku z dnia 29 czerwca 2004 roku, 2004, nr 7, s. 5
 603. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomosci położonej w Brzostku, 2004, nr 7, s. 12
 604. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, 2004, nr 7, s. 12
 605. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2004, nr 7, s. 12
 606. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2004, nr 7, s. 12
 607. AZ, I znowu zalało, 2004, nr. 8, s. 4
 608. Bugno F., Brzostecki alfabet społeczny, 2004, nr 8, s. 12; 2004, nr 9, s. 12; 2005, nr 8, s. 16; 2005, nr 12, s. 12; 2010, nr 7, s. 18, 19; 2010, nr 11, s. 33
 609. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2004, nr 8, s. 11
 610. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzostek w drodze rokowań, 2004, nr 8, s. 11
 611. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2004, nr 9, s. 3
 612. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych, 2004, nr 9, s. 5
 613. Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu, 2004, nr 9, s. 4
 614. Olszewski W., Remonty na cmentarzach wojennych, 2004, nr 10, s. 4
 615. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2004, nr 10, s. 5
 616. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Januszkowicach, 2004, nr 10, s. 5
 617. Król S., Wodociąg dla Kleci, 2004, nr 11, s. 3
 618. Latacz H., Z motoryzacyjnej łączki, 2004, nr 11, s. 11
 619. M.K., Pomoc dla najuboższych dzieci, 2004, nr 11, s. 3
 620. Olszewski W., Trwają remonty dróg, 2004, nr 11, s. 3
 621. A.S., Pomoc dla Ukrainy, 2004, nr 12, s. 8
 622. AZ, Nowy przystanek w Kleciach, 2004, nr 12, s. 3
 623. AZ, Szalejąca wichura, 2004, nr 12, s. 8
 624. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2004, nr 12, s. 3
 625. Bugno F., Kot (nie)licencjonowany, 2004, nr 12, s. 18
 626. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2004, nr 12, s. 13
 627. Szczepkowicz P., Podziękowanie, 2004, nr 12, s. 15
 628. Berrahal K., Ostatnio, 2005, nr 1, s. 6
 629. Bugno F., Gry i zabawy powiatowe, 2005, nr 1, s. 16
 630. Działki stanowiące własność Gminy Brzostek przeznaczone do dzierżawy na okres do 10 lat –Klecie, 2005, nr 1, s. 7
 631. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2004 r., 2005, nr 1, s. 5
 632. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 stycznia 2005 r. na wykonanie usług transportowych, 2005, nr 1, s. 16
 633. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 04 stycznia 2005 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu, 2005, nr 1, s. 7
 634. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2005, nr 1, s. 7
 635. Bieniek L., Szanowni Państwo, 2005, nr 2, s.2
 636. f.l., Samochód ciężarowy spowodował duże szkody, 2005, nr 2, s. 14
 637. Latacz H., Parcie do władzy, 2005, nr 2, s. 10, 11
 638. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek w sprawie wykazu drewna przeznaczonego do sprzedaży, 2005, nr 2, s. 14
 639. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu, 2005, nr 2, s. 14
 640. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2005, nr 2, s. 14
 641. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2005, nr 2, s. 3
 642. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę mienia komunalnego położonego w Kleciach, 2005, nr 2, s. 14
 643. Wójt Gminy w Brzostku dziękuje, 2005, nr 2, s. 3
 644. Bugno F., Ranking powiatów, 2005, nr 3, s. 16
 645. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż drewna tartacznego, 2005, nr 3, s. 4
 646. Wójt Gminy Brzostek Ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, 2005, nr 3, s. 18
 647. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Opacionce, 2005, nr 3, s. 18
 648. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2005, nr 3, s. 18
 649. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2005, nr 3, s. 18
 650. Bugno F., Daleko od szosy, 2005, nr 4, s. 9
 651. H.L., Sztuczki triki i wybryki, 2005, nr 4, s. 12
 652. Możesz jeszcze wspomóc organizacje, 2005, nr 4, s. 13
 653. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzostku, 2005, nr 4, s. 7
 654. Wójt Gminy Brzostek, Ogłoszenie, 2005, nr 4, s. 13
 655. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2005, nr 5, s. 9
 656. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, 2005, nr 5, s. 16
 657. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Opacionce, 2005, nr 5, s. 16
 658. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2005, nr 5, s. 16
 659. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2005, nr 5, s. 16
 660. Bugno F., Małe miasto czy wieś, 2005, nr 6, s. 5
 661. Podziękowanie za udział w uroczystości pogrzebowej Józefa Płaziaka, 2005, nr 6, s. 15
 662. Urząd Gminy informuje rolników, 2005, nr 6, s. 16
 663. Wójt Gminy Brzostek informuje, 2005, nr 6, s. 16
 664. Wójt Gminy Brzostek ogłasza przetarg na wynajem kiosków, 2005, nr 6, s. 16
 665. Rozkład jazdy autobusów, 2005, nr 7, s. 9
 666. Wójt Gminy Brzostek ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej, 2005, nr 7, s. 18
 667. Wójt Gminy, Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Modernizacja drogi gminnej, 2005, nr 7, s. 16
 668. Informacja o rozpoczęciu II etapu programu stypendialnego EFS, 2005, nr 8, s. 12
 669. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2005, nr 8, s. 18
 670. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek na wynajem lokalu, 2005, nr 8, s. 18
 671. Wójt Gminy Brzostek informuje, 2005, nr 8, s. 15
 672. Król S., Pieniądze z Unii, 2005, nr 9, s. 12
 673. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Dolnej, 2005, nr 9, s. 8
 674. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2005, nr 9, s. 8
 675. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku, 2005, nr 9, s. 8
 676. f.l., Chodnik pułapka, 2005, nr 10, s. 15
 677. f.l., Ukwiecony chodnik, 2005, nr 10, s. 15
 678. M.Cz., Pieniądze na drogę, 2005, nr 10, s. 3
 679. Nosal J., Wyniki wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenckich, 2005, nr 10, s. 4, 5, 6
 680. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, /budowa Ośrodka Zdrowia w Smarżowej/ 2005, nr 10, s. 7
 681. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek...o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Kamienicy Górnej, 2005, nr 10, s. 7
 682. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek...o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Woli Brzosteckiej, 2005, nr 10, s. 7
 683. Olszewski W., Remonty na cmentarzach wojennych, 2005, nr 10, s. 15
 684. Nosal J., Wyniki wyborów prezydenckich – II tura, 2005, nr 11, s. 3
 685. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2005, nr 11, s. 11
 686. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej, 2005, nr 11, s, 11
 687. Święty Mikołaj w Ośrodku Zdrowia, 2005, nr 12, s. 2
 688. Bieniek L., Ogłoszenie, 2005, nr 12, s. 11
 689. Samborski J., Znaki czasu, 2005, nr 12, s. 11
 690. Wójt Bieniek L., Życzenia, 2005, nr 12, s. 2
 691. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2006, nr 1, s. 3
 692. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2005 r., 2006, nr 1, s. 4
 693. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 4 stycznia 2006 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2006, nr 1, s. 12
 694. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 4 stycznia 2006 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2006, nr 1, s. 5
 695. Samborski J., Znaki czasu, 2006, nr 1, s. 14
 696. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2006, nr 1, s. 13
 697. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2006, nr 1, s.
 698. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2006, nr 1, s. 13
 699. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku stanowiących własność Gminy Brzostek, 2006, nr 1, s. 13
 700. Bugno F., Gorzejowa-naprawa drogi, 2006, nr 2, s. 12
 701. MCz., Nowy kierownik ZGKiM, 2006, nr 2, s. 3
 702. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2006, nr 2, s. 10
 703. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 2, s. 10
 704. Samborski J., Zaczerpnięte z pamiętnika „Alkoholika” 2006, nr 3, s. 7, 8
 705. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 3, s. 12
 706. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 3, s. 12
 707. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku, 2006, nr 3, s. 12
 708. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2006, nr 3, s. 12
 709. Bugno F., Wołanie o międzypowiatowe działanie, 2006, nr 4, s. 18
 710. Dodolak M., Wiosenna powódź, 2006, nr 4, s. 3
 711. JK., Darowizny na rzecz gminy, 2006, nr 4, s. 6
 712. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 4, s. 16
 713. Bieniek L., Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym na remont Domu Ludowego w Opacionce, 2006, nr 5, s. 18
 714. Bugno F., Przegląd dróg powiatowych, 2006, nr 5, s. 13
 715. fl., Schody (nie) do przejścia, 2006, nr 5, s. 16
 716. Grygiel M., Internet dla Seniora, 2006, nr 5, s. 14
 717. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku i Siedliskach Bogusz, 2006, nr 5, s. 16
 718. Wójt Gminy, Zawiadomienie, 2006, nr 5, s. 6
 719. Jeśli on cię nie zagryzie, 2006, nr 6, s. 16
 720. MCz, Pieniądze z Unii Europejskiej, 2006, nr 6, s. 5
 721. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 29 maja 2006 roku, 2006, nr 6, s. 14
 722. Szukała E., Znowu nas zalało, 2006, nr 6, s. 4;
 723. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzostku, 2006, nr 6, s. 14
 724. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 6, s. 14
 725. Wójt Gminy Brzostek ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP w Grudnej Górnej, 2006, nr 6, s. 12
 726. Kolbusz M., Centrum Aktywacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, 2006, nr 7, s. 18
 727. Ogłoszenie Wójta Gminy, 2006, nr 7, s. 2
 728. Rozkład jazdy autobusów, 2006, nr 7, s. 9
 729. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kleciach, 2006, nr 7, s. 16
 730. fl, Ewolucja po Brzostecku, 2006, nr 8, s. 18
 731. Wojnarowska U., Nowe umiejętności przepustką do kariery zawodowej, 2006, nr 8, s. 16
 732. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w Januszkowicach, Brzostku, Smarżowej, 2006, nr 8, s. 16
 733. Bezpłatna reklama wyborcza, 2006, nr 9, s. 16
 734. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2006, nr 9, s. 4, 5
 735. Bugno F., Porachunki z sąsiadami, 2006, nr 9, s. 14
 736. Grygiel M., Komputer nie taki straszny, 2006, nr 9, s. 15
 737. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2006, nr 9, s. 16
 738. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 9, s. 18
 739. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 9, s. 18
 740. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 9, s. 18
 741. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku, 2006, nr 9, s. 18
 742. Kandydaci na radnych do Rady Gminy w Brzostku, Kandydaci do Rady Powiatu Dębickiego, Kandydat na Wójta Gminy Brzostek, 2006, nr 10, s. 6, 7, 8, 9, 10, 11
 743. MCz., Remonty dróg, 2006, nr 10, s. 3
 744. Ogłoszenie Wójta Gminy, 2006, nr 10, s. 16
 745. Przebięda M., Przewodnicząca Rady Powiatu informuje, 2006, nr 10, s. 15
 746. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2006, nr 11, s. 15
 747. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2006, nr 11, s. 15
 748. Wyniki wyborów do Rady Gminy w poszczególnych okręgach, 2006, nr 11, s. 6
 749. Wyniki wyborów do Rady Powiatu, 2006, nr 11, s. 7
 750. Wyniki wyborów Wójta, 2006, nr 11, s. 5
 751. I Publiczny Przetarg Ustny odbędzie się, 2006, nr 12, s. 8
 752. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2006, nr 12, s. 18
 753. Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2007 rok, 2006, nr 12, s. 13
 754. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2006, nr 12, s. 18
 755. fl, Wybory sołtysów, 2007, nr 1, s. 3, 4
 756. Kółko Rolnicze Brzostek ogłasza przetarg ograniczony, 2007, nr 1, s. 14
 757. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2006 r., 2007, nr 1, s. 6
 758. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Brzosteckiej, 2007, nr 1, s. 18
 759. fl, Nowi sołtysi, 2007, nr 2, s. 3
 760. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kamienicy Dolnej, 2007, nr 2, s. 12
 761. Zawiadomienie Banku Spółdzielczego w Brzostku, 2007, nr 2, s. 12
 762. fl, Osiem lat strony internetowej, 2007, nr 3, s. 15
 763. fl, Piotr Szczepkowicz Zastepcą Wójta Gminy, 2007, nr 3, s. 2
 764. MCz., Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brzostek na lata 2007-2013, 2007, nr 3, s. 3
 765. Pitak K., Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku informuje, 2007, nr 3, s. 5
 766. Rozkład jazdy autobusów, 2007, nr 3, s. 10, 11
 767. Wykaz projektów planowanych do realizacji w latach 2007-2013, 2007, nr 3, s. 4
 768. Bieniek L., Zawiadomienie, 2007, nr 4, s. 9
 769. fl, Brzosteccy wandale, 2007, nr 4, s. 13
 770. KP., Nowy samochód dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, 2007, nr 4, s. 16
 771. Wójt Gminy ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu w Kamienicy Dolnej, 2007, nr 4, s. 18
 772. Wójt Gminy ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu w Siedliskach-Bogusz, 2007, nr 4, s. 18
 773. fl, Brzostek z lotu ptaka, 2007, nr 5, s. 16
 774. fl, Nowe kosze na śmieci, 2007, nr 5, s. 9
 775. fl, Teraz jest bezpieczniej, 2007, nr 5, s. 9
 776. Informacja Wójta Gminy Brzostek, 2007, nr 5, s. 6
 777. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działek położonych w Nawsiu Brzosteckim, 2007, nr 5, s. 16
 778. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kamienicy Dolnej, 2007, nr 5, s. 16
 779. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w Kamienicy Górnej, 2007, nr 6, s. 5
 780. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu w Brzostku, 2007, nr 6, s. 16
 781. Warchał M., Od koła sympatyków po strukturę polityczną, 2007, nr 6, s. 6
 782. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Nawsiu Brzosteckim, 2007, nr 6, s. 18
 783. KM., Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleciach, 2007, nr 7, s. 6
 784. Rozkład jazdy autobusów, 2007, nr 7, s. 14
 785. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2007, nr 8, s. 4
 786. Harmonogram odbioru nieczystości stałych, 2007, nr 8, s. 18
 787. Rozkład jazdy autobusów linii prywatnej „Monis” 2007, nr 8, s. 12
 788. Z dniem 1 stycznia 2008 stary dowód traci ważność, 2007, nr 8, s. 18
 789. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 21 sierpnia o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, 2007, nr 9, s. 15
 790. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2007 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2007, nr 9, s. 16
 791. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2007 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2007, nr 9, s. 18
 792. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2007 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, 2007, nr 9, s. 16
 793. Wojnar J., Komisariat Policji w Brzostku, 2007, nr 9, s. 9
 794. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2007, nr 9, s. 15
 795. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Nawsiu Brzosteckim, 2007, nr 9, s. 15
 796. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu położonego w Brzostku, 2007, nr 9, s. 15
 797. Wójt Gminy Brzostek, Zaproszenie na konsultacje, 2007, nr 9, s. 5
 798. Bieniek L., Informacja z dnia 17 września 2007 roku, 2007, nr 10, s. 3
 799. fl., Nowy sołtys w Bukowej, 2007, nr 10, s. 3
 800. Lisowska W., Informacja o wymianie dowodów osobistych, 2007, nr 10, s. 15
 801. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kleciach stanowiącej część akwenu wodnego, 2007, nr 10, s. 18
 802. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Woli Brzosteckiej, 2007, nr 10, s. 18
 803. fl, 101 urodziny Zofii Chajec, 2007, nr 11, s. 15
 804. Lisowska W., Sprostowanie, 2007, nr 11, s. 13
 805. Nosal J., Wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Brzostek, 2007, nr 11, s. 4, 6
 806. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 05 grudnia 2007 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2007, nr 12, s. 15
 807. Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2008 r., 2007, nr 12, s. 3
 808. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kleciach, 2007, nr 12, s. 15
 809. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2007, nr 12, s. 15
 810. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2007 r., 2008, nr 1, s. 3
 811. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 4 stycznia 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 1, s. 14
 812. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 4 stycznia 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 1, s. 14
 813. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 4 stycznia 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2008, nr 1, s. 14
 814. PS, Nowe drogi, 2008, nr 1, s. 4
 815. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Smarżowej, 2008, nr 1, s. 14
 816. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2008, nr 1, s. 3; 2008, nr 2, s. 3; 2008, nr 3, s. 3; 2008, nr 5, s. 4; 2008, nr 6, s. 3; 2008, nr 7, s. 7; 2008, nr 8, s. 6; 2008, nr 9, s. 3; 2008, nr 10, s. 3; 2008, nr 11, s. 4; 2008, nr 12, s. 4; 2009, nr 1, s. 4; 2009, nr 2, s. 4; 2009, nr 4, s. 3; 2009, nr 5, s. 3; 2009, nr 7, s. 7; 2009, nr 9, s. 3; 2009, nr 10, s. 3; ;2009, nr 11, s. 3; 2009, nr 12, s. 21
 817. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2010, nr 1, s. 3; 2010, nr 2, s. 4; 2010, nr 4, s. 3; 2010, nr 6, s. 3; 2010, nr 7, s. 3; 2010, nr 8, s. 4; 2010, nr 9, s. 3; 2010, nr 10, s. 3; 2010, nr 11, s. 3; 2010, nr 12, s. 34; 2011, nr 1, s. 4; 2011, nr 2, s. 6; 2011, nr 3, s. 5; 2011, nr 4, s. 5; 2011, nr 6, s. 4; 2011, nr 8, s. 13; 2011, nr 9, s. 8; 2011, nr 10, s. 4; 2011, nr 11, s. 3, 4; 2011, nr 12, s. 4;
 818. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2012, nr 1, s. 3; 2012, nr 4, s. 4; 2012, nr 5, s. 5; 2012, nr 7, s. 7; 2012, nr 9, s. 3, 4; 2012, nr 10, s. 4; 2012, nr 12, s. 7; 2013, nr 1, s. 4; 2013, nr 2, s. 27; 2013, nr 3, s. 3; 2013, nr 5, s. 3; 2013, nr 6, s. 11; 2013, nr 7, s. 9; 2013, nr 10, s. 4; 2013, nr 12, s. 16
 819. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2014, nr 3, s. 4; 2014, nr 4, s. 6; 2014, nr 6, s. 17; 2014, nr 7, s. 5; 2014, nr 8, s. 13; 2014, nr 10, s. 9; 2014, nr 11, s. 7; 2014, nr 12, s. 10; 2015, nr 1, s. 7; 2015, nr 2, s. 12; 2015, nr 5, s. 4; 2015, nr 6, s. 3; 2015, nr 8, s. 4; 2015, nr 9, s. 3; 2015, nr 11, s. 4; 2015, nr 12, s. 4;
 820. GK, Centrum kształcenia na odległość w Brzostku, 2008, nr 2, s. 6
 821. MCz, Skutki styczniowej wichury, 2008, nr 2, s. 6
 822. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 04 lutego 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Brzostek, 2008, nr 2, s. 6
 823. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 4 lutego 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 2, s. 16
 824. PS, Konwent wójtów i burmistrzów powiatu dębickiego, 2008, nr 2, s. 3.
 825. PS, Nie lubimy chorować ale… 2008, nr 2, s. 5
 826. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Smarżowej stanowiących własność Gminy Brzostek, 2008, nr 2, s. 16
 827. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Smarżowej stanowiących własność Gminy Brzostek, 2008, nr 2, s. 16
 828. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Woli Brzosteckiej stanowiącego własność Gminy Brzostek, 2008, nr 2, s. 16.
 829. aa, Jan Warzecha rządzi partią PiS w Dębicy i powiecie, 2008, nr 3, s. 14
 830. GK, Centra kształcenia na odległość na wsiach, 2008, nr 3, s. 6
 831. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 29 lutego 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w drodze przetargu stanowiących własność gminy Brzostek, 2008, nr 3, s. 16
 832. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 3 marca 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 3, s. 16
 833. PS, I znów się udało, 2008, nr 3, s. 16
 834. Wójt Gminy Brzostek informuje, 2008, nr 3, s. 16
 835. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Smarżowej, 2008, nr 3, s. 16
 836. Dodolak M., Medale za zasługi dla obronności kraju, 2008, nr 4, s. 4
 837. fl, Wiosenne porządki, 2008, nr 4, s. 8
 838. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2008, nr 4, s. 16
 839. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2008, nr 4, s. 16
 840. Bugno F., W powiecie dębickim jest struktura Samoobrony, 2008, nr 5, s. 13
 841. Łukasik E., Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, 2008, nr 5, s. 4, 5
 842. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 2 maja 2008 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 5, s. 16
 843. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 2 maja 2008 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 5, s. 16
 844. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Smarżowej, 2008, nr 5, s. 16
 845. Bugno F., Syndrom dziada, 2008, nr 6, s. 19
 846. Kmiecik R., GOPS w Brzostku wystąpił z wnioskiem, 2008, nr 6, s. 21
 847. Program Integracji Społecznej , 2008, nr 6, s. 21
 848. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Januszkowicach, 2008, nr 6, s. 22
 849. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości w Brzostku, 2008, nr 6, s. 22
 850. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2008, nr 6, s. 22
 851. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2008, nr 6, s. 22
 852. Rozkład jazdy autobusów, 2008, nr 7, s. 19
 853. fl, Wichura pokazała co potrafi, 2008, nr 8, s. 9
 854. Kudłacz G., Stowarzyszenie LGD „Liwocz” 2008, nr 8, s. 15
 855. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawadce Brzosteckiej, 2008, nr 8, s. 13
 856. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Januszkowicach, 2008, nr 8, s. 13
 857. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2008, nr 8, s. 13
 858. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2008, nr 8, s. 13
 859. Wójt Gminy Brzostek ogłasza V Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu położonego w Brzostku, 2008, nr 8, s. 12
 860. fl, Remont Domu Kultury, 2008, nr 9, s. 13
 861. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2008, nr 9, s. 14
 862. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2008 r., o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 9, s. 14
 863. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach, 2008, nr 9, s. 14
 864. Wójt Gminy Brzostek ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2008, nr 9, s. 14
 865. fl, Nowe oblicze www.brzostek.alpha.pl, 2008, nr 10, s. 3
 866. GK, Wspólne budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Liwocz, 2008, nr 10, s. 7
 867. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2008, nr 11, s. 9
 868. PS, Czarno-biały świat, 2008, nr 11, s. 7
 869. PS, Ważniejsze inwestycje w Gminie Brzostek w 2008 roku, 2008, nr 11, s. 5
 870. Szczepkowicz P., Proszę o uśmiech jesteś w kadrze kamery, 2008, nr 11, s. 7
 871. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamienicy Górnej, 2008, nr 11, s. 15
 872. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz, 2008, nr 11, s. 15
 873. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz, 2008, nr 11, s. 15
 874. Wójt Gminy Brzostek ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach, 2008, nr 11, s. 15
 875. Wójt Gminy Brzostek ogłasza V Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2008, nr 11, s. 6
 876. Kmiecik R., Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, 2008, nr 12, s. 15
 877. Komisariat Policji w Brzostku informuje o nowym numerze telefonu patrolu, 2008, nr 12, s. 19
 878. Omega Pilzno zawiadamia, 2008, nr 12, s. 19
 879. PS, Wójt Gminy informuje, 2008, nr 12, s. 6
 880. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 1, s. 17
 881. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 1, s. 17
 882. Burmistrz Brzostku ogłasza V Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach, 2009, nr 1, s. 17
 883. Burmistrz Brzostku ogłasza VI Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2009, nr 1, s. 17
 884. Ludność Gminy Brzostek w 2008 r., 2009, nr 1, s. 4
 885. PS, Brzostek znowu miastem, 2009, nr 1, s. 3
 886. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2009, nr 2, s. 5
 887. PS, Inwestycje w budżecie gminy w 2009 r., 2009, nr 2, s. 5
 888. Kmiecik R., Bądź aktywny, 2009, nr 3, s. 15
 889. PS, Inaczej wybierzemy Sołtysa i Radę Sołecką, 2009, nr 3, s. 5
 890. Znaleziono złoty kolczyk, 2009, nr 3, s. 15
 891. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntu w Opacionce, 2009, nr 4, s. 17
 892. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż środka trwałego, 2009, nr 4, s. 18
 893. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu położonego w Opacionce, 2009, nr 4, s. 19
 894. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 4, s. 18
 895. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 4, s. 18
 896. Burmistrz Brzostku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 r. zadania publicznego, 2009, nr 4, s. 19
 897. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2009, nr 4, s. 19
 898. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2009, nr 4, s. 17
 899. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2009, nr 4, s. 17
 900. Rozkład jazdy autobusów linii prywatnej MONIS, 2009, nr 4, s. 15
 901. Rozkład jazdy autobusów PKS, 2009, nr 4, s. 15
 902. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Siedliskach-Bogusz, 2009, nr 5, s. 19
 903. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Głobikówce, 2009, nr 5, s. 19
 904. Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, Ogłoszenie, nr 5, s. 17
 905. Uczeń klasy III wraz z rodzicami, Przepraszamy, nr 5, s. 17
 906. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2009, nr 6, s. 15
 907. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach, 2009, nr 6, s. 15
 908. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach-Bogusz, 2009, nr 6, s. 15
 909. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz, 2009, nr 6, s. 15
 910. Rekonsekracja cmentarza żydowskiego w Brzostku, 2009, nr 6, s. 8
 911. Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2009, nr 6, s. 6
 912. Bugno F., Wieści miejsko-wiejskie, 2009, nr 7, s. 20
 913. Informacja Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Brzostku, 2009, nr 7, s. 22
 914. Kmiecik R., Bądź aktywny, 2009, nr 7, s. 19
 915. Nosal J., Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, 2009, nr 7, s. 6, 7
 916. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 czerwca 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2009, nr 7, s. 7
 917. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 czerwca 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2009, nr 7, s. 7
 918. PS, Sucho mokro a kiedy będzie normalnie, 2009, nr 7, s. 9
 919. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2009, nr 8, s. 19
 920. Burmistrz Brzostku ogłasza V Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 8, s. 19
 921. Burmistrz Brzostku ogłasza V Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 8, s. 19
 922. Nowe numery w Urzędzie Miejskim w Brzostku, 2009, nr 9, s. 20
 923. Pitak K., Informacja Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, 2009, nr 9, s. 18
 924. PS, Tam gdzie król piechotą chodzi, 2009, nr 9, s. 18
 925. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2009, nr 10, s. 20
 926. Burmistrz Brzostku ogłasza VI publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 10, s. 20
 927. Burmistrz Brzostku ogłasza VI publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 10, s. 20
 928. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku, 2009, nr 10, s. 9
 929. Skórska A., 10 urodziny Delikatesów „Centrum” 2009, nr 10, s. 7
 930. Bieniek L., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 04 listopada 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu, 2009, nr 11, s. 11
 931. Bugno F., Alfabet subkultury miejsko-gminnej cz. 1, 2009, nr 11, s. 16; cz. 2, 2009, nr 12, s. 23; 2010, nr 3, s. 14; 2010, nr 4, s. 13  
 932. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2009, nr 11, s. 15
 933. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2009, nr 11, s. 15
 934. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2009, nr 11, s. 15
 935. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2009, nr 11, s. 15
 936. Bieniek L., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku, 2009, nr 12, s. 28
 937. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku, 2009, nr 12, s. 27
 938. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Nieograniczony Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Opacionce, 2009, nr 12, s. 26
 939. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kamienicy Dolnej, 2009, nr 12, s. 27
 940. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2009, nr 12, s. 27
 941. Burmistrz Brzostku ogłasza Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku, 2009, nr 12, s. 26
 942. Burmistrz Brzostku ogłasza VII Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz, 2009, nr 12, s. 26
 943. Burmistrz Brzostku ogłasza VII Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz, 2009, nr 12, s. 26
 944. Kmiecik R., Człowiek najlepsza inwestycja, 2009, nr 12, s. 21
 945. PS, Trzy palce i kosa, 2009, nr 12, s. 13
 946. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2009 r., 2010, nr 1, s. 3
 947. PS, Budżet Gminy na 2010 rok, 2010, nr 1, s. 4
 948. Bieniek L., Ostatnio realizowane inwestycje w Gminie Brzostek, 2010, nr 2, s. 5
 949. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 2010, nr 2, s. 18
 950. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2010, nr 2, s. 18
 951. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2010, nr 2, s. 18
 952. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2010, nr 2, s. 18
 953. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku, 2010, nr 3, s. 18
 954. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku, 2010, nr 3, s. 18
 955. Człowiek najlepsza inwestycja bądź aktywny, 2010, nr 3, s. 11
 956. PS, Ciągle niebezpieczna droga krajowa 73 była od dawna i może być jeszcze długo, 2010, nr 3, s. 3, 4
 957. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2010, nr 4, s. 21
 958. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2010, nr 4, s. 21
 959. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2010, nr 4, s. 21
 960. Kuna A., Nowy zawód nowa praca, 2010, nr 4, s. 20
 961. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2010, nr 5, s. 19
 962. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku, 2010, nr 5, s. 19
 963. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku, 2010, nr 5, s. 19
 964. Kubek Cz., Zawiadomienie, 2010, nr 5, s. 18
 965. Nowe numery telefonów w Ośrodku Zdrowia w Brzostku, 2010, nr 5, s. 22
 966. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 kwietnia 2010 r. o sporządzeniu wykazu środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2010, nr 5, s. 18
 967. PS, Nic się nie dzieje, 2010, nr 5, s. 9
 968. Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, Ogłoszenie, 2010, nr 5, s. 11
 969. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż środka trwałego, 2010, nr 6, s. 23
 970. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Woli Brzosteckiej, 2010, nr 6, s. 23
 971. fl, Powódź stulecia, 2010, nr 6, s. 8, 9
 972. Garstka B., Informacje Gminnej Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, 2010, nr 6, s. 22
 973. Granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych, 2010, nr 6, s. 10
 974. Honorowy Komitet Wyborczy Gminy Brzostek wspierający Jarosława Kaczyńskiego, 2010, nr 6, s. 10
 975. Nowe numery telefonów w Urzędzie Miejskim w Brzostku, 2010, nr 6, s. 26
 976. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 czerwca 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2010, nr 6, s. 23
 977. PS, Znowu powódź, 2010, nr 6. s., 7
 978. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2010, nr 6, s. 10
 979. Zbiórka darów dla powodzian, 2010, nr 6, s. 17
 980. Burmistrz Brzostku, Podziękowanie, 2010, nr 7, s. 8
 981. Kapitał ludzki, 2010, nr 7, s. 21
 982. PS, fl, Niektóre z ważniejszych działań podjętych po powodzi, 2010, nr 7, s. 4, 5, 6, 7
 983. Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Brzostek, 2010, nr 7, s. 12
 984. Żuczek U., Nowe kwalifikacje szansą na pracę, 2010, nr 7, s. 20
 985. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku, 2010, nr 8, s. 22
 986. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Brzostek 2, 2010, nr 8, s. 22
 987. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku, 2010, nr 8, s. 22
 988. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2010, nr 8, s, 22
 989. fl, Krajówka już przejezdna, 2010, nr 8, s. 8
 990. Informator teleadresowy Gminy Brzostek, 2010, nr 8, s. 12
 991. PS, Budują się mosty nie tylko dla pana Starosty, 2010, nr 8, s. 8
 992. PS, Certyfikat ISO 90001:2008 dla Urzędu Miejskiego w Brzostku, 2010, nr 8, s. 5
 993. PS, Przejazd przez most w Bączałce już niedługo, 2010, nr 8, s. 8
 994. fl, Milionowe odwiedziny, 2010, nr 9, s. 6
 995. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 września 2010 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2010, nr 9, s. 12
 996. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów – Krosno w Gminie Brzostek, 2010, nr 9, s. 26
 997. Rozkład jazdy autobusów, 2010, nr 9, s. 20, 21
 998. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek, 2010, nr 10, s. 11
 999. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku, 2010, nr 10, s. 22
 1000. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2010, nr 10, s. 22
 1001. Burmistrz Brzostku ogłasza V Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku, 2010, nr 10, s. 22
 1002. Malik D., Pożyczki powodziowe dla przedsiębiorców z Podkarpacia, 2010, nr 10, s. 5, 6
 1003. Niektóre z ważniejszych zadań inwestycyjnych w Gminie Brzostek w latach 2007-2010, 2010, nr 10, s. 4, 5
 1004. Nosal J., Demografia Gminy Brzostek, 2010, nr 10, s. 10, 11
 1005. Nosal J., Wybory Samorządowe 2010, nr 10, s. 12
 1006. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 września 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Kamienicy Górnej i Nawsiu Brzosteckim, 2010, nr 9, s. 21
 1007. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, 2010, nr 9, s. 26
 1008. Bugno F., Tylko śmiech nas może uratować, 2010, nr 11, s. 33
 1009. PS, Most na drodze Brzostek - Siedliska Bogusz już gotowy, nr 11, s. 4
 1010. Wybory samorządowe 2010’ 2010, nr 11, s. 4 – 16
 1011. Bieniek L., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku, 2010, nr 12, s. 33
 1012. Bugno F., Tyle ludziom naobiecywano, kto to teraz będzie robił?, 2010, nr 12, s. 25
 1013. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w domu ludowym w Kamienicy Górnej, 2010, nr 12, s. 28
 1014. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku, 2010, nr 12, s. 28
 1015. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz, 2010, nr 12, s. 28
 1016. Burmistrz, Radni Rady Powiatu, Radni Rady Miejskiej /foto/, 2010, nr 12, s. 35
 1017. Człowiek – najlepsza inwestycja, 2010, nr 12, s. 21
 1018. fl, Wyniki wyborów samorządowych, 2010, nr 12, s. 10, 11, 12
 1019. MCz, Nowe drogi, 2010, nr 12, s. 16
 1020. PS, Naprawiony most w Głobikówce, 2010, nr 12, s. 16
 1021. PS, Podatki i opłaty lokalne na 2011 rok, 2010, nr 12, s. 13
 1022. Kawalec-Raś M., 1 % podatku dla Damianka, 2011, nr 1, s. 20;   2011, nr 2, s. 27; 2011, nr 3, s. 26; 2011, nr 4, s. 29; 2012, nr 1, s. 31; 2012, nr 2, s. 31; 2012, nr 3, s. 28; 2012, nr 4, s. 30; 2013, nr 2, s. 29; 2013, nr 3, s. 26; 2013, nr 4, s. 32; 2014, nr 1, s. 31; 2014, nr 2, s. 29; 2014, nr 3, s. 34; 2014, nr 4, s. 34; 2015, nr 1, s. 37; 2015, nr 2, s. 30; 3 31 2020, nr 3, s. 38.
 1023. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2010 r., 2011, nr 1, s. 13
 1024. Nosal J., Wybory Sołtysów po nowemu, 2011, nr 1, s. 6, 7
 1025. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 grudnia 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Głobikówce, Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej i Nawsiu Brzosteckim, 2011, nr 1, s. 27
 1026. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż środka trwałego, 2011, nr 2, s. 24
 1027. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż środka trwałego, 2011, nr 2, s. 24
 1028. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2011, nr 2, s. 25
 1029. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Kleciach, 2011, nr 2, s. 25
 1030. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Strażaka w Januszkowicach, 2011, nr 2, s. 25
 1031. Furman H., Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, 2011, nr 2, s. 7
 1032. MD, Niecodzienna uroczystość /wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju/, 2011, nr 2, s. 9
 1033. Nosal J., Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Brzostek, 2011, nr 2, s. 4, 5
 1034. Nowi Sołtysi, 2011, nr 2, s. 32
 1035. Szukała E., Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego, 2011, nr 2, s. 6
 1036. fl, Mamy trzech radnych w powiecie, 2011, nr 3, s. 20
 1037. Nosal J., Burzliwe zebranie, 2011, nr 3, s. 4, 5
 1038. Nosal J., Pisać każdy może, 2011, nr 3, s. 30, 2011, nr 4, s. 33; 2011, nr 5, s. 29; 2011, nr 6, s. 37; 2011, nr 7, s. 29; 2011, nr 8, s. 34; 2011, nr 9, s. 33, 2011, nr 10, s. 33
 1039. Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, 2011, nr 3, s. 21
 1040. PS, Drogi i mosty pana Starosty, 2011, nr 3, s. 3
 1041. Telefony alarmowe, 2011, nr 3, s. 20
 1042. Zięba A., Zjazd sołtysów, 2011, nr 3, s. 10
 1043. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu położonego w Januszkowicach, 2011, nr 4, s, 25
 1044. Nosal J., Czy musiały się odbyć, 2011, nr 4, s. 17
 1045. Nosal J., Wymiana dowodów osobistych, 2011, nr 4, s. 13
 1046. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 marca 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 2011, nr 4, s. 25
 1047. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 marca 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 2011, nr 4, s. 25
 1048. PS, Lepszy wróbel w garści niż eternit na dachu, 2011, nr 4, s. 14
 1049. PS, Wiosenne naprawy zimowych zniszczeń, 2011, nr 5, s. 13
 1050. Nosal J., Sieć dróg w Gminie Brzostek, 2011, nr 6,s. 20, 21
 1051. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 maja 2011 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brzostku, 2011, nr 6, s. 13
 1052. PS, Po roku powoli zapominamy, 2011, nr 6, s. 18
 1053. PS, Z prac Rady Miejskiej, 2011, nr 7, s. 4, 5
 1054. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny przetarg Ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek, 2011, nr 7, s. 21
 1055. Człowiek najlepsza inwestycja /projekt/, 2011, nr 7, s. 28
 1056. Piękny Rynek w Brzostku /konkurs/, 2011, nr 7, s. 11
 1057. Rozkład jazdy autobusów, 2011, nr 7, s. 14
 1058. aa, Od 1 stycznia nowe zaświadczenie do becikowego, 2011, nr 8, s. 12
 1059. Bank sprzeda, 2011, nr 8, s. 17
 1060. Nosal J., Briefing prasowy zorganizowany przez Dębicki Klub Biznesu, 2011, nr 8, s. 5
 1061. Nosal J., Wylał Słony Potok, 2011, nr 8, s. 15
 1062. Nosal J., Z laptopem na brzostecki rynek, 2011, nr 8, s. 10
 1063. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 lipca 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2011, nr 8, s. 29
 1064. aa, Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gogołówki, 2011, nr 9, s. 7
 1065. Bugno F., Wiecznie tańczący z wilkami /wspomnienie o A. Lepperze/, 2011, nr 9, s. 9
 1066. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Kamienicy Dolnej, 2011, nr 9, s. 29
 1067. Burmistrz Brzostku, Ogłoszenie z dnia 30 sierpnia 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu , 2011, nr 9, s. 29
 1068. Burmistrz Brzostku, Ogłoszenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2011, nr 9, s. 29
 1069. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, nr 9, s. 10, 11
 1070. atsz, Nasze brzosteckie drogi, 2011, nr 10, s. 4
 1071. Burmistrz Bieniek L., Obwieszczenie /usuwanie azbestu/, 2011, nr 10, s. 10
 1072. Burmistrz Brzostku Bieniek L., Kolektory słoneczne dla mieszkańców gmin zrzeszonych, 2011, nr 10, s. 5
 1073. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bączałce, 2011, nr 10, s. 28
 1074. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bukowej, 2011, nr 10, s. 28
 1075. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek, 2011, nr 10, s. 17
 1076. Nosal J., Wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Brzostek, 2011, nr 10, s. 6, 7
 1077. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 06 października 2011 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2011, nr 10, s. 28
 1078. Ogłoszenie Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska w Brzostku” 2011, nr 10, s. 17
 1079. PS, Najładniejsza kamienica na brzosteckim rynku, 2011, nr 10, s. 11
 1080. Samoobrona kurs dla kobiet, 2011, nr 10, s. 16
 1081. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bączałce, 2011, nr 11, s. 15
 1082. Komunikat Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu, 2011, nr 11, s. 12
 1083. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 02 listopada 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brzostku, 2011, nr 11, s. 15
 1084. PS, Nowe drogi, 2011, nr 11, s. 14
 1085. Słupek J., Groch z kapustą, 2011, nr 12, s. 17; 2012, nr 1, s. 10, 11; 2012, nr 2, s. 23; 2012, nr 3, s. 16; 2012, nr 4, s. 15; 2012, nr 5, s. 13; 2012, nr 6, s. 23; 2012, nr 7, s. 24; 2012, nr 8, s. 22; 2012, nr 9, s. 22; 2012, nr 10, s. 25; 2012, nr 11, s. 21; 2012, nr 12, s. 25; 2013, nr 1, s. 13; 2013, nr 2, s. 25; 2013, nr 3, s. 13; 2013, nr 4, s. 28, 29; 2013, nr 5, s. 28; 2013, nr 7, s. 28; 2013, nr 9, s. 13; 2013, nr 10, s. 16, 17; 2013, nr 11, s. 27; 2013, nr 12, s. 28; 2014, nr 1, s. 24; 2014, nr 2, s. 27; 2014, nr 3, s. 14; 2014, nr 4, s. 16; 2014, nr 5, s. 28; 2014, nr 6, s. 29; 2014, nr 7, s. 31; 2014, nr 8, s. 28; 2014, nr 9, s. 17; 2014, nr 11, s. 42; 2014, nr 12, s. 21
 1086. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek, 2011, nr 12, s. 28
 1087. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Bączałce stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2011, nr 12, s. 28
 1088. Burmistrz, Ogłoszenie Burmistrza Brzostku, 2011, nr 12, s. 17
 1089. Informacja dla mieszkańców Gminy o sposobie postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego, 2011, nr 12, s. 23
 1090. Kapitał ludzki, Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, 2011, nr 12, s. 24
 1091. Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2012 r., 2011, nr 12, s. 4, 5
 1092. Bugno F., Okolice powiatu Nr 15 Rok XI, 2012, nr 1, s. 22; 2012, nr 2, s. 22; 2012, nr 3, s. 19; 2012, nr 4, s. 14; 2012, nr 5, s. 14; 2013, nr 8, s. 26
 1093. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, nr 1, s. 25
 1094. Niektóre z ważniejszych zadań inwestycyjnych w Gminie Brzostek w 2011 r., 2012, nr 1, s. 4
 1095. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2011 r., 2012, nr 1, s. 5
 1096. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 02 stycznia 2012 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2012, nr 1, s. 24
 1097. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 grudnia 2011 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2012, nr 1, s. 24
 1098. Pitak K., Nowe stawki za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej, 2012, nr 1, s. 3, 4
 1099. PS, Budżet na 2012 rok, 2012, nr 1, s. 3
 1100. aa, Największa liczba zgłoszeń w 7 edycji Programu Wspierania Aktywności Lokalnej z województwa podkarpackiego, 2012, nr 2, s. 17
 1101. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Kleciach, 2012, nr 2, s. 28
 1102. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego, 2012, nr 2, s. 28
 1103. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2012, nr 2, s. 27
 1104. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Bączałce, 2012, nr 2, s. 27
 1105. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2012, nr 2, s. 26
 1106. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 stycznia 2012 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 2012, nr 2, s. 28
 1107. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 stycznia 2012 r. o sporządzeniu wykazu środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2012, nr 2, s. 28
 1108. Nosal J., Nowe adresy www, 2012, nr 3, s. 16
 1109. Nosal J., Znaki które służą do dekoracji pasa drogowego, 2012, nr 3, s. 23
 1110. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 lutego 2012 r., o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 2012, nr 3, s. 23
 1111. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem budynku gospodarczego, 2012, nr 4, s. 26
 1112. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Opacionce, 2012, nr 4, s. 26
 1113. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Kleciach, 2012, nr 4, s. 26
 1114. Nosal J., Salomonowe rozwiązanie, 2012, nr 4, s. 21
 1115. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 22 marca 2012 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2012, nr 4, s. 28
 1116. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem budynku sklepu położonego w Głobikówce, 2012, nr 5, s. 26
 1117. Nosal J., Nazwy miejscowości i przysiółków po weryfikacji, 2012, nr 5, s. 15
 1118. Nosal J., Znak nie do końca logiczny, 2012, nr 5, s. 24
 1119. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 kwietnia 2012 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego, 2012, nr 5, s. 26
 1120. Wójcik D., Nowa strona internetowa, 2012, nr 5, s. 7
 1121. atsz, Projekty w ramach programu „Działaj Lokalnie VII Edycja” 2012, nr 6, s. 22
 1122. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Opacionce, 2012, nr 6, s. 26
 1123. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Kleciach, 2012, nr 6, s. 26
 1124. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2012, nr 6, s. 25
 1125. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 04 czerwca 2012 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 2012, nr 6, s. 23
 1126. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 04 czerwca 2012 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2012, nr 6, s. 25
 1127. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod garaż, 2012, nr 7, s. 28
 1128. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej, 2012, nr 7, s. 28
 1129. Człowiek najlepsza inwestycja /projekt GOPS/, 2012, nr 7, s. 27
 1130. Nosal J., Niepotrzebny znak, 2012, nr 7, s. 22
 1131. Staniszewski W., Proporczyk Szwadronu Podkarpacie na misji w Afganistanie, 2012, nr 7, s. 36
 1132. Nosal J., Bez przymrużenia oka /imprezy na schodkach/, 2012, nr 8, s. 22
 1133. Nosal J., Można czy nie można? /znaki drogowe w Brzostku/, 2012, nr 8, s 16
 1134. Rozkład jazdy autobusów – PKS Jasło, Dębica, 2012, nr 8, s. 10
 1135. Bugno F., Zrobić wodę z mózgu, 2012, nr 9, s. 14
 1136. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej, 2012, nr 9, s. 26
 1137. Burmistrz Brzostku ogłasza V Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy, 2012, nr 9, s. 28
 1138. MGOPS, Korzystniejszy zasiłek rodzinny, 2012, nr 9, s. 20
 1139. Nosal J., Bez przymrużenia oka /na schodkach, bramy weselne, plac zabaw/, 2012, nr 9, s. 12
 1140. Nosal J., Droga donikąd, 2012, nr 9, s. 12
 1141. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 28 sierpnia 2012 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 2012, nr 9, s. 28
 1142. PS, Inwestycje 2012’ 2012, nr 9, s. 6
 1143. Administrator, Dwumilionowe odwiedziny strony Gminy Brzostek, 2012, nr 10, s. 26
 1144. Bugno F., Wszyscy pochodzimy od chłopa, 2012, nr 10, s. 24
 1145. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Brzostku, 2012, nr 10, s. 32
 1146. Burmistrz, Informacja /usuwanie azbestu/, 2012, nr 10, s. 27
 1147. Burmistrz, Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 14. 09. 2012 roku, 2012, nr 10, s. 27
 1148. Nosal J., Uwaga na znak, 2012, nr 10, s. 25
 1149. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 18 września 2012 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu stanowiących własność Gminy Brzostek, 2012, nr 10, s. 32
 1150. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 20 września 2012 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Gorzejowej, Kamienicy Górnej, Januszkowicach, Brzostku i Grudnej Dolnej, 2012, nr 10, s. 30
 1151. PS, Remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy, 2012, nr 10, s. 7
 1152. Zaginął kot rasy perskiej, 2012, nr 10, s. 17
 1153. atsz, Kurs „Bukieciarstwo z elementami dekoracji wnętrz” 2012, nr 11, s. 35
 1154. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2012, nr 11, s. 27
 1155. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Bączałce, 2012, nr 11, s. 27
 1156. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej, 2012, nr 11, s. 25
 1157. Nosal J., Jednomandatowe okręgi wyborcze do Rady Miejskiej, 2012, nr 11, s. 5
 1158. Nosal J., Wyłudzali pieniądze na fikcyjną pomoc dla dzieci, 2012, nr 11, s. 21
 1159. PS, Drogi i mosty Pana Starosty, 2012, nr 11, s. 20
 1160. Remonty dróg powiatowych współfinansowanych ze środków unijnych, 2012, nr 11, s. 26
 1161. Wojewoda podkarpacki, Rozporządzenie Nr 21/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 października 2012 r., 2012, nr 11, s. 9
 1162. Bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego, 2012, nr 12, s. 16
 1163. Bieniek L., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku, 2012, nr 12, s. 14
 1164. Bugno F., Pchamy taczki, 2012, nr 12, s. 24; 2013, nr 2, s. 26; 2013, nr 7, s. 23
 1165. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony na wynajem lokali użytkowych w Kamienicy Dolnej, 2012, nr 12, s. 27
 1166. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2012, nr 12, s. 27
 1167. Kawalec M., Komputery dla biblioteki w Brzostku, 2012, nr 12, s. 29
 1168. Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, 2012, nr 12, s. 29
 1169. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej, 2013, nr 1, s. 25
 1170. Nosal J., Jak odbierać telewizję cyfrową, 2013, nr 1, s. 6
 1171. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2012 r, 2013, nr 1, s. 7
 1172. Nosal J., Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2013 r.
 1173. PS, Niektóre z ważniejszych zadań inwestycyjnych w Gminie Brzostek w 2012 r, 2013, nr 1, s. 9
 1174. Remonty dróg powiatowych współfinansowanych ze środków unijnych, 2013, nr 1, s. 6
 1175. Wójcik P., Przyjechała wiocha… 2013, nr 1, s. 5
 1176. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz, 2013, nr 2, s. 27
 1177. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 stycznia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2013, nr 2, s. 32
 1178. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 stycznia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2013, nr 2, s. 32
 1179. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 stycznia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego, 2013, nr 2, s. 27
 1180. PS, Śmieciowy złoty interes, 2013, nr 2, s. 7
 1181. Staniszewski W., Walne Zebranie członków podkarpackiego Towarzystwa Konnego, 2013, nr 2, s. 25
 1182. Wojnar B. J., 1% podatku dla Kuby, 2013, nr 2, s. 29; 2013, nr 3, s. 26; 2013, nr 4, s. 32; 2014, nr 1, s. 31; 2014, nr 2, s. 29; 2014, nr 3, s. 34; 2014, nr 4, s. 34
 1183. Bugno F., Od Jodłowej idzie wiosna, 2013, nr 3, s. 16
 1184. Burmistrz , Zawiadomienie /porady prawne/, 2013, nr 3, s. 5; 2013, nr 5, s. 27; 2013, nr 7, s. 18
 1185. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2013, nr 3, s. 27
 1186. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim, 2013, nr 3, s. 27
 1187. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Kleciach, 2013, nr 3, s. 28
 1188. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek, 2013, nr 3, s. 28
 1189. Nosal J., Dobre i złe strony Internetu, 2013, nr 3, s. 9
 1190. Nosal J., Piramida wieku dla Gminy Brzostek, 2013, nr 3, s. 5
 1191. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 4 marca 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2013, nr 3, s. 26
 1192. PS, Trzeba z postępem, 2013, nr 3, s. 12, 13
 1193. Burmistrz Brzostku, Informacja o bezpłatnych poradach prawnych, 2013, nr 4, s. 32
 1194. Nosal J., Mały też potrafi, 2013, nr 4, s. 11
 1195. Nosal J., W marcu jak w garncu, 2013, nr 4, s. 17
 1196. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 02 kwietnia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 2013, nr 4, s. 29
 1197. PS, Cena porządku, 2013, nr 4, s. 4, 5
 1198. Bieniek L., Ogłoszenie  Burmistrza /odpady komunalne /, 2013, nr 5, s. 7
 1199. MK, Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, 2013, nr 5, s, 6, 7
 1200. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 kwietnia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 2013, nr 5, s. 32
 1201. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 kwietnia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2013, nr 5, s. 32
 1202. Rozkład jazdy autobusów – MONIS ważny od 1.04.2013 r., 2013, nr 5, s. 29
 1203. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2013, nr 6, s. 25
 1204. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2013, nr 6, s. 26
 1205. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim, 2013, nr 6, s.27
 1206. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2013, nr 6, s. 27
 1207. Od 1 lipca 2013 r. w Polsce zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, 2013, nr 6, s. 6, 7
 1208. Człowiek najlepsza inwestycja – projekt MGOPS w Brzostku, 2013, nr 7, s, 20
 1209. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek, 2013, nr 7, s. 18, 19
 1210. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku informuje, 2013, nr 7, s. 18
 1211. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości w Smarżowej, 2013, nr 8, s. 30
 1212. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim, 2013, nr 8, s. 31
 1213. Kandydaci do Senatu RP w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 55 /Mariusz Kawa zob. dział Wywiady/, 2013, nr 8, s. 14, 15
 1214. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 lipca 2013 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 2013, nr 8, s. 31
 1215. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 lipca 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2013, nr 8, s. 30
 1216. Rozkład jazdy autobusów  „MONIS” 2013, nr 8, s. 28
 1217. Bugno F., I śmieszno i straszno, 2013, nr 9, s. 12
 1218. Nosal J., Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu w Gminie Brzostek, 2013, nr 9, s. 4
 1219. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 sierpnia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2013, nr 9, s. 25
 1220. Ogłoszenie Burmistrza, /płatność za odpady komunalne/, 2013, nr 9, s. 13
 1221. Starosta Dębicki, Zawiadomienie, 2013, nr 9, s. 8
 1222. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Głobikówce, 2013, nr 10, s. 30
 1223. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2013, nr 10, s. 31
 1224. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2013, nr 10, s. 30
 1225. Burmistrz, Informacja, /usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych /, 2013, nr 10, s. 29
 1226. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 września 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Brzostku, 2013, nr 10, s. 32
 1227. Bieniek L., Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 11 października 2013 r., 2013, nr 11, s. 27
 1228. Bugno F., Polemika i polityka, 2013, nr 11, s. 26
 1229. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości rolnych, 2013, nr 11, s. 33
 1230. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2013, nr 11, s. 31
 1231. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim, 2013, nr 11, s. 32
 1232. Burmistrz Brzostku, Nieodpłatne porady prawne, 2013, nr 11, s. 30
 1233. MCz, Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej…” 2013, nr 11, s. 30
 1234. Nosal J., Nie wstydźmy się patriotyzmu, 2013, nr 11, s. 6
 1235. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 października 2013 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2013, nr 11, s. 32
 1236. Rozkład jazdy autobusów, 2013, nr 11, s. 29
 1237. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Skurowej, 2013, nr 12, s. 36
 1238. Burmistrz, Ogłoszenie Burmistrza Brzostku /zasady utrzymania czystości w gminie/, 2013, nr 12, s. 33
 1239. Człowiek najlepsza inwestycja, projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, 2013, nr 12, s. 42
 1240. Nosal J., Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2014 r., 2013, nr 12, s. 16
 1241. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 grudnia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2013, nr 12, s. 36
 1242. Bugno F., Polemika i polityka, 2014, nr 1, s, 10
 1243. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Pisemny (Ofertowy) na sprzedaż środka trwałego, 2014, nr 1, s. 33
 1244. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Grudnej Górnej, 2014, nr 1, s. 32
 1245. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2014, nr 1, s. 32
 1246. Nosal J., Ludność gminy Brzostek w 2013 r. /stan na 31.12.2013 r./, 2014, nr 1, s. 11
 1247. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku za dnia 30 grudnia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2014, nr 1, s. 33
 1248. PS, Medal za Zasługi dla Obronności Kraju i awans… 2014, nr 1, s. 25
 1249. PS, Ważniejsze inwestycje wykonane w roku 2013 na terenie gminy Brzostek, 2014, nr 1, s. 7
 1250. Bądź widoczny na drodze, 2014, nr 2, s. 19; 2014, nr 3, s. 2
 1251. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Skurowej, 2014, nr 2, s. 30
 1252. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 stycznia 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 2, s. 32
 1253. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 stycznia 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 2, s. 32
 1254. Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 1 % podatku, 2014, nr 2, s. 29; 2014, nr 3, s. 34; 2014, nr 4, s. 32
 1255. Kujawscy A., A., 1 % podatku dla Krystianka, 2014, nr 3, s. 34; 2014, nr 4, s. 34
 1256. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2014, nr 3, s. 32
 1257. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, 2014, nr 3, s. 30
 1258. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach – Bogusz, 2014, nr 3, s. 29
 1259. Burmistrz Brzostku ogłasza Publiczne Przetargi Ustne na dzierżawę gruntów, 2014, nr 3, s. 31
 1260. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 lutego 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 3, s. 30
 1261. Ogłoszenie, Burmistrz Brzostku informuje /opłaty za gospodarowanie odpadami/, 2014, nr 3, s. 31
 1262. Rozkład jazdy autobusów „MONIS” 2014, nr 3, s. 14
 1263. Budżetowe informacje oświatowe – podsumowanie 2013 roku, 2014, nr 4, s. 6
 1264. Bugno F., Uwaga przełomy, 2014, nr 4, s. 14
 1265. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu w Skurowej, 2014, nr 4, s. 33
 1266. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 kwietnia 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Gorzejowej i Siedliskach Bogusz, 2014, nr 4, s. 33
 1267. Staniszewski W., Jak to ongiś chłopski poseł rozmawiał ze swoimi wyborcami, 2014, nr 4, s. 11
 1268. W kwietniu i maju Gmina Brzostek uruchamia mobilny punkt zbiórki odpadów, 2014, nr 4, s. 11
 1269. Nowe adresy e-mail w Urzędzie Miejskim w Brzostku, 2014, nr 5, s. 31
 1270. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek, 2014, nr 5, s. 34
 1271. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2014, nr 5, s. 34
 1272. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, 2014, nr 5, s. 35
 1273. Gil J., Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 2014, nr 5, s. 28
 1274. W maju Gmina Brzostek uruchamia mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 2014, nr 5, s. 33
 1275. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Skurowej, 2014, nr 6, s. 35
 1276. Nosal J., Święty Jan Paweł II na monetach medalach i pocztówkach, 2014, nr 6, s. 3
 1277. Nosal J., Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, 2014, nr 6, s. 10, 11
 1278. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 maja 2014 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 6, s. 34
 1279. Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, 2014, nr 6, s. 35
 1280. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Opacionce, 2014, nr 7, s. 39
 1281. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 czerwca 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 7, s. 38
 1282. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 czerwca 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2014, nr 7, s. 38
 1283. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 czerwca 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2014, nr 7, s. 39
 1284. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, 2014, nr 8, s. 35
 1285. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim, 2014, nr 8, s. 33
 1286. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, 2014, nr 8, s. 34
 1287. Gil J., Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, 2014, nr 8, s. 32
 1288. Kuszowska B., Karta Dużej Rodziny, 2014, nr 8, s. 20
 1289. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, 2014, nr 8, s. 35
 1290. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 17 lipca 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 8, s. 35
 1291. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2014, nr 9, s. 34, 35
 1292. Nosal J., U progu zbliżających się wyborów samorządowych, 2014, nr 9, s. 14; 2014, nr 11, s. 7
 1293. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 sierpnia 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 9, s. 35
 1294. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku informuje, 2014, nr 9, s. 30
 1295. Bieniek L., Burmistrz Brzostku informuje /usunięcie wyrobów azbestowych/, 2014, nr 10, s. 9
 1296. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bukowej, 2014, nr 10, s. 37
 1297. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, 2014, nr 10, s. 38
 1298. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, 2014, nr 10, s. 38, 39
 1299. Nosal J., Brzostecki samorząd wyraźnie oszczędza na administracji, 2014, nr 10, s. 15
 1300. Nosal J., Co powinien wiedzieć każdy wyborca, 2014, nr 10, s. 4, 5
 1301. Nosal J., Kalendarz wyborczy, 2014, nr 10, s. 4
 1302. Nosal J., Okręgi wyborcze, obwody, wykaz tabel, 2014, nr 10, s. 5
 1303. Nosal J., Transparent znaleziony na strychu, 2014, nr 10, s. 32
 1304. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 września 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 10, s. 37
 1305. Przebięda M., Wspólny wysiłek przyniósł efekty, 2014, nr 10, s. 10
 1306. atsz, Chodnik przy drodze krajowej, 2014, nr 11, s. 25
 1307. Bieniek L., Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 października 2014 r., 2014, nr 11, s. 32
 1308. Nosal J.,Wybory Samorządowe 2014’ – listy kandydatów, 2014, nr 11, s. 8, 9
 1309. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2014 roku o sporządzeniu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 2014, nr 11, s. 46
 1310. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 11, s. 45
 1311. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 11, s. 45
 1312. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 11, s. 45
 1313. Sołtysi Gminy Brzostek, Szanowny Panie Burmistrzu Szanowny Panie Zastępco Burmistrza, 2014, nr 11, s. 6
 1314. Staniszewski P., Pomoc dla Kuby, 2014, nr 11, s. 6
 1315. Wybory Samorządowe 2014’ – prezentacje kandydatów, 2014, nr 11, s. 10 – 23
 1316. aa, Spotkanie Burmistrzów z pracownikami Ośrodka Zdrowia i GOPS-u, 2014, nr 12, s. 13
 1317. Nosal J., Frekwencja, wyniki i podsumowanie Wyborów Samorządowych oraz Wyborów do Sejmiku Wojewódzkiego 2014’ 2014, nr 12, s. 5, 6
 1318. Nosal J., Nowe władze wybrane 16 listopada 2014 r./fotografie/, 2014, nr 12, s. 2
 1319. Nosal J., Obrady sesji na żywo, 2014, nr 12, s. 7
 1320. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 listopada 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 12, s. 40
 1321. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 listopada 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 12, s. 39
 1322. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 listopada 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 12, s. 39
 1323. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 listopada 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 12, s. 39
 1324. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 28 listopada 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brzostku i Przeczycy, 2014, nr 12, s. 38
 1325. PS, Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2015 rok, 2014, nr 12, s. 7
 1326. Staniszewski W., Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzostek, 2014, nr 12, s. 3
 1327. Szukała E., Inauguracyjna sesja VII kadencji i samorządu, 2014, nr 12, s. 11
 1328. Wojnar J., Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds., Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 2014, nr 12, s. 34
 1329. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2015, nr 1, s. 32
 1330. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kamienicy Dolnej, 2015, nr 1, s. 34
 1331. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzostku, 2015, nr 1, s. 32;
 1332. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Bączałce, 2015, nr 1, s. 33
 1333. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Brzostku, 2015, nr 1, s. 32
 1334. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Domu Ludowym w Bączałce, 2015, nr 1, s. 33
 1335. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Kamienicy Górnej, 2015, nr 1, s. 34
 1336. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Kamienicy Górnej, 2015, nr 1, s. 34
 1337. Nosal J., Ludność gminy Brzostek w 2014 roku, 2015, nr 1, s. 13
 1338. Nosal J., Ludność gminy Brzostek w 2014 roku, 2015, nr 1, s. 13
 1339. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 stycznia 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej, 2015, nr 1, s. 33
 1340. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 stycznia 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej, 2015, nr 1, s. 33
 1341. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 stycznia 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2015, nr 1, s. 33
 1342. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 stycznia 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2015, nr 1, s. 33
 1343. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 grudnia 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu , 2015, nr 1, s. 35
 1344. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 grudnia 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2015, nr 1, s. 35
 1345. PS, Co słychać u byłego Burmistrza, 2015, nr 1, s. 7
 1346. PS, Sołtys potrzebny od zaraz, 2015, nr 1, s. 12
 1347. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2015, nr 1, s. 10; 2015, nr 4, s. 3; 2015, nr 5, s. 3; 2015, nr 6, s. 3; 2015, nr 7, s. 3, 4; 2015, nr 8, s. 3; 2015, nr 9, s. 3; 2015, nr 10, s. 3; 2015, nr 11, s. 4; 2015, nr 12, s. 3 ; 2016, nr 1, s. 3; 2016, nr 2, s. 3; 2016, nr 3, s. 3; 2016, nr 4, s. 3, 4; 2016, nr 5, s. 3; 2016, nr 6, s. 3; 2016, nr 7, s. 3; 2016, nr 8, s. 3; 2016, nr 9, s. 3, 4, 5; 2016, nr 10, s. 3; 2016, nr 11, s. 3; 2016, nr 12, s. 3-5 /Burmistrz Brzostku podsumowuje/
 1348. Słupek J., Groch z kapustą, 2015, nr 1, s. 19; 2015, nr 2, s. 28; 2015, nr 3, s. 26; 2015, nr 4, s. 18; 2015, nr 5, s. 35; 2015, nr 6, s. 25; 2015, nr 7, s. 34; 2015, nr 8, s. 30; 2015, nr 9, s. 31; 2015, nr 10, s. 23; 2015,nr 11, s. 33; 2015, nr 12, s. 35 ; 2016, nr 1, s. 28, 29; ; 2016, nr 2, s. 32, 33; 2016, nr 3, s. 27, 28; 2016, nr 4, s. 38, 39; 2016, nr 5, s. 40, 41; 2016, nr 6, s. 40; 2016, nr 7, s. 42, 43; 2016, nr 8, s. 31, 33; 2016, nr 9, s. 40, 41; 2016, nr 10, s. 32, 33; 2016, nr 11, s. 36; 2016, nr 12, s. 39, 40
 1349. Słupek J., Groch z kapustą, 2017, nr 1, s. 38; 2017, nr 2, s. 34; 2017, nr 3, s. 35; 2017, nr 4, s. 32; 2017, nr 5, s. 38, 39; 2017, nr 6, s. 41; 2017, nr 7, s. 38, 39; 2017, nr 8, s. 40; 2017, nr 9, s. 31, 32; 2017, nr 10, s. 36, 37; 2017, nr 11, s. 34;
 1350. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego, 2015, nr 2, s. 29
 1351. Nosal J., Wyniki wyborów Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów i Rad Sołeckich, 2015, nr 2, s. 5, 6, 7
 1352. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 11 lutego 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego, 2015, nr 2, s. 29
 1353. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 12 lutego 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej, 2015, nr 2, s. 29
 1354. Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej / brukarz, fryzjer /, 2015, nr 2, s. 32
 1355. Bugno F., Żyjemy w ciekawych czasach, 2015, nr 3, s. 24
 1356. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony na dzierżawę powierzchni użytkowej, 2015, nr 3, s. 30
 1357. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2015, nr 3, s. 27
 1358. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 marca 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2015, nr 3, s. 30
 1359. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 marca 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2015, nr 3, s. 29
 1360. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 26 lutego 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2015, nr 3, s. 28
 1361. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, 2015, nr 3, s. 28
 1362. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, 2015, nr 3, s. 29
 1363. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, 2015, nr 3, s. 29
 1364. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości w Brzostku, 2015, nr 4, s. 31
 1365. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Bączałce, 2015, nr 4, s. 30
 1366. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Opacionce, 2015, nr 4, s. 30
 1367. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu w Brzostku, 2015, nr 4, s. 32
 1368. Mieszkańcy, List otwarty do władz samorządowych, 2015, nr 4, s. 4
 1369. Kamińska R. / materiały przekazała /, Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, 2015, nr 5, s. 13
 1370. Kobak U., Zebranie mieszkańców Brzostku, 2015, nr 5, s. 4
 1371. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 kwietnia 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Siedliskach Bogusz, 2015, nr 5, s. 38
 1372. Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, 2015, nr 5, s. 34
 1373. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku odpowiada mieszkańcom ul. Słonecznej i Opacionki, 2015, nr 5, s. 4
 1374. Staniszewski W., Projekty wizualizacyjne dotyczące znaku promocyjnego Gminy Brzostek, 2015, nr 5, s. 3
 1375. Wybory prezydenckie, 2015, nr 5, s. 7
 1376. Znaki promocyjne Gminy Brzostek, 2015, nr 5, s. 24
 1377. Wybory Prezydenckie 2015’ druga tura, 2015, nr 6, s. 4
 1378. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Opacionce, 2015, nr 7, s. 42
 1379. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 czerwca 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2015, nr 7, s. 42
 1380. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 czerwca 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2015, nr 7, s. 42
 1381. Staniszewski W., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 lipca 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2015, nr 8, s. 38
 1382. UK, Osuwisko w Bukowej, 2015, nr 8, s. 4
 1383. Warchał M., Ogłoszenie z dnia 29 lipca 2015 r, 2015, nr 8, s. 3
 1384. Wójcik D., Powstał Klub Radnych, 2015, nr 8, s. 5
 1385. Burmistrz, Ogłoszenie / termin dokonania opłat /, 2015, nr 9, s. 4
 1386. Nowicka A., Co dalej z drogami powiatowymi, 2015, nr 9, s. 5
 1387. Obowiązek segregacji odpadów, 2015, nr 9, s. 36
 1388. Staniszewski W., Komentarz Burmistrza do tekstu „Nowe drogi w Brzostku”, 2015, nr 9, s. 8, 9
 1389. Warchał M., Nowe drogi w Brzostku, 2015, nr 9, s. 8
 1390. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2015, nr 10, s. 27
 1391. Burmistrz, Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 30. 09. 2015 roku, 2015, nr 10, s. 27
 1392. Łazowski J., Informacja / wyroby azbestowe/, 2015, nr 10, s. 26
 1393. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 października 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2015, nr 10, s. 26
 1394. UK, Konferencja prasowa kandydata na posła na Sejm RP Daniela Wójcika, 2015, nr 10, s. 6
 1395. Kobak U., Obietnice zostały zasiane, 2015, nr 11, s. 7
 1396. Niezbędnik telefoniczny, 2015, nr 11, s. 32
 1397. Wybory do Sejmu i Senatu RP, 2015, nr 11, s. 8
 1398. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, 2015, nr 12, s. 37
 1399. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, 2015, nr 12, s. 34
 1400. Kobak U., Lokalni przedsiębiorcy i najlepsi studenci uhonorowani, 2015, nr 12, s. 11
 1401. MD, Obrona cywilna i powszechna samoobrona ludności, 2015, nr 12, s. 14
 1402. Niezbędnik telefoniczny, 2015, nr 12, s. 36
 1403. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 listopada 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2015, nr 12, s. 37
 1404. Program wyborczy, 2015, nr 12, s. 5
 1405. Rodzaje alarmów, 2015, nr 12, s. 33
 1406. Staniszewski W., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku /utrzymanie czystości w gminie/, 2015, nr 12, s. 4
 1407. Wójcik D., Czy w Brzostku powstanie Młodzieżowa Rada Miejska, 2015, nr 12, s. 4
 1408. 1 % podatku dla Damianka, 2016, nr 1, s. 38; 2016, nr 2, s. 38; 2016,; nr 3, s. 38; 2016, nr 4, s. 41; 2017, nr 1, s. 46; 2017, nr 2, s. 38; 2017, nr 3, s. 38; 2017, nr 4, s. 43
 1409. Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, 2016, nr 1, s. 25
 1410. Obowiązek segregacji odpadów, 2016, nr 1, s. 24
 1411. Staniszewski W., Drodzy Państwo Drodzy Mieszkańcy, 2016, nr 1, s. 5
 1412. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2016, nr 1, s. 3; 2016, nr 2, s. 3; 2016, nr 3, s. 5; 2016, nr 4, s. 4; 2016, nr 7, s. 4; 2016, nr 8, s. 3, 4; 2016, nr 9, s. 5; 2016, nr 10 s. 3; 2016, nr 12, s. 5; 2017, nr 1, s. 4; 2017, nr 3, s. 4; 2017, nr 4, s. 4; 2017, nr 5, s. 4; 2017, nr 6, s. 3; 2017, nr 7, s. 16; 2017, nr 8, s. 4; 2017, nr 9, s. 4; 2017, nr 10, s. 3; 2017, nr 11, s. 4; 2017, nr 12, s. 6
 1413. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2018, nr 1, s. 4; 2018, nr 3, s. 5; 2018, nr 4, s. 4; 2018, nr 5, s. 4; 2018, nr 7, s. 4; 2018, nr 8, s. 5; 2018, nr 9, s. 8; 2018, nr 12, s. 5, 6; 2019, nr 3, s. 4; 2019, nr 5, s. 4-5; 2021, nr 2, s. 4, 5; 2021, nr 5, s. 5; 2021, nr 6-7, s. 5; 2021, nr 8, s. 4; 2021, nr 9, s. 9; 2021, nr 10, s. 4; 2021, nr 11/12, s. 5
 1414. 1% podatku dla Jakuba, 2016, nr 2, s. 36; 2016, nr 3, s. 36; 2016, nr 4, s. 42; 2017, nr 1, s. 46; 2017, nr 2, s. 38; 2017, nr 3, s. 38; 2017, nr 4, s. 43
 1415. aa, TV Brzostek i samorządność, 2016, nr 2, s. 6, 7
 1416. Wójcik D., Karawana jedzie dalej, 2016, nr 2, s. 5, 6
 1417. aa, Jeden człowiek i może, 2016, nr 3, s. 7
 1418. Dwóch Wojtków w gminie to za dużo, 2016, nr 3, s. 8
 1419. Organizatorzy, Powstanie Akademia Samorzadowa Gminy Brzostek, 2016, nr 3, s. 4
 1420. Reklama w TV Brzostek /cennik/, 2016, nr 3, s. 36; 2016, nr 4, s. 42
 1421. Staniszewski W., Dlaczego odwołałem kierownika SGPZOZ w Brzostku, 2016, nr 3, s. 4, 7
 1422. Staniszewski W., Obwodnica Brzostku coraz bardziej realna, 2016, nr 3, s. 4
 1423. aa, Patrzę i widzę, 2016, nr 4, s. 10; 2016, nr 6, s. 12
 1424. Szymańska B., List otwarty do mieszkańców Gminy Brzostek, 2016, nr 4, s. 30
 1425. Burmistrz, Ogłoszenie /przyłączenie do kanalizacji/, 2016, nr 6, s. 4
 1426. Wójcik D., Ogłoszenie /nagrody Burmistrza/, 2016, nr 6, s. 12
 1427. Wójcik D., Przedszkole i Orlik bez parkingu, 2016, nr 7, s. 3
 1428. Wójcik D., Złote Gody w Gminie Brzostek, 2016, nr 7, s. 5
 1429. Wójcik D., Zgoda buduje, 2016, nr 8, s. 8
 1430. Organizatorzy, Marcin Kiwior pierwszym gościem Akademii Samorzadności, 2016, nr 9, s. 14
 1431. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Brzostek, 2016, nr 9, s. 39
 1432. Hipszer P., Przebudowany chodnik gwarancją bezpiecznego ruchu, 2016, nr 10, s. 14
 1433. UW, Akademia Samorządnosci, 2016, nr 10, s. 5
 1434. Wojnawowska U., Krótka historia samorządnosci, 2016, nr 10, s. 6, 7
 1435. Staniszewski W., O co tu chodzi. Kilka słów o ośrodku zdrowia, 2016, nr 11, s. 4, 5
 1436. Wójcik D., Powiatowe inwestycje na przyszły rok, 2016, nr 11, s. 6
 1437. Pacana W., Pies pilnie szuka domu, 2016, nr 12, s. 33
 1438. Milian T., Relacja z marszu do Aleppo, 2017, nr 1, s. 39, 40
 1439. Staniszewski W., Budżet Gminy Brzostek na 2017 rok przyjęty, 2017, nr 1, s. 3, 4
 1440. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, 2017, nr 2, s. 6
 1441. Psy szukają domu, 2017, nr 2, s. 38
 1442. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2017, nr 2, s. 3; 2017, nr 3, s. 3; 2017, nr 4, s. 3; 2017, nr 5, s. 3; 2017, nr 6, s. 3; 2017, nr 7, s. 16; 2017, nr 8, s. 3; 2017, nr 9, s. 3; 2017, nr 10, s. 3; 2017, nr 11, s. 3; 2017, nr 12, s. 3; 2019, nr 9, s. 3; /inwestycje w gminie/, 2019, nr 19, s. 3; 2019, nr 12, s. 3-4
 1443. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2020, nr 1, s. 3; 2020, nr 2, s. 2; 2020, nr 3, s. 3, 4; 2020, nr 5-6, s. 3; 2020, nr 7, s. 3, 4; 2020, nr 8, s. 3, 4; 2020, nr 9-10, s. 3, 4; 2020, nr 11-12, s. 3, 4; 2021, nr 1-2, s. 3; 2021, nr 3-4, s. 3, 4; 2021, nr 5, s. 3; 2021, nr 6-7, s. 2, 3; 2021, nr 8, s. 2, 3.; 2021, nr 9, s. 5, 6, 7; 2021, nr 10, s. 2, 3; 2021, nr 11/12, s. 4
 1444. Domaradzki M., Spotkanie z parlamentarzystami, 2017, nr 3, s. 8
 1445. UK, A to ci niespodzianka, 2017, nr 3, s. 6
 1446. UK, Gorącej dyskusji nie było, 2017, nr 3, s. 9
 1447. Wójcik D., 18 miejsc pracy i ponad 1,5 mln zł dla firm… 2017, nr 3, s. 5
 1448. Jando-Roztoczyńska A., Projekt rewaloryzacji rynku, 2017, nr 4, s. 5
 1449. Ogłoszenie dla przedsiębiorców /sprzedaż lokali/, 2017, nr 4, s. 38
 1450. Staniszewski W., Czego możemy się nauczyć od Szwajcarów?, 2017, nr 4, s. 3, 4
 1451. UK, Obywatelu zapnij pasy, 2017, nr 4, s. 27
 1452. Urząd, LPR Gminy Brzostek opracowany, 2017, nr 4, s. 4
 1453. Staniszewski W., Rewitalizacja rynku, 2017, nr 5, s. 5
 1454. Nowe Centrum Handlowo-Usługowe w Brzostku, 2017, nr 6, s. 27
 1455. Kobak U., Uroczysta sesja Rady Miejskiej, 2017, nr 7, s. 4
 1456. Kostrząb A., Zmiany w projekcie rewaloryzacji brzosteckiego rynku, 2017, nr 8, s. 4, 5
 1457. Ras Z., Zbigniew Raś prostuje Burmistrza, 2017, nr 8, s. 30
 1458. Sas M., Nowe inwestycje drogowe w Zawadce Brzosteckiej, 2017, nr 8, s. 7
 1459. Wójcik D., Kwesta na brzosteckim cmentarzu po raz drugi, 2017, nr 11, s. 4
 1460. Domaradzki M., Zabezpieczenie Słonego, 2017, nr 12, s. 30
 1461. Staniszewski W., Drodzy Mieszkańcy /podsumowanie pracy/, 2017, nr 12, s. 3, 4
 1462. Wójcik D., Podsumowanie drugiej kwesty na brzosteckim cmentarzu, 2017, nr 12, s. 27
 1463. Burmistrz Brzostku, Budżet Gminy Brzostek na 2018 rok uchwalony, 2018, nr 1, s. 3
 1464. Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku, 2018, nr 1, s. 38
 1465. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2018, nr 1, s. 17
 1466. Słupek J., Groch z kapustą, 2018, nr 1, s. 33, 34 strzeżonego Pan Bóg strzeże,; Miłość na całe życie, 2018, nr 2, s. 37; Jeśli może być dobrze to dlaczego jest źle, 2018, nr 3, s. 36; Inka, Jak doktur wytargał mnie za uszy, 2018, nr 4, s. 37, 38; A kiedy małżeństwo dopadnie kryzys 2018 nr 5 s. 38; Moja ulijanko, 2018, nr 6, s. 37, 38; Górskie wędrówki 2018 nr 7 s. 40, 41; Jak być dobrymi dziadkami, 2018, nr 8, s. 34; Starość jest trudna dla wszystkich, 2018, nr 9, s. 37; Szerszenie, 2018, nr 10, s. 54, 55; Święcenie dewocjonaliów, 2018, nr 12, s. 39; /życie czasami potrafi zaskoczyć/, 2019, nr 1, s. 36; /by dom miał duszę/, 2019, nr 2, s. 31; /lutowe obrzędy wotywne/, 2019, nr 3, s. 34; /mój pobyt w sanatorium/, 2019 nr 4, s. 37, 38; /korzyści z sanatorium cz. 2/, 2019, nr 5, s. 38, 39; /strajk nauczycielski/, 2019, nr 6, s. 33; /Sanktuarium w Świętej Lipce/, 2019, nr 7, s. 40; / Święta Lipka / 2019, nr 8, s. 36, 37; /kręgosłup – walka z bólem/, 2019, nr 9, s. 32; /Karpacka Troja, Odrzykoń, Dukla, Bóbrka, Kopytowa, Krosno, Jasło, Folusz/, 2019, nr 10, s. 30, 31, 32 ; /pochówek i pogrzeb/, 2019, nr 11, s. 36, 37; /niepodległościowa inscenizacja/, 2019, nr 12, s. 39
 1467. AA, 10 lat grupy Anonimowych Alkoholików /AA/ w Brzostku, 2018, nr 2, s. 14
 1468. Burmistrz Staniszewski W., Informacje bieżące /problem łącznika z DK 73/, 2018, nr 2, s. 7, 8, 9
 1469. Kawalec-Przetacznik A., Z życia WTZ - Jasełka 2018’ 2018, nr 2, s. 20
 1470. Kostrząb A., Planowana obwodnica Brzostku, 2018, nr 2, s. 7
 1471. Redakcja, Imprezka na cmentarzu?, 2018, nr 2, s. 17
 1472. Wójcik D., OSP Zawadka Brzostecka, 2018, nr 2, s. 26
 1473. UK, Co za dziwy /błędy językowe, nie pozwalam - nawiązanie do przeszłości politycznej/, 2018, nr 3, s. 5
 1474. Domaradzki M., Odpowiedź na pytania w sprawie odbioru odpadów, 2018, nr 4, s. 4, 5
 1475. Gmina Brzostek - dane statystyczne na dzień 31. 12. 2017 roku, 2018, nr 4, s. 10
 1476. Wójcik D., Szanowni Państwo /mandat radnego/, 2018, nr 5, s. 4
 1477. UK, Minister Infrastruktury w Brzostku, 2018, nr 6, s. 11
 1478. Kowalski B., Płacz nad rozlanym mlekiem, 2018, nr 8, s. 28
 1479. Staniszewski W., Niebawem rusza największa od ponad 100 lat inwestycja… 2018, nr 9, s. 4
 1480. Hipszer P., /kandydat na burmistrza/, 2018, nr 10, s. 9, 10
 1481. Staniszewski W., Drodzy mieszkańcy Gminy Brzostek /przedwyborcze oświadczenie burmistrza/, 2018, nr 10, s. 7, 8
 1482. Staniszewski W., Łącznik okiem burmistrza /nowa droga/, 2018, nr 10, s. 4
 1483. Referat Mienia Komunalnego, Apel do właścicieli psów, 2018, nr 12, s. 25
 1484. RW, Pierwsza taka kwesta w Siedliskach Bogusz, 2018, nr 12, s. 6, 7
 1485. Staniszewski W., Kilka ważnych wyjaśnień, 2018, nr 12, s. 4, 5
 1486. Wójcik D., Rekordowa kwesta na brzosteckim cmentarzu, 2018, nr 12, s. 6
 1487. Bieniek L., Dlaczego zabrakło wody, 2019, nr 1, s. 8, 9
 1488. UK, Zima atakuje, zob. dział Ekologia
 1489. Wójcik D., Sołtys, Przewodniczacy Zarządu Miasta, Rada Sołecka., 2019, nr 1, s. 7, 8
 1490. Staniszewski W., Za nami maraton wyborczy, 2019, nr 2, s. 3, 4
 1491. Kobak U., Brzostecki "Plac Buraczany", 2019, nr 3, s. 4
 1492. Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców, 2019 nr 4, s. 25
 1493. Bysiowie, Prosba o 1% podatku, 2019 nr 4, s. 29
 1494. UK, Czy zabraknie wody przed świętami, 2019 nr 4, s. 7
 1495. Żurowscy J., W., Prośba o 1% podatku, 2019 nr 4, s. 29
 1496. Staniszewski W., Brzostek ma swoje miasto partnerskie, 2019, nr 6, s. 3
 1497. Staniszewski W., Legioniści z Brzostku doczekają się upamiętnienia, 2019, nr 6, s. 3
 1498. Staniszewski W., Cenna pamiątka odzyskana /tablica z 1939 r./, 2019, nr 6, s. 3
 1499. Staniszewski W., To się musi zmienić /problem oświaty/, 2019, nr 7, s. 4-5
 1500. Wójcik D., Majowe podtopienia w Gminie Brzostek, 2019, nr 7, s. 13
 1501. Kobak U., Bohaterska nastolatka, 2019, nr 7, s. 15
 1502. Łuckoś Z., Historia jednego plakatu, 2019, nr 7, s. 30
 1503. Staniszewski W., Wokół zmian na rynku w Brzostku 2019, nr 8, s. 4
 1504. SW, Z prac Rady Miejskiej, 2019, nr 7, s. 5; 2019, nr 8, s. 4; 2019, nr 9, s. 4; 2019, nr 10, s. 4; 2019, nr 11, s. 4, 5; 2019, nr 12, s. 4; 2020, nr 1, s, 4; 2020, nr 3, s. 4; 2020, nr 4, s. 4; 2020, nr 5-6, s. 4; 2020, nr 7, s. 4, 5; 2020, nr 8, s. 5; 2020, nr 9-10, s. 7; 2020, nr 11-12, s. 5; 2021, nr 1-2, s. 5, 6
 1505. Kobak U., Czy wyobrażasz sobie własne życie bez samochodu?, 2019, nr 9, s. 9
 1506. 13 października wybory parlamentarne, 2019, nr 10, s. 4
 1507. Staniszewski W., Zbliża się kolejna kwesta, 2019, nr 10, s. 12
 1508. Staniszewski W., Drodzy mieszkańcy jesteście wspaniali /kwesta na ratowanie zabytków/, 2019, nr 11, s. 4
 1509. UK, Niespodzianka /znak zakazu/, 2019, nr 11, s. 9
 1510. Wójcik D., Sąsiedzka solidarność w Smarżowej, 2019, nr 12, s. 11
 1511. Staniszewski W., Umowa partnerska Brzostek – Pliszki, 2020, nr 1, s. 6
 1512. Staniszewski W., Międzynarodowa konferencja samorządowa w ukraińskim Czernihowie, 2020, nr 1, s, 8
 1513. Kobak U., Brzostecka szopka bożonarodzeniowa /humorystycznie/, 2020, nr 1, s. 8, 9
 1514. Zakład Gospodarki Komunalnej, Harmonogram, 2020, nr 1, s. 32
 1515. Słupek J., Groch z kapustą, 2020, nr 1, s. 28 /lekarzu ulecz się sam/; /dorastanie/, 2020, nr 2, s. 38; /nie śmieć/, 2020, nr 3, s. 34, 35; /jutuber/, 2020, nr 4, s. 27; /koronawirus/, 2020, nr 5-6, s. 36, 37; /celibat/, 2020, nr 7, s. 27; /pierwszy raz/, 2020, nr 8, s. 27, 28; /hierarchia wartości w rodzinie/, 2020, nr 9-10, s. 34; /domowe ziołolecznictwo/, 2020, nr 11-12, s. 40/Strzeżonego Pan Bóg strzeże/ 2021, nr 1-2, s. 29, 30; /meble kuchenne na wymiar/, 2021, nr 5, s. 48; /moja parafia, mój kościół/, 2021, nr 6-7, s. 41; /betonoza/, 2021, nr 8, s. 35; /Oberiba/, 2021, nr 9, s. 41-43; /koło emerytów/, 2021, nr 10, s. 39; /studnia głębinowa/, 2021, nr 11/12, s. 44,45
 1516. Staniszewski W., Radnym się bywa, a człowiekiem się jest /śp. Jan Sarnecki/, 2020, nr 2, s. 2
 1517. Wal P., 1% podatku Tomusiowi, 2020, nr 2, s. 21; 2020, nr 3, s. 35.2020, nr 4, s. 27
 1518. Wójcik D., Ogłoszenie Przewodniczacego Zarządu Miasta Brzostek, 2020, nr 3, s. 4
 1519. 1% podatku dla Damiana, 2020, nr 4, s. 30
 1520. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, /inwestycje gminne w dobie koronawirusa/, 2020, nr 4, s. 3, 4
 1521. Staniszewski W., Nowa rzeczywistość /rozwój sytuacji w gminie w okresie koronawirusa/, 2020, nr 4, s. 4, 5
 1522. Wójcik D., Płoną trawy… czyli o gaszeniu ludzkiej bezmyślności, 2020, nr 4, s. 9, 10
 1523. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku ogłasza /zbiórka zużytego sprzętu AGD/, 2020, nr 4, s. 24
 1524. Zięba B., Wyjątkowy dzień w Głobikówce /100. Urodziny Marii Rachwał/, 2020, nr 4, s. 11
 1525. Staniszewski W., Jak to będzie? Rok 2020 okiem Burmistrza, 2020, nr 5-6, s. 5, 6
 1526. Wzrost opłat za odpady komunalne, 2020, nr 5-6, s. 6, 7
 1527. Wójcik D., 30 lat samorządu w Polsce, 2020, nr 5-6, 9
 1528. UK, Nasze społeczeństwo w czasach zarazy, 2020, nr 5-6, s. 12
 1529. Kawalec Magdalena, Trwają prace remontowe na stadionie w Brzostku, 2020, nr 5-6, s. 38
 1530. Staniszewski W., Wysokie miejsce w rankingu gmin, 2020, nr 7, s. 4
 1531. Staniszewski W., Czym kierują się radni podczas głosowania, 2020, nr 7, s. 5
 1532. Staniszewski W., Kilka słów o Zakładzie Gospodarki Komunalnej, 2020, nr 7, s. 5, 6
 1533. Wójcik D., Czy powiat będzie inwestował w Gminie Brzostek, 2020, nr 7, s, 6
 1534. Wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Brzostek, 2020, nr 7, s. 7
 1535. Staniszewski W., Prośba Burmistrza, 2020, nr 7, s. 8
 1536. ZGK, Harmonogram odpadów komunalnych, 2020, nr 7, s. 17
 1537. Staniszewski W., Szanowni mieszkańcy /jak zmieni się obszar przy ul. Stara Droga/, 2020, nr 8, s. 2
 1538. Mieszkańcy ul. Słonecznej, Apel do policji, 2020, nr 8, s,10
 1539. Kobak U., Kamery przy cmentarnych kontenerach, 2020, nr 8, s. 11
 1540. Kobak U., Jubileusz firmy HOS-POL, 2020, nr 8, s. 11, 12, 13
 1541. Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzostek, 2020, nr 9-10, s. 4, 5, 6
 1542. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, 2020, nr 9-10, s. 6
 1543. Wójcik D., O krok od dużych inwestycji, 2020, nr 9-10, s. 7
 1544. Kobak U., W skrócie, 2020, nr 9-10, s. 10
 1545. Powszechny Spis Rolny 1.09.2020 r., 2020, nr 9-10, s. 11
 1546. Pyzocha M., Gazyfikacja własnymi siłami /początki w Gminie Brzostek i Gminie Frysztak/, 2020, nr 9-10, s. 25, 26, 27
 1547. Piękoś A., Zakończono I etap modernizacji stadionu w Brzostku, 2020, nr 9-10, s. 32
 1548. Staniszewski W., Szanowni mieszkańcy, 2020, nr 11-12, s. 2
 1549. Kostrząb A., Nie każdej drodze należy się dofinansowanie, 2020, nr 11-12, s. 6
 1550. Staniszewski W., Nic nowego, 2020, nr 11-12, s. 7
 1551. Referat Mienia Komunalnego, Komunikat w sprawie zimowego utrzymania chodników i ochrony powietrza, 2020, nr 11-12, s. 8
 1552. Staniszewski W., Na grobach dawnych włodarzy miasta, 2020, nr 11-12, s. 9
 1553. Walka z ASF, 2020, nr 11-12, s. 9
 1554. Staniszewski W., Budżet gminy na rok 2021’, 2021, nr 1-2, s. 4
 1555. Staniszewski W., Już za rok wodociąg w Bukowej, 2021, nr 1-2, s. 4, 5
 1556. Kostrząb A., Wspólny plan w Brzostku i Zawadce, 2021, nr 1-2, s. 5
 1557. Staniszewski W., Kilka słów o odśnieżaniu, 2021, nr 1-2, s. 6,7
 1558. Rozkład jazdy autobusów, 2021, nr 1-2, s. 7, 8, 9
 1559. Cennik biletów, 2021, nr 1-2, s. 10
 1560. Dane statystyczne 2020 rok, 2021, nr 1-2, s. 11
 1561. Staniszewski W., Kopie obrazów Aleksandra Gryglewskiego trafiły do Brzostku, 2021, nr 1-2, s. 17
 1562. Staniszewski W., Zdobycie dzwonnicy, 2021, nr 1-2, s, 17
 1563. Powstanie album o Brzostku i mieszkańcach, 2021, nr 1-2, s. 19
 1564. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek w 2021 r., 2021, nr 1-2, s. 33
 1565. Pruchnik L., Brzostecka bożnica, 2021, nr 2, s. 7, 8
 1566. Staniszewski W., O rabacji galicyjskiej inaczej, 2021, nr 2, s. 10
 1567. Kobak U. W skrócie, 2021, nr 2, s. 11, 12
 1568. Stop pożarom traw, 2021, nr 2, s. 13
 1569. Staniszewski W. Urząd Miejski likwiduje obostrzenia, 2021, nr 5, s. 2
 1570. Staniszewski W., Nowa droga na stadion, 2021, nr 5, s. 4
 1571. Staniszewski W., Przebudowa drogi ”Na Granice”, 2021, nr 5, s. 4
 1572. Kobak U., Druga Bawaria, 2021, nr 5, s. 8
 1573. Wójcik D., Bez pomocy gminy ani rusz, 2021, nr 5, s. 8
 1574. Kobak U., Wodzi na pokuszenie /jarmark kwiatów/, 2021, nr 5, s. 19
 1575. Burmistrz Brzostku ogłasza do sprzedaży i najmu, 2021, nr 5, s. 51
 1576. zpl, Odszedł Ferdynand Bugno, 2021, nr 6-7, s. 3
 1577. Staniszewski W., Po absolutorium, 2021, nr 6-7, s. 5, 6, 7
 1578. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021’, 2021, nr 6-7, s. 10, 11
 1579. Kobak U., Pieska sprawa, 2021, nr 6-7, s. 25
 1580. Kobak U., W śmieci się obrócisz, 2021, nr 6-7, s. 33
 1581. ZGK w Brzostku, Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, 2021, nr 6-7, s. 42
 1582. Staniszewski W., Powstał projekt rewitalizacji rynku, 2021, nr 8, s. 4, 5, 6
 1583. Narodowy Spis Powszechny, 2021, nr 8, s. 7, 8, 9
 1584. Kobak U., Prof. Maria Nowakowska Honorowy Obywatel Gminy Brzostek, 2021, nr 9, s. 2, 3, 4, 5
 1585. Narodowy Spis Powszechny, 2021, nr 9, s. 10, 11
 1586. Staniszewski W., Projekt rewitalizacji brzosteckiego rynku, 2021, nr 10, s. 3
 1587. Kobak U., Albowiem każdy kto prosi otrzymuje, 2021, nr 10, s. 4
 1588. Staniszewski W., Zakończył się cykl zebrań mieszkańców, 2021, nr 10, s. 6, 7
 1589. Staniszewski W., Będziemy kwestować na cmentarzach, 2021, nr 10, s. 8
 1590. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, 2021, nr 10, s. 37
 1591. Burmistrz Brzostku ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bukowej, 2021, nr 10, s. 41
 1592. Burmistrz Brzostku ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzejowej, 2021, nr 10, s. 42
 1593. Staniszewski W., W Brzostku i w Siedliskach Bogusz padły kolejne rekordy podczas kwesty na cmentarzach, 2021, nr 11/12, s. 6
 1594. Staniszewski W., Historia pewnej drogi, 2021, nr 11/12, s. 9
 1595. Staniszewski W., Informacja, 2021, nr 11/12, s. 14
 1596. Ogłoszenie o dokonaniu opłaty za gospodarowanie odpadami, 2021, nr 11/12, s. 32
 1597. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego stanowiącego własność Gminy Brzostek, 2021, nr 11/12, s. 45
 1598. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny Ograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2021, nr 11/12, s. 46
 1599. Burmistrz Brzostku ogłasza Przetarg Pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Brzostek, 2021, nr 11/12, s. 47
 1600. Staniszewski W., Podsumowanie 2021 roku, 2022, nr 1, s. 3
 1601. Staniszewski W., Mamy budżet, 2022, nr 1, s. 4
 1602. E.Sz., Z prac Rady Miejskiej, 2022, nr 1, s. 5; 2022, nr 2, s. 4,5; 2022, nr 3, s. 5; 2022, nr 5, s. 4, 5; 2022, nr 6, s. 4; 2022, nr 7, s. 4, 5
 1603. ZPL, Jest nas coraz mniej, 2022, nr 1, s. 6,7
 1604. ZPL, Imiona naszych dzieci, 2022, nr 1, s. 7
 1605. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r. z tereniu Gminy Brzostek, 2022, nr 1, s. 30
 1606. Słupek J., Groch z kapustą, 2021 Roku, 2022, nr 1, s. 29; 2022, nr 2, s. 35, 36; 2022, nr 3, s. 41 ; 2022, nr 5, s. 44, 45; 2022, nr 6, s. 46; 2022, nr 8, s. 30, 31; 2022, nr 9, s. 30; 2022, nr 10, s. 31; 2022, nr 11, s. 28
 1607. Staniszewski W., Otoczenie ma znaczenie, 2022, nr 2, s. 2
 1608. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2022, nr 2, s. 3, 4, 2022, nr 3, s. 3, 4; 2022, nr 4, s. 4, 5; 2022, nr 5, s. 3, 4; Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2022, nr 6, s. 3; 2022, nr 7, s. 3; Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2022, nr 8, s. 3; 2022, nr 9, s. 4-7; 2022, nr 10, s. 3, 4; 2022, nr 11, s. 3; 2022, nr 12, s. 3, 4
 1609. Staniszewski W., Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie Ukrainy, 2022, nr 2, s. 5
 1610. U.K., Projekt Budowy wałów cofkowych, 2022, nr 2, s. 6
 1611. Kobak U., Ćwiczą chłopaki, ćwiczą, 2022, nr 2, s. 7
 1612. Kobak U., Król internetu, 2022, nr 2, s. 7, 8
 1613. Apel do właścicieli psów, 2022, nr 2, s. 9
 1614. Staniszewski W., Przerażajace rachunki za gaz 2022, nr 2, s. 11
 1615. Burmistrz Brzostku ogłasza, I Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja), 2022, nr 2, s. 34
 1616. Staniszewski W., Zbiórka środków opatrunkowych, 2022, nr 3, s. 4
 1617. Staniszewski W., Na własne oczy, 2022, nr 3, s. 5, 6
 1618. Ogłoszenia Burmistrza Brzostku, 2022, nr 3, s. 42, 43; 2022, nr 5, s. 46, 47
 1619. ZPL, Kiermasz Wielkanocny, 2022, nr 4, s. 2, 3
 1620. Staniszewski W., W oparach absurdu…, 2022, nr 4, s. 5
 1621. Kobak U., Ale jaja!, 2022, nr 4, s. 8
 1622. ZPL, Najpiękniejsze palmy, 2022, nr 4, s. 8, 9
 1623. ZPL, Koszyczki obfitości w Gorzejowej, 2022, nr 4, s. 10
 1624. Batycki P., Groby Pańskie w gminie Brzostek – fotografie, 2022, nr 4, s. 14
 1625. Staniszewski W., Artykuły w języku ukraińskim, 2022, nr 4, s. 34
 1626. Zespół redakcyjny „Wiadomości Brzosteckich składa życzenia z okazji Dnia Matki, 2022, nr 5, s. 1
 1627. Staniszewski W., Opieka konsterwatorska obejmuje już tylko część Brzostku, 2022, nr 5, s. 5
 1628. ZPL, Konstytucja 3 maja, 2022, nr 5, s. 6
 1629. Staniszewski W., Życzenia z okazji Dnia Strażaka, 2022, nr 5, s. 8
 1630. Staniszewski W., Jarmak kwiatów, 2022, nr 5, s. 8, 9
 1631. Milian T., Jedziemy do Brukseli!, 2022, nr 6, s. 35, 36, 37
 1632. Staniszewski W., Kolejna duża inwestycja drogowa w Brzostku zakończona, 2022, nr 7, s. 4
 1633. Staniszewski W., Wotum zaufania, 2022, nr 7, s. 5, 6
 1634. Staniszewski W., Rehabilitacja w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, 2022, nr 7, s. 6
 1635. Wójcik D., O co chodzi z tymi chodnikami?, 2022, nr 7, s. 7
 1636. Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzedu Miejskiego w Brzostku, Czy złożyłeś deklarację?, 2022, nr 7, s. 10
 1637. Kobak, U., Z przymróżeniem oka, 2022, nr 7, s. 27
 1638. Burmistrz Brzostku ogłasza, 2022, nr 7, s. 35
 1639. Parafia Rzymskokatolicka w Przeczycy, Uroczystości Odpustowe w Sanktuarium w Przeczycy, 2022, nr 8, s. 5-7
 1640. Ks. Nosal Sz., 60-lecie kapłaństwa Ks. Szymona Nosala, 2022, nr 8, s. 16
 1641. Staniszewski W., Święto rolników, 2022, nr 9, s. 2, 3
 1642. Sołtys M., Z prac Rady Miejskiej, 2022, nr 9, s. 5; Sołtys M., Z prac Rady Miejskiej, 2022, nr 11, s. 18; 2023, nr 1, s. 27 ; 2023, nr 3, s. 4; 2023, nr 6, s. 4; 2023, nr 8, s. 3; Sołtys M., Z prac Rady Miejskiej, 2023, nr 10, s. 4, 5
 1643. Staniszewski W., Leszek Bieniek emerytem, 2022, nr 9, s. 6
 1644. Wójcik D., Zebranie Mieszkańców Miasta Brzostek, 2022, nr 9, s. 6
 1645. Kobak U., Co łączy wodociągi i kolej?, 2022, nr 9, s. 10
 1646. Zięba B., 50 lat razem Na dobre i na złe, 2022, nr 9, s. 12-15
 1647. Staniszewski W., Nowy prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, 2022, nr 10, s. 4
 1648. Staniszewski W., W tym roku kolejna kwesta, 2022, nr 10, s. 4, 5
 1649. Kobak U., Ruina w centrum Brzostku, nr 10, s. 8
 1650. Staniszewski W., Generatory prądu dla Baturyna i Pliszek, 2022, nr 10, s. 9
 1651. Kobak U., W wielkim mieście Brzostek, 2022, nr 10, s. 14
 1652. Staniszewski W., Wnioski o dopłaty do węgla, 2022, nr 11, s. 4
 1653. Wójcik D., Będzie bezpieczniej, 2022, nr 11, s. 5
 1654. Staniszewski W., Lodowisko. Decyzja najpóżniej w styczniu, 2022, nr 11, s. 5
 1655. Staniszewski W., Co dalej z budynkiem bożnicy, 2022, nr 11, s. 6
 1656. Staniszewski W., Chodnik na cmentarzu, 2022, nr 11, s. 7
 1657. Staniszewski W., Parking pod SGPZOZ w Brzostku, 2022, nr 11, s. 7
 1658. Kobak U., Jubileusz dębickiego szpitala, 2022, nr 11, s. 8
 1659. Zięba B., Wyjątkowe urodziny, 2022, nr 11, s. 8
 1660. Darmowa pomoc prawna, 2022, nr 11, s. 15
 1661. Wójcik D., Kwesta po raz szósty (a także czwarty i trzeci), 2022, nr 11, s. 18
 1662. Straciło P., Kącik modowy, 2022, nr 11, s. 28; Jesień-zima 2022/23, 2022, nr 12, s. 28; Futurystyczna moda lat 60. XX w, 2023, nr 2, s. 28; Kapelusze wielkanocne, 2023, nr 3, s. 28, 29 ; Lato 2023, 2023, nr 8, s. 27
 1663. Staniszewski W., Dwa oblicza gminy, 2022, nr 12, s. 4
 1664. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy, 2022, nr 12, s. 5
 1665. Referat Mienia Komunalneggo i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku, Obowiązki właścicieli nieruchomości, 2022, nr 12, s. 6, 7
 1666. Siwiec Ł. Ks., Co jest istotą świąt Bożego Narodzenia?, 2022, nr 12, s. 9; Czy jesteśmy odpowiedzialni?, 2023, nr 1, s. 10, 11 ; Z ambony. Inwentaryzacja zwierzyny leśnej, 2023, nr 2, s. 21; Z ambony. Kierowco uważaj, 2023, nr 3, s. 21
 1667. Zespół redakcyjny „Wiadomości Brzosteckich”, Życzenia świąteczne, 2022, nr 12, s. 11
 1668. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2023, nr 1, s. 3 ; 2023, nr 2, s. 3; 2023, nr 3, s. 3' 2023, nr 4, s. 3; 2023, nr 5, s. 3; 2023, nr 6, s. 3, 4; 2023, nr 7, s. 3; 2023, nr 8, s. 3; 2023, nr 9, s. 3; 2023, nr 10, s. 3, 4; 2023, nr 11, s. 6; 2023, nr 12, s. 3
 1669. Uchwała Rady Miejskiej, 2023, nr 1, s. 8
 1670. Sąsiad, Odetchnij pełnią piersią, 2023, nr 1, s. 10
 1671. Słupek J., Groch z kapustą, 2023, nr 1, s. 31 ; 2023, nr 2, s. 29; 2023, nr 3, s. 35; 2023, nr 5, s. 31; 2023, nr 6, s. 39; 2023, nr 8, s. 31; 2023, nr 10, s. 23; Starość nie radość, 2023, nr 11, s. 31; Nadzieja, 2023, nr 12, s. 31
 1672. Narodowy Spis Powszechny, 2021, nr 2, s. 5, 6; 2021, nr 5, s. 6
 1673. Statystyka, 2023, nr 2, s. 2
 1674. Staniszewski W., Co poprawić w naszej gminie, 2023, nr 2, s. 6,7
 1675. Kobak U., Mapa brzosteckich atrakcji, 2023, nr 2, s. 9
 1676. Małpa, Rządzi nami Koń, 2023, nr 2, s. 10
 1677. Staniszewski W., Ad vocem, 2023, nr 3, s. 4, 5
 1678. Tyburowski W., Odsłonięcie w Brzostku Pomnika Bohaterów, 2023, nr 3, s. 5, 6
 1679. Cris, Żal, żal za dziewczyną, za zieloną… Planetą?, 2023, nr 3, s. 16
 1680. Szukała M., Z prac Rady Miejskiej, 2023, nr 4, s. 4
 1681. Redakcja, Z przymróżeniem oka, 2023, nr 4, s. 4
 1682. NW, Pendolino w zasiegu ręki, 2023, nr 4, s. 4
 1683. Zmiana w organizacji ruchu drogowego, 2023, nr 4, s. 9
 1684. Kostrząb A., Akademia Samorządności w Brzostku, 2023, nr 4, s. 10
 1685. Staniszewski W., Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów, 2023, nr 4, s. 10
 1686. Kostrząb A., Korzyści z przynależności Unii Europejskiej, 2023, nr 5, s. 4
 1687. Staniszewski W., Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Brzostku, 2023, nr 5, s. 4, 5
 1688. Staniszewski W., Na brzosteckim cmentarzu coraz piękniej, 2023, nr 5, s. 5
 1689. Staniszewski W., Bank w Siedliskach-Bogusz, 2023, nr 5, s. 6
 1690. Staniszewski W., III Jarmak kwiatów w Brzostku, 2023, nr 5, s. 13
 1691. FH, Mieszkańcy gotują, 2023, nr 5, s. 31
 1692. Staniszewski W., Piszą o nas, 2023, nr 6, s. 8, 9
 1693. Sołtys M., Z prac Rady Miejskiej, 2023, nr 7, s. 4
 1694. Wójcik D., Okiem Radnego – Szpital Powiatowy w Dębicy, 2023, nr 7, s. 5
 1695. Staniszewski W., Znamy wyniki egzaminów ósmoklasistów, 2023, nr 7, s. 6
 1696. Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku, Wszyscy dbajmy o środowisko, 2023, nr 7, s. 6, 7
 1697. Kobak U., Superśmieciarze, 2023, nr 7, s. 8
 1698. Batycki P. i J., Fotorelacja z wydarzeń, 2023, nr 7, s. 10, 11
 1699. Urząd Miejski w Brzostku, Opłaty za parkowanie w Brzostku, 2023, nr 8, s. 4
 1700. Staniszewski W., Przeczycki spichlerz bez dofinansowania, 2023, nr 8, s. 5
 1701. Staniszewski W., Prace na brzosteckim cmentarzu, 2023, nr 8, s. 5, 9
 1702. Wójck D., Blisko jak nigdy dotąd, czyli lodowisko w Brzostku ponownie z dotacją ministerstwa, 2023, nr 8, s. 6
 1703. Wójcik D., Okiem radnego – niedokończone inwestytcje a bezpieczeństwo pieszych, 2023, nr , s. 6
 1704. Kobak U., Wojna!, 2023, nr 9, s. 4
 1705. Staniszewski W., Jeszcze kilka słów o pracach na cmentarzu, 2023, nr 9, s. 13
 1706. Staniszewski W., W Przeczycy pożegnano ks. Prof. Dr. Hab. Jana Wala, 2023, nr 9, s. 14
 1707. Staniszewski W., O odpuście w Przeczycy trochę inaczej, 2023, nr 9, s. 15, 16
 1708. Batycki J., 25. Jubileuszowa pielgrzymka służb mundurowych do sanktuarium w przeczycy (fotorelacja), 2023, nr 9, s. 17
 1709. Kobak U., To było u nas, 2023, nr 9, s. 18, 19
 1710. Cris, NIGDY WIĘCEJ!!!, 2023, nr 9, s. 23
 1711. Staniszewski W., Kwesta 2023, 2023, nr 10, s. 6
 1712. R.W., Jesienna Eucharystia w „leśnym sanktuarium”, 2023, nr 10, s. 7
 1713. Uczestnik, Święto Niepodległości, 2023, nr 11, s. 2,3
 1714. Staniszewski W., Kwesta na naszych cmentarzach, 2023, nr 11, s. 7
 1715. Zięba B., Złote gody, 2023, nr 11, s. 13, 14, 15
 1716. Kobak U., W skrócie, 2023, nr 11, s. 30
 1717. Staniszewski W., Pierwsza godzina parkowania gratis!, 2023, nr 12, s. 3
 1718. Sołtys M., Z prac Rady Miejskiej, 2023, nr 12, s. 4
 1719. Staniszewski W., Burmistrz podsumowuje mijający rok, 2023, nr 12, s. 4, 5, 6
 1720. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek (domy), 2023, nr 12, s. 7
 1721. Staniszewski W., 12,5 mln zł na drogi!, 2023, nr 12, s. 3
 1722. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek (nieruchomości niezamieszkałe), 2023, nr 12, s. 9
 1723. Szczepkowicz P., Zapraszamy do PSZOK-u, 2023, nr 12, s. 10
 1724. Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku, Obowiązki właścicieli nieruchomości, 2023, nr 12, s. 10
 1725. Komunikat Powiatowego Instektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy, 2023, nr 12, s. 11
 1726. Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku, Szanowni Mieszkańcy, 2023, nr 12, s. 12
 1727. Staniszewski W., Rzeź Baturynia, 2023, nr 12, s. 28
 1728. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2024, nr 1, s. 3 ; 2024, nr 2, s. 3
 1729. Staniszewski W., Mamy budżet na 2024 rok!, 2024, nr 1, s. 4
 1730. Staniszewski W., Pomyślmy o seniorach, 2024, nr 1, s. 5
 1731. Staniszewska B., Trzej Królowie jadą, 2024, nr 1, s. 10, 11
 1732. Staniszewski W., Wybierzmy rozsądnie, 2024, nr 1, s. 24
 1733. Słupek J., Groch z kapustą, Nasze zdrowie w naszych rękach, 2024, nr 1, s. 31 ; Życie jest nieprzewidywalne, 2024, nr 2, s. 31; 2024, nr 4, s. 29, 30; 2024, nr 5, s. 30
 1734. Staniszewski W., Podsumowanie wyborów Sołtysów do Rad Sołeckich, 2024, nr 2, s. 4
 1735. Najpopularniejsze imiona, 2024, nr 2, s. 21
 1736. Staniszewski W., Wojewoda w Brzostku, 2024, nr 3, s. 3
 1737. Sołtys M., Z prac Rady Miejskiej, 2024, nr 3, s. 4; 2024, nr 4, s. 2, 3; 2024, nr 5, s. 2, 3
 1738. Kobak U., Wspólnie zatroszczmy się o cmentarz, 2024, nr 3, s. 9
 1739. Kobak U., Cmentarz to miejsce święte!, 2024, nr 3, s. 9
 1740. Staniszewski W., Warsztaty wielkanocne, 2024, nr 3, s. 10, 11
 1741. Wyniki wyborów, 2024, nr 4, s. 4, 5, 6
 1742. Bogdan Z. (Igor), Kącik Wędkarski, 2024, nr 4, s. 20, 21
 1743. Kowalski Z., Rozwój w Gminie Brzostek: inwestycje dla Mieszakńców, 2024, nr 5, s. 2,
 1744. Kącik wędkarski, 2024, nr 5, s. 26, 27
 1745. aa, Dlaczego ten, a nie inny sklep, zob. dział Wywiady.
 1746. aa., Inwestycje w oświacie gminnej, zob. dział Oświata.
 1747. atsz, Dzieci dzieciom pomost przyjaźni Podkarpacie-Fukushima, zob. dział Zwyczaje
 1748. Bieniek L., Utrzymanie porządku i czystości w gminie, zob. dział Ekologia.
 1749. Burmistrz Brzostku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkół, zob. dział Oświata
 1750. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, zob. dział Oświata
 1751. f. l., Wziąć byka za rogi, zob. dział Oświata. /komputer/
 1752. fl, Uwaga na zwisające sople, zob. dział Ekologia
 1753. Garstka B., Kampania profilaktyczno-edukacyjna zob. dział Zdrowie
 1754. Ginie tradycja festynów ludowych, zob. dział Kultura.
 1755. Inwalida na dekoracji, zob. dział Kultura.
 1756. Kolbusz K., W dążeniu do miejskości, zob. dział Historia
 1757. Komitet Założycielski, 1997, zob. dział Region - Stowarzyszenia. /Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Brzostek/
 1758. Król S., Nowe sale gimnastyczne, zob. dział Oświata
 1759. Lemek M., Gmina Brzostek dba o środowisko, zob. dział Ekologia
 1760. Lisowska W., Złote Gody w Gminie Brzostek, zob. dział Kultura.
 1761. Na co idą nasze podatki?, zob. dział Porządek Publiczny. /propozycja utworzenia dodatkowej ochrony w godz. nocnych/
 1762. Nosal J., Błogosławiony Jan Paweł II na monetach… zob. dział Religia
 1763. Nosal J., Uczył prawdziwej historii zob. dział Oświata
 1764. Oświadczenie poselskie posła na Sejm RP Jana Warzechy /postać A. Gryglewskiego/, zob. dział Biografie
 1765. Serwiński J., Gminna Spółdzielnia „Samopomoc...” zob. dział Historia.
 1766. Skwarka B., Zmiany w ustawie samorządowej, zob. dział Prawo. /przedruk z „Gazety Sołeckiej” nr 10/
 1767. Słodka fabryka w Brzostku, zob. dział Historia.
 1768. Stanaszek B., Nazwy dla nowych ulic, zob. dział Historia lub Biografie.
 1769. To nam się podoba, zob. dział Ekologia.
 1770. wisz, Znów prywatna, zob. dział Historia. /apteka I. Łukasiewicza oraz pierwsza apteka prywatna A. Sterkowicza/
 1771. Wojnarowska U., Mniej radnych, zob dział Prawo / nowelizacja ustaw samorządowych /
 1772. Wójt Gminy Brzostek ogłasza konkurs na stanowisko dyrektorów szkół, zob. dział Oświata
 1773. Zajączkowski J. P., Rozmyślania o miejscu ustronnym, zob. Dział Historia.
 1774. Zakładnicy telewizji, zob. dział Psychologia.
 1. 1 % podatku dla Damianka, 2016, nr 1, s. 38; 2016, nr 2, s. 38; 2016,; nr 3, s. 38; 2016, nr 4, s. 41; 2017, nr 1, s. 46; 2017, nr 2, s. 38; 2017, nr 3, s. 38; 2017, nr 4, s. 43
 2. 1% podatku dla Damiana, 2020, nr 4, s. 30
 3. 1% podatku dla Jakuba, 2016, nr 2, s. 36; 2016, nr 3, s. 36; 2016, nr 4, s. 42; 2017, nr 1, s. 46; 2017, nr 2, s. 38; 2017, nr 3, s. 38; 2017, nr 4, s. 43
 4. 100 najbardziej wpływowych osób powiatu dębickiego, 2001, nr 1, s.12,13./przedruk/
 5. 13 października wybory parlamentarne, 2019, nr 10, s. 4
 6. a.l., Kosmetyka rynku, 2003, nr 8, s. 12
 7. A.S., Pomoc dla Ukrainy, 2004, nr 12, s. 8
 8. AA, 10 lat grupy Anonimowych Alkoholików /AA/ w Brzostku, 2018, nr 2, s. 14
 9. aa, Budżet na rok 2001 uchwalony, 2001, nr 1, s.18.
 10. aa, Dlaczego ten, a nie inny sklep, zob. dział Wywiady.
 11. aa, Ile krów kóz i baranów, 1996, nr 7, s. 7. /powszechny spis rolny/
 12. aa, Jak nas widzą tak nas piszą, 1994, nr 2, s. 19. /problem czystości wokół Brzostku/
 13. aa, Jan Warzecha rządzi partią PiS w Dębicy i powiecie, 2008, nr 3, s. 14
 14. aa, Jeden człowiek i może, 2016, nr 3, s. 7
 15. aa, Kogo wybierać, 1998, nr 5, s. 2.
 16. aa, Kto tu rządzi, 1995, nr 3, s. 7.
 17. aa, Ludzie starsi wokół nas, 1999, nr 5, s. 10.
 18. aa, Największa liczba zgłoszeń w 7 edycji Programu Wspierania Aktywności Lokalnej z województwa podkarpackiego, 2012, nr 2, s. 17
 19. aa, Narodowy spis, 2001, nr 1, s.3.
 20. aa, Od 1 stycznia nowe zaświadczenie do becikowego, 2011, nr 8, s. 12
 21. aa, Patrzę i widzę, 2016, nr 4, s. 10; 2016, nr 6, s. 12
 22. aa, Przed wiosennymi wyborami niepokojące sygnały, 1997, nr 7, s. 3.
 23. aa, Słuchać ptaków czy motorów, 1995, nr 1, s. 12.
 24. aa, Spotkanie Burmistrzów z pracownikami Ośrodka Zdrowia i GOPS-u, 2014, nr 12, s. 13
 25. aa, TV Brzostek i samorządność, 2016, nr 2, s. 6, 7
 26. aa, Więcej za mieszkania, 2000, nr 4, s. 9.
 27. aa, Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gogołówki, 2011, nr 9, s. 7
 28. aa, Zniszczony dom, 2000, nr 2, s. 2. /skutki po ulewnym deszczu w Skurowej/
 29. aa., Inwestycje w oświacie gminnej, zob. dział Oświata.
 30. ab, Spotkanie Wójta z mieszkańcami Brzostka, 1993, nr 3, s. 2.
 31. ab, Sytuacja w zakładach pracy w Brzostku, 1991, nr 2, s. 2.
 32. ac., Samorząd i demokracja, 1998, nr 5, s. 2.
 33. Administrator, Dwumilionowe odwiedziny strony Gminy Brzostek, 2012, nr 10, s. 26
 34. ag, Głupota czy złośliwość?, 1990, nr 1, s. 2.
 35. ag, Gmina Brzostek w statystyce na dzień 1 stycznia 1991r., 1991, nr 2, s. 2.
 36. ag, Targowa środa, 1990, Nr 1, s. 2.
 37. ag, Zwierzchności Gminnej pod rozwagę, 1990, nr 2, s. 2.
 38. Akcja Wyborcza Solidarność, Władysław Bielawa, 1997, nr 5, s. 7.
 39. Aktualności, 1996, nr sierpień, s. 4.
 40. amator, Kolejny krok w drodze do telefonizacji Gminy, 1991, nr 2, s. 4.
 41. Apel do właścicieli psów, 2022, nr 2, s. 9
 42. atsz, Chodnik przy drodze krajowej, 2014, nr 11, s. 25
 43. atsz, Dzieci dzieciom pomost przyjaźni Podkarpacie-Fukushima, zob. dział Zwyczaje
 44. atsz, Kurs „Bukieciarstwo z elementami dekoracji wnętrz” 2012, nr 11, s. 35
 45. atsz, Nasze brzosteckie drogi, 2011, nr 10, s. 4
 46. atsz, Projekty w ramach programu „Działaj Lokalnie VII Edycja” 2012, nr 6, s. 22
 47. AZ, ABC małego biznesu, 2002, nr 12, s.6
 48. AZ, Brzosteckie Centrum Informacji, 2003, nr 9, s. 10
 49. AZ, Brzosteckie GCI zaprasza, 2003, nr 12, s. 12
 50. AZ, Budowa mostu na półmetku, 2002, nr 7, s.15
 51. AZ, Gminne Centrum Informacji w Brzostku, 2003, nr 11, s. 11
 52. AZ, I znowu zalało, 2004, nr. 8, s. 4
 53. AZ, Kalendarz Gminy Brzostek, 2002, nr 12, s.16
 54. AZ, Nowy przystanek w Kleciach, 2004, nr 12, s. 3
 55. AZ, Nowy Sołtys Smarżowej, 2004, nr 1, s. 3
 56. AZ, Remont Ośrodka Zdrowia, 2003, nr 3, s. 16
 57. AZ, Szalejąca wichura, 2004, nr 12, s. 8
 58. AZ, Urzędnik też musi się szkolić, 2003, nr 12, s. 3
 59. B.W., Udane spotkania liczne inspiracje – podsumowanie wizyty studyjnej, 2004, nr 7, s. 7
 60. Bajka Z., Możliwości mediów lokalnych w kreowaniu wizerunku gminy i jej promocji, 1997, nr 2, s. 6.
 61. Bajur W., Czytelnicy piszą, 2000, nr 2, s, 5.
 62. Bank Spółdzielczy, 1994, nr 3, s. 16, 17. /znaczenie pojęć bankowych/
 63. Bank sprzeda, 2011, nr 8, s. 17
 64. Bap, Bezrobocie, 1991, nr 2, s. 4.
 65. Bap, Likwidacja Izby Porodowej?, 1991, nr2, s. 5.
 66. Bap, Nowa apteka, 1991, nr 6, s. 5. /apteka p. Godawskiej/
 67. Bap, Słodka fabryka na własność Gminy?, 1991, nr 2, s. 1, 2.
 68. Bap, Tak trzymać!, 1991, nr 5, s. 3. /przystanek autobusowy w Brzostku-nowy/
 69. bap, Wybory do Parlamentu RP w Gminie Brzostek, 1993, nr 3, s. 6, 7.
 70. Batycki J., 25. Jubileuszowa pielgrzymka służb mundurowych do sanktuarium w przeczycy (fotorelacja), 2023, nr 9, s. 17
 71. Batycki P. i J., Fotorelacja z wydarzeń, 2023, nr 7, s. 10, 11
 72. Batycki P., Groby Pańskie w gminie Brzostek – fotografie, 2022, nr 4, s. 14
 73. Bądź widoczny na drodze, 2014, nr 2, s. 19; 2014, nr 3, s. 2
 74. bb., Telefony, Telefony, 1995, nr 3, s. 9.
 75. Berrahal K., Ostatnio, 2005, nr 1, s. 6
 76. Bezpieczniej na drodze, 2001, nr 3, s.14./ oddany do użytku chodnik w Kleciach /
 77. Bezpłatna reklama firm turystycznych i obiektów noclegowych w Internecie, 1999, nr 4, s. 7.
 78. Bezpłatna reklama wyborcza, 2006, nr 9, s. 16
 79. Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców, 2019 nr 4, s. 25
 80. Bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego, 2012, nr 12, s. 16
 81. Bezrobotni, 1990, nr 2, s. 7. /stan z dnia 28 sierpnia 1990 r. /; 1991, nr 5, s. 7. /stan z 30. 08. 91r./
 82. Bieniek L., Apel do mieszkańców gminy Brzostek, 1999, nr 7, s. 12.
 83. Bieniek L., Budżet gminy na rok 2002 uchwalony, 2002, nr 1, s. 4
 84. Bieniek L., Burmistrz Brzostku informuje /usunięcie wyrobów azbestowych/, 2014, nr 10, s. 9
 85. Bieniek L., Dlaczego zabrakło wody, 2019, nr 1, s. 8, 9
 86. Bieniek L., Informacja z dnia 17 września 2007 roku, 2007, nr 10, s. 3
 87. Bieniek L., Łukasik E., Informacja o działalności samorządu gminnego w latach 1999-2002, 2002, nr 7, s.3
 88. Bieniek L., Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 11 października 2013 r., 2013, nr 11, s. 27
 89. Bieniek L., Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 października 2014 r., 2014, nr 11, s. 32
 90. Bieniek L., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 04 listopada 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu, 2009, nr 11, s. 11
 91. Bieniek L., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku, 2009, nr 12, s. 28
 92. Bieniek L., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku, 2010, nr 12, s. 33
 93. Bieniek L., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku, 2012, nr 12, s. 14
 94. Bieniek L., Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym na remont Domu Ludowego w Opacionce, 2006, nr 5, s. 18
 95. Bieniek L., Ogłoszenie  Burmistrza /odpady komunalne /, 2013, nr 5, s. 7
 96. Bieniek L., Ogłoszenie, 2005, nr 12, s. 11
 97. Bieniek L., Ostatnio realizowane inwestycje w Gminie Brzostek, 2010, nr 2, s. 5
 98. Bieniek L., Podziękowanie wyborcom, 2002, nr 11, s. 6
 99. Bieniek L., Redakcja “Wiadomości Brzosteckich” 2002, nr 5, s.11/ realizacja inwestycji-kanalizacja sanitarna wsi Brzostek /
 100. Bieniek L., Szanowni Państwo, 2005, nr 2, s.2
 101. Bieniek L., Utrzymanie porządku i czystości w gminie, zob. dział Ekologia.
 102. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 1998, nr 6, s. 3.
 103. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 1999, nr 1, s. 4.
 104. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 1999, nr 2, s. 4.
 105. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 1999, nr 3, s. 4.
 106. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 1999, nr 4, s. 4.
 107. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 1999, nr 6, s. 3.
 108. Bieniek L., Wójt Gminy Informuje, 2000, nr 2, s. 3.
 109. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2000, nr 4, s. 10.
 110. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2000, nr 6, s. 8
 111. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2001, nr 4, s.2-4.
 112. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2002, nr 3, s. 2, 3, 4.
 113. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2003, nr 11, s. 4
 114. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2003, nr 9, s.
 115. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2004, nr 12, s. 3
 116. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2004, nr 9, s. 3
 117. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2006, nr 1, s. 3
 118. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2006, nr 9, s. 4, 5
 119. Bieniek L., Wójt Gminy informuje, 2007, nr 8, s. 4
 120. Bieniek L., Zawiadomienie, 2007, nr 4, s. 9
 121. Biuro Poselskie Grzegorza Tuderka, 2004, nr 2, s. 6
 122. Biuro Rady Gminy, Rejestr kandydatów na radnych do Rady Gminy w Brzostku, 1994, nr 3, s. 6.
 123. Bogdan Z. (Igor), Kącik Wędkarski, 2024, nr 4, s. 20, 21
 124. Brać czy nie brać, 1996, nr 5, s. 5. /problem przejęcia ośrodków zdrowia przez urzędy/
 125. Brakuje ci pieniędzy weź kredyt w Banku, 1995, nr 2, s. 20.
 126. Brunon, Bój się powiatu, 1996, nr sierpień, s. 6.
 127. Brząkalik P., Ekologia sąsiedzkiego zaufania, 1998, nr 1, s. 12.
 128. Brzostek w internecie, 1999, nr 2, s. 5.
 129. Budowa linii elektroenergetycznej, 1999, nr 6, s. 11.
 130. Budżet gminy Brzostek na 1997r., 1997, nr 2, s. 2.
 131. Budżetowe informacje oświatowe – podsumowanie 2013 roku, 2014, nr 4, s. 6
 132. Bugno F., Alfabet subkultury miejsko-gminnej cz. 1, 2009, nr 11, s. 16; cz. 2, 2009, nr 12, s. 23; 2010, nr 3, s. 14; 2010, nr 4, s. 13  
 133. Bugno F., Brzostecki alfabet społeczny cz. I., 2003, nr 9, s. 11; cz. II, 2003, nr 10, s. 12; 2004, nr 10, s. 11; 2005, nr 11, s. 7
 134. Bugno F., Brzostecki alfabet społeczny, 2004, nr 8, s. 12; 2004, nr 9, s. 12; 2005, nr 8, s. 16; 2005, nr 12, s. 12; 2010, nr 7, s. 18, 19; 2010, nr 11, s. 33
 135. Bugno F., Daleko od szosy, 2005, nr 4, s. 9
 136. Bugno F., Dopłaty obszarowe bez emocji, 2004, nr 1, s. 10
 137. Bugno F., Dziękujemy, 2002, nr 11, s. 11
 138. Bugno F., Gorzejowa-naprawa drogi, 2006, nr 2, s. 12
 139. Bugno F., Gry i zabawy powiatowe, 2005, nr 1, s. 16
 140. Bugno F., I potrzaskane armaty i gwery, 2002, nr 9, s.12
 141. Bugno F., I śmieszno i straszno, 2013, nr 9, s. 12
 142. Bugno F., I ty zostaniesz bezrobotnym, 2004, nr 4, s. 4
 143. Bugno F., Ja tę drogę na kolanach układałem, 2003, nr 12, s. 10
 144. Bugno F., Kot (nie)licencjonowany, 2004, nr 12, s. 18
 145. Bugno F., Księga dżungli, 2003, nr 8, s. 11
 146. Bugno F., Kto sieje wiatr zbiera burze, 2002, nr 7, s.10
 147. Bugno F., Małe miasto czy wieś, 2005, nr 6, s. 5
 148. Bugno F., Marsz w miejscu, 2004, nr 3, s. 11
 149. Bugno F., Od Jodłowej idzie wiosna, 2013, nr 3, s. 16
 150. Bugno F., Okolice powiatu Nr 15 Rok XI, 2012, nr 1, s. 22; 2012, nr 2, s. 22; 2012, nr 3, s. 19; 2012, nr 4, s. 14; 2012, nr 5, s. 14; 2013, nr 8, s. 26
 151. Bugno F., Okolice powiatu, 2003, nr 1, s. 6; 2003, nr 3, s. 12; 2003, nr 5, s. 9; 2003, nr 6, s. 6; 2003, nr 11, s. 12; 2004, nr 11, s. 12; 2005, nr 2, s. 7; 2005, nr 7, s. 12; 2006, nr 6, s. 15; 2013, nr 10, s. 4
 152. Bugno F., Pchamy taczki, 2012, nr 12, s. 24; 2013, nr 2, s. 26; 2013, nr 7, s. 23
 153. Bugno F., Podatek pod specjalnym nadzorem, 2004, nr 6, s. 12
 154. Bugno F., Polemika i polityka, 2013, nr 11, s. 26
 155. Bugno F., Polemika i polityka, 2014, nr 1, s, 10
 156. Bugno F., Porachunki z sąsiadami, 2006, nr 9, s. 14
 157. Bugno F., Primaaprilisowe zgadywanki, 2003, nr 4, s. 12
 158. Bugno F., Przegląd dróg powiatowych, 2006, nr 5, s. 13
 159. Bugno F., Przy stole albo pod bramami, 2002, nr 8, s.10
 160. Bugno F., Ranking powiatów, 2005, nr 3, s. 16
 161. Bugno F., Samorządy z komornikiem w tle, 2004, nr 5, s. 9
 162. Bugno F., Syndrom dziada, 2008, nr 6, s. 19
 163. Bugno F., Tyle ludziom naobiecywano, kto to teraz będzie robił?, 2010, nr 12, s. 25
 164. Bugno F., Tylko śmiech nas może uratować, 2010, nr 11, s. 33
 165. Bugno F., Uwaga przełomy, 2014, nr 4, s. 14
 166. Bugno F., W powiecie dębickim jest struktura Samoobrony, 2008, nr 5, s. 13
 167. Bugno F., Wiecznie tańczący z wilkami /wspomnienie o A. Lepperze/, 2011, nr 9, s. 9
 168. Bugno F., Wieści miejsko-wiejskie, 2009, nr 7, s. 20
 169. Bugno F., Wołanie o międzypowiatowe działanie, 2006, nr 4, s. 18
 170. Bugno F., Wszyscy pochodzimy od chłopa, 2012, nr 10, s. 24
 171. Bugno F., Znany z imienia i nazwiska, 2002, nr 5, s.9
 172. Bugno F., Zrobić wodę z mózgu, 2012, nr 9, s. 14
 173. Bugno F., Żyjemy w ciekawych czasach, 2015, nr 3, s. 24
 174. Burmistrz , Zawiadomienie /porady prawne/, 2013, nr 3, s. 5; 2013, nr 5, s. 27; 2013, nr 7, s. 18
 175. Burmistrz Bieniek L., Obwieszczenie /usuwanie azbestu/, 2011, nr 10, s. 10
 176. Burmistrz Brzostku Bieniek L., Kolektory słoneczne dla mieszkańców gmin zrzeszonych, 2011, nr 10, s. 5
 177. Burmistrz Brzostku ogłasza do sprzedaży i najmu, 2021, nr 5, s. 51
 178. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku, 2009, nr 12, s. 27
 179. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Nieograniczony Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Opacionce, 2009, nr 12, s. 26
 180. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Pisemny (Ofertowy) na sprzedaż środka trwałego, 2014, nr 1, s. 33
 181. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony na dzierżawę powierzchni użytkowej, 2015, nr 3, s. 30
 182. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż środka trwałego, 2011, nr 2, s. 24
 183. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż środka trwałego, 2011, nr 2, s. 24
 184. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek, 2010, nr 10, s. 11
 185. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek, 2011, nr 12, s. 28
 186. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny przetarg Ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek, 2011, nr 7, s. 21
 187. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek, 2014, nr 5, s. 34
 188. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2011, nr 2, s. 25
 189. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2012, nr 11, s. 27
 190. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2013, nr 6, s. 25
 191. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2014, nr 9, s. 34, 35
 192. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntu w Opacionce, 2009, nr 4, s. 17
 193. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod garaż, 2012, nr 7, s. 28
 194. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości rolnych, 2013, nr 11, s. 33
 195. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Bączałce stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2011, nr 12, s. 28
 196. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2013, nr 3, s. 27
 197. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2014, nr 3, s. 32
 198. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2015, nr 1, s. 32
 199. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Grudnej Górnej, 2014, nr 1, s. 32
 200. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, 2014, nr 8, s. 35
 201. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, 2015, nr 12, s. 37
 202. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim, 2013, nr 3, s. 27
 203. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim, 2014, nr 8, s. 33
 204. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, 2014, nr 3, s. 30
 205. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, 2015, nr 12, s. 34
 206. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach – Bogusz, 2014, nr 3, s. 29
 207. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2013, nr 6, s. 26
 208. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2014, nr 1, s. 32
 209. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej, 2012, nr 7, s. 28
 210. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku, 2010, nr 8, s. 22
 211. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2009, nr 6, s. 15
 212. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2010, nr 4, s. 21
 213. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2010, nr 4, s. 21
 214. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2010, nr 4, s. 21
 215. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach, 2009, nr 6, s. 15
 216. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości w Brzostku, 2015, nr 4, s. 31
 217. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż środka trwałego, 2009, nr 4, s. 18
 218. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż środka trwałego, 2010, nr 6, s. 23
 219. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem budynku gospodarczego, 2012, nr 4, s. 26
 220. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem budynku sklepu położonego w Głobikówce, 2012, nr 5, s. 26
 221. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Brzostku, 2012, nr 10, s. 32
 222. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kamienicy Dolnej, 2009, nr 12, s. 27
 223. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kamienicy Dolnej, 2015, nr 1, s. 34
 224. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu położonego w Januszkowicach, 2011, nr 4, s, 25
 225. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu położonego w Opacionce, 2009, nr 4, s. 19
 226. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bączałce, 2011, nr 10, s. 28
 227. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzostku, 2015, nr 1, s. 32;
 228. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Kleciach, 2013, nr 3, s. 28
 229. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz, 2013, nr 2, s. 27
 230. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bukowej, 2011, nr 10, s. 28
 231. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bukowej, 2014, nr 10, s. 37
 232. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Bączałce, 2012, nr 11, s. 27
 233. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Kleciach, 2011, nr 2, s. 25
 234. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Kleciach, 2012, nr 2, s. 28
 235. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Opacionce, 2012, nr 6, s. 26
 236. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Strażaka w Januszkowicach, 2011, nr 2, s. 25
 237. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Opacionce, 2014, nr 7, s. 39
 238. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Siedliskach-Bogusz, 2009, nr 5, s. 19
 239. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Skurowej, 2013, nr 12, s. 36
 240. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Woli Brzosteckiej, 2010, nr 6, s. 23
 241. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Bączałce, 2015, nr 1, s. 33
 242. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Bączałce, 2015, nr 4, s. 30
 243. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Brzostku, 2015, nr 1, s. 32
 244. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Domu Ludowym w Bączałce, 2015, nr 1, s. 33
 245. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Głobikówce, 2013, nr 10, s. 30
 246. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Kamienicy Dolnej, 2011, nr 9, s. 29
 247. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Opacionce, 2012, nr 4, s. 26
 248. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Opacionce, 2015, nr 4, s. 30
 249. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Opacionce, 2015, nr 7, s. 42
 250. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego, 2012, nr 2, s. 28
 251. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego, 2015, nr 2, s. 29
 252. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego stanowiącego własność Gminy Brzostek, 2021, nr 11/12, s. 45
 253. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2015, nr 10, s. 27
 254. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony na wynajem lokali użytkowych w Kamienicy Dolnej, 2012, nr 12, s. 27
 255. Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2012, nr 12, s. 27
 256. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku, 2010, nr 3, s. 18
 257. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku, 2010, nr 3, s. 18
 258. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek, 2011, nr 10, s. 17
 259. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek, 2013, nr 3, s. 28
 260. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2012, nr 2, s. 27
 261. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2013, nr 10, s. 31
 262. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2014, nr 5, s. 34
 263. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2015, nr 3, s. 27
 264. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, 2014, nr 10, s. 38
 265. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim, 2013, nr 6, s.27
 266. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, 2014, nr 5, s. 35
 267. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej, 2012, nr 11, s. 25
 268. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej, 2012, nr 9, s. 26
 269. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Bączałce, 2012, nr 2, s. 27
 270. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku, 2010, nr 10, s. 22
 271. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2009, nr 8, s. 19
 272. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2010, nr 5, s. 19
 273. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 1, s. 17
 274. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 1, s. 17
 275. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2010, nr 10, s. 22
 276. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości w Smarżowej, 2013, nr 8, s. 30
 277. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bączałce, 2011, nr 11, s. 15
 278. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w domu ludowym w Kamienicy Górnej, 2010, nr 12, s. 28
 279. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Kleciach, 2012, nr 6, s. 26
 280. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Głobikówce, 2009, nr 5, s. 19
 281. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Kamienicy Górnej, 2015, nr 1, s. 34
 282. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Skurowej, 2014, nr 2, s. 30
 283. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Kamienicy Górnej, 2015, nr 1, s. 34
 284. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Kleciach, 2012, nr 4, s. 26
 285. Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu w Brzostku, 2015, nr 4, s. 32
 286. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku, 2010, nr 5, s. 19
 287. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku, 2010, nr 5, s. 19
 288. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2012, nr 2, s. 26
 289. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2013, nr 6, s. 27
 290. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim, 2013, nr 8, s. 31
 291. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Brzostek 2, 2010, nr 8, s. 22
 292. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, 2014, nr 8, s. 34
 293. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2013, nr 11, s. 31
 294. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej, 2013, nr 1, s. 25
 295. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku, 2010, nr 12, s. 28
 296. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2009, nr 10, s. 20
 297. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 4, s. 18
 298. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 4, s. 18
 299. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz, 2010, nr 12, s. 28
 300. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu w Skurowej, 2014, nr 4, s. 33
 301. Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny Ograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2021, nr 11/12, s. 46
 302. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku, 2010, nr 8, s. 22
 303. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2010, nr 8, s, 22
 304. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2012, nr 6, s. 25
 305. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów, 2013, nr 10, s. 30
 306. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim, 2013, nr 11, s. 32
 307. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, 2014, nr 10, s. 38, 39
 308. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach-Bogusz, 2009, nr 6, s. 15
 309. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2009, nr 12, s. 27
 310. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz, 2009, nr 6, s. 15
 311. Burmistrz Brzostku ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Skurowej, 2014, nr 6, s. 35
 312. Burmistrz Brzostku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkół, zob. dział Oświata
 313. Burmistrz Brzostku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 r. zadania publicznego, 2009, nr 4, s. 19
 314. Burmistrz Brzostku ogłasza Przetarg Pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Brzostek, 2021, nr 11/12, s. 47
 315. Burmistrz Brzostku ogłasza Publiczne Przetargi Ustne na dzierżawę gruntów, 2014, nr 3, s. 31
 316. Burmistrz Brzostku ogłasza Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku, 2009, nr 12, s. 26
 317. Burmistrz Brzostku ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bukowej, 2021, nr 10, s. 41
 318. Burmistrz Brzostku ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzejowej, 2021, nr 10, s. 42
 319. Burmistrz Brzostku ogłasza V Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku, 2010, nr 10, s. 22
 320. Burmistrz Brzostku ogłasza V Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy, 2012, nr 9, s. 28
 321. Burmistrz Brzostku ogłasza V Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 8, s. 19
 322. Burmistrz Brzostku ogłasza V Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 8, s. 19
 323. Burmistrz Brzostku ogłasza V Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach, 2009, nr 1, s. 17
 324. Burmistrz Brzostku ogłasza VI Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2009, nr 1, s. 17
 325. Burmistrz Brzostku ogłasza VI publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 10, s. 20
 326. Burmistrz Brzostku ogłasza VI publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 10, s. 20
 327. Burmistrz Brzostku ogłasza VII Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz, 2009, nr 12, s. 26
 328. Burmistrz Brzostku ogłasza VII Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz, 2009, nr 12, s. 26
 329. Burmistrz Brzostku ogłasza, 2022, nr 7, s. 35
 330. Burmistrz Brzostku ogłasza, I Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja), 2022, nr 2, s. 34
 331. Burmistrz Brzostku, Budżet Gminy Brzostek na 2018 rok uchwalony, 2018, nr 1, s. 3
 332. Burmistrz Brzostku, Informacja o bezpłatnych poradach prawnych, 2013, nr 4, s. 32
 333. Burmistrz Brzostku, Nieodpłatne porady prawne, 2013, nr 11, s. 30
 334. Burmistrz Brzostku, Ogłoszenie z dnia 30 sierpnia 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu , 2011, nr 9, s. 29
 335. Burmistrz Brzostku, Ogłoszenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2011, nr 9, s. 29
 336. Burmistrz Brzostku, Podziękowanie, 2010, nr 7, s. 8
 337. Burmistrz Staniszewski W., Informacje bieżące /problem łącznika z DK 73/, 2018, nr 2, s. 7, 8, 9
 338. Burmistrz, Informacja /usuwanie azbestu/, 2012, nr 10, s. 27
 339. Burmistrz, Informacja, /usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych /, 2013, nr 10, s. 29
 340. Burmistrz, Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 14. 09. 2012 roku, 2012, nr 10, s. 27
 341. Burmistrz, Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 30. 09. 2015 roku, 2015, nr 10, s. 27
 342. Burmistrz, Ogłoszenie / termin dokonania opłat /, 2015, nr 9, s. 4
 343. Burmistrz, Ogłoszenie /przyłączenie do kanalizacji/, 2016, nr 6, s. 4
 344. Burmistrz, Ogłoszenie Burmistrza Brzostku /zasady utrzymania czystości w gminie/, 2013, nr 12, s. 33
 345. Burmistrz, Ogłoszenie Burmistrza Brzostku, 2011, nr 12, s. 17
 346. Burmistrz, Radni Rady Powiatu, Radni Rady Miejskiej /foto/, 2010, nr 12, s. 35
 347. Bysiowie, Prosba o 1% podatku, 2019 nr 4, s. 29
 348. Caritas przy Parafii Brzostek składa podziękowanie, 2003, nr 2, s. 11
 349. Cennik biletów, 2021, nr 1-2, s. 10
 350. Centrum ceramiczne w Brzostku, 1998, nr 1, s. 9. /przejęcie w dzierżawę, cegielnię Brzostek/
 351. Chmura J., Wójt Gminy informuje, 1993, nr 1, s. 2.
 352. Chmura Jan, Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich, 1990, nr 2, s. 5.
 353. Chmura Jan, Z prac Zarządu Gminy, 1991, nr 3-4, s. 1.
 354. Cholewiak A., By w rynku było miło, 2004, nr 7, s. 11
 355. Cholewiak A., Ile kosztuje nas zima, 2002, nr 1, s.4
 356. Cholewiak A., Nowe drogi, 2004, nr 7, s. 11
 357. Cholewiak S., Nowe drogi, 2000, nr 6, s. 16
 358. Cholewiak S., Tańsza zima, 2003, nr 3, s. 3
 359. Co i gdzie można załatwić, 1999, nr 1, s. 13.
 360. Co nas budzi, 1995, nr 2, s. 15.
 361. Co piszą o nas inni, 1998, nr 1, s. 8. /błędy w G. Krakowskiej, na stronie poświęconej naszej gminie, powierzenie funkcji komendanta rejonowego w Dębicy J. Łazowskiemu/
 362. Cóż wiemy o reformie administracji, 1998, nr 3, s. 4, 5.
 363. Cris, NIGDY WIĘCEJ!!!, 2023, nr 9, s. 23
 364. Cris, Żal, żal za dziewczyną, za zieloną… Planetą?, 2023, nr 3, s. 16
 365. Czas godziwych emerytur; Reforma polskiego systemu ubezpieczeń, 1998, nr 2, s, 7.
 366. Człowiek – najlepsza inwestycja, 2010, nr 12, s. 21
 367. Człowiek najlepsza inwestycja – projekt MGOPS w Brzostku, 2013, nr 7, s, 20
 368. Człowiek najlepsza inwestycja /projekt/, 2011, nr 7, s. 28
 369. Człowiek najlepsza inwestycja /projekt GOPS/, 2012, nr 7, s. 27
 370. Człowiek najlepsza inwestycja bądź aktywny, 2010, nr 3, s. 11
 371. Człowiek najlepsza inwestycja, projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, 2013, nr 12, s. 42
 372. Czy będzie w Brzostku plac targowy, 1997, nr 7, s. 16.
 373. Czytelnicy piszą, 1996, nr sierpień, s. 12. /niezgodność poglądów w sprawie publikowania wynagrodzeń niektórych pracowników samorządowych/
 374. Czytelniczka, Głupota czy bezmyślność, 1995, nr 4, s. 9. /bezczeszczenie polskich cmentarzy/
 375. Dane statystyczne 2020 rok, 2021, nr 1-2, s. 11
 376. Darmowa pomoc prawna, 2022, nr 11, s. 15
 377. Darmowe reklamy wyborcze, 2002, nr 7, s.6
 378. Darmowe reklamy wyborcze, 2002, nr 8, s.14
 379. Demokracja na wagę żwiru, 1996, nr październik, s. 2.
 380. Do kogo na skargę w Urzędzie Gminy, 1999, nr 1, s. 13.
 381. Do mieszkańców Gminy Brzostek, 1998, nr 5, s. 3. /przedwyborczy program AWS Brzostek/
 382. do, Pani Walewska na Brooklynie, 1994, nr 1, s. 20. /fabryka kosmetyków „Miraculum”/
 383. Dodatkowy dzień wolny, 1998, nr 4, s. 13. /obchody imieninowe w Urzędzie Gminy/
 384. Dodolak M., Medale za zasługi dla obronności kraju, 2008, nr 4, s. 4
 385. Dodolak M., Wiosenna powódź, 2006, nr 4, s. 3
 386. Dodolak M., Z prac Zarządu Gminy, 2000, nr 5, s. 3, 4; 2000, nr 6, s, 7, 8; 2001, nr 1, s.8; 2001, nr 2, s.4; 2001 nr 3, s. 6, 7; 2001, nr 4, s. 5; 2001, nr 5, s. 6; 2001, nr 6, s. 6; 2002, nr 1, s. 5; 2002, nr 2, s.4; 2002, nr 3, s. 5; 2002, nr 7, s.12; 2002, nr 9, s. 5; 2002, nr 11, s. 6
 387. Dokument z początku wieku, 1999, nr 3, s. 5.
 388. Domaradzki M., Odpowiedź na pytania w sprawie odbioru odpadów, 2018, nr 4, s. 4, 5
 389. Domaradzki M., Spotkanie z parlamentarzystami, 2017, nr 3, s. 8
 390. Domaradzki M., Zabezpieczenie Słonego, 2017, nr 12, s. 30
 391. Doroczne nagrody Rady Gminy, 2000, nr 3, s. 4.
 392. Dwóch Wojtków w gminie to za dużo, 2016, nr 3, s. 8
 393. Działki stanowiące własność Gminy Brzostek przeznaczone do dzierżawy na okres do 10 lat –Klecie, 2005, nr 1, s. 7
 394. Dziura w sieci załatana, 2000, nr 2, s. 1. //stacja bazowa dla sieci komórkowej ERA GSM w Bukowej/
 395. E.Sz., Z prac Rady Miejskiej, 2022, nr 1, s. 5; 2022, nr 2, s. 4,5; 2022, nr 3, s. 5; 2022, nr 5, s. 4, 5; 2022, nr 6, s. 4; 2022, nr 7, s. 4, 5
 396. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, nr 1, s. 25
 397. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, zob. dział Oświata
 398. f. l., Wziąć byka za rogi, zob. dział Oświata. /komputer/
 399. f.l., „Obserwator” dla Wójta, 2003, nr 3, s. 2
 400. f.l., Biuletyn Informacji Publicznej, 2003, nr 7, s. 11
 401. f.l., Brzostek większy o 160 ha, 2002, nr 1, s.5.
 402. f.l., Chodnik pułapka, 2005, nr 10, s. 15
 403. f.l., Chodnik z przeszkodami, 2003, nr 2, s. 12
 404. f.l., Człowiek roku 2002, 2003, nr 4, s. 2
 405. f.l., Człowiek Roku 2003, 2003, nr 2, s. 5
 406. f.l., Czwórka w setce /ranking osób najbardziej wpływowych powiatu dębickiego /, 2003, nr 1, s. 10
 407. f.l., Drugie miejsce dla Brzostku, 2002, nr 10, s. 5
 408. f.l., Gimbus dla Brzostku, 2002, nr 7, s.6
 409. f.l., Gminna Komisja Wyborcza powołana, 2002, nr 9, s. 12
 410. f.l., I co dalej, 2004, nr 5, s. 7 / teren byłej bazy SKR /
 411. f.l., I miejsce dla strony internetowej, 2002, nr 5, s.16
 412. f.l., I miejsce dla www.tel.debica.pl/ugbrzostek, 2003, nr 6, s. 19
 413. f.l., Jak głosować, 2002, nr 10, s.6
 414. f.l., Jan Szczepanik zastępcą wójta, 2002, nr 12, s.2.
 415. f.l., Już za miesiąc, 2002, nr 8, s.16 / zakończenie budowy mostu w Skurowej /
 416. f.l., Mniej radnych, 2002, nr 7, s.6
 417. f.l., Mogło dojść do nieszczęścia, 2004, nr 3, s. 15
 418. f.l., Na nich możemy zawsze liczyć, 2002, nr 3, s.7/ skutki potężnej wichury /
 419. f.l., Nie ma już przeszkody, 2003, nr 3, s. 12
 420. f.l., Nowa Przewodnicząca Rady Gminy, 2002, nr 12, s. 2.
 421. f.l., Nowa radna w Brzostku, 2001, nr 6, s.10
 422. f.l., Nowa ścieżka edukacyjna /problem pijaństwa w Brzostku /, 2003, nr 2, s. 12
 423. f.l., Nowa ulica, 2002, nr 7, s.7
 424. f.l., Pozytywne skutki wichury, 2002, nr 3, s.8
 425. f.l., Przystanek w gruzach, 2003, nr 10, s. 16
 426. f.l., Samochód ciężarowy spowodował duże szkody, 2005, nr 2, s. 14
 427. f.l., Sprzedać czy nie sprzedać /problem zbycia akcji spółki akcyjnej Telekomunikacji Dębickiej/, 2003, nr 7, s. 11
 428. f.l., UFO nad Brzostkiem, 2003, nr 8, s. 16
 429. f.l., Ukwiecony chodnik, 2005, nr 10, s. 15
 430. f.l., Wirtualne aktualności, 2002, nr 2, s.14
 431. f.l., Wybory sołtysa w Brzostku, 2002, nr 12, s. 6
 432. f.l., Znów odmierza czas, 2004, nr 3, s. 15
 433. Federacja Konsumentów dla „Wiadomości Brzosteckich” 1998, nr 2, s. 13; 1998, nr 6, s. 10; 1999, nr 6, s. 9.
 434. FH, Mieszkańcy gotują, 2023, nr 5, s. 31
 435. fl, 101 urodziny Zofii Chajec, 2007, nr 11, s. 15
 436. fl, Brzosteccy wandale, 2007, nr 4, s. 13
 437. fl, Brzostek z lotu ptaka, 2007, nr 5, s. 16
 438. fl, Ewolucja po Brzostecku, 2006, nr 8, s. 18
 439. fl, Krajówka już przejezdna, 2010, nr 8, s. 8
 440. fl, Mamy trzech radnych w powiecie, 2011, nr 3, s. 20
 441. fl, Milionowe odwiedziny, 2010, nr 9, s. 6
 442. fl, Nowe kosze na śmieci, 2007, nr 5, s. 9
 443. fl, Nowe oblicze www.brzostek.alpha.pl, 2008, nr 10, s. 3
 444. fl, Nowi sołtysi, 2007, nr 2, s. 3
 445. fl, Osiem lat strony internetowej, 2007, nr 3, s. 15
 446. fl, Piotr Szczepkowicz Zastepcą Wójta Gminy, 2007, nr 3, s. 2
 447. fl, Powódź stulecia, 2010, nr 6, s. 8, 9
 448. fl, Remont Domu Kultury, 2008, nr 9, s. 13
 449. fl, Teraz jest bezpieczniej, 2007, nr 5, s. 9
 450. fl, Uwaga na zwisające sople, zob. dział Ekologia
 451. fl, Wichura pokazała co potrafi, 2008, nr 8, s. 9
 452. fl, Wiosenne porządki, 2008, nr 4, s. 8
 453. fl, Wybory sołtysów, 2007, nr 1, s. 3, 4
 454. fl, Wyniki wyborów samorządowych, 2010, nr 12, s. 10, 11, 12
 455. fl., Nowy sołtys w Bukowej, 2007, nr 10, s. 3
 456. fl., Schody (nie) do przejścia, 2006, nr 5, s. 16
 457. Fotointerwencja, 2000, nr 4, s. 15.
 458. Furman H., Drogi gminne, 2000, nr1, s. 3, 4.
 459. Furman H., Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, 2011, nr 2, s. 7
 460. Gadomski M., W trosce o bezpieczeństwo, 1996, nr 8, s. 7.
 461. Garstka B., Gmina pamięta o cmentarzach, 2000, nr 6, s. 23
 462. Garstka B., Informacje Gminnej Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, 2010, nr 6, s. 22
 463. Garstka B., Kampania profilaktyczno-edukacyjna zob. dział Zdrowie
 464. Gil J., Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 2014, nr 5, s. 28
 465. Gil J., Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, 2014, nr 8, s. 32
 466. Ginie tradycja festynów ludowych, zob. dział Kultura.
 467. GK, Centra kształcenia na odległość na wsiach, 2008, nr 3, s. 6
 468. GK, Centrum kształcenia na odległość w Brzostku, 2008, nr 2, s. 6
 469. GK, Wspólne budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Liwocz, 2008, nr 10, s. 7
 470. Gmina Brzostek - dane statystyczne na dzień 31. 12. 2017 roku, 2018, nr 4, s. 10
 471. Gminna Komisja Wyborcza,Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Brzostku, 2001, nr 4, s.4.
 472. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Brzostku sprzeda w drodze przetargu nieograniczonego, 1991, nr3-4, s. 10.
 473. Górka Z., Przeproszenie, 2003, nr 1, s. 13
 474. Granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych, 2010, nr 6, s. 10
 475. Grotkowski K., Zastawny T., przepraszają, 2000, nr 6, s. 19
 476. Grygiel M., Internet dla Seniora, 2006, nr 5, s. 14
 477. Grygiel M., Komputer nie taki straszny, 2006, nr 9, s. 15
 478. H.L., Mikropożyczki na aktywizacje wsi, 2003, nr 11, s. 10
 479. H.L., Obyczaje urzędowe. Poświadczenia, 2004, nr 2, s. 9
 480. H.L., Obyczaje, 2003, nr 10, s. 11
 481. H.L., Rachunek za sprzątanie, 2004, nr 1, s. 5
 482. H.L., Sztuczki triki i wybryki, 2005, nr 4, s. 12
 483. H.L., Unia w zarysie, 2004, nr 4, s.5
 484. H.L., Zadania przedakcesyjne, 2004, nr 3, s. 5
 485. H.L.,Staw przeszkadza, Twoja droga mój rowek, Co twoje to moje, 2003, nr 7, s. 12
 486. Handel uliczny czym powinien być a czym jest, 1995, nr 2, s. 9.
 487. Harmonogram odbioru nieczystości stałych, 2007, nr 8, s. 18
 488. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r. z tereniu Gminy Brzostek, 2022, nr 1, s. 30
 489. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek (domy), 2023, nr 12, s. 7
 490. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek (nieruchomości niezamieszkałe), 2023, nr 12, s. 9
 491. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek w 2021 r., 2021, nr 1-2, s. 33
 492. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek, 2013, nr 7, s. 18, 19
 493. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, 2017, nr 2, s. 6
 494. Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku, 2018, nr 1, s. 38
 495. Hipszer P., /kandydat na burmistrza/, 2018, nr 10, s. 9, 10
 496. Hipszer P., Przebudowany chodnik gwarancją bezpiecznego ruchu, 2016, nr 10, s. 14
 497. Honorowy Komitet Wyborczy Gminy Brzostek wspierający Jarosława Kaczyńskiego, 2010, nr 6, s. 10
 498. I Publiczny Przetarg Ustny odbędzie się, 2006, nr 12, s. 8
 499. I.N., Budowa mostu, 2002, nr 6, s.16.
 500. II Publiczny Przetarg Ustny, 2001, nr 5, s.12 / działka położona we wsi Brzostek, działka położona we wsi Kamienica Górna, lokal przy ul. M.N. Mysłowskiego 9/
 501. Informacja dla mieszkańców Gminy o sposobie postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego, 2011, nr 12, s. 23
 502. Informacja Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Brzostku, 2009, nr 7, s. 22
 503. Informacja o działalności Rady Gminy w Brzostku, 1995, nr 1, s. 2.
 504. Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, 2016, nr 1, s. 25
 505. Informacja o rozpoczęciu II etapu programu stypendialnego EFS, 2005, nr 8, s. 12
 506. Informacja o spółce Telekomunikacja Dębicka S. A., 1997, nr 6, s. 4.
 507. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2005, nr 8, s. 18
 508. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2018, nr 1, s. 17
 509. Informacja Urzędu Gminy o obrocie mieniem komunalnym, 2001, nr 6, s,12
 510. Informacja Wójta Gminy Brzostek, 2007, nr 5, s. 6
 511. Informacja z prac Sejmiku Samorzadowego Województwa Tarnowskiego, 1990, nr 1, s. 5.
 512. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w Gminie Brzostek za okres kadencji 1999-2002, 2002, nr 10, s. 3, 4, 5
 513. Informator teleadresowy Gminy Brzostek, 2010, nr 8, s. 12
 514. Inwalida na dekoracji, zob. dział Kultura.
 515. J.N., Nagrody dla Rady Gminy, 2002, nr 6, s.5
 516. Jak cię widzą tak cię piszą, 2000, nr 4, s. 15.
 517. Jak dostać swoją część, 1995, nr 3, s. 6. /świadectwa udziałowe/
 518. Jak rządzą inni, 1997, nr 2, s. 5. /gmina Morawica, Wąbrzeźno, Szprotowa, Byczyna/
 519. Jak rządzą się inni, 1997, nr 5, s. 4. /Gmina Wietrzychowice/
 520. Jakie podatki w 1997r., 1997, nr 1, s. 2.
 521. Jando-Roztoczyńska A., Projekt rewaloryzacji rynku, 2017, nr 4, s. 5
 522. Jeszcze o byłej spółce gmin, 1997, nr 6, s. 4.
 523. Jeśli on cię nie zagryzie, 2006, nr 6, s. 16
 524. JK., Darowizny na rzecz gminy, 2006, nr 4, s. 6
 525. Kalendarium, 1994, nr 2, s. 15.
 526. Kalendarium, 1994, nr 3, s. 20.
 527. Kalendarium, 1995, nr 1, s. 16.
 528. Kalendarium, 1995, nr 2, s. 18.
 529. Kamińska R. / materiały przekazała /, Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, 2015, nr 5, s. 13
 530. Kandydaci do Rady Powiatu, 2002, nr 10, s. 9, 10, 12, 14
 531. Kandydaci do Senatu RP w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 55 /Mariusz Kawa zob. dział Wywiady/, 2013, nr 8, s. 14, 15
 532. Kandydaci KW AWS do Rady Powiatu, Kandydaci do Rady Gminy Brzostek, 1998, nr 5, s. 3.
 533. Kandydaci na radnych do Rady Gminy Brzostek, 2002, nr 10, s.7, 8, 11, 12, 13, 14, 15
 534. Kandydaci na radnych do Rady Gminy w Brzostku, Kandydaci do Rady Powiatu Dębickiego, Kandydat na Wójta Gminy Brzostek, 2006, nr 10, s. 6, 7, 8, 9, 10, 11
 535. Kandydaci na wójta Gminy Brzostek, 2002, nr 10, s. 6, 11, 14, 15
 536. Kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego, 2002, nr 10, s. 14
 537. Kapitał ludzki, 2010, nr 7, s. 21
 538. Kapitał ludzki, Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, 2011, nr 12, s. 24
 539. Kaput Maria, Wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich, 1991, nr1, s. 5.
 540. Kawalec M., Komputery dla biblioteki w Brzostku, 2012, nr 12, s. 29
 541. Kawalec Magdalena, Trwają prace remontowe na stadionie w Brzostku, 2020, nr 5-6, s. 38
 542. Kawalec-Przetacznik A., Z życia WTZ - Jasełka 2018’ 2018, nr 2, s. 20
 543. Kawalec-Raś M., 1 % podatku dla Damianka, 2011, nr 1, s. 20;   2011, nr 2, s. 27; 2011, nr 3, s. 26; 2011, nr 4, s. 29; 2012, nr 1, s. 31; 2012, nr 2, s. 31; 2012, nr 3, s. 28; 2012, nr 4, s. 30; 2013, nr 2, s. 29; 2013, nr 3, s. 26; 2013, nr 4, s. 32; 2014, nr 1, s. 31; 2014, nr 2, s. 29; 2014, nr 3, s. 34; 2014, nr 4, s. 34; 2015, nr 1, s. 37; 2015, nr 2, s. 30; 3 31 2020, nr 3, s. 38.
 544. Kącik wędkarski, 2024, nr 5, s. 26, 27
 545. Kieca W., Budowa mostu dobiega końca, 2002, nr 9, s.16
 546. Kieca W., Dzieje jednego mostu, 2002, nr 10 s. 2
 547. Kieca W., Wielkie święto w Skurowej, / uroczystość otwarcia mostu /, 2002, nr 11, s. 15
 548. Kiedy do Banku, 1996, nr 5, s. 15. /odpowiada Dyrektor Banku Genowefa Tomaszewska/
 549. Klub Pracy, 1995, nr 4, s. 12.
 550. Kłęk K., Dlaczego BS nie chce odpowiedzieć, 1996, nr 7, s. 8.
 551. KM., Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleciach, 2007, nr 7, s. 6
 552. Kmiecik R., Bądź aktywny, 2009, nr 3, s. 15
 553. Kmiecik R., Bądź aktywny, 2009, nr 7, s. 19
 554. Kmiecik R., Człowiek najlepsza inwestycja, 2009, nr 12, s. 21
 555. Kmiecik R., GOPS w Brzostku wystąpił z wnioskiem, 2008, nr 6, s. 21
 556. Kmiecik R., Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, 2008, nr 12, s. 15
 557. Kobak U. W skrócie, 2021, nr 2, s. 11, 12
 558. Kobak U., Albowiem każdy kto prosi otrzymuje, 2021, nr 10, s. 4
 559. Kobak U., Ale jaja!, 2022, nr 4, s. 8
 560. Kobak U., Bohaterska nastolatka, 2019, nr 7, s. 15
 561. Kobak U., Brzostecka szopka bożonarodzeniowa /humorystycznie/, 2020, nr 1, s. 8, 9
 562. Kobak U., Brzostecki "Plac Buraczany", 2019, nr 3, s. 4
 563. Kobak U., Cmentarz to miejsce święte!, 2024, nr 3, s. 9
 564. Kobak U., Co łączy wodociągi i kolej?, 2022, nr 9, s. 10
 565. Kobak U., Czy wyobrażasz sobie własne życie bez samochodu?, 2019, nr 9, s. 9
 566. Kobak U., Ćwiczą chłopaki, ćwiczą, 2022, nr 2, s. 7
 567. Kobak U., Druga Bawaria, 2021, nr 5, s. 8
 568. Kobak U., Jubileusz dębickiego szpitala, 2022, nr 11, s. 8
 569. Kobak U., Jubileusz firmy HOS-POL, 2020, nr 8, s. 11, 12, 13
 570. Kobak U., Kamery przy cmentarnych kontenerach, 2020, nr 8, s. 11
 571. Kobak U., Król internetu, 2022, nr 2, s. 7, 8
 572. Kobak U., Lokalni przedsiębiorcy i najlepsi studenci uhonorowani, 2015, nr 12, s. 11
 573. Kobak U., Mapa brzosteckich atrakcji, 2023, nr 2, s. 9
 574. Kobak U., Obietnice zostały zasiane, 2015, nr 11, s. 7
 575. Kobak U., Pieska sprawa, 2021, nr 6-7, s. 25
 576. Kobak U., Prof. Maria Nowakowska Honorowy Obywatel Gminy Brzostek, 2021, nr 9, s. 2, 3, 4, 5
 577. Kobak U., Ruina w centrum Brzostku, nr 10, s. 8
 578. Kobak U., Superśmieciarze, 2023, nr 7, s. 8
 579. Kobak U., To było u nas, 2023, nr 9, s. 18, 19
 580. Kobak U., Uroczysta sesja Rady Miejskiej, 2017, nr 7, s. 4
 581. Kobak U., W skrócie, 2020, nr 9-10, s. 10
 582. Kobak U., W skrócie, 2023, nr 11, s. 30
 583. Kobak U., W śmieci się obrócisz, 2021, nr 6-7, s. 33
 584. Kobak U., W wielkim mieście Brzostek, 2022, nr 10, s. 14
 585. Kobak U., Wodzi na pokuszenie /jarmark kwiatów/, 2021, nr 5, s. 19
 586. Kobak U., Wojna!, 2023, nr 9, s. 4
 587. Kobak U., Wspólnie zatroszczmy się o cmentarz, 2024, nr 3, s. 9
 588. Kobak U., Zebranie mieszkańców Brzostku, 2015, nr 5, s. 4
 589. Kobak, U., Z przymróżeniem oka, 2022, nr 7, s. 27
 590. Kolbusz K., W dążeniu do miejskości, zob. dział Historia
 591. Kolbusz M., Centrum Aktywacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, 2006, nr 7, s. 18
 592. Kolbusz M., Z działalności GOPS w Brzostku, 1996, nr sierpień, s. 6.
 593. Kolekcja starych powozów Adama Latoszka, 1997, nr 4, s. 1.
 594. Komisariat Policji w Brzostku informuje o nowym numerze telefonu patrolu, 2008, nr 12, s. 19
 595. Komitet Założycielski, 1997, zob. dział Region - Stowarzyszenia. /Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Brzostek/
 596. Komu to przeszkadza, 1998, nr 6, s. 10.
 597. Komunikat Powiatowego Instektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy, 2023, nr 12, s. 11
 598. Komunikat Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu, 2011, nr 11, s. 12
 599. Koniec pewnej ery, 1997, nr 3, s. 5. /telefonizacja automatyczna Gminy Brzostek/
 600. Konkurs internetowy, 1998, nr 6, s. 2.
 601. Konsumencie poznaj swoje prawa, 1995, nr 2, s. 8.
 602. Kontrola gospodarki finansowej Gminy Brzostek, 1995, nr 2, s. 2.
 603. Kontrola umów na wywóz odpadów komunalnych, 2001, nr 3, s.5.
 604. Kontrowersyjna inwestycja, 1995, nr 1, s. 9. /list do Wojewody Tarnowskiego o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Brzostku w części dopuszczającej budowę stacji paliw pod Kleciami/
 605. Kostrząb A., Akademia Samorządności w Brzostku, 2023, nr 4, s. 10
 606. Kostrząb A., Korzyści z przynależności Unii Europejskiej, 2023, nr 5, s. 4
 607. Kostrząb A., Nie każdej drodze należy się dofinansowanie, 2020, nr 11-12, s. 6
 608. Kostrząb A., Planowana obwodnica Brzostku, 2018, nr 2, s. 7
 609. Kostrząb A., Wspólny plan w Brzostku i Zawadce, 2021, nr 1-2, s. 5
 610. Kostrząb A., Zmiany w projekcie rewaloryzacji brzosteckiego rynku, 2017, nr 8, s. 4, 5
 611. Kowalski B., Płacz nad rozlanym mlekiem, 2018, nr 8, s. 28
 612. Kowalski Z., Rozwój w Gminie Brzostek: inwestycje dla Mieszakńców, 2024, nr 5, s. 2,
 613. Kółko Rolnicze Brzostek ogłasza przetarg ograniczony, 2007, nr 1, s. 14
 614. KP., Nowy samochód dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, 2007, nr 4, s. 16
 615. Krajewski J., Komitet Wyborczy Stowarzyszenia “Nasz Dom” 2002, nr 10, s. 16
 616. Kronika wyborcza, 1991, nr 6, s. 1.
 617. Król J. Nagroda dla Gminy, 2001, nr 6, s.12/ na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich /
 618. Król J., Obwieszczenie Wójta Gminy Brzostek, 2003, nr 10, s. 7
 619. Król J., Telefonizacja, 1993, nr1, s. 4.
 620. Król Jan, Planowanie przestrzenne, 1993, nr2, s. 11.
 621. Król S., Nadzieja na lepsze drogi, 2002, nr 9, s. 5
 622. Król S., Nowe sale gimnastyczne, zob. dział Oświata
 623. Król S., Pieniądze z Unii, 2005, nr 9, s. 12
 624. Król S., Wodociąg dla Kleci, 2004, nr 11, s. 3
 625. Krótki leksykon Unii, 2001, nr 1, s.15.
 626. Krótki leksykon Unii, 2001, nr 2, s.12.
 627. Krótko, 1997, nr 4, s. 10. /ofiary śmiertelne, powodzie, pobyt Jana Pawła II w Krośnie, ognisko muzyczne, stare budynki, wymiana nawierzchni rynku, bociany/
 628. Krzewy przed urzędem, 1997, nr 3, s. 5.
 629. Ks. Nosal Sz., 60-lecie kapłaństwa Ks. Szymona Nosala, 2022, nr 8, s. 16
 630. Kto remontuje, 1996, nr 5, s. 15. /odpowiada Kierownik Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzostku Leszek Bieniek/
 631. Kubek Cz., Zawiadomienie, 2010, nr 5, s. 18
 632. Kudłacz G., Stowarzyszenie LGD „Liwocz” 2008, nr 8, s. 15
 633. Kujawscy A., A., 1 % podatku dla Krystianka, 2014, nr 3, s. 34; 2014, nr 4, s. 34
 634. Kuna A., Nowy zawód nowa praca, 2010, nr 4, s. 20
 635. Kupić wójta, 1998, nr 1, s. 5.
 636. Kusior Stanisław, Podziękowanie, 1997, nr 5, s. 7. /podziękowanie za pomoc, w walce z powodzią, w Gminie Wietrzychowice/
 637. Kuszowska B., Karta Dużej Rodziny, 2014, nr 8, s. 20
 638. L. B., Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa, 1993, nr 1, s. 4.
 639. L.H., Gdzie leżą pieniądze, 2003, nr 8, s. 10
 640. lat., Dochody Gmin, 1991, nr 2, s. 4.
 641. Latacz H., Budownictwo rekreacyjne, 2003, nr 6, s. 4
 642. Latacz H., Defetysta, 2003, nr 8, s. 11
 643. Latacz H., Komu oddasz władzę, 2002, nr 9, s.12
 644. Latacz H., Kontrola ruchu drogowego czy dokumentów, 1999, nr 6, s. 11.
 645. Latacz H., Kredyt na ciepło, 2003, nr 3, s. 7
 646. Latacz H., Parcie do władzy, 2005, nr 2, s. 10, 11
 647. Latacz H., Plac targowy, 2003, nr 7, s. 4
 648. Latacz H., Reminiscencje z lokalu wyborczego, 2002, nr 11, s. 11
 649. Latacz H., Z motoryzacyjnej łączki, 2004, nr 11, s. 11
 650. Latacz H., Zaradność a zasobność, 2003, nr 9, s. 7
 651. le, Bliżej świata II, 1991, strr 5, Dodatek /telefonizacja Gminy Brzostek, patrz 1991, nr 1, s. 1, cz. 1/
 652. Le, Jak się strzyc to tylko w Brzostku, 1991, nr 5, Dodatek.
 653. Lemek M., Gmina Brzostek dba o środowisko, zob. dział Ekologia
 654. Lisowska W., Informacja o wymianie dowodów osobistych, 2007, nr 10, s. 15
 655. Lisowska W., Informacja Rady Gminy w Brzostku, 1993, nr 2, s. 2.
 656. Lisowska W., Informacja Rady Gminy w Brzostku, 1993, nr 3, s. 3.
 657. Lisowska W., Informacja Rady Gminy w Brzostku, 1994, nr 1, s. 14, 15.
 658. Lisowska W., Informacja Rady Gminy w Brzostku, 1994, nr 2, s. 6.
 659. Lisowska W., Informacja Rady Gminy w Brzostku, 1995, nr 4, s. 3.
 660. Lisowska W., Informacja Rady Gminy w Brzostku, 1995, nr3, s. 2.
 661. Lisowska W., Rada Gminy Informuje!, 1991, nr 6, s. 5.
 662. Lisowska W., Sprostowanie, 2007, nr 11, s. 13
 663. Lisowska W., Uzupełnienie do artykułu „Ostatnia Sesja” WB nr 4(17), 1996, nr 5, s. 5.
 664. Lisowska W., Wojewoda u Kombatantów, 2002, nr 9, s.16
 665. Lisowska W., Złote Gody w Gminie Brzostek, zob. dział Kultura.
 666. Lisowska W., Związek Gmin „Wisłoka” 1995, nr 3, s. 2.
 667. Ludność Gminy Brzostek w 2008 r., 2009, nr 1, s. 4
 668. Łazowski E., Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 1993, nr 1, s. 5.
 669. Łazowski J., Informacja / wyroby azbestowe/, 2015, nr 10, s. 26
 670. Łuckoś Z., Historia jednego plakatu, 2019, nr 7, s. 30
 671. Łukasik E., Informacja o działalności Rady Gminy w Brzosku, 1990, nr 1, s. 5.
 672. Łukasik E., Informacja o działalności Rady Gminy w Brzostku za okres od początku bieżącego roku, 1991, nr 2, s. 1, 2.
 673. Łukasik E., Informacja o działalności Rady Gminy w Brzostku, 1991, nr 1, s. 5.
 674. Łukasik E., Ośrodek Pomocy Społecznej, 1991, nr 6, s. 3.
 675. Łukasik E., Pomoc społeczna w Gminie, 1993, nr 2, s. 3.
 676. Łukasik E., Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok, 2003, nr 4, s. 3, 4
 677. Łukasik E., Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, 2008, nr 5, s. 4, 5
 678. Łukasik E., Z prac Rady Gminy w Brzostku, 1990, nr2, s. 5.
 679. M. K. G., 1993, nr 1. S. 14. /budowa nowego przepustu oraz mostu w Kamienicy Górnej/
 680. M. K., Cennik usług rolniczych-SKR Brzostek 1991, nr 3-4, s. 9.
 681. M.Cz., Pieniądze na drogę, 2005, nr 10, s. 3
 682. M.K., Pomoc dla najuboższych dzieci, 2004, nr 11, s. 3
 683. maga, Gorący i aktualny temat, 1997, nr 7, s. 16. /problem bezpieczeństwa i wypoczynku w Brzostku/
 684. Malik D., Pożyczki powodziowe dla przedsiębiorców z Podkarpacia, 2010, nr 10, s. 5, 6
 685. Małpa, Rządzi nami Koń, 2023, nr 2, s. 10
 686. Mały ale potrzebny, 2000, nr 4, s. 16. /nowy most w Grudnej Dolnej/
 687. mar. gad., Jak powstała wspólnota mieszkaniowa w Brzostku, 1997, nr 2, s. 8.
 688. Mariusz, Z uczniowskiego notesu, 1991, nr 6, s. 6. /strajk rolników w budynku gminy/
 689. Maziarz M., Nagrody za makulaturę, 2002, nr 2, s.12
 690. MCz, Nowe drogi, 2010, nr 12, s. 16
 691. MCz, Pieniądze z Unii Europejskiej, 2006, nr 6, s. 5
 692. MCz, Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej…” 2013, nr 11, s. 30
 693. MCz, Skutki styczniowej wichury, 2008, nr 2, s. 6
 694. MCz., Nowy kierownik ZGKiM, 2006, nr 2, s. 3
 695. MCz., Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brzostek na lata 2007-2013, 2007, nr 3, s. 3
 696. MCz., Remonty dróg, 2006, nr 10, s. 3
 697. MD, Niecodzienna uroczystość /wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju/, 2011, nr 2, s. 9
 698. MD, Obrona cywilna i powszechna samoobrona ludności, 2015, nr 12, s. 14
 699. MGOPS, Korzystniejszy zasiłek rodzinny, 2012, nr 9, s. 20
 700. Miejskie zwyczaje, 1998, nr 6, s. 10.
 701. Mieszkanka Brzostku, 1998, nr 5, s. 10. /problem szalet w Brzostku/
 702. Mieszkańcy osiedla, Zróbcie sobie sami, 1996, nr październik, s. 12. /niżej artykułu zamieszczono odpowiedź redakcji/
 703. Mieszkańcy ul. Słonecznej, Apel do policji, 2020, nr 8, s,10
 704. Mieszkańcy, List otwarty do władz samorządowych, 2015, nr 4, s. 4
 705. Mikropożyczki dla mieszkańców terenów wiejskich, 2000, nr 4, s. 12.
 706. Milian T., Jedziemy do Brukseli!, 2022, nr 6, s. 35, 36, 37
 707. Milian T., Relacja z marszu do Aleppo, 2017, nr 1, s. 39, 40
 708. MK, Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, 2013, nr 5, s, 6, 7
 709. MM, Ogłoszenie, 2003, nr 9, s. 11
 710. Możesz jeszcze wspomóc organizacje, 2005, nr 4, s. 13
 711. Na co idą nasze podatki?, zob. dział Porządek Publiczny. /propozycja utworzenia dodatkowej ochrony w godz. nocnych/
 712. Na kogo będziemy głosować w wyborach parlamentarnych, 1997, nr 4, s. 9.
 713. Na ratunek kapliczce, 2001, nr 3, s.14.
 714. Na ratunek mostu, 2000, nr 4, s. 16. /most na Wisłoce do Skurowej/
 715. Nagrody Rady Gminy, 2000, nr 1, s. 4.
 716. Najpopularniejsze imiona, 2024, nr 2, s. 21
 717. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021’, 2021, nr 6-7, s. 10, 11
 718. Narodowy Spis Powszechny, 2021, nr 2, s. 5, 6; 2021, nr 5, s. 6
 719. Narodowy Spis Powszechny, 2021, nr 8, s. 7, 8, 9
 720. Narodowy Spis Powszechny, 2021, nr 9, s. 10, 11
 721. Nawsieńskie trojaczki, 2000, nr 5, s. 16.
 722. Nie będzie numerów, 1998, nr 6, s. 10.
 723. Niedługo wybory, 1995, nr 3, s. 8.
 724. Niektóre z ważniejszych zadań inwestycyjnych w Gminie Brzostek w 2011 r., 2012, nr 1, s. 4
 725. Niektóre z ważniejszych zadań inwestycyjnych w Gminie Brzostek w latach 2007-2010, 2010, nr 10, s. 4, 5
 726. Nieodżałowana strata, 1997, nr 5, s. 9. /odeszła Matka Teresa z Kalkuty i Diana/
 727. Nieważne zwolnienie, 1998, nr 4, s. 13. /sprawa nauczycielki K. Traciłowskiej/
 728. Niewolnica z odzysku, 1998, nr 3, s. 10. /list czytelniczki, na temat wykorzystywania pracowniików przez pracodawców/
 729. Niezbędnik telefoniczny, 2015, nr 11, s. 32
 730. Niezbędnik telefoniczny, 2015, nr 12, s. 36
 731. Niż demograficzny, 1998, nr 1, s. 15.
 732. Nosal J., Bez przymrużenia oka /imprezy na schodkach/, 2012, nr 8, s. 22
 733. Nosal J., Bez przymrużenia oka /na schodkach, bramy weselne, plac zabaw/, 2012, nr 9, s. 12
 734. Nosal J., Błogosławiony Jan Paweł II na monetach… zob. dział Religia
 735. Nosal J., Briefing prasowy zorganizowany przez Dębicki Klub Biznesu, 2011, nr 8, s. 5
 736. Nosal J., Brzostecki samorząd wyraźnie oszczędza na administracji, 2014, nr 10, s. 15
 737. Nosal J., Burzliwe zebranie, 2011, nr 3, s. 4, 5
 738. Nosal J., Co powinien wiedzieć każdy wyborca, 2014, nr 10, s. 4, 5
 739. Nosal J., Czy musiały się odbyć, 2011, nr 4, s. 17
 740. Nosal J., Demografia Gminy Brzostek, 2010, nr 10, s. 10, 11
 741. Nosal J., Dobre i złe strony Internetu, 2013, nr 3, s. 9
 742. Nosal J., Droga donikąd, 2012, nr 9, s. 12
 743. Nosal J., Frekwencja, wyniki i podsumowanie Wyborów Samorządowych oraz Wyborów do Sejmiku Wojewódzkiego 2014’ 2014, nr 12, s. 5, 6
 744. Nosal J., Jak odbierać telewizję cyfrową, 2013, nr 1, s. 6
 745. Nosal J., Jak wybieraliśmy Prezydenta, 1995, nr 4, s. 2, 3.
 746. Nosal J., Jednomandatowe okręgi wyborcze do Rady Miejskiej, 2012, nr 11, s. 5
 747. Nosal J., Kalendarz wyborczy, 2014, nr 10, s. 4
 748. Nosal J., Kiedy nas będzie 14 tysięcy, 2000, nr 1, s. 6. /struktura mieszkańców gminy Brzostek według wieku i płci, stan na 27 grudnia 1999 r/
 749. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2001 r., 2002, nr 1, s.6
 750. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2002 r., 2003, nr 1, s. 4
 751. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2003 r., 2004, nr 1, s 4
 752. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2004 r., 2005, nr 1, s. 5
 753. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2005 r., 2006, nr 1, s. 4
 754. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2006 r., 2007, nr 1, s. 6
 755. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2007 r., 2008, nr 1, s. 3
 756. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2009 r., 2010, nr 1, s. 3
 757. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2010 r., 2011, nr 1, s. 13
 758. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2011 r., 2012, nr 1, s. 5
 759. Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2012 r, 2013, nr 1, s. 7
 760. Nosal J., Ludność gminy Brzostek w 2013 r. /stan na 31.12.2013 r./, 2014, nr 1, s. 11
 761. Nosal J., Ludność gminy Brzostek w 2014 roku, 2015, nr 1, s. 13
 762. Nosal J., Ludność gminy Brzostek w 2014 roku, 2015, nr 1, s. 13
 763. Nosal J., Mały też potrafi, 2013, nr 4, s. 11
 764. Nosal J., Można czy nie można? /znaki drogowe w Brzostku/, 2012, nr 8, s 16
 765. Nosal J., Nazwy miejscowości i przysiółków po weryfikacji, 2012, nr 5, s. 15
 766. Nosal J., Nie wstydźmy się patriotyzmu, 2013, nr 11, s. 6
 767. Nosal J., Niepotrzebny znak, 2012, nr 7, s. 22
 768. Nosal J., Nowe adresy www, 2012, nr 3, s. 16
 769. Nosal J., Nowe władze wybrane 16 listopada 2014 r./fotografie/, 2014, nr 12, s. 2
 770. Nosal J., Obrady sesji na żywo, 2014, nr 12, s. 7
 771. Nosal J., Okręgi wyborcze, obwody, wykaz tabel, 2014, nr 10, s. 5
 772. Nosal J., Piramida wieku dla Gminy Brzostek, 2013, nr 3, s. 5
 773. Nosal J., Pisać każdy może, 2011, nr 3, s. 30, 2011, nr 4, s. 33; 2011, nr 5, s. 29; 2011, nr 6, s. 37; 2011, nr 7, s. 29; 2011, nr 8, s. 34; 2011, nr 9, s. 33, 2011, nr 10, s. 33
 774. Nosal J., Radni Sejmiku województwa podkarpackiego, 2002, nr 11, s.6
 775. Nosal J., Rozkład odjazdów autobusów z Brzostku, 2002, nr 7, s. 8, 9
 776. Nosal J., Rozkład odjazdów autobusów z Brzostku, 2003, nr 7, s. 8, 9
 777. Nosal J., Rozkład odjazdów autobusów z Brzostku, 2004, nr 7, s. 8, 9
 778. Nosal J., Salomonowe rozwiązanie, 2012, nr 4, s. 21
 779. Nosal J., Sieć dróg w Gminie Brzostek, 2011, nr 6,s. 20, 21
 780. Nosal J., Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2013 r.
 781. Nosal J., Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2014 r., 2013, nr 12, s. 16
 782. Nosal J., Struktura ludności w Gminie Brzostek, 2001, nr 1, s.9.
 783. Nosal J., Święty Jan Paweł II na monetach medalach i pocztówkach, 2014, nr 6, s. 3
 784. Nosal J., Transparent znaleziony na strychu, 2014, nr 10, s. 32
 785. Nosal J., U progu zbliżających się wyborów samorządowych, 2014, nr 9, s. 14; 2014, nr 11, s. 7
 786. Nosal J., Uczył prawdziwej historii zob. dział Oświata
 787. Nosal J., Uwaga na znak, 2012, nr 10, s. 25
 788. Nosal J., W marcu jak w garncu, 2013, nr 4, s. 17
 789. Nosal J., Wybory Samorządowe 2010, nr 10, s. 12
 790. Nosal J., Wybory Sołtysów po nowemu, 2011, nr 1, s. 6, 7
 791. Nosal J., Wylał Słony Potok, 2011, nr 8, s. 15
 792. Nosal J., Wyłudzali pieniądze na fikcyjną pomoc dla dzieci, 2012, nr 11, s. 21
 793. Nosal J., Wymiana dowodów osobistych, 2011, nr 4, s. 13
 794. Nosal J., Wyniki referendum w Gminie Brzostek, 2003, nr 6, s. 3
 795. Nosal J., Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Brzostek, 2004, nr 6, s. 4, 5
 796. Nosal J., Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, 2009, nr 7, s. 6, 7
 797. Nosal J., Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, 2014, nr 6, s. 10, 11
 798. Nosal J., Wyniki wyborów do Rady Gminy, 2002, nr 11, s.3, 4, 5
 799. Nosal J., Wyniki wyborów do Rady Powiatu, 2002, nr 11, s.5
 800. Nosal J., Wyniki wyborów do Sejmu w Gminie Brzostek, Wyniki wyborów do Senatu w Gminie Brzostek, 2001, nr 4, s. 6-7.
 801. Nosal J., Wyniki wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenckich, 2005, nr 10, s. 4, 5, 6
 802. Nosal J., Wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Brzostek, 2007, nr 11, s. 4, 6
 803. Nosal J., Wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Brzostek, 2011, nr 10, s. 6, 7
 804. Nosal J., Wyniki wyborów prezydenckich – II tura, 2005, nr 11, s. 3
 805. Nosal J., Wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Brzostek, 2000, nr 5, s. 4.
 806. Nosal J., Wyniki wyborów Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów i Rad Sołeckich, 2015, nr 2, s. 5, 6, 7
 807. Nosal J., Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Brzostek, 2011, nr 2, s. 4, 5
 808. Nosal J., Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu w Gminie Brzostek, 2013, nr 9, s. 4
 809. Nosal J., Wyniki wyborów Wójta, 2002, nr 11, s. 3
 810. Nosal J., Z laptopem na brzostecki rynek, 2011, nr 8, s. 10
 811. Nosal J., Zabawa w Internet, 1999, nr 7, s. 11.
 812. Nosal J., Znak nie do końca logiczny, 2012, nr 5, s. 24
 813. Nosal J., Znaki które służą do dekoracji pasa drogowego, 2012, nr 3, s. 23
 814. Nosal J.,Wybory Samorządowe 2014’ – listy kandydatów, 2014, nr 11, s. 8, 9
 815. Nowa gazeta, 1998, nr 1, s. 3. /próby stworzenia przez władze gminy nowej gazety/
 816. Nowe adresy e-mail w Urzędzie Miejskim w Brzostku, 2014, nr 5, s. 31
 817. Nowe Centrum Handlowo-Usługowe w Brzostku, 2017, nr 6, s. 27
 818. Nowe ławki, 1998, nr 3, s. 8.
 819. Nowe numery telefonów w Ośrodku Zdrowia w Brzostku, 2010, nr 5, s. 22
 820. Nowe numery telefonów w Urzędzie Miejskim w Brzostku, 2010, nr 6, s. 26
 821. Nowe numery w Urzędzie Miejskim w Brzostku, 2009, nr 9, s. 20
 822. Nowelizacja w obniżce podatków, 1994, nr 2, s. 2.
 823. Nowi radni, 1990, nr 1, s. 5.
 824. Nowi Sołtysi, 2011, nr 2, s. 32
 825. Nowicka A., Co dalej z drogami powiatowymi, 2015, nr 9, s. 5
 826. Nowicka J., Dziurawy dach, 1993, nr 3, s. 6.
 827. Nowy system emerytalny i jego zasady, 1998, nr 6, s. 12., 13.
 828. Numery telefonów automatycznej sieci telefonicznej w Gminie Brzostek, 1996, nr lipiec, s. 8, 9.
 829. Numery telefonów sieci telefonicznej Przeczycy, 1998, nr 5, s. 11.
 830. Numery telefonów sieci telefonicznej w gminie Brzostek, 1997, nr 4, s. 7.
 831. Numery telefonów sieci telefonicznej w Gminie Brzostek, 1997, nr 6, s. 8, 9.
 832. Numery telefonów sieci telefonicznej w Kamienicy Dolnej i Przeczycy, 1998, nr 4, s. 9.
 833. Numery telefonów sieci telefonicznej w Nawsiu Brzosteckim i Woli Brzosteckiej, 1998, nr 2, s. 9, 10.
 834. NW, Pendolino w zasiegu ręki, 2023, nr 4, s. 4
 835. Obowiązek segregacji odpadów, 2015, nr 9, s. 36
 836. Obowiązek segregacji odpadów, 2016, nr 1, s. 24
 837. Obrót mieniem komunalnym, 2000, nr 1, s. 3.
 838. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Brzostku z dnia 23 października 2001 r., 2001, nr 5, s.11.
 839. Od 1 lipca 2013 r. w Polsce zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, 2013, nr 6, s. 6, 7
 840. Od Redakcji, 1995, nr 1, s. 8. /zbadane fakty dot. budowy stacji paliw pod Kleciami/
 841. Od Redakcji, 1996, nr lipiec, s. 5.
 842. Oddajcie nam prawa miejskie, 1998, nr 3, s. 8. /artykuł umieszczony w „Gazecie Krakowskiej” dotyczący Ryglic - przedruk/
 843. Odłożone wybory samorządowe, 1998, nr 3, s. 8.
 844. Odznaczenia dla kombatantów AK, 1999, nr 2, s. 4.
 845. Odznaczenie dla sołtysa, 2002, nr 6, s. 11
 846. Ogłoszenia Burmistrza Brzostku, 2022, nr 3, s. 42, 43; 2022, nr 5, s. 46, 47
 847. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2009, nr 2, s. 5
 848. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2009, nr 4, s. 19
 849. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2009, nr 4, s. 17
 850. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2009, nr 4, s. 17
 851. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, 2014, nr 8, s. 35
 852. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 czerwca 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2010, nr 6, s. 23
 853. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 kwietnia 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Gorzejowej i Siedliskach Bogusz, 2014, nr 4, s. 33
 854. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 września 2010 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2010, nr 9, s. 12
 855. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 września 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Kamienicy Górnej i Nawsiu Brzosteckim, 2010, nr 9, s. 21
 856. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 02 kwietnia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 2013, nr 4, s. 29
 857. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 02 listopada 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brzostku, 2011, nr 11, s. 15
 858. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 02 stycznia 2012 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2012, nr 1, s. 24
 859. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 grudnia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2013, nr 12, s. 36
 860. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 2010, nr 2, s. 18
 861. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2010, nr 2, s. 18
 862. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2010, nr 2, s. 18
 863. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2010, nr 2, s. 18
 864. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 04 czerwca 2012 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 2012, nr 6, s. 23
 865. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 04 czerwca 2012 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2012, nr 6, s. 25
 866. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 06 października 2011 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2011, nr 10, s. 28
 867. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 marca 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2015, nr 3, s. 30
 868. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 marca 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2015, nr 3, s. 29
 869. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 11 lutego 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego, 2015, nr 2, s. 29
 870. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 12 lutego 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej, 2015, nr 2, s. 29
 871. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 listopada 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 12, s. 40
 872. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 stycznia 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej, 2015, nr 1, s. 33
 873. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 stycznia 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej, 2015, nr 1, s. 33
 874. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 stycznia 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2015, nr 1, s. 33
 875. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 stycznia 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2015, nr 1, s. 33
 876. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 grudnia 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu , 2015, nr 1, s. 35
 877. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 grudnia 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2015, nr 1, s. 35
 878. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 kwietnia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 2013, nr 5, s. 32
 879. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 17 lipca 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 8, s. 35
 880. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 18 września 2012 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu stanowiących własność Gminy Brzostek, 2012, nr 10, s. 32
 881. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 kwietnia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2013, nr 5, s. 32
 882. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 września 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 10, s. 37
 883. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 20 września 2012 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Gorzejowej, Kamienicy Górnej, Januszkowicach, Brzostku i Grudnej Dolnej, 2012, nr 10, s. 30
 884. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 grudnia 2011 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2012, nr 1, s. 24
 885. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 listopada 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 12, s. 39
 886. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 sierpnia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2013, nr 9, s. 25
 887. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 22 marca 2012 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2012, nr 4, s. 28
 888. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 czerwca 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 7, s. 38
 889. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 kwietnia 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Siedliskach Bogusz, 2015, nr 5, s. 38
 890. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 stycznia 2012 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 2012, nr 2, s. 28
 891. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 stycznia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2013, nr 2, s. 32
 892. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 stycznia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2013, nr 2, s. 32
 893. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 stycznia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego, 2013, nr 2, s. 27
 894. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 lipca 2013 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 2013, nr 8, s. 31
 895. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 lipca 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2013, nr 8, s. 30
 896. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 lutego 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 3, s. 30
 897. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 marca 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 2011, nr 4, s. 25
 898. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 kwietnia 2012 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego, 2012, nr 5, s. 26
 899. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 lipca 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2011, nr 8, s. 29
 900. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 listopada 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 12, s. 39
 901. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 października 2013 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2013, nr 11, s. 32
 902. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 stycznia 2012 r. o sporządzeniu wykazu środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2012, nr 2, s. 28
 903. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 września 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Brzostku, 2013, nr 10, s. 32
 904. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 26 lutego 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2015, nr 3, s. 28
 905. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 czerwca 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2014, nr 7, s. 38
 906. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 czerwca 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2014, nr 7, s. 39
 907. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 listopada 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 12, s. 39
 908. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 listopada 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2015, nr 12, s. 37
 909. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 sierpnia 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 9, s. 35
 910. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 28 listopada 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brzostku i Przeczycy, 2014, nr 12, s. 38
 911. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 28 sierpnia 2012 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 2012, nr 9, s. 28
 912. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 kwietnia 2010 r. o sporządzeniu wykazu środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2010, nr 5, s. 18
 913. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 lutego 2012 r., o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 2012, nr 3, s. 23
 914. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 maja 2014 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2014, nr 6, s. 34
 915. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2009, nr 11, s. 15
 916. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2009, nr 11, s. 15
 917. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2009, nr 11, s. 15
 918. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2009, nr 11, s. 15
 919. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2014 roku o sporządzeniu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 2014, nr 11, s. 46
 920. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 11, s. 45
 921. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 11, s. 45
 922. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 11, s. 45
 923. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 czerwca 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2009, nr 7, s. 7
 924. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 czerwca 2009 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 2009, nr 7, s. 7
 925. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 marca 2011 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 2011, nr 4, s. 25
 926. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 stycznia 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 2, s. 32
 927. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 stycznia 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2014, nr 2, s. 32
 928. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 grudnia 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Głobikówce, Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej i Nawsiu Brzosteckim, 2011, nr 1, s. 27
 929. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 maja 2011 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brzostku, 2011, nr 6, s. 13
 930. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 4 marca 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 2013, nr 3, s. 26
 931. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 października 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2015, nr 10, s. 26
 932. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 czerwca 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2015, nr 7, s. 42
 933. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 czerwca 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu, 2015, nr 7, s. 42
 934. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, 2015, nr 3, s. 28
 935. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, 2015, nr 3, s. 29
 936. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, 2015, nr 3, s. 29
 937. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku za dnia 30 grudnia 2013 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2014, nr 1, s. 33
 938. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku, 2009, nr 10, s. 9
 939. Ogłoszenie Burmistrza, /płatność za odpady komunalne/, 2013, nr 9, s. 13
 940. Ogłoszenie dla przedsiębiorców /sprzedaż lokali/, 2017, nr 4, s. 38
 941. Ogłoszenie Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska w Brzostku” 2011, nr 10, s. 17
 942. Ogłoszenie o dokonaniu opłaty za gospodarowanie odpadami, 2021, nr 11/12, s. 32
 943. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych, 2004, nr 9, s. 5
 944. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 stycznia 2005 r. na wykonanie usług transportowych, 2005, nr 1, s. 16
 945. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, /budowa Ośrodka Zdrowia w Smarżowej/ 2005, nr 10, s. 7
 946. Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym, 2003, nr 8, s. 12
 947. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów – Krosno w Gminie Brzostek, 2010, nr 9, s. 26
 948. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, 2010, nr 9, s. 26
 949. Ogłoszenie Urzędu Gminy w Brzostku w sprawie sprzedaży działek budowlanych w Brzostku i działek w Siedliskach Bogusz, 2002, nr 9, s.7
 950. Ogłoszenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, Ogłoszenie Urzędu Gminy w Brzostku, 2004, nr 3, s. 14
 951. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek na wynajem lokalu, 2005, nr 8, s. 18
 952. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działek położonych w Nawsiu Brzosteckim, 2007, nr 5, s. 16
 953. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w Kamienicy Górnej, 2007, nr 6, s. 5
 954. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2006, nr 12, s. 18
 955. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2006, nr 9, s. 16
 956. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, 2003, nr 6, s. 5
 957. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2006, nr 11, s. 15
 958. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2006, nr 11, s. 15
 959. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu w Brzostku, 2007, nr 6, s. 16
 960. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporządzeniu wykazu środków trwałych przeznaczonych do sprzrdaży w trybie przetargowym, 2003, nr 11, s. 5
 961. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek w sprawie wykazu drewna przeznaczonego do sprzedaży, 2005, nr 2, s. 14
 962. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu, 2005, nr 2, s. 14
 963. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2005, nr 2, s. 14
 964. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 02 lipca 2003 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2003, nr 7, s. 4.
 965. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 04 lutego 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Brzostek, 2008, nr 2, s. 6
 966. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 04 stycznia 2005 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu, 2005, nr 1, s. 7
 967. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 05 grudnia 2007 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2007, nr 12, s. 15
 968. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 2 maja 2008 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 5, s. 16
 969. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 2 maja 2008 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 5, s. 16
 970. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 21 sierpnia o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, 2007, nr 9, s. 15
 971. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 27 stycznia 2004 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2004, nr 2, s. 5
 972. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 27 stycznia 2004r o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2004, nr 2, s.5
 973. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 28 stycznia 2004r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu, 2004, nr 2, s. 5
 974. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 29 lutego 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w drodze przetargu stanowiących własność gminy Brzostek, 2008, nr 3, s. 16
 975. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 29 maja 2006 roku, 2006, nr 6, s. 14
 976. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 3 marca 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 3, s. 16
 977. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 4 lutego 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 2, s. 16
 978. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 4 stycznia 2006 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2006, nr 1, s. 12
 979. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 4 stycznia 2006 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2006, nr 1, s. 5
 980. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 4 stycznia 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 1, s. 14
 981. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 4 stycznia 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 1, s. 14
 982. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 4 stycznia 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2008, nr 1, s. 14
 983. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2007 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2007, nr 9, s. 16
 984. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2007 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2007, nr 9, s. 18
 985. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2007 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, 2007, nr 9, s. 16
 986. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2008 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2008, nr 9, s. 14
 987. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2008 r., o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 2008, nr 9, s. 14
 988. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2004, nr 12, s. 13
 989. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2004, nr 4, s. 5
 990. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2004, nr 7, s. 5
 991. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2005, nr 2, s. 3
 992. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2005, nr 5, s. 9
 993. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2006, nr 2, s. 10
 994. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek, 2008, nr 11, s. 9
 995. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek...o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Kamienicy Górnej, 2005, nr 10, s. 7
 996. Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek...o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Woli Brzosteckiej, 2005, nr 10, s. 7
 997. Ogłoszenie Wójta Gminy w Brzostku, 2004, nr 2, s. 7
 998. Ogłoszenie Wójta Gminy, 2006, nr 10, s. 16
 999. Ogłoszenie Wójta Gminy, 2006, nr 7, s. 2
 1000. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, 2020, nr 9-10, s. 6
 1001. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, 2021, nr 10, s. 37
 1002. Ogłoszenie, Burmistrz Brzostku informuje /opłaty za gospodarowanie odpadami/, 2014, nr 3, s. 31
 1003. Ogłoszenie, Sprzedam 2 hektary lasu, 2003, nr 12, s. 10
 1004. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego na tle kraju, 2000, nr 2, s. 8, 9.
 1005. Ogrodnik F., Na brzosteckim rynku, 1991, nr 3-4, s. 2.
 1006. Okregi wyborcze w powiecie dębickim, 2002, nr 7, s.1
 1007. Okręgi i obwody wyborcze do wyborów Rady Gminy, 2002, nr 10, s. 6
 1008. Olszewski W., Prace remontowe na cmentarzach wojennych, 2003, nr 11, s. 5
 1009. Olszewski W., Remonty na cmentarzach wojennych, 2004, nr 10, s. 4
 1010. Olszewski W., Remonty na cmentarzach wojennych, 2005, nr 10, s. 15
 1011. Olszewski W., Trwają remonty dróg, 2004, nr 11, s. 3
 1012. Omega Pilzno zawiadamia, 2008, nr 12, s. 19
 1013. Ondyczy K. {Przeproszenie}, 2000, nr 1, s. 15.
 1014. Opłaty targowe, 1994, nr 1, s. 2.
 1015. Organizatorzy festynu w Siedliskach Bogusz dziękują, 2004, nr 5, s. 5
 1016. Organizatorzy, Marcin Kiwior pierwszym gościem Akademii Samorzadności, 2016, nr 9, s. 14
 1017. Organizatorzy, Powstanie Akademia Samorzadowa Gminy Brzostek, 2016, nr 3, s. 4
 1018. Ostatnia sesja Rady Gminy obecnej kadencji 18 czerwiec 1998 r., 1998, nr 4, s. 4, 5. I
 1019. Ostrowski M., Korupcja czy szantaż, 1996, nr 7, s. 8.
 1020. Ostrowski M., Lakoniczna odpowiedz czy spławienie petenta, 1996, nr lipiec, s. 5.
 1021. Ostrowski M., Nie zgłaszał kandydatury a został wylosowany, 1996, nr 6, s. 8.
 1022. Oświadczenie poselskie posła na Sejm RP Jana Warzechy /postać A. Gryglewskiego/, zob. dział Biografie
 1023. Owocna współpraca, 2001, nr 3, s.14,/ budowa parkingu samochodowego w Rynku /
 1024. P. R., Co dalej z mieszkaniami komunalnymi?, 1991, nr 6, s. 5.
 1025. Pacana W., Pies pilnie szuka domu, 2016, nr 12, s. 33
 1026. Pakulski Z., Kupno działki, 1996, nr 6, s. 12. /przedruk z tygodnika budowlanego/
 1027. Parafia Rzymskokatolicka w Przeczycy, Uroczystości Odpustowe w Sanktuarium w Przeczycy, 2022, nr 8, s. 5-7
 1028. Patla S., Oświadczenie, 2000, nr 3, s. 11.
 1029. Piękny Rynek w Brzostku /konkurs/, 2011, nr 7, s. 11
 1030. Piękoś A., Zakończono I etap modernizacji stadionu w Brzostku, 2020, nr 9-10, s. 32
 1031. pisz, Zebrania bez celu, 1998, nr 4, s. 8. /przedruk z „Gazety Krakowskiej” dot. przynależności terytorialnej gminy/
 1032. Pitak K., Informacja Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, 2009, nr 9, s. 18
 1033. Pitak K., Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku informuje, 2007, nr 3, s. 5
 1034. Pitak K., Nowe stawki za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej, 2012, nr 1, s. 3, 4
 1035. Plan Dochodów Budżetu Gminy na 1995r, 1995, nr 1, s. 3, 4.
 1036. Plebiscyt „Ludzie Roku 96” 1997, nr 2, s. 13. /co piszą o nas inni/
 1037. Po wyborach samorządowych, 1998, nr 6, s. 7, 8, 9.
 1038. Podatki i stawki za usługi na 1999r., 1999r, nr 1, s. 2.
 1039. Podział dotacji z budżetu wojewody na wodociągi, 1998, nr 4, s. 13.
 1040. Podziękowanie za udział w uroczystości pogrzebowej Józefa Płaziaka, 2005, nr 6, s. 15
 1041. Pomysł na kolorowy świat, 2002, nr 3, s. 16
 1042. Postanowienia Rady Gminy z dnia 31 grudnia 1997 r., 1998, nr 1, s. 3.
 1043. Potrzeba J., Brzosteckie egipskie ciemności, 1998, nr 5, s. 10.
 1044. Potrzeba J., W sprawie jawności wynagrodzeń, 1996, nr lipiec, s. 5.
 1045. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy, 2022, nr 12, s. 5
 1046. Powódź w naszej gminie, 1998, nr 3, s. 9.
 1047. Powstanie album o Brzostku i mieszkańcach, 2021, nr 1-2, s. 19
 1048. Powszechny Spis Rolny 1.09.2020 r., 2020, nr 9-10, s. 11
 1049. Półtorak R., Rozporządzenie Nr 18/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 1 lipca 1996r., 1996, nr lipiec, s. 11. /w sprawie wścieklizny u zwierząt/
 1050. Pracownicy SKR Brzostek, Nowy Prezes w SKR, 2000, nr 2, s. 7.
 1051. Pracownicy Urzędu Gminy, 2001, nr 1, s.20; 2001, nr 2, s.16
 1052. Pracownicy, Urząd Pocztowy wyjaśnia, 1994, nr 3, s. 18. /wyjaśnienie dotyczy artykułu Szczepańskiego A. z 1994/2/
 1053. Program Integracji Społecznej , 2008, nr 6, s. 21
 1054. Program wyborczy, 2015, nr 12, s. 5
 1055. Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej / brukarz, fryzjer /, 2015, nr 2, s. 32
 1056. Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, 2011, nr 3, s. 21
 1057. Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, 2012, nr 12, s. 29
 1058. Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, 2014, nr 6, s. 35
 1059. Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, 2015, nr 5, s. 34
 1060. Propozycje pracy, 1997, nr 6, s. 5.
 1061. Pruchnik L., Brzostecka bożnica, 2021, nr 2, s. 7, 8
 1062. Pruchnik L., Działalność produkcyjno-usługowa w Gminie Brzostek, 1991, nr 5, s. 2.
 1063. Pruchnik L., Gospodarowanie mieniem komunalnym, 1999, nr 4, s. 6.
 1064. Pruchnik L., Pomoc dla powodzian, 1997, nr 5, s. 6.
 1065. Pruchnik L., Wciąż przybywa placówek handlowych, 1991, nr 3-4, s. 2.
 1066. Pruchnik L., Zasady powoływania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich, 2000, nr 5, s. 14.
 1067. Pruchnik L., Zmiany w Urzędzie Gminy, 1999, nr 1, s. 2, 3.
 1068. Przebięda M., Podziękowanie wyborcom, 2002, nr 11, s.7
 1069. Przebięda M., Przewodnicząca Rady Powiatu informuje, 2006, nr 10, s. 15
 1070. Przebięda M., Skórska Z., Brzostecka książka kucharska, 2004, nr 2, s. 6
 1071. Przebięda M., Wspólny wysiłek przyniósł efekty, 2014, nr 10, s. 10
 1072. Przedostatnia sesja, 1998, nr 4, s. 4.
 1073. Przyszłość świata, 1998, nr 1, s. 14.
 1074. PS, Brzostek znowu miastem, 2009, nr 1, s. 3
 1075. PS, Budują się mosty nie tylko dla pana Starosty, 2010, nr 8, s. 8
 1076. PS, Budżet Gminy na 2010 rok, 2010, nr 1, s. 4
 1077. PS, Budżet na 2012 rok, 2012, nr 1, s. 3
 1078. PS, Cena porządku, 2013, nr 4, s. 4, 5
 1079. PS, Certyfikat ISO 90001:2008 dla Urzędu Miejskiego w Brzostku, 2010, nr 8, s. 5
 1080. PS, Ciągle niebezpieczna droga krajowa 73 była od dawna i może być jeszcze długo, 2010, nr 3, s. 3, 4
 1081. PS, Co słychać u byłego Burmistrza, 2015, nr 1, s. 7
 1082. PS, Czarno-biały świat, 2008, nr 11, s. 7
 1083. PS, Drogi i mosty pana Starosty, 2011, nr 3, s. 3
 1084. PS, Drogi i mosty Pana Starosty, 2012, nr 11, s. 20
 1085. PS, fl, Niektóre z ważniejszych działań podjętych po powodzi, 2010, nr 7, s. 4, 5, 6, 7
 1086. PS, I znów się udało, 2008, nr 3, s. 16
 1087. PS, Inaczej wybierzemy Sołtysa i Radę Sołecką, 2009, nr 3, s. 5
 1088. PS, Inwestycje 2012’ 2012, nr 9, s. 6
 1089. PS, Inwestycje w budżecie gminy w 2009 r., 2009, nr 2, s. 5
 1090. PS, Konwent wójtów i burmistrzów powiatu dębickiego, 2008, nr 2, s. 3.
 1091. PS, Lepszy wróbel w garści niż eternit na dachu, 2011, nr 4, s. 14
 1092. PS, Medal za Zasługi dla Obronności Kraju i awans… 2014, nr 1, s. 25
 1093. PS, Most na drodze Brzostek - Siedliska Bogusz już gotowy, nr 11, s. 4
 1094. PS, Najładniejsza kamienica na brzosteckim rynku, 2011, nr 10, s. 11
 1095. PS, Naprawiony most w Głobikówce, 2010, nr 12, s. 16
 1096. PS, Nic się nie dzieje, 2010, nr 5, s. 9
 1097. PS, Nie lubimy chorować ale… 2008, nr 2, s. 5
 1098. PS, Niektóre z ważniejszych zadań inwestycyjnych w Gminie Brzostek w 2012 r, 2013, nr 1, s. 9
 1099. PS, Nowe drogi, 2008, nr 1, s. 4
 1100. PS, Nowe drogi, 2011, nr 11, s. 14
 1101. PS, Po roku powoli zapominamy, 2011, nr 6, s. 18
 1102. PS, Podatki i opłaty lokalne na 2011 rok, 2010, nr 12, s. 13
 1103. PS, Przejazd przez most w Bączałce już niedługo, 2010, nr 8, s. 8
 1104. PS, Remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy, 2012, nr 10, s. 7
 1105. PS, Sołtys potrzebny od zaraz, 2015, nr 1, s. 12
 1106. PS, Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2015 rok, 2014, nr 12, s. 7
 1107. PS, Sucho mokro a kiedy będzie normalnie, 2009, nr 7, s. 9
 1108. PS, Śmieciowy złoty interes, 2013, nr 2, s. 7
 1109. PS, Tam gdzie król piechotą chodzi, 2009, nr 9, s. 18
 1110. PS, Trzeba z postępem, 2013, nr 3, s. 12, 13
 1111. PS, Trzy palce i kosa, 2009, nr 12, s. 13
 1112. PS, Ważniejsze inwestycje w Gminie Brzostek w 2008 roku, 2008, nr 11, s. 5
 1113. PS, Ważniejsze inwestycje wykonane w roku 2013 na terenie gminy Brzostek, 2014, nr 1, s. 7
 1114. PS, Wiosenne naprawy zimowych zniszczeń, 2011, nr 5, s. 13
 1115. PS, Wójt Gminy informuje, 2008, nr 12, s. 6
 1116. PS, Z prac Rady Miejskiej, 2011, nr 7, s. 4, 5
 1117. PS, Znowu powódź, 2010, nr 6. s., 7
 1118. PS., Czy już musiał zakończyć swój żywot, 2002, nr 2, s.3 / most na Wisłoce w Skurowej /
 1119. PS., Wybory w gminie Brzostek, czyli brak szacunku dla wyborców i wybieranych, 2002, nr 10, s.18
 1120. Psy szukają domu, 2017, nr 2, s. 38
 1121. Publiczny szalet w Brzostku, 1996, nr sierpień, s. 5.
 1122. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Brzostek, 2016, nr 9, s. 39
 1123. Pyzocha M., Gazyfikacja własnymi siłami /początki w Gminie Brzostek i Gminie Frysztak/, 2020, nr 9-10, s. 25, 26, 27
 1124. R. S., 100 najbardziej wpływowych osób powiatu dębickiego, 1999, nr 7, s. 6.
 1125. R.W., Jesienna Eucharystia w „leśnym sanktuarium”, 2023, nr 10, s. 7
 1126. Rada Gminy obraduje, 1995, nr 2, s. 2.
 1127. Rada Sołecka, Samorząd Wiejski, 1996, nr 7, s. 5.
 1128. Radny przedstawicielem wyborców, 1999, nr 2, s. 4.
 1129. Raf., Klucz do biznesu, 1998, nr 2, s. 8. /kurs z zakresu marketingu i biznesu/
 1130. Ramut M., Łamanie prawa w naszej Gminie, 1996, nr 6, s. 8.
 1131. Ramut M., Zażalenie na umorzenie dochodzenia w sprawie niedopełnienia obowiązku ogłoszenia przetargu przez Wójta Gminy Brzostek, 1996, nr październik, s. 12.
 1132. Ras Z., Zbigniew Raś prostuje Burmistrza, 2017, nr 8, s. 30
 1133. Raś Z., Jak wyrzucono radnego sprzed oblicza Zarządu, 1996, nr 6, s. 9.
 1134. Rączka B., Ryba Z., Do Redakcji, 1995, nr 1, s. 8. /problem budowy stacji paliw pod Kleciami/
 1135. Redakcja W drodze do Unii, 2004, nr 3, s. 5
 1136. Redakcja, Imprezka na cmentarzu?, 2018, nr 2, s. 17
 1137. Redakcja, Mieszkania w blokach na sprzedaż, 1991, nr 5, s. 7.
 1138. Redakcja, Od redakcji, 1991, nr 3-4, s. 2. /podziękowanie/
 1139. Redakcja, Pomóżmy sobie sami, 2003, nr 5, s. 5
 1140. Redakcja, Z przymróżeniem oka, 2023, nr 4, s. 4
 1141. Referat Mienia Komunalneggo i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku, Obowiązki właścicieli nieruchomości, 2022, nr 12, s. 6, 7
 1142. Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzedu Miejskiego w Brzostku, Czy złożyłeś deklarację?, 2022, nr 7, s. 10
 1143. Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku, Obowiązki właścicieli nieruchomości, 2023, nr 12, s. 10
 1144. Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku, Szanowni Mieszkańcy, 2023, nr 12, s. 12
 1145. Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku, Wszyscy dbajmy o środowisko, 2023, nr 7, s. 6, 7
 1146. Referat Mienia Komunalnego, Apel do właścicieli psów, 2018, nr 12, s. 25
 1147. Referat Mienia Komunalnego, Komunikat w sprawie zimowego utrzymania chodników i ochrony powietrza, 2020, nr 11-12, s. 8
 1148. Referenda uwłaszczeniowe oficjalnie nieważne, 1996, nr 5, s. 4.
 1149. Reforma Powszechnego Ubezpieczenia Emerytalnego, 1998, nr 6, s. 14.
 1150. Reklama w TV Brzostek /cennik/, 2016, nr 3, s. 36; 2016, nr 4, s. 42
 1151. Rekonsekracja cmentarza żydowskiego w Brzostku, 2009, nr 6, s. 8
 1152. Remonty dróg powiatowych współfinansowanych ze środków unijnych, 2012, nr 11, s. 26
 1153. Remonty dróg powiatowych współfinansowanych ze środków unijnych, 2013, nr 1, s. 6
 1154. Rodzaje alarmów, 2015, nr 12, s. 33
 1155. Rok w Radzie Gminy, 1997, nr 1, s. 3.
 1156. Rozkład jazdy autobusów – MONIS ważny od 1.04.2013 r., 2013, nr 5, s. 29
 1157. Rozkład jazdy autobusów – PKS Jasło, Dębica, 2012, nr 8, s. 10
 1158. Rozkład jazdy autobusów „MONIS” 2014, nr 3, s. 14
 1159. Rozkład jazdy autobusów firmy “Haltrans” 2002, nr 4, s.8
 1160. Rozkład jazdy autobusów firmy “Monis” 2002, nr 4, s.7,8
 1161. Rozkład jazdy autobusów linii prywatnej „Monis” 2007, nr 8, s. 12
 1162. Rozkład jazdy autobusów linii prywatnej MONIS, 2009, nr 4, s. 15
 1163. Rozkład jazdy autobusów PKS Dębica, 2002, nr 4, s. 9-10
 1164. Rozkład jazdy autobusów PKS, 2009, nr 4, s. 15
 1165. Rozkład jazdy autobusów  „MONIS” 2013, nr 8, s. 28
 1166. Rozkład jazdy autobusów, 2005, nr 7, s. 9
 1167. Rozkład jazdy autobusów, 2006, nr 7, s. 9
 1168. Rozkład jazdy autobusów, 2007, nr 3, s. 10, 11
 1169. Rozkład jazdy autobusów, 2007, nr 7, s. 14
 1170. Rozkład jazdy autobusów, 2008, nr 7, s. 19
 1171. Rozkład jazdy autobusów, 2010, nr 9, s. 20, 21
 1172. Rozkład jazdy autobusów, 2011, nr 7, s. 14
 1173. Rozkład jazdy autobusów, 2013, nr 11, s. 29
 1174. Rozkład jazdy autobusów, 2021, nr 1-2, s. 7, 8, 9
 1175. Rozwadowski R., Podziękowanie wyborcom, 2002, nr 11, s.11
 1176. Ruszaj A., Biuro poselskie w Brzostku, 1998, nr 2, s. 7.
 1177. Ruszkowska K., W miedziowym zagłębiu, 1998, nr 2, s. 6, 7. /Głogów, Polkowice/
 1178. RW, Pierwsza taka kwesta w Siedliskach Bogusz, 2018, nr 12, s. 6, 7
 1179. Ryndak A., Bezrobocie, 1993, nr 2 s. 11.
 1180. Ryndak A., Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 1999, nr 7, s. 10, 11.
 1181. Rynek rynkowi nie równy, 1997, nr 5, s. 9.
 1182. S. P., Demokracja sterowana, 1997, nr 6, s. 7.
 1183. Sabik Tadeusz kandydat na posła, 1997, nr 5, s. 14.
 1184. Samborski J., Zaczerpnięte z pamiętnika „Alkoholika” 2006, nr 3, s. 7, 8
 1185. Samborski J., Znaki czasu, 2005, nr 12, s. 11
 1186. Samborski J., Znaki czasu, 2006, nr 1, s. 14
 1187. Samoobrona kurs dla kobiet, 2011, nr 10, s. 16
 1188. Samouczek wyborczy, 1998, nr 5, s. 4.
 1189. Sas M., Nowe inwestycje drogowe w Zawadce Brzosteckiej, 2017, nr 8, s. 7
 1190. Sąsiad, Odetchnij pełnią piersią, 2023, nr 1, s. 10
 1191. Serwiński J., Gminna Spółdzielnia „Samopomoc...” zob. dział Historia.
 1192. Sitko A., Obwieszczenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu, 2003, nr 10, s. 11
 1193. Siwiec Ł. Ks., Co jest istotą świąt Bożego Narodzenia?, 2022, nr 12, s. 9; Czy jesteśmy odpowiedzialni?, 2023, nr 1, s. 10, 11 ; Z ambony. Inwentaryzacja zwierzyny leśnej, 2023, nr 2, s. 21; Z ambony. Kierowco uważaj, 2023, nr 3, s. 21
 1194. Skarbnik Gminy, Budżet, 1993, nr 1, s. 3.
 1195. Skoczylasowa M, Tokarz W., Podziękowanie, 1998, nr 4, s. 10.
 1196. Skórska A., 10 urodziny Delikatesów „Centrum” 2009, nr 10, s. 7
 1197. Skórska Z., Przebięda M., Nagroda za projekt, 2003, nr 5, s. 3
 1198. Skwarka B., Zmiany w ustawie samorządowej, zob. dział Prawo. /przedruk z „Gazety Sołeckiej” nr 10/
 1199. Słodka fabryka w Brzostku, zob. dział Historia.
 1200. Słupek J., Groch z kapustą, 2011, nr 12, s. 17; 2012, nr 1, s. 10, 11; 2012, nr 2, s. 23; 2012, nr 3, s. 16; 2012, nr 4, s. 15; 2012, nr 5, s. 13; 2012, nr 6, s. 23; 2012, nr 7, s. 24; 2012, nr 8, s. 22; 2012, nr 9, s. 22; 2012, nr 10, s. 25; 2012, nr 11, s. 21; 2012, nr 12, s. 25; 2013, nr 1, s. 13; 2013, nr 2, s. 25; 2013, nr 3, s. 13; 2013, nr 4, s. 28, 29; 2013, nr 5, s. 28; 2013, nr 7, s. 28; 2013, nr 9, s. 13; 2013, nr 10, s. 16, 17; 2013, nr 11, s. 27; 2013, nr 12, s. 28; 2014, nr 1, s. 24; 2014, nr 2, s. 27; 2014, nr 3, s. 14; 2014, nr 4, s. 16; 2014, nr 5, s. 28; 2014, nr 6, s. 29; 2014, nr 7, s. 31; 2014, nr 8, s. 28; 2014, nr 9, s. 17; 2014, nr 11, s. 42; 2014, nr 12, s. 21
 1201. Słupek J., Groch z kapustą, 2015, nr 1, s. 19; 2015, nr 2, s. 28; 2015, nr 3, s. 26; 2015, nr 4, s. 18; 2015, nr 5, s. 35; 2015, nr 6, s. 25; 2015, nr 7, s. 34; 2015, nr 8, s. 30; 2015, nr 9, s. 31; 2015, nr 10, s. 23; 2015,nr 11, s. 33; 2015, nr 12, s. 35 ; 2016, nr 1, s. 28, 29; ; 2016, nr 2, s. 32, 33; 2016, nr 3, s. 27, 28; 2016, nr 4, s. 38, 39; 2016, nr 5, s. 40, 41; 2016, nr 6, s. 40; 2016, nr 7, s. 42, 43; 2016, nr 8, s. 31, 33; 2016, nr 9, s. 40, 41; 2016, nr 10, s. 32, 33; 2016, nr 11, s. 36; 2016, nr 12, s. 39, 40
 1202. Słupek J., Groch z kapustą, 2017, nr 1, s. 38; 2017, nr 2, s. 34; 2017, nr 3, s. 35; 2017, nr 4, s. 32; 2017, nr 5, s. 38, 39; 2017, nr 6, s. 41; 2017, nr 7, s. 38, 39; 2017, nr 8, s. 40; 2017, nr 9, s. 31, 32; 2017, nr 10, s. 36, 37; 2017, nr 11, s. 34;
 1203. Słupek J., Groch z kapustą, 2018, nr 1, s. 33, 34 strzeżonego Pan Bóg strzeże,; Miłość na całe życie, 2018, nr 2, s. 37; Jeśli może być dobrze to dlaczego jest źle, 2018, nr 3, s. 36; Inka, Jak doktur wytargał mnie za uszy, 2018, nr 4, s. 37, 38; A kiedy małżeństwo dopadnie kryzys 2018 nr 5 s. 38; Moja ulijanko, 2018, nr 6, s. 37, 38; Górskie wędrówki 2018 nr 7 s. 40, 41; Jak być dobrymi dziadkami, 2018, nr 8, s. 34; Starość jest trudna dla wszystkich, 2018, nr 9, s. 37; Szerszenie, 2018, nr 10, s. 54, 55; Święcenie dewocjonaliów, 2018, nr 12, s. 39; /życie czasami potrafi zaskoczyć/, 2019, nr 1, s. 36; /by dom miał duszę/, 2019, nr 2, s. 31; /lutowe obrzędy wotywne/, 2019, nr 3, s. 34; /mój pobyt w sanatorium/, 2019 nr 4, s. 37, 38; /korzyści z sanatorium cz. 2/, 2019, nr 5, s. 38, 39; /strajk nauczycielski/, 2019, nr 6, s. 33; /Sanktuarium w Świętej Lipce/, 2019, nr 7, s. 40; / Święta Lipka / 2019, nr 8, s. 36, 37; /kręgosłup – walka z bólem/, 2019, nr 9, s. 32; /Karpacka Troja, Odrzykoń, Dukla, Bóbrka, Kopytowa, Krosno, Jasło, Folusz/, 2019, nr 10, s. 30, 31, 32 ; /pochówek i pogrzeb/, 2019, nr 11, s. 36, 37; /niepodległościowa inscenizacja/, 2019, nr 12, s. 39
 1204. Słupek J., Groch z kapustą, 2020, nr 1, s. 28 /lekarzu ulecz się sam/; /dorastanie/, 2020, nr 2, s. 38; /nie śmieć/, 2020, nr 3, s. 34, 35; /jutuber/, 2020, nr 4, s. 27; /koronawirus/, 2020, nr 5-6, s. 36, 37; /celibat/, 2020, nr 7, s. 27; /pierwszy raz/, 2020, nr 8, s. 27, 28; /hierarchia wartości w rodzinie/, 2020, nr 9-10, s. 34; /domowe ziołolecznictwo/, 2020, nr 11-12, s. 40/Strzeżonego Pan Bóg strzeże/ 2021, nr 1-2, s. 29, 30; /meble kuchenne na wymiar/, 2021, nr 5, s. 48; /moja parafia, mój kościół/, 2021, nr 6-7, s. 41; /betonoza/, 2021, nr 8, s. 35; /Oberiba/, 2021, nr 9, s. 41-43; /koło emerytów/, 2021, nr 10, s. 39; /studnia głębinowa/, 2021, nr 11/12, s. 44,45
 1205. Słupek J., Groch z kapustą, 2021 Roku, 2022, nr 1, s. 29; 2022, nr 2, s. 35, 36; 2022, nr 3, s. 41 ; 2022, nr 5, s. 44, 45; 2022, nr 6, s. 46; 2022, nr 8, s. 30, 31; 2022, nr 9, s. 30; 2022, nr 10, s. 31; 2022, nr 11, s. 28
 1206. Słupek J., Groch z kapustą, 2023, nr 1, s. 31 ; 2023, nr 2, s. 29; 2023, nr 3, s. 35; 2023, nr 5, s. 31; 2023, nr 6, s. 39; 2023, nr 8, s. 31; 2023, nr 10, s. 23; Starość nie radość, 2023, nr 11, s. 31; Nadzieja, 2023, nr 12, s. 31
 1207. Słupek J., Groch z kapustą, Nasze zdrowie w naszych rękach, 2024, nr 1, s. 31 ; Życie jest nieprzewidywalne, 2024, nr 2, s. 31; 2024, nr 4, s. 29, 30; 2024, nr 5, s. 30
 1208. Słupek J., Redakcja Wiadomości Brzosteckich, 1991, nr 6, s. 8.
 1209. Sołtys M., Z prac Rady Miejskiej, 2022, nr 9, s. 5; Sołtys M., Z prac Rady Miejskiej, 2022, nr 11, s. 18; 2023, nr 1, s. 27 ; 2023, nr 3, s. 4; 2023, nr 6, s. 4; 2023, nr 8, s. 3; Sołtys M., Z prac Rady Miejskiej, 2023, nr 10, s. 4, 5
 1210. Sołtys M., Z prac Rady Miejskiej, 2023, nr 12, s. 4
 1211. Sołtys M., Z prac Rady Miejskiej, 2023, nr 7, s. 4
 1212. Sołtys M., Z prac Rady Miejskiej, 2024, nr 3, s. 4; 2024, nr 4, s. 2, 3; 2024, nr 5, s. 2, 3
 1213. Sołtys R., Mości panowie kupą, 1998, nr 2, s. 3.
 1214. Sołtys wsi Brzostek, Prace Rady Sołeckiej, 1997, nr 7, s. 2.
 1215. Sołtys, Cenna inicjatywa, 2003, nr 5, s. 5
 1216. Sołtysi Gminy Brzostek, Szanowny Panie Burmistrzu Szanowny Panie Zastępco Burmistrza, 2014, nr 11, s. 6
 1217. Sprawdzeni ludzie, 1997, nr 3, s. 5. /obsadzanie stanowisk kierowniczych w drodze konkursu/
 1218. Sprostowanie, 1998, nr 1, s. 15.
 1219. Stanaszek B., Nazwy dla nowych ulic, zob. dział Historia lub Biografie.
 1220. Stanaszek W., Informacja z działalności Rady Gminy w Brzostku, 1991, nr 5, s. 2, 3.
 1221. Stanaszek W., Problemy brzosteckiej telefonizacji, 1991, nr 1, s. 1, 5. /Patrz 1991, nr 5. Dodatek, cz. II/
 1222. Stanaszek W., Samorząd i administracja rządowa, 1990, nr 2, s. 4.
 1223. Staniszewska B., Trzej Królowie jadą, 2024, nr 1, s. 10, 11
 1224. Staniszewski P., Pomoc dla Kuby, 2014, nr 11, s. 6
 1225. Staniszewski W. Urząd Miejski likwiduje obostrzenia, 2021, nr 5, s. 2
 1226. Staniszewski W., 12,5 mln zł na drogi!, 2023, nr 12, s. 3
 1227. Staniszewski W., Ad vocem, 2023, nr 3, s. 4, 5
 1228. Staniszewski W., Artykuły w języku ukraińskim, 2022, nr 4, s. 34
 1229. Staniszewski W., Bank w Siedliskach-Bogusz, 2023, nr 5, s. 6
 1230. Staniszewski W., Będziemy kwestować na cmentarzach, 2021, nr 10, s. 8
 1231. Staniszewski W., Brzostek ma swoje miasto partnerskie, 2019, nr 6, s. 3
 1232. Staniszewski W., Budżet Gminy Brzostek na 2017 rok przyjęty, 2017, nr 1, s. 3, 4
 1233. Staniszewski W., Budżet gminy na rok 2021’, 2021, nr 1-2, s. 4
 1234. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, /inwestycje gminne w dobie koronawirusa/, 2020, nr 4, s. 3, 4
 1235. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2015, nr 1, s. 10; 2015, nr 4, s. 3; 2015, nr 5, s. 3; 2015, nr 6, s. 3; 2015, nr 7, s. 3, 4; 2015, nr 8, s. 3; 2015, nr 9, s. 3; 2015, nr 10, s. 3; 2015, nr 11, s. 4; 2015, nr 12, s. 3 ; 2016, nr 1, s. 3; 2016, nr 2, s. 3; 2016, nr 3, s. 3; 2016, nr 4, s. 3, 4; 2016, nr 5, s. 3; 2016, nr 6, s. 3; 2016, nr 7, s. 3; 2016, nr 8, s. 3; 2016, nr 9, s. 3, 4, 5; 2016, nr 10, s. 3; 2016, nr 11, s. 3; 2016, nr 12, s. 3-5 /Burmistrz Brzostku podsumowuje/
 1236. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2017, nr 2, s. 3; 2017, nr 3, s. 3; 2017, nr 4, s. 3; 2017, nr 5, s. 3; 2017, nr 6, s. 3; 2017, nr 7, s. 16; 2017, nr 8, s. 3; 2017, nr 9, s. 3; 2017, nr 10, s. 3; 2017, nr 11, s. 3; 2017, nr 12, s. 3; 2019, nr 9, s. 3; /inwestycje w gminie/, 2019, nr 19, s. 3; 2019, nr 12, s. 3-4
 1237. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2020, nr 1, s. 3; 2020, nr 2, s. 2; 2020, nr 3, s. 3, 4; 2020, nr 5-6, s. 3; 2020, nr 7, s. 3, 4; 2020, nr 8, s. 3, 4; 2020, nr 9-10, s. 3, 4; 2020, nr 11-12, s. 3, 4; 2021, nr 1-2, s. 3; 2021, nr 3-4, s. 3, 4; 2021, nr 5, s. 3; 2021, nr 6-7, s. 2, 3; 2021, nr 8, s. 2, 3.; 2021, nr 9, s. 5, 6, 7; 2021, nr 10, s. 2, 3; 2021, nr 11/12, s. 4
 1238. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2022, nr 2, s. 3, 4, 2022, nr 3, s. 3, 4; 2022, nr 4, s. 4, 5; 2022, nr 5, s. 3, 4; Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2022, nr 6, s. 3; 2022, nr 7, s. 3; Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2022, nr 8, s. 3; 2022, nr 9, s. 4-7; 2022, nr 10, s. 3, 4; 2022, nr 11, s. 3; 2022, nr 12, s. 3, 4
 1239. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2023, nr 1, s. 3 ; 2023, nr 2, s. 3; 2023, nr 3, s. 3' 2023, nr 4, s. 3; 2023, nr 5, s. 3; 2023, nr 6, s. 3, 4; 2023, nr 7, s. 3; 2023, nr 8, s. 3; 2023, nr 9, s. 3; 2023, nr 10, s. 3, 4; 2023, nr 11, s. 6; 2023, nr 12, s. 3
 1240. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, 2024, nr 1, s. 3 ; 2024, nr 2, s. 3
 1241. Staniszewski W., Burmistrz Brzostku odpowiada mieszkańcom ul. Słonecznej i Opacionki, 2015, nr 5, s. 4
 1242. Staniszewski W., Burmistrz podsumowuje mijający rok, 2023, nr 12, s. 4, 5, 6
 1243. Staniszewski W., Cenna pamiątka odzyskana /tablica z 1939 r./, 2019, nr 6, s. 3
 1244. Staniszewski W., Chodnik na cmentarzu, 2022, nr 11, s. 7
 1245. Staniszewski W., Co dalej z budynkiem bożnicy, 2022, nr 11, s. 6
 1246. Staniszewski W., Co poprawić w naszej gminie, 2023, nr 2, s. 6,7
 1247. Staniszewski W., Czego możemy się nauczyć od Szwajcarów?, 2017, nr 4, s. 3, 4
 1248. Staniszewski W., Czym kierują się radni podczas głosowania, 2020, nr 7, s. 5
 1249. Staniszewski W., Dlaczego odwołałem kierownika SGPZOZ w Brzostku, 2016, nr 3, s. 4, 7
 1250. Staniszewski W., Drodzy Mieszkańcy /podsumowanie pracy/, 2017, nr 12, s. 3, 4
 1251. Staniszewski W., Drodzy mieszkańcy Gminy Brzostek /przedwyborcze oświadczenie burmistrza/, 2018, nr 10, s. 7, 8
 1252. Staniszewski W., Drodzy mieszkańcy jesteście wspaniali /kwesta na ratowanie zabytków/, 2019, nr 11, s. 4
 1253. Staniszewski W., Drodzy Państwo Drodzy Mieszkańcy, 2016, nr 1, s. 5
 1254. Staniszewski W., Dwa oblicza gminy, 2022, nr 12, s. 4
 1255. Staniszewski W., Generatory prądu dla Baturyna i Pliszek, 2022, nr 10, s. 9
 1256. Staniszewski W., Historia pewnej drogi, 2021, nr 11/12, s. 9
 1257. Staniszewski W., III Jarmak kwiatów w Brzostku, 2023, nr 5, s. 13
 1258. Staniszewski W., Informacja, 2021, nr 11/12, s. 14
 1259. Staniszewski W., Jak to będzie? Rok 2020 okiem Burmistrza, 2020, nr 5-6, s. 5, 6
 1260. Staniszewski W., Jak to ongiś chłopski poseł rozmawiał ze swoimi wyborcami, 2014, nr 4, s. 11
 1261. Staniszewski W., Jarmak kwiatów, 2022, nr 5, s. 8, 9
 1262. Staniszewski W., Jeszcze kilka słów o pracach na cmentarzu, 2023, nr 9, s. 13
 1263. Staniszewski W., Już za rok wodociąg w Bukowej, 2021, nr 1-2, s. 4, 5
 1264. Staniszewski W., Kilka słów o odśnieżaniu, 2021, nr 1-2, s. 6,7
 1265. Staniszewski W., Kilka słów o Zakładzie Gospodarki Komunalnej, 2020, nr 7, s. 5, 6
 1266. Staniszewski W., Kilka ważnych wyjaśnień, 2018, nr 12, s. 4, 5
 1267. Staniszewski W., Kolejna duża inwestycja drogowa w Brzostku zakończona, 2022, nr 7, s. 4
 1268. Staniszewski W., Komentarz Burmistrza do tekstu „Nowe drogi w Brzostku”, 2015, nr 9, s. 8, 9
 1269. Staniszewski W., Kopie obrazów Aleksandra Gryglewskiego trafiły do Brzostku, 2021, nr 1-2, s. 17
 1270. Staniszewski W., Kwesta 2023, 2023, nr 10, s. 6
 1271. Staniszewski W., Kwesta na naszych cmentarzach, 2023, nr 11, s. 7
 1272. Staniszewski W., Legioniści z Brzostku doczekają się upamiętnienia, 2019, nr 6, s. 3
 1273. Staniszewski W., Leszek Bieniek emerytem, 2022, nr 9, s. 6
 1274. Staniszewski W., Lodowisko. Decyzja najpóżniej w styczniu, 2022, nr 11, s. 5
 1275. Staniszewski W., Łącznik okiem burmistrza /nowa droga/, 2018, nr 10, s. 4
 1276. Staniszewski W., Mamy budżet na 2024 rok!, 2024, nr 1, s. 4
 1277. Staniszewski W., Mamy budżet, 2022, nr 1, s. 4
 1278. Staniszewski W., Międzynarodowa konferencja samorządowa w ukraińskim Czernihowie, 2020, nr 1, s, 8
 1279. Staniszewski W., Na brzosteckim cmentarzu coraz piękniej, 2023, nr 5, s. 5
 1280. Staniszewski W., Na grobach dawnych włodarzy miasta, 2020, nr 11-12, s. 9
 1281. Staniszewski W., Na własne oczy, 2022, nr 3, s. 5, 6
 1282. Staniszewski W., Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów, 2023, nr 4, s. 10
 1283. Staniszewski W., Nic nowego, 2020, nr 11-12, s. 7
 1284. Staniszewski W., Niebawem rusza największa od ponad 100 lat inwestycja… 2018, nr 9, s. 4
 1285. Staniszewski W., Nowa droga na stadion, 2021, nr 5, s. 4
 1286. Staniszewski W., Nowa rzeczywistość /rozwój sytuacji w gminie w okresie koronawirusa/, 2020, nr 4, s. 4, 5
 1287. Staniszewski W., Nowy prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, 2022, nr 10, s. 4
 1288. Staniszewski W., O co tu chodzi. Kilka słów o ośrodku zdrowia, 2016, nr 11, s. 4, 5
 1289. Staniszewski W., O odpuście w Przeczycy trochę inaczej, 2023, nr 9, s. 15, 16
 1290. Staniszewski W., O rabacji galicyjskiej inaczej, 2021, nr 2, s. 10
 1291. Staniszewski W., Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Brzostku, 2023, nr 5, s. 4, 5
 1292. Staniszewski W., Obwodnica Brzostku coraz bardziej realna, 2016, nr 3, s. 4
 1293. Staniszewski W., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku /utrzymanie czystości w gminie/, 2015, nr 12, s. 4
 1294. Staniszewski W., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 lipca 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 2015, nr 8, s. 38
 1295. Staniszewski W., Opieka konsterwatorska obejmuje już tylko część Brzostku, 2022, nr 5, s. 5
 1296. Staniszewski W., Otoczenie ma znaczenie, 2022, nr 2, s. 2
 1297. Staniszewski W., Parking pod SGPZOZ w Brzostku, 2022, nr 11, s. 7
 1298. Staniszewski W., Pierwsza godzina parkowania gratis!, 2023, nr 12, s. 3
 1299. Staniszewski W., Piszą o nas, 2023, nr 6, s. 8, 9
 1300. Staniszewski W., Po absolutorium, 2021, nr 6-7, s. 5, 6, 7
 1301. Staniszewski W., Podsumowanie 2021 roku, 2022, nr 1, s. 3
 1302. Staniszewski W., Podsumowanie wyborów Sołtysów do Rad Sołeckich, 2024, nr 2, s. 4
 1303. Staniszewski W., Pomyślmy o seniorach, 2024, nr 1, s. 5
 1304. Staniszewski W., Powstał projekt rewitalizacji rynku, 2021, nr 8, s. 4, 5, 6
 1305. Staniszewski W., Prace na brzosteckim cmentarzu, 2023, nr 8, s. 5, 9
 1306. Staniszewski W., Projekt rewitalizacji brzosteckiego rynku, 2021, nr 10, s. 3
 1307. Staniszewski W., Projekty wizualizacyjne dotyczące znaku promocyjnego Gminy Brzostek, 2015, nr 5, s. 3
 1308. Staniszewski W., Proporczyk Szwadronu Podkarpacie na misji w Afganistanie, 2012, nr 7, s. 36
 1309. Staniszewski W., Prośba Burmistrza, 2020, nr 7, s. 8
 1310. Staniszewski W., Przebudowa drogi ”Na Granice”, 2021, nr 5, s. 4
 1311. Staniszewski W., Przeczycki spichlerz bez dofinansowania, 2023, nr 8, s. 5
 1312. Staniszewski W., Przerażajace rachunki za gaz 2022, nr 2, s. 11
 1313. Staniszewski W., Radnym się bywa, a człowiekiem się jest /śp. Jan Sarnecki/, 2020, nr 2, s. 2
 1314. Staniszewski W., Rehabilitacja w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, 2022, nr 7, s. 6
 1315. Staniszewski W., Rewitalizacja rynku, 2017, nr 5, s. 5
 1316. Staniszewski W., Rzeź Baturynia, 2023, nr 12, s. 28
 1317. Staniszewski W., Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie Ukrainy, 2022, nr 2, s. 5
 1318. Staniszewski W., Szanowni mieszkańcy /jak zmieni się obszar przy ul. Stara Droga/, 2020, nr 8, s. 2
 1319. Staniszewski W., Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzostek, 2014, nr 12, s. 3
 1320. Staniszewski W., Szanowni mieszkańcy, 2020, nr 11-12, s. 2
 1321. Staniszewski W., Święto rolników, 2022, nr 9, s. 2, 3
 1322. Staniszewski W., To się musi zmienić /problem oświaty/, 2019, nr 7, s. 4-5
 1323. Staniszewski W., Umowa partnerska Brzostek – Pliszki, 2020, nr 1, s. 6
 1324. Staniszewski W., W Brzostku i w Siedliskach Bogusz padły kolejne rekordy podczas kwesty na cmentarzach, 2021, nr 11/12, s. 6
 1325. Staniszewski W., W oparach absurdu…, 2022, nr 4, s. 5
 1326. Staniszewski W., W Przeczycy pożegnano ks. Prof. Dr. Hab. Jana Wala, 2023, nr 9, s. 14
 1327. Staniszewski W., W tym roku kolejna kwesta, 2022, nr 10, s. 4, 5
 1328. Staniszewski W., Walne Zebranie członków podkarpackiego Towarzystwa Konnego, 2013, nr 2, s. 25
 1329. Staniszewski W., Warsztaty wielkanocne, 2024, nr 3, s. 10, 11
 1330. Staniszewski W., Wnioski o dopłaty do węgla, 2022, nr 11, s. 4
 1331. Staniszewski W., Wojewoda w Brzostku, 2024, nr 3, s. 3
 1332. Staniszewski W., Wokół zmian na rynku w Brzostku 2019, nr 8, s. 4
 1333. Staniszewski W., Wotum zaufania, 2022, nr 7, s. 5, 6
 1334. Staniszewski W., Wybierzmy rozsądnie, 2024, nr 1, s. 24
 1335. Staniszewski W., Wysokie miejsce w rankingu gmin, 2020, nr 7, s. 4
 1336. Staniszewski W., Za nami maraton wyborczy, 2019, nr 2, s. 3, 4
 1337. Staniszewski W., Zakończył się cykl zebrań mieszkańców, 2021, nr 10, s. 6, 7
 1338. Staniszewski W., Zbiórka środków opatrunkowych, 2022, nr 3, s. 4
 1339. Staniszewski W., Zbliża się kolejna kwesta, 2019, nr 10, s. 12
 1340. Staniszewski W., Zdobycie dzwonnicy, 2021, nr 1-2, s, 17
 1341. Staniszewski W., Znamy wyniki egzaminów ósmoklasistów, 2023, nr 7, s. 6
 1342. Staniszewski W., Życzenia z okazji Dnia Strażaka, 2022, nr 5, s. 8
 1343. Starosta Dębicki, Zawiadomienie, 2013, nr 9, s. 8
 1344. Statystyka, 2023, nr 2, s. 2
 1345. Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2002 rok, 2001, nr 6, s.11
 1346. Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2003 r., 2002, nr 12, s. 3
 1347. Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2004 rok, 2003, nr 12, s.6
 1348. Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2007 rok, 2006, nr 12, s. 13
 1349. Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2008 r., 2007, nr 12, s. 3
 1350. Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzostek na 2012 r., 2011, nr 12, s. 4, 5
 1351. Sterkowicz Czesław, Karta Głosowania do Sejmu nr 1 pozycja 4, 1997, nr 5, s. 5.
 1352. Stop pożarom traw, 2021, nr 2, s. 13
 1353. Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, Ogłoszenie, 2010, nr 5, s. 11
 1354. Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, Ogłoszenie, nr 5, s. 17
 1355. Straciło P., Kącik modowy, 2022, nr 11, s. 28; Jesień-zima 2022/23, 2022, nr 12, s. 28; Futurystyczna moda lat 60. XX w, 2023, nr 2, s. 28; Kapelusze wielkanocne, 2023, nr 3, s. 28, 29 ; Lato 2023, 2023, nr 8, s. 27
 1356. Strategia rozwoju gminy, 1999, nr 6, s. 11.
 1357. Straż tylko od parady, 1998, nr 3, s. 8.
 1358. Strony www Gminy Brzostek, 1999, nr 6, s. 10.
 1359. SW, Z prac Rady Miejskiej, 2019, nr 7, s. 5; 2019, nr 8, s. 4; 2019, nr 9, s. 4; 2019, nr 10, s. 4; 2019, nr 11, s. 4, 5; 2019, nr 12, s. 4; 2020, nr 1, s, 4; 2020, nr 3, s. 4; 2020, nr 4, s. 4; 2020, nr 5-6, s. 4; 2020, nr 7, s. 4, 5; 2020, nr 8, s. 5; 2020, nr 9-10, s. 7; 2020, nr 11-12, s. 5; 2021, nr 1-2, s. 5, 6
 1360. Systemowa zmiana numeracji, 1998, nr 2, s. 7. /zmiana numeracji telefonów z 6-cio cyfrowej na 7-mio cyfrową/
 1361. Szanowna Pani Redaktor, 1997, nr 4, s. 10. /wypłacenie sumy pieniężnej za zaległy urlop, sekretarzowi UG/
 1362. Szczepański A. Uważajcie! Dziura w moście Byście które nie wpadłoście 1995, nr 2, s. 15.
 1363. Szczepański A., 1993, nr 2, s. 11, /tablica wmurowana na budynkuUG/
 1364. Szczepański A., Durna lex sed lex, 1994, nr 2. S. 19. /nowe rozporządzenie Polskiej Poczty/
 1365. Szczepkowicz P, Jestem jednym z Was, 1997, nr 5, s. 14. /kampania wyborcza/
 1366. Szczepkowicz P., Podziękowanie, 2004, nr 12, s. 15
 1367. Szczepkowicz P., Proszę o uśmiech jesteś w kadrze kamery, 2008, nr 11, s. 7
 1368. Szczepkowicz P., Wybory samorządowe, 1994, nr 3, s. 7.
 1369. Szczepkowicz P., Zapraszamy do PSZOK-u, 2023, nr 12, s. 10
 1370. Szukała E., Inauguracyjna sesja VII kadencji i samorządu, 2014, nr 12, s. 11
 1371. Szukała E., Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego, 2011, nr 2, s. 6
 1372. Szukała E., Nowy Przewodniczący Rady Gminy, 2001, nr 4, s.4.
 1373. Szukała E., Sesja Rady Gminy, 1996, nr 7, s. 3.
 1374. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 1996, nr 6, s. 2.
 1375. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2000, nr 5, s, 3. ; 2000, nr 6, s. 6, 7; 2001, nr 1, s. 5,6,7./ m.in. wykaz ulic dla wsi Brzostek /; 2001, nr 2, s.4; 2001 nr 3, s. 6; 2001 nr 4 s. 5; 2001, nr 6, s.6; 2002, nr 1, s.5; 2002, nr 3, s. 5; 2002, nr 7, s. 12; 2002, nr 11, s. 7; 2002, nr 12, s. 6; 2003, nr 1, s. 6; 2003, nr 2, s. 4; 2003, nr 6, s. 5; 2003, nr 8, s. 6, 7 /Statut Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku /; 2003, nr 10 s. 7; 2003, nr 11, s. 4
 1376. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2004, nr 1, s. 5; 2004, nr 2, s. 7; 2004, nr 4, s. 3; 2004, nr 5, s. 3, 4; 2004, nr 7, s. 5; 2004, nr 9, s. 5; 2004, nr 11, s. 3; 2004, nr 12, s. 6, 7; 2005, nr 1, s. 4, 5; 2005, nr 3, s.3,4; 2005, nr 4, s. 6, 7; 2005, nr 5, s. 5; 2005, nr 7, s. 4; 2005, nr 9, s. 3; 2005, nr 10, s. 3; 2005, nr 11, s. 3; 2005, nr 12, s. 3
 1377. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2006, nr 1, s. 4, 5; 2006, nr 2, s. 3; 2006, nr 3, s. 3; 2006, nr 4, s. 3; 2006, nr 5, s. 3; 2006, nr 7, s. 3; 2006, nr 8, s. 6; 2006, nr 10, s. 3; 2006, nr 11, s. 4; 2006, nr 12, s. 3; 2007, nr 1, s. 6; 2007, nr 3, s. 3; 2007, nr 4, s. 3; 2007, nr 5, s. 3; 2007, nr 7, s. 7; 2007, nr 9, s. 6; 2007, nr 10, s. 3; 2007, nr 11, s. 6; 2007, nr 12, s. 3;
 1378. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2008, nr 1, s. 3; 2008, nr 2, s. 3; 2008, nr 3, s. 3; 2008, nr 5, s. 4; 2008, nr 6, s. 3; 2008, nr 7, s. 7; 2008, nr 8, s. 6; 2008, nr 9, s. 3; 2008, nr 10, s. 3; 2008, nr 11, s. 4; 2008, nr 12, s. 4; 2009, nr 1, s. 4; 2009, nr 2, s. 4; 2009, nr 4, s. 3; 2009, nr 5, s. 3; 2009, nr 7, s. 7; 2009, nr 9, s. 3; 2009, nr 10, s. 3; ;2009, nr 11, s. 3; 2009, nr 12, s. 21
 1379. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2010, nr 1, s. 3; 2010, nr 2, s. 4; 2010, nr 4, s. 3; 2010, nr 6, s. 3; 2010, nr 7, s. 3; 2010, nr 8, s. 4; 2010, nr 9, s. 3; 2010, nr 10, s. 3; 2010, nr 11, s. 3; 2010, nr 12, s. 34; 2011, nr 1, s. 4; 2011, nr 2, s. 6; 2011, nr 3, s. 5; 2011, nr 4, s. 5; 2011, nr 6, s. 4; 2011, nr 8, s. 13; 2011, nr 9, s. 8; 2011, nr 10, s. 4; 2011, nr 11, s. 3, 4; 2011, nr 12, s. 4;
 1380. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2012, nr 1, s. 3; 2012, nr 4, s. 4; 2012, nr 5, s. 5; 2012, nr 7, s. 7; 2012, nr 9, s. 3, 4; 2012, nr 10, s. 4; 2012, nr 12, s. 7; 2013, nr 1, s. 4; 2013, nr 2, s. 27; 2013, nr 3, s. 3; 2013, nr 5, s. 3; 2013, nr 6, s. 11; 2013, nr 7, s. 9; 2013, nr 10, s. 4; 2013, nr 12, s. 16
 1381. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2014, nr 3, s. 4; 2014, nr 4, s. 6; 2014, nr 6, s. 17; 2014, nr 7, s. 5; 2014, nr 8, s. 13; 2014, nr 10, s. 9; 2014, nr 11, s. 7; 2014, nr 12, s. 10; 2015, nr 1, s. 7; 2015, nr 2, s. 12; 2015, nr 5, s. 4; 2015, nr 6, s. 3; 2015, nr 8, s. 4; 2015, nr 9, s. 3; 2015, nr 11, s. 4; 2015, nr 12, s. 4;
 1382. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2016, nr 1, s. 3; 2016, nr 2, s. 3; 2016, nr 3, s. 5; 2016, nr 4, s. 4; 2016, nr 7, s. 4; 2016, nr 8, s. 3, 4; 2016, nr 9, s. 5; 2016, nr 10 s. 3; 2016, nr 12, s. 5; 2017, nr 1, s. 4; 2017, nr 3, s. 4; 2017, nr 4, s. 4; 2017, nr 5, s. 4; 2017, nr 6, s. 3; 2017, nr 7, s. 16; 2017, nr 8, s. 4; 2017, nr 9, s. 4; 2017, nr 10, s. 3; 2017, nr 11, s. 4; 2017, nr 12, s. 6
 1383. Szukała E., Z prac Rady Gminy, 2018, nr 1, s. 4; 2018, nr 3, s. 5; 2018, nr 4, s. 4; 2018, nr 5, s. 4; 2018, nr 7, s. 4; 2018, nr 8, s. 5; 2018, nr 9, s. 8; 2018, nr 12, s. 5, 6; 2019, nr 3, s. 4; 2019, nr 5, s. 4-5; 2021, nr 2, s. 4, 5; 2021, nr 5, s. 5; 2021, nr 6-7, s. 5; 2021, nr 8, s. 4; 2021, nr 9, s. 9; 2021, nr 10, s. 4; 2021, nr 11/12, s. 5
 1384. Szukała E., Znowu nas zalało, 2006, nr 6, s. 4;
 1385. Szukała M., Z prac Rady Miejskiej, 2023, nr 4, s. 4
 1386. Szych, Brzostek daje przykład, 1997, nr 2, s. 13. /co piszą o nas inni/
 1387. Szymańska B., List otwarty do mieszkańców Gminy Brzostek, 2016, nr 4, s. 30
 1388. Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzostek, 2020, nr 9-10, s. 4, 5, 6
 1389. Świadectwo z wyróżnieniem dla samorządu gminy Brzostek, 2002, nr 8, s. 7
 1390. Święta na rynku, 1998, nr 1, s. 14.
 1391. Święty Mikołaj w Ośrodku Zdrowia, 2005, nr 12, s. 2
 1392. Tabelaryczny wykaz: przebiegu komunalizacji na terenie Gminy Brzostek gruntów skomunalizowanych z ich podziałem na grupy, obiektów komunalnych z podziałem na grupy rodzajowe, 1994, nr 1, s. 8, 9.
 1393. Tajna sesja w grajdole, 1996, nr 6, s. 2.
 1394. tak, Czy wrócą dawni właściciele?, 1994, nr 1, s. 2 /posiadacze mienia pożydowskiego/
 1395. Telefony alarmowe, 2011, nr 3, s. 20
 1396. Telefony Telefony, 1996, nr 7, s. 3.
 1397. Telega R., Bezrobotnych coraz więcej, 2000, nr 4, s. 8.
 1398. Telekomunikacja dębicka w stronę normalności, 1996, nr 7, s. 3.
 1399. Terminarz zebrań wiejskich na terenie Gminy Brzostek, 2002, nr 11, s. 6
 1400. Terminy wymiany dowodów osobistych, 2003, nr 1, s. 4
 1401. Terminy wymiany dowodów osobistych, 2004, nr 2, s. 6
 1402. To nam się podoba, zob. dział Ekologia.
 1403. To trzeba zmienić To nam się podoba, 1995, nr 3, s. 11.
 1404. Toge, Z życia wsi, 1995, nr 1, s. 5.
 1405. Tomaszewska G., Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Brzostku, 1991, nr 2, s. 5.
 1406. Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 1 % podatku, 2014, nr 2, s. 29; 2014, nr 3, s. 34; 2014, nr 4, s. 32
 1407. Tyburowski K., Niezależny sołtys Stanisław Cholewiak, 1991, nr 1, s. 1, 5.
 1408. Tyburowski W., Odsłonięcie w Brzostku Pomnika Bohaterów, 2023, nr 3, s. 5, 6
 1409. Tyburowski W., Plan dochodów budżetu Gminy na 1994 r. -projekt; Projekt wydatków budżetu Gminy na 1994r; Inwestycje w Gminie, 1994, nr 1, s. 4, 5, 6.
 1410. Tyburowski W., Podatek od nieruchomości, 1994, nr 1, s. 13.
 1411. Tyburowski W., Przebieg komunalizacji-II półrocze 1993r., 1994, nr 1, s. 3.
 1412. Tyburowski W., Sprawozdanie Zarządu Gminy za IV kwartał 1993r., 1994, nr 1, s. 3.
 1413. Tytuł miesiąca dla „Gazety Tarnowskiej”; . . . i od zarządu wybaw nas Panie” 1997, nr 3, s. 5.
 1414. U. G., Cmentarze, 1997, nr 6, s. 15. /utrzymanie cmentarzy na terenie Gminy Brzostek/
 1415. U. W., Czy Gmina może dofinansowywać swoich mieszkańców, 1999, nr 2, s. 2.
 1416. U. W., Podróże kształcą, 1997, nr 5, s. 2. /nierozwiązany problem szalet w Brzostku/
 1417. U. W., Pomoc polskim dzieciom na Ukrainie, 1999, nr 7, s. 11.
 1418. U. W., Uroczysta sesja Rady Gminy, 1999, nr 4, s. 3. /wyróżnienie osób i instytucji/
 1419. U. W., Z prac Rady Gminy, 1997, nr 4, s. 3.
 1420. U.K., Projekt Budowy wałów cofkowych, 2022, nr 2, s. 6
 1421. U.W., 2001 Światowy Rok Wolontariatu, 2001, nr 1, s.9.
 1422. U.W., Zwiększa się czy maleje, 2001, nr 2, s.5. /bezrobocie w Gminie Brzostek /
 1423. Uchwała Nr XXXVIII/240/94, Uchwała Nr XXXVIII/239/94, Uchwała Nr XXXVIII/238/94, Uchwała Nr XXXVIII/237/94, Uchwała Nr XXXVII/236/94, Uchwała Nr XXXVII/235/94, Uchwała Nr XXXVII/234/94, Uchwała Nr 95/94, 1994, nr 3, s. 4, 5.
 1424. Uchwała Nr IV/24?2003 Rady Gminy w Brzostku z dnia 10 lutego 2003 r, 2003, nr 2, s. 4
 1425. Uchwała Nr XVIII/148/04 Rady Gminy w Brzostku z dnia 29 czerwca 2004 roku, 2004, nr 7, s. 5
 1426. Uchwała Rady Miejskiej, 2023, nr 1, s. 8
 1427. Uczeń klasy III wraz z rodzicami, Przepraszamy, nr 5, s. 17
 1428. Uczestnik, Święto Niepodległości, 2023, nr 11, s. 2,3
 1429. UK, A to ci niespodzianka, 2017, nr 3, s. 6
 1430. UK, Co za dziwy /błędy językowe, nie pozwalam - nawiązanie do przeszłości politycznej/, 2018, nr 3, s. 5
 1431. UK, Czy zabraknie wody przed świętami, 2019 nr 4, s. 7
 1432. UK, Gorącej dyskusji nie było, 2017, nr 3, s. 9
 1433. UK, Konferencja prasowa kandydata na posła na Sejm RP Daniela Wójcika, 2015, nr 10, s. 6
 1434. UK, Minister Infrastruktury w Brzostku, 2018, nr 6, s. 11
 1435. UK, Nasze społeczeństwo w czasach zarazy, 2020, nr 5-6, s. 12
 1436. UK, Niespodzianka /znak zakazu/, 2019, nr 11, s. 9
 1437. UK, Obywatelu zapnij pasy, 2017, nr 4, s. 27
 1438. UK, Osuwisko w Bukowej, 2015, nr 8, s. 4
 1439. UK, Zima atakuje, zob. dział Ekologia
 1440. Urząd Gminy informuje rolników, 2005, nr 6, s. 16
 1441. Urząd Gminy robi sobie dobrze a lokatorzy płacą, 1997, nr 2, s. 13.
 1442. Urząd Gminy w Brzostku dziękuje, 2003, nr 2, s. 14
 1443. Urząd Gminy w Brzostku informuje / przetarg na obsługę bankową /, 2002, nr 12, s. 7
 1444. Urząd Gminy w Brzostku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadań, 1999, nr 3, s. 5.
 1445. Urząd Gminy w Brzostku przypomina właścicielom nieruchomości o utrzymaniu czystości na chodnikach położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, 2002, nr 11, s. 10
 1446. Urząd Gminy, 1993, nr 1, s. 4. /struktura UG w Brzostku/
 1447. Urząd Gminy, Budżet uchwalony, 1994, nr 2, s. 3, 4.
 1448. Urząd Miejski w Brzostku, Opłaty za parkowanie w Brzostku, 2023, nr 8, s. 4
 1449. Urząd Wojewódzki, 1991, nr 2, s. 7. /adresy Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie/
 1450. Urząd, LPR Gminy Brzostek opracowany, 2017, nr 4, s. 4
 1451. UW, Akademia Samorządnosci, 2016, nr 10, s. 5
 1452. UW, w odwiedzinach u Jubilatki, 2000, nr 6, s. 23
 1453. vic, Czy szalet tylko miastu przystoi?, 1994, nr 1, s. 20.
 1454. vic, Trzy place targowe, 1994, nr 1, s. 19.
 1455. W dębickim powiecie, 1999, nr 1, s. 3.
 1456. W kwietniu i maju Gmina Brzostek uruchamia mobilny punkt zbiórki odpadów, 2014, nr 4, s. 11
 1457. W maju Gmina Brzostek uruchamia mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 2014, nr 5, s. 33
 1458. W. S., Telefonizacja, 1991, nr 6, s. 1. 3.
 1459. W. T., Ceny-chleb, 1990, nr 1, s. 7
 1460. Wal P., 1% podatku Tomusiowi, 2020, nr 2, s. 21; 2020, nr 3, s. 35.2020, nr 4, s. 27
 1461. Walka z ASF, 2020, nr 11-12, s. 9
 1462. Warchał M., Nowe drogi w Brzostku, 2015, nr 9, s. 8
 1463. Warchał M., Od koła sympatyków po strukturę polityczną, 2007, nr 6, s. 6
 1464. Warchał M., Ogłoszenie z dnia 29 lipca 2015 r, 2015, nr 8, s. 3
 1465. Wardawa Piotr, Pan Zygmunt Ryba, 1995, nr 1, s. 10. /odpowiedz radcy prawnego na list złożony przez P. Rybę Z./
 1466. Warto się uczyć geografii, 2000, nr 4, s. 16.
 1467. Warto uzupełnić, 1998, nr 3, s. 8. /uzupełniono dwa numery telefoniczne/
 1468. Warunki wykupu mieszkań komunalnych, 2001, nr 2, s.4.
 1469. Warzocha A., Wójt policzył kości sołtysa, 1997, nr 4, s. 3.
 1470. wat, O słów znaczeniu. . ., słówek kilka, 1996, nr październik, s. 6. /chaos pojęciowy/
 1471. wat, Od mas do społeczeństwa obywatelskiego, 1997, nr 1, s. 4.
 1472. wat., Polemikę czas zacząć, 1996, nr 8, s. 11. /brak obchodów Święta Niepodległości w Brzostku/
 1473. Wiadomości Brzosteckie redaktor naczelny, 1997, nr 2, s. 3. /list do redakcji w sprawie władz samorządowych w Brzostku, bałaganu i podziałów politycznych/
 1474. Więcej publicznych telefonów, 1998, nr 1, s. 14.
 1475. Więcej światła, 1995, nr 1, s. 14.
 1476. wis, Jaki będzie końcowy efekt, 1991, nr 3-4, s. 2 /poszukiwania/
 1477. wisz, Prywatyzacja bloków, 1991, nr 2, s. 1.
 1478. wisz, Wybory Prezydenta, 1991, nr 1, s. 2.
 1479. wisz, Znów prywatna, zob. dział Historia. /apteka I. Łukasiewicza oraz pierwsza apteka prywatna A. Sterkowicza/
 1480. wisz., Nowe rozwiązania komunikacyjne, 1990, nr 1, s. 6.
 1481. WiT., Prywatyzacja, 1990, nr 1, s. 2
 1482. Właściciele i użytkownicy nieruchomości położonych w Gminie Brzostek, 2001, nr 5, s.14 / utrzumanie czystości i porządku /; 2001, nr 6, s.9; 2002, nr 1, s. 6
 1483. Woda W., Rozporządzenie Nr 11/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 marca 1996r. w sprawie zwalczania wścieklizny, 1996, nr 6, s. 9.
 1484. Wojewoda podkarpacki, Rozporządzenie Nr 21/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 października 2012 r., 2012, nr 11, s. 9
 1485. Wojewoda tarnowski, 1998, nr 1, s. 14.
 1486. Wojnar B. J., 1% podatku dla Kuby, 2013, nr 2, s. 29; 2013, nr 3, s. 26; 2013, nr 4, s. 32; 2014, nr 1, s. 31; 2014, nr 2, s. 29; 2014, nr 3, s. 34; 2014, nr 4, s. 34
 1487. Wojnar J., Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds., Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 2014, nr 12, s. 34
 1488. Wojnar J., Komisariat Policji w Brzostku, 2007, nr 9, s. 9
 1489. Wojnarowska U. I kto tu atakuje, 1996, nr 7, s. 3.
 1490. Wojnarowska U., Dziwna sesja, 1996, nr lipiec, s. 6.
 1491. Wojnarowska U., Forum inicjatyw pozarządowych, 1998, nr 4, s. 11.
 1492. Wojnarowska U., Jednak jawne, 1997, nr 4, s. 1, 6. /wynagrodzenie pracowników samorządowych/
 1493. Wojnarowska U., Mniej radnych, zob dział Prawo / nowelizacja ustaw samorządowych /
 1494. Wojnarowska U., Moim zdaniem, 1998, nr 6, 2.
 1495. Wojnarowska U., Moim zdaniem, 1999, nr 2, s. 3.
 1496. Wojnarowska U., Można walczyć i z wiatrakami, 1996, nr sierpień, s. 4. /m. in. wyproszenie z sali obrad dziennikarzy/
 1497. Wojnarowska U., Następna dziwna sesja, 1996, nr lipiec, s. 6.
 1498. Wojnarowska U., Nowe twarze u steru władzy, 1996, nr 7, s. 2.
 1499. Wojnarowska U., Nowe umiejętności przepustką do kariery zawodowej, 2006, nr 8, s. 16
 1500. Wojnarowska U., Spotkanie z Posłem, 1996, nr 6, s. 4, 5.
 1501. Wojnarowska U., Ustawa o powszechnym uwłaszczeniu obywateli mity i rzeczywistość, 2000, nr 4, s. 9.
 1502. Wojnarowska U., Z własnej woli czy z przymusu; zasady nadawania nazw ulicom, 2000, nr 1, s. 8.
 1503. Wojnarowska U., Z wokandy NSA, 1997, nr 1, s. 3. /odmowa zastępcy wójta, udzielenia odpowiedzi o wysokości wynagrodzenia pracowników samorządowych, powędrowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego/
 1504. Wojnarowska U., Zebranie w sprawie chodnika, 1998, nr 1, s. 11.
 1505. Wojnawowska U., Krótka historia samorządnosci, 2016, nr 10, s. 6, 7
 1506. Wójcik D., 18 miejsc pracy i ponad 1,5 mln zł dla firm… 2017, nr 3, s. 5
 1507. Wójcik D., 30 lat samorządu w Polsce, 2020, nr 5-6, 9
 1508. Wójcik D., Bez pomocy gminy ani rusz, 2021, nr 5, s. 8
 1509. Wójcik D., Będzie bezpieczniej, 2022, nr 11, s. 5
 1510. Wójcik D., Czy powiat będzie inwestował w Gminie Brzostek, 2020, nr 7, s, 6
 1511. Wójcik D., Czy w Brzostku powstanie Młodzieżowa Rada Miejska, 2015, nr 12, s. 4
 1512. Wójcik D., Karawana jedzie dalej, 2016, nr 2, s. 5, 6
 1513. Wójcik D., Kwesta na brzosteckim cmentarzu po raz drugi, 2017, nr 11, s. 4
 1514. Wójcik D., Kwesta po raz szósty (a także czwarty i trzeci), 2022, nr 11, s. 18
 1515. Wójcik D., Majowe podtopienia w Gminie Brzostek, 2019, nr 7, s. 13
 1516. Wójcik D., Nowa strona internetowa, 2012, nr 5, s. 7
 1517. Wójcik D., O co chodzi z tymi chodnikami?, 2022, nr 7, s. 7
 1518. Wójcik D., O krok od dużych inwestycji, 2020, nr 9-10, s. 7
 1519. Wójcik D., Ogłoszenie /nagrody Burmistrza/, 2016, nr 6, s. 12
 1520. Wójcik D., Ogłoszenie Przewodniczacego Zarządu Miasta Brzostek, 2020, nr 3, s. 4
 1521. Wójcik D., Okiem radnego – niedokończone inwestytcje a bezpieczeństwo pieszych, 2023, nr , s. 6
 1522. Wójcik D., Okiem Radnego – Szpital Powiatowy w Dębicy, 2023, nr 7, s. 5
 1523. Wójcik D., OSP Zawadka Brzostecka, 2018, nr 2, s. 26
 1524. Wójcik D., Płoną trawy… czyli o gaszeniu ludzkiej bezmyślności, 2020, nr 4, s. 9, 10
 1525. Wójcik D., Podsumowanie drugiej kwesty na brzosteckim cmentarzu, 2017, nr 12, s. 27
 1526. Wójcik D., Powiatowe inwestycje na przyszły rok, 2016, nr 11, s. 6
 1527. Wójcik D., Powstał Klub Radnych, 2015, nr 8, s. 5
 1528. Wójcik D., Przedszkole i Orlik bez parkingu, 2016, nr 7, s. 3
 1529. Wójcik D., Rekordowa kwesta na brzosteckim cmentarzu, 2018, nr 12, s. 6
 1530. Wójcik D., Sąsiedzka solidarność w Smarżowej, 2019, nr 12, s. 11
 1531. Wójcik D., Sołtys, Przewodniczacy Zarządu Miasta, Rada Sołecka., 2019, nr 1, s. 7, 8
 1532. Wójcik D., Szanowni Państwo /mandat radnego/, 2018, nr 5, s. 4
 1533. Wójcik D., Zebranie Mieszkańców Miasta Brzostek, 2022, nr 9, s. 6
 1534. Wójcik D., Zgoda buduje, 2016, nr 8, s. 8
 1535. Wójcik D., Złote Gody w Gminie Brzostek, 2016, nr 7, s. 5
 1536. Wójcik P., Przyjechała wiocha… 2013, nr 1, s. 5
 1537. Wójck D., Blisko jak nigdy dotąd, czyli lodowisko w Brzostku ponownie z dotacją ministerstwa, 2023, nr 8, s. 6
 1538. Wójt Bieniek L., Życzenia, 2005, nr 12, s. 2
 1539. Wójt Gminy Brzostek informuje, 2005, nr 6, s. 16
 1540. Wójt Gminy Brzostek informuje, 2005, nr 8, s. 15
 1541. Wójt Gminy Brzostek informuje, 2008, nr 3, s. 16
 1542. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę mienia komunalnego położonego w Kleciach, 2005, nr 2, s. 14
 1543. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w Januszkowicach, Brzostku, Smarżowej, 2006, nr 8, s. 16
 1544. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż drewna tartacznego, 2005, nr 3, s. 4
 1545. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomosci położonej w Brzostku, 2004, nr 7, s. 12
 1546. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, 2003, nr 8, s. 12
 1547. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, 2004, nr 7, s. 12
 1548. Wójt Gminy Brzostek Ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, 2005, nr 3, s. 18
 1549. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2005, nr 11, s. 11
 1550. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2007, nr 9, s. 15
 1551. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2008, nr 4, s. 16
 1552. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kleciach stanowiącej część akwenu wodnego, 2007, nr 10, s. 18
 1553. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kleciach, 2006, nr 7, s. 16
 1554. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Opacionce, 2005, nr 3, s. 18
 1555. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2005, nr 3, s. 18
 1556. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 2, s. 10
 1557. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 3, s. 12
 1558. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 3, s. 12
 1559. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2004, nr 10, s. 5
 1560. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2004, nr 7, s. 12
 1561. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2005, nr 1, s. 7
 1562. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej, 2005, nr 11, s, 11
 1563. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawadce Brzosteckiej, 2008, nr 8, s. 13
 1564. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku stanowiących własność Gminy w Brzostku, 2002, nr 9, s.6
 1565. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku, 2006, nr 3, s. 12
 1566. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamienicy Górnej, 2008, nr 11, s. 15
 1567. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Nawsiu Brzosteckim, 2002, nr 9, s.7
 1568. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Nawsiu Brzosteckim, 2007, nr 6, s. 18
 1569. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2008, nr 4, s. 16
 1570. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz, 2008, nr 11, s. 15
 1571. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz, 2008, nr 11, s. 15
 1572. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Smarżowej stanowiących własność Gminy Brzostek, 2008, nr 2, s. 16
 1573. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Smarżowej stanowiących własność Gminy Brzostek, 2008, nr 2, s. 16
 1574. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Brzosteckiej, 2007, nr 1, s. 18
 1575. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Januszkowicach, 2008, nr 6, s. 22
 1576. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości w Brzostku, 2008, nr 6, s. 22
 1577. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Kamienicy Górnej, 2003, nr 7, s. 4.
 1578. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Smarżowej, 2008, nr 1, s. 14
 1579. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kamienicy Dolnej, 2007, nr 2, s. 12
 1580. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzostku, 2005, nr 4, s. 7
 1581. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Woli Brzosteckiej, 2007, nr 10, s. 18
 1582. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny Ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Siedliskach Bogusz, 2002, nr 8, s.9
 1583. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I publiczny przetarg ustny, 1999, nr 3, s. 5.
 1584. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny, 2002, nr 7, s.6
 1585. Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny Przetarg, 2001, nr 4, s.14 / nieruchomości, nieruchomości zabudowane, lokale użytkowe /
 1586. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 4, s. 16
 1587. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomosci położonych w Januszkowicach, 2003, nr 2, s. 5
 1588. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2004, nr 8, s. 11
 1589. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Grudnej Dolnej, 2002, nr 9, s. 7
 1590. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, 2005, nr 5, s. 16
 1591. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Dolnej, 2005, nr 9, s. 8
 1592. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2006, nr 1, s. 13
 1593. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2004, nr 7, s. 12
 1594. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2006, nr 12, s. 18
 1595. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2008, nr 6, s. 22
 1596. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kleciach, 2007, nr 12, s. 15
 1597. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Opacionce, 2005, nr 5, s. 16
 1598. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2005, nr 5, s. 16
 1599. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2005, nr 9, s. 8
 1600. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2005, nr 3, s. 18
 1601. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku i Siedliskach Bogusz, 2006, nr 5, s. 16
 1602. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku, 2005, nr 9, s. 8
 1603. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Januszkowicach, 2004, nr 10, s. 5
 1604. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Nawsiu Brzosteckim, 2002, nr 11, s. 10
 1605. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Nawsiu Brzosteckim, 2007, nr 9, s. 15
 1606. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2008, nr 6, s. 22
 1607. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Januszkowicach, 2008, nr 8, s. 13
 1608. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Smarżowej, 2008, nr 3, s. 16
 1609. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu położonego w Brzostku, 2007, nr 9, s. 15
 1610. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzostku, 2006, nr 6, s. 14
 1611. Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 6, s. 14
 1612. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2006, nr 3, s. 12
 1613. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2007, nr 12, s. 15
 1614. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej, 2008, nr 8, s. 13
 1615. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2006, nr 1, s.
 1616. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2006, nr 1, s. 13
 1617. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 9, s. 18
 1618. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 9, s. 18
 1619. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 9, s. 18
 1620. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2005, nr 5, s. 16
 1621. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku stanowiących własność Gminy Brzostek, 2006, nr 1, s. 13
 1622. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku, 2006, nr 9, s. 18
 1623. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2008, nr 8, s. 13
 1624. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach, 2008, nr 9, s. 14
 1625. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Smarżowej, 2008, nr 5, s. 16
 1626. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kamienicy Dolnej, 2007, nr 5, s. 16
 1627. Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Woli Brzosteckiej stanowiącego własność Gminy Brzostek, 2008, nr 2, s. 16.
 1628. Wójt Gminy Brzostek ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2008, nr 9, s. 14
 1629. Wójt Gminy Brzostek ogłasza IV Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach, 2008, nr 11, s. 15
 1630. Wójt Gminy Brzostek ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP w Grudnej Górnej, 2006, nr 6, s. 12
 1631. Wójt Gminy Brzostek ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej, 2005, nr 7, s. 18
 1632. Wójt Gminy Brzostek ogłasza konkurs na stanowisko dyrektorów szkół, zob. dział Oświata
 1633. Wójt Gminy Brzostek ogłasza przetarg na wynajem kiosków, 2005, nr 6, s. 16
 1634. Wójt Gminy Brzostek ogłasza Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2002, nr 9, s.6
 1635. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż działek, 2000, nr 6, s. 10
 1636. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż nieruchomości położonej w Grudnej Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek, 2002, nr 9, s.7
 1637. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż nieruchomości położonych w Nawsiu Brzosteckim w drodze negocjacji, 2003, nr 2, s. 5
 1638. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż nieruchomości położonych w Smarżowej stanowiących własność Gminy Brzostek, 2002, nr 9, s. 6.
 1639. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzostek w drodze rokowań, 2004, nr 8, s. 11
 1640. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż nieruchomości w drodze negocjacji w Grudnej Dolnej, 2002, nr 12, s. 7
 1641. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż nieruchomości w drodze negocjacji w Smarżowej, 2002, nr 12, s. 7
 1642. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż w drodze negocjacji, 2001, nr 2, s.6. / działki /
 1643. Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż w drodze negocjacji, 2002, nr 2, s.3
 1644. Wójt Gminy Brzostek ogłasza V Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2, 2008, nr 11, s. 6
 1645. Wójt Gminy Brzostek ogłasza V Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu położonego w Brzostku, 2008, nr 8, s. 12
 1646. Wójt Gminy Brzostek, Ogłoszenie, 2005, nr 4, s. 13
 1647. Wójt Gminy Brzostek, Zaproszenie na konsultacje, 2007, nr 9, s. 5
 1648. Wójt Gminy ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, 2004, nr 5, s. 16
 1649. Wójt Gminy ogłasza I Publiczny przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej, 2004, nr 5, s. 16
 1650. Wójt Gminy ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości w Kamienicy Górnej, 2004, nr 5, s. 16
 1651. Wójt Gminy ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu w Kamienicy Dolnej, 2007, nr 4, s. 18
 1652. Wójt Gminy ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu w Siedliskach-Bogusz, 2007, nr 4, s. 18
 1653. Wójt Gminy w Brzostku dziękuje, 2005, nr 2, s. 3
 1654. Wójt Gminy, [informacje bieżące], 1990, nr 1, s. 8.
 1655. Wójt Gminy, Nie ma jak handel, 1990, nr 2, s. 5.
 1656. Wójt Gminy, Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Modernizacja drogi gminnej, 2005, nr 7, s. 16
 1657. Wójt gminy, Reorganizacja Urzędu Gminy, 1990, nr 1, s. 4.
 1658. Wójt Gminy, Zawiadomienie, 2006, nr 5, s. 6
 1659. WT, Czyżby powrót jarmarków, 1991, nr2, s. 8.
 1660. WT, Komputer w Gminie, 1991, nr 2, s. 2
 1661. Wyborco sprawdź gdzie jest twój lokal wyborczy!, 1997, nr 5, s. 2.
 1662. Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2009, nr 6, s. 6
 1663. Wybory do Sejmu i Senatu RP, 2015, nr 11, s. 8
 1664. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, nr 9, s. 10, 11
 1665. Wybory do Sejmu; Wybory do Senatu, 1997, nr 6, s. 2, 3.
 1666. Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej-29. 09. 96., 1996, nr październik, s. 2.
 1667. Wybory ławników ludowych i członków kolegium ds. Wykroczeń, 1995, nr 1, s. 5.
 1668. Wybory Parlamentarne; wybieranie nie jest proste!, 1997, nr 5, s. 2.
 1669. Wybory Prezydenckie 2015’ druga tura, 2015, nr 6, s. 4
 1670. Wybory prezydenckie, 2015, nr 5, s. 7
 1671. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2010, nr 6, s. 10
 1672. Wybory samorządowe 2010’ 2010, nr 11, s. 4 – 16
 1673. Wybory Samorządowe 2014’ – prezentacje kandydatów, 2014, nr 11, s. 10 – 23
 1674. Wydział Geodezji, Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brzostek, 1994, nr 1, s. 7.
 1675. Wygoda czy życie?, 1995, nr 4, s. 9.
 1676. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek przeznaczonych do sprzedaży w drodze negocjacji, 2003, nr 9, s. 10
 1677. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek przeznaczonych do sprzedaży, 2001, nr 3, s.14.
 1678. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek, 2002, nr 4, s.5
 1679. Wykaz projektów planowanych do realizacji w latach 2007-2013, 2007, nr 3, s. 4
 1680. Wykaz zadań inwestycyjnych na 1994 r., 1994, nr 2, s. 18.
 1681. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1999r., 1999, nr 2, s. 2.
 1682. Wymiana praw jazdy, 2001, nr 3, s.7.
 1683. Wynik postępowania przetargowego, 2001, nr 1, s.15.
 1684. Wyniki głosowania w referendum konstytucyjnym 25. 05. 1997r. na terenie gminy Brzostek, 1997, nr 4, s. 2.
 1685. Wyniki wyborów do Rady Gminy w poszczególnych okręgach, 2006, nr 11, s. 6
 1686. Wyniki wyborów do Rady Powiatu, 2006, nr 11, s. 7
 1687. Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Brzostek, 2010, nr 7, s. 12
 1688. Wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Brzostek, 2020, nr 7, s. 7
 1689. Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Brzostek (kadencja 2002 – 2006 ), 2003, nr 1, s. 3.
 1690. Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich, 1999, nr 1, s. 5.
 1691. Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu, 2004, nr 9, s. 4
 1692. Wyniki wyborów Wójta, 2006, nr 11, s. 5
 1693. Wyniki wyborów, 2024, nr 4, s. 4, 5, 6
 1694. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy na uroczystej sesji w dniu 7 czerwca 2000 r., 2000, nr 3, s. 3, 4.
 1695. Wyższe podatki od środków transportowych, 1994, nr 1, s. 13, 14.
 1696. Wzięli sprawy w swoje ręce, 1996, nr 5, s. 15.
 1697. Wzrost opłat za odpady komunalne, 2020, nr 5-6, s. 6, 7
 1698. xx, Z prac Rady Gminy, 1997, nr 5, s. 2.
 1699. Z dniem 1 stycznia 2008 stary dowód traci ważność, 2007, nr 8, s. 18
 1700. Z polskiego na nasze, 1997, nr 2, s. 3. /nieporozumienie, w sprawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie, o zmianie danych redaktora naczelnego/
 1701. Z prac Rady Gminy, 1996, nr 5, s. 5.
 1702. Z prac Rady Gminy, 1997, nr 6, s. 4.
 1703. Z prac Rady Gminy, 1997, nr 7, s. 2.
 1704. Z prac Rady Gminy, 1998, nr 1, s. 2
 1705. Z prac Rady Gminy, 1998, nr 3, s. 2.
 1706. Z prac Rady Gminy, 1998, nr 6, s. 2.
 1707. Z prac Rady Gminy, 1999, nr 3, s. 2.
 1708. Z prac Rady Gminy, 1999, nr 6, s. 4.
 1709. Z prac Rady Gminy, 1999, nr 7, s. 7.
 1710. Z prac Rady Gminy, 2000, nr 1, s. 3.
 1711. Z prac Rady Gminy. Ostatnia sesja, 1995, nr 4, s. 4.
 1712. Z prac Rady Gminy; Brzostek pierwszy do płacenia, 1998, nr 2, s. 2, 3.
 1713. Z prac Rady Gminy; zamienił stryjek siekierkę na...!, 1996, nr 8, s. 3.
 1714. Z przymrużeniem oka, 1990, nr 1, s. 7; nr 2, s. 7; 1991, nr 1, s. 7; 1991, nr 2, s. 7; 1991, nr 6, s. 9
 1715. Z. R., Pilnie potrzebne szalety, 1996, nr 5, s. 15.
 1716. Zabytek Klasy „0” w Brzostku, 1994, nr 2, s. 5. /ruiny starego drewnianego domu, przy ul. Łukasiewicza/
 1717. Zaginął kot rasy perskiej, 2012, nr 10, s. 17
 1718. Zajączkowski J. P., Rozmyślania o miejscu ustronnym, zob. Dział Historia.
 1719. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku informuje, 2013, nr 7, s. 18
 1720. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku informuje, 2014, nr 9, s. 30
 1721. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku ogłasza /zbiórka zużytego sprzętu AGD/, 2020, nr 4, s. 24
 1722. Zakład Gospodarki Komunalnej, Harmonogram, 2020, nr 1, s. 32
 1723. Zakładnicy telewizji, zob. dział Psychologia.
 1724. Zalepiony świat, 1997, nr 5, s. 9. /przedwyborcze szaleństwo plakatowania/
 1725. Zarząd Gminy Brzostek informuje, 1999, nr 5, s. 8.
 1726. Zarząd Gminy Brzostek ogłasza Przetarg Nieograniczony pn. “Projekt budowlany” 2002, nr 9, s. 11
 1727. Zarząd Gminy Brzostek ogłasza przetarg nieograniczony, 1999, nr 5, s. 8.
 1728. Zarząd Gminy Brzostek, 2000, nr 5. s. 12. /przetarg nieograniczony, sprzedaż działek/
 1729. Zarząd Gminy Brzostek, 2001, nr 1, s.4. /przetarg/
 1730. Zarząd Gminy Brzostek, 2001, nr 2, s.14. /przetarg nieograniczony na usługi transportowe w 2001 r/
 1731. Zarząd Gminy w Brzostku ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, 2002, nr 6, s.10
 1732. Zarząd Gminy w Brzostku ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół, 2002, nr 5, s.4
 1733. Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Tarnowie, Straż Pożarna ostrzega, 2000, nr 2, s. 15.
 1734. Zawiadomienie Banku Spółdzielczego w Brzostku, 2007, nr 2, s. 12
 1735. Zawiadomienie, 2001, nr 5, s.14 /decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: budowa mostu w Kamienicy D./
 1736. Zawiadomienie, 2002, nr 4, s.5 /do wglądu decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu/
 1737. Zbaraża A., Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw(2), 2001, nr 1, s.13.
 1738. Zbaraża A., Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 2000, nr 6, s. 19
 1739. Zbaraża A., Już niedługo, 2002, nr 5, s.4, 5 / budowa mostu na Wisłoce w Skurowej /
 1740. Zbaraża A., Narodowy Spis Powszechny, 2002, nr 4, s.5
 1741. Zbaraża A., Remonty kapliczek, 2001, nr 5, s.7.
 1742. Zbaraża A., Zakończone inwestycje, 2000, nr 5, s. 16.
 1743. Zbiórka darów dla powodzian, 2010, nr 6, s. 17
 1744. Zebranie informacyjne z przedstawicielami Banku, 1991, nr 3-4, s. 10.
 1745. Zebranie przyrzucone śmieciami, 1997, nr 2, s. 9.
 1746. Zebranie w sprawie spokoju, 1999, nr 6, s. 11.
 1747. Zebranie wiejskie w Brzostku, 1997, nr 1, s. 13. /telewizja kablowa, spółka wodna, budowa chodników, kanalizacja, plac targowy, zmniejszenie lokalnych podatków/
 1748. Zegarowski J., Przeproszenie właścicieli „Karczmy” 1997, nr 5, s. 10.
 1749. Zegarowski K., Zaproszenie, 2003, nr 5, s. 7
 1750. Zespół redakcyjny „Wiadomości Brzosteckich składa życzenia z okazji Dnia Matki, 2022, nr 5, s. 1
 1751. Zespół redakcyjny „Wiadomości Brzosteckich”, Życzenia świąteczne, 2022, nr 12, s. 11
 1752. ZGK w Brzostku, Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, 2021, nr 6-7, s. 42
 1753. ZGK, Harmonogram odpadów komunalnych, 2020, nr 7, s. 17
 1754. Zięba A., Zjazd sołtysów, 2011, nr 3, s. 10
 1755. Zięba B., 50 lat razem Na dobre i na złe, 2022, nr 9, s. 12-15
 1756. Zięba B., Wyjątkowe urodziny, 2022, nr 11, s. 8
 1757. Zięba B., Wyjątkowy dzień w Głobikówce /100. Urodziny Marii Rachwał/, 2020, nr 4, s. 11
 1758. Zięba B., Złote gody, 2023, nr 11, s. 13, 14, 15
 1759. Zmiana w komendzie, 1997, nr 5, s. 9.
 1760. Zmiana w organizacji ruchu drogowego, 2023, nr 4, s. 9
 1761. Znaki promocyjne Gminy Brzostek, 2015, nr 5, s. 24
 1762. Znaleziono złoty kolczyk, 2009, nr 3, s. 15
 1763. Znika zieleń, 1998, nr 1, s. 14. /kradzież drzewek z rynku/
 1764. Znowu miastem, 1998, nr 1, s. 5.
 1765. ZPL, Imiona naszych dzieci, 2022, nr 1, s. 7
 1766. ZPL, Jest nas coraz mniej, 2022, nr 1, s. 6,7
 1767. ZPL, Kiermasz Wielkanocny, 2022, nr 4, s. 2, 3
 1768. ZPL, Konstytucja 3 maja, 2022, nr 5, s. 6
 1769. ZPL, Koszyczki obfitości w Gorzejowej, 2022, nr 4, s. 10
 1770. ZPL, Najpiękniejsze palmy, 2022, nr 4, s. 8, 9
 1771. zpl, Odszedł Ferdynand Bugno, 2021, nr 6-7, s. 3
 1772. Żabiński Władysław kandydat na posła, 1997, nr 5, s. 14.
 1773. Żuczek U., Nowe kwalifikacje szansą na pracę, 2010, nr 7, s. 20
 1774. Żurowscy J., W., Prośba o 1% podatku, 2019 nr 4, s. 29
Aktualizowane: r.
Bibliografię opracowała Maria Kawalec
Aktualizuje Mateusz Łącki