BIBLIOGRAFIA

REGION - STOWARZYSZENIA KOŁA

 1. Stanaszek W., Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 1988-1990, 1990, nr 1, s. 4.
 2. lg, W ostatnim czasie, 1991, nr 1, s. 3. /TMZB/
 3. W. S., Informacje Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 1991, nr 1, s. 3.
 4. em, Koło Gospodyń Wiejskich, 1991, nr 6, s. 8.
 5. Michalik E., Koło Gospodyń Wiejskich, 1993, nr 1, s. 7.
 6. Zarząd, Pięć lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 1993, nr 1, s. 13.
 7. 5 Rocznica powstania TMZB 1988-1993 uroczyste zgromadzenie - 26 września 1993 r., 1993, nr 2, s. 10. /program zgromadzenia/
 8. Powstanie Towarzystwa, 1993, nr 2, s. 1, 9.
 9. bap, Walne zgromadzenie, 1993, nr 3, s. 3. /z okazji 5 rocznicy powstania TMZB/
 10. JK, Podopieczni Św. Floriana jeszcze działają, 1994, nr 1, s. 19. /OSP w Gminie Brzostek/
 11. Zarząd TMZB, Nowe wydawnictwo Towarzystwa, 1994, nr 1, s. 1, 11.
 12. Brzostecka OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, 1995, nr 2, s. 4.
 13. Zarząd KGW-Brzostek, Tam warto pojechać, 1995, nr 2, s. 14. /wycieczka w Góry Świętokrzyskie, Kałków-Godów/
 14. Zarząd KGW, Uroczyste spotkanie w Kole Gospodyń Wiejskich, 1995, nr 3, s. 3. /90 urodziny P. M. Szybowicz/
 15. Kobak S., Koło Łowieckie „Lis”, 1996, nr 5, s. 9.
 16. Zarząd KGW Brzostek, Jak minął rok w Kole Gospodyń, 1996, nr 5, s. 11.
 17. Sprostowanie, 1996, nr 6, s. 16.
 18. Karasiński M., Informacje z działalności SKR w Brzostku, 1996, nr 5, , s. 8.
 19. Wiadomości Brzosteckie 6 lat temu pisały, 1996, nr październik, s. 6.
 20. Stanaszek W., Historia aktualny stan i problemy Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 1996, nr 8, s. 6.
 21. Powiadomienie, o zarejestrowaniu czasopisma w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych, 1997, nr 2, s. 1.
 22. Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” ogłasza konkurs na grafikę komputerową o tematyce ekologicznej, 1997, nr 2, s. 16.
 23. Nowe wydanie „Brzostek i Okolice”, 1997, nr 3, s. 5.
 24. Komitet założycielski, 1997, nr 4, s. 11. /Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Gminy Brzostek/
 25. Rogala Z., Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Brzostek już działa, 1997, nr 5, s. 4.
 26. Szkoła biznesu i marketingu, 1997, nr 5, s. 4.
 27. Wojnarowska U., Krosno-Iwonicz Zdrój-Dukla, 1998, nr 1, s. 13. /wyjazd na sesję szkoleniową pracowników redakcji/
 28. Wojnarowska W., 50 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Brzostku, 1998, nr 2, s. 4, 5.
 29. M. S., I ty możesz zostać strażakiem, 1998, nr 4, s. 8.
 30. Stanaszek W., 10 rocznica powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 1998, nr 4, s. 2, 3.
 31. U. W., W Towarzystwie Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 1998, nr 5, s. 6. /wojewódzkie spotkanie towarzystw kulturalnych/
 32. Czechowska E., Z życia KGW, 1998, nr 6, s. 6.
 33. I nagroda dla ks. Bogdana Stanaszka; godny kontynuator, 1998, nr 6. s. 6.
 34. Jedna z niewielu, 1998, nr 6, s. 1. /OSP w Nawsiu Brzosteckim/
 35. Nowicka J., Rosną młode kadry, 1999, nr 3, s. 12. /Turniej wiedzy pożarniczej/
 36. Smoroń M., Co słychać u młodych strażaków, 1999, nr 3, s. 12.
 37. J. N., I miejsce dla OSP z Nawsia Brzosteckiego, 1999, nr 5, s. 15.
 38. Powiatowe zawody OSP w Brzostku, 1999, nr 6, s. 15.
 39. U. W., Nie prosiły o wsparcie lecz zaproponowały pomoc, 1999, nr 6, s. 8.
 40. Konkurs, 1999, nr 7, s. 15. /Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” ogłasza konkurs na najpiękniejszego bałwana/
 41. Wiadomości Brzosteckie w Internecie, 1999, nr 7, s. 7.
 42. Ogłoszenie, 2000, nr 1, s. 15. /w sprawie założenia w Brzostku Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym/
 43. Szus A., Do Redakcji Wiadomości Brzosteckie, 2000, nr 3, s. 10.
 44. Wojnarowska U., „Wiadomości Brzosteckie” w Zakopanem, 2000, nr 5, s. 10.
 45. aa, „Wiadomości” po 10 latach, 2000, nr 6, s. 5
 46. Kolbusz M., Terenowe Koło Towarzystwa Walki z Kalectwem w Brzostku, 2000, nr 6, s. 14
 47. U.W., Uroczyste spotkanie, 2001, nr 1, s.2,3 /spotkanie poświęcone 10 rocznicy powstania “Wiadomości Brzosteckich”/
 48. Kolbusz M., W trosce o pomoc niepełnosprawnym, 2001, nr 3, s. 8.
 49. Zbaraża A., 51 Sesja Polskiego Stowarzyszenia Prasy lokalnej, 2001, nr 4, s.9.
 50. Ochotnicza Straż Pożarna w Nawsiu Brzosteckim zaprasza na uroczyste poświęcenie....., 2002, nr 3, s. 8.
 51. a.l., Mianowania dla kombatantów, 2002, nr 5, s.4
 52. J.N., Bogu na chwałę ludziom na ratunek, 2002, nr 5, s,2,3. / uroczystość wręczenia sztandaru dla OSP w Nawsiu Brzosteckim /
 53. Bugno F., Święto bez medali, 2002, nr 6, s.10 święto Samoobrony w Brzostku /
 54. Kopera L., 8 Marca w Kole Gospodyń Wiejskich, 2003, nr 4, s. 12
 55. Buszek W., Strażacy z Puurs a Nawsiu Brzosteckim, 2003, nr 6, s. 2
 56. f.l., Będzie jeszcze długo służył, 2004, nr 2, s. 2
 57. Gimnazjum i Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach Bogusz zapraszają, 2004, nr 4, s. 16
 58. fl, Zawody strażackie, 2004, nr 7, s. 4
 59. S.Dorota, Przywitanie lata 2004 w WTZ w Brzostku, 2004, nr 7, s. 3
 60. D.K., Radość niepełnosprawnych w WTZ, 2004, nr 9, s.16
 61. f.l., Strażackie święto, 2004. nr 9, s.14, 15
 62. Michalik E., Wigilia w Kole Gospodyń, 2005, nr 1, s. 11
 63. Szczepkowicz Piotr, 2005, nr 5, s.4
 64. Płaziak S., Nadanie sztandaru jednostce OSP w Januszkowicach, 2005, nr 6, s.3
 65. f.l., Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, 2005, nr 8, s. 13
 66. OSP Nawsie Brzosteckie adres strony internetowej, 2005, nr 8, s. 15
 67. Kolbusz M., Nasi niepełnosprawni na wielkiej scenie, 2005, nr 9, s. 6
 68. Gonet A., Nasze kulinarne dziedzictwo, 2005, nr 11, s. 14, 15
 69. Uczestnicy, Warsztaty dobrej zabawy, 2005, nr 11, s. 10
 70. Mieszkańcy Domu Nauczyciela w Przeczycy, Podziękowania dla OSP z Nawsia Brzosteckiego, 2005, nr 12, s. 7
 71. TMZB, Walne zebranie TMZB, 2006, nr 2, s. 6
 72. TMZB, Propozycje nazw nowych ulic w Brzostku, 2006, nr 3, s. 5
 73. bil, Być czy nie być miastem, 2006, nr 4, s. 3
 74. TMZB, 640 lat nadania Brzostkowi praw miejskich, 2006, nr 4, s. 3
 75. Jestem za odzyskaniem przez Brzostek praw miejskich bo, 2006, nr 5, s. 4; 2006, nr 6, s. 8, 9; 2006, nr 7, s. 5; 2006, nr 8, s. 12; 2006, nr 9, s. 12, 13
 76. Prezydium Komitetu Obchodów, Zebranie Komitetu Obchodów, 2006, nr 5, s. 3
 77. Zapraszamy na festyn i zabawę do Siedlisk Bogusz, 2006, nr 5, s. 15
 78. Organizatorzy, Festyn w Siedliskach Bogusz, 2006, nr 6, s. 7
 79. Bugno F., Zebranie Koła Samoobrony w Brzostku, 2006, nr 7, s. 7
 80. fl, Zawody strażackie, 2006, nr 7, s. 18
 81. Kolbusz K., Z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 2006, nr 7, s. 8
 82. Stanaszek B., Jednym głosem przed 56-laty, 2006, nr 9, s. 7, 8, 9
 83. Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, Wójt Gminy Brzostek, 2006, nr 9, s. 9
 84. Dunajska M., Mirus A., Nowe umiejętności przepustką do kariery zawodowej, 2006, nr 10, s. 18
 85. fl, Samochód dla Januszkowic, 2006, nr 10, s. 18
 86. Zarząd Stowarzyszenia, Konkurs Plastyczny w WTZ, 2006, nr 11, s. 14
 87. Kolbusz K., Z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 2007, nr 1, s. 4, 5
 88. Kolbusz K., Czy Brzostek znów może być miastem, 2007, nr 2, s. 4
 89. fl, Samochód dla Nawsia, 2007, nr 3, s. 15
 90. Kolbusz M., Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 2007, nr 4, s. 3
 91. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Bezpieczne Wakacje 2007’, 2007, nr 6, s. 3
 92. Rogala Z., Z wizytą w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku, 2007, nr 6, s. 10, 11, 12
 93. Kolbusz M., Piknik rodzinny „Bezpieczne wakacje-Brzostek’2007”, 2007, nr 7, s. 18, 19
 94. Organizatorzy, To było w maju, festyn w Siedliskach-Bogusz, 2007, nr 7, s. 9
 95. Szczepkowicz P., Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach-Bogusz, 2007, nr 7, s. 8
 96. EM, 140 lat KGW, 2007, nr 8, s. 7
 97. fl, Powiatowe Zawody OSP, 2007, nr 8, s. 13
 98. PTWzK ogłasza konkurs, 2007, nr 8, s. 6
 99. Zarząd, 40-lecie Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem, 2007, nr 8, s, 6
 100. Gąsior W., Poświęcenie nowych samochodów OSP w Siedliskach Bogusz, 2007, nr 9, s. 13
 101. Potrzeba J., Nie marnujmy szansy na rozwój, 2007, nr 9, s. 19
 102. Skórska Z., Przed nami ważna decyzja…, 2007, nr 9, s. 4, 5
 103. Zarząd TMZB, Z działalności TMZB, 2007, nr 9, s. 3
 104. Kolbusz K., Otwarcie tras rowerowych, 2007, nr 10, s. 16
 105. Lisowska W., Miasto czy wieś, 2007, nr 10, s. 4
 106. OSP Brzostek, Pokaz współdziałania jednostek OSP Brzostek i Kołaczyce, 2007, nr 10, s. 13
 107. Gonet A., Kolbusz J., Brzosteckie lato w słoiku, 2007, nr 12, s. 9
 108. MCz, Miasto czy wieś?, 2007, nr 12, s. 6
 109. Cholewiak A., Co słychać w OSP Brzostek, 2008, nr 1, s. 5
 110. PS, Misie ratownisie, 2008, nr 1, s. 7
 111. EM, Zapusty w Kole Gospodyń w Brzostku, 2008, nr 2, s. 9
 112. Kolbusz K., Znów będziemy miastem, 2008, nr 2, s, 4
 113. Kopera J., Tłustoczwartkowe spotkanie w KGW, 2008, nr 2, s. 8
 114. mw, Spotkanie opłatkowe, 2008, nr 2, s. 8.
 115. PS, Odnowione władze w OSP Siedliska-Bogusz, 2008, nr 2, s. 7
 116. Godniak R., Siła bojowa KSRG OSP w Brzostku, 2008, nr 3, s. 13; 2008, nr 4, s. 16
 117. Skiba A., Informacja Gminnej Komisji ds.Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Brzostku, 2008, nr 3, s. 8
 118. Kawalec M., 8 marca w KGW w Nawsiu Brzosteckim, 2008, nr 4, s. 5
 119. Trychta Z., Powrót do tradycji, 2008, nr 4, s. 12
 120. Wójtowicz K., Turniej wiedzy pożarniczej, 2008, nr 4, s. 6
 121. fl, Wiadomości Brzosteckie on-line, 2008, nr 5, s. 13
 122. Kolbusz K., Pozostała tylko decyzja ministra, 2008, nr 5, s. 3
 123. Zapraszamy na festyn do Siedlisk-Bogusz, 2008, nr 5, s. 14
 124. Koło Gospodyń Wiejskich w Nawsiu Brzosteckim oferuje, 2008, nr 6, s. 20
 125. red., Sto lat OSP w Nawsiu Brzosteckim, 2008, nr 6, s. 3
 126. Węgrzyn C., Jubileusz 100-lecia OSP w Januszkowicach, 2008, nr 7, s. 2, 3
 127. Zarząd OSP, 120 lat OSP w Brzostku, 2008, nr 8, s. 3, 4, 5
 128. Członkowie KGW, Dla siebie i dla innych, 2008, nr 12, s. 16
 129. Kolbusz K., Jubileusz 20 – lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 2008, nr 12, s. 7
 130. PS, Zebranie OSP w Nawsiu Brzosteckim, 2009, nr 2, s. 12
 131. Szarek-Ryndak K., Podziękowanie dla ofiarodawców, 2009, nr 2, s. 11
 132. EM, Nowy Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich /krótka historia /, 2009, nr 3, s. 9
 133. Godniak R., Podsumowanie działalności OSP Brzostek za 2008 rok, 2009, nr 4, s. 5
 134. Szarek-Ryndak K, Jajko wielkanocne, 2009, nr 5, s. 10
 135. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących w Brzostku zaprasza, 2009, nr 6, s. 11
 136. Organizatorzy, Podkarpackie Targi Usług Społecznych w Kołaczycach, 2009, nr 7, s. 21
 137. Rogala Z., Piknik integracyjny rodzin , 2009, nr 7, s. 16, 17.
 138. Skórska A., Rodzinny Parafialny Festyn, 2009, nr 9, s. 15
 139. PS, Powiatowe zawody drużyn pożarniczych, 2009, nr 10, s. 4
 140. EM, Spotkanie Koła Gospodyń w Brzostku, 2009, nr 11, s. 7
 141. Kolbusz K., Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 2009, nr 11, s. 17
 142. Kolbusz K., Ważne wydarzenia działania i przedsięwzięcia Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 2009, nr 11, s. 12, 13, 14
 143. Koordynator, Akademia Czasu Wolnego w Nawsiu Brzosteckim, 2009, nr 11, s. 8
 144. Ogłoszenie Koła Gospodyń w Brzostku, 2009, nr 11, s. 7
 145. Serwiński J., Nałogom mówię Nie, 2009, nr 12, s. 14
 146. Szarek-Ryndak K., Podziękowanie dla ofiarodawców, 2010, nr 1, s. 8, 9
 147. Święch R., Powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” w Gminie Brzostek, 2010, nr 1, s. 5
 148. Dodolak M., Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, 2010, nr 4, s. 18, 19
 149. EM, Brzosteckie tradycje wielkanocne najlepsze w powiecie, 2010, nr 4, s. 5
 150. EM, Nasz los w naszych rękach, 2010, nr 4, s. 9
 151. KGW w Brzostku zaprasza, 2010, nr 4, s. 19
 152. KGW w Bukowej, Dzień Kobiet w Bukowej, 2010, nr 4, s. 19
 153. EM, Własne lokum KG w Brzostku, 2010, nr 5, s. 17
 154. PS, Brązowy Krzyż Zasługi dla Krzysztofa Zegarowskiego, 2010, nr 6, s. 20
 155. Rogala Z., W ogrodzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku, 2010, nr 9, s. 9
 156. Rogala Z., W warsztatowych podwojach, 2010, nr 10, s. 9
 157. EM, Kolejny sukces Koła Gospodyń w Brzostku, 2010, nr 11, s. 26
 158. PS, Nowe samochody strażackie, 2010, nr 11, s. 3
 159. PS, Przekazanie samochodu gaśniczego dla jednostki OSP w Grudnej Górnej, 2010, nr 11, s. 4
 160. Rogala Z., W warsztatowych progach, 2010, nr 11, s. 27
 161. Staniszewski K., Podziękowanie, 2010, nr 11, s. 17
 162. EM, Katarzynki w Kole Gospodyń, 2010, nr 12, s. 22
 163. Nasza Mała Ojczyzna, 2010, nr 12, s. 14
 164. Rogala Z., W warsztatowych pracowniach, 2010, nr 12, s. 20, 21
 165. EM, II miejsce w konkursie wojewódzkim dla stołu wigilijnego w Brzostku, 2011, nr 1, s. 3
 166. EM, Opłatek w Kole Gospodyń, 2011, nr 2, s. 3
 167. PK, ZG, Dzień Pieroga w Woli Brzosteckiej, 2011, nr 2, s. 12
 168. Rada Sołecka wsi Bukowa, Tobie Dziecię Jezu, 2011, nr 2, s. 3
 169. Rogala Z., Hej kolęda, kolęda, 2011, nr 2, s. 18
 170. Zarząd Koła, Spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów, 2011, nr 2, s. 3
 171. PS, Jedzie, jedzie straż ogniowa, trąbka gra, 2011, nr 3, s. 6
 172. Zaproszenie do udziału w projekcie /OSP/, 2011, nr 3, s. 26
 173. EM, Aktualności w „Stowarzyszeniu Nasz Los w Naszych Rękach”, 2011, nr 4, s. 15
 174. Gorący apel do wszystkich ludzi, 2011, nr 4, s. 5
 175. Kawalec K., OSP Brzostek wczoraj i dziś, 2011, nr 4, s. 10, 11, 12
 176. Kawalec-Przetacznik A., Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku zapraszają, 2011, nr 4, s. 33
 177. Zredagował Zespół, Żywy Pomnik Jana Pawła II w Brzostku, 2011, nr 4, s. 3, 4, 5
 178. EM, Trzecie miejsce dla Koła Gospodyń z Brzostku, 2011, nr 5, s. 11
 179. MS, Bukowskie baby, 2011, nr 5, s. 12
 180. Rogala Z., To i owo o Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku, 2011, nr 5, s. 18, 19
 181. AŻ, Dzień Dziecka ze Strażakami, 2011, nr 6, s. 25
 182. Nosal J., OSP w Brzostku górą, 2011, nr 6, s. 13
 183. Rada Sołecka w Nawsiu Brzosteckim zaprasza, 2011, nr 6, s. 25
 184. Działaj lokalnie Polsko-Amerykańska fundacja, 2011, nr 10, s. 5
 185. Gotfryd K., I Integracyjny Zjazd Kół Gospodyń Powiatu Dębickiego, 2011, nr 10, s. 22, 23
 186. EM, Pożegnanie lata w Kole Gospodyń w Brzostku, 2011, nr 11, s. 6
 187. Boguszanki, Warsztaty kulinarne w Siedliskach-Bogusz, 2011, nr 12, s. 15
 188. Boguszanki, Zabawa andrzejkowa, 2011, nr 12, s. 15
 189. EM, Zakończenie kursu kulinarnego w brzosteckim Kole Gospodyń, 2012, nr 1, s. 21
 190. Rogala Z., Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy, 2012, nr 1, s. 7
 191. Boguszanki, Podsumowanie projektu, 2012, nr 2, s. 4
 192. EM, Spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich powiatu dębickiego, 2012, nr 2, s. 3
 193. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – na brzosteckim rynku, 2012, nr 2, s. 20, 21
 194. Szarek-Ryndak K., Opłatek dla emerytów i rencistów z Gminy Brzostek, 2012, nr 2, s. 13
 195. Boguszanki, Urodziny „Boguszanek”, 2012, nr 3, s. 4
 196. Kawalec K., Strażacy OSP Brzostek podsumowali miniony rok, 2012, nr 3, s. 8, 9
 197. KGW Nawsie Brzosteckie, Karnawał w Nawsiu Brzosteckim, 2012, nr 3, s. 18
 198. PS, Nie ma to jak w straży, 2012, nr 3, s. 6, 7
 199. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – na brzosteckim rynku, 2012, nr 3, s. 9, 10, 11
 200. KGW w Bukowej, Wyjątkowe święto w Bukowej , 2012, nr 4, s. 24
 201. Przewodnicząca KGW, Spotkanie integracyjne z Okazji Dnia Kobiet w Nawsiu Brzosteckim, 2012, nr 4, s. 24
 202. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – na brzosteckim rynku, 2012, nr 4, s. 18, 19
 203. EM, I miejsce w Powiatowym Konkursie Wielkanocnym dla Koła Gospodyń, 2012, nr 5, s. 10
 204. EM, Poświąteczne spotkanie w brzosteckim Kole Gospodyń, 2012, nr 5, s. 16
 205. Boguszanki, Wszystkie dzieci są nasze, 2012, nr 6, s. 3
 206. EM, Walne zebranie członków stowarzyszenia „Nasz Los w Naszych Rękach”, 2012, nr 6, s. 9
 207. fl, Rada Sołecka dzieciom, 2012, nr 6, s. 3
 208. PS, Dziesiąte zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych w Siedliskach Bogusz, 2012, nr 6, s. 4
 209. Rada Sołecka, Radosne święto, 2012, nr 6, s. 3
 210. Rogala Z., Majówka w Siedliskach Bogusz, 2012, nr 6, s. 4, 5
 211. Rogala Z., Matczyne Święto, 2012, nr 6, s. 11
 212. Staniszewski P., Odwiedziny w OSP, 2012, nr 6, s. 12
 213. Zięba A., Piknik rodzinny w Nawsiu Brzosteckim, 2012, nr 6, s. 11
 214. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – na brzosteckim rynku, 2012, nr 7, s. 12, 13
 215. Stowarzyszenie Kobiet Boguszanki informuje, 2012, nr 7, s. 13
 216. Boguszanki, Jak ryba w wodzie – bezpieczne wakacje, 2012, nr 8, s. 16
 217. Organizatorzy, Konkurs „Lokalna Twórczość Ludowa w Cieniu Liwocza” rozstrzygnięty, 2012, nr 8, s. 22
 218. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – na Równiach brzosteckich, 2012,nr 8, s. 14, 15
 219. Członkowie, Brzosteckie dary natury, 2012, nr 9, s. 11
 220. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – na Przedmieściu, 2012, nr 9, s. 16, 17
 221. EM, Delegacje z Gminy Brzostek na Powiatowych Dożynkach w Dębicy, 2012, nr 10, s. 15
 222. EM, II Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Dębicy, 2012, nr 10, s. 14
 223. Godniak R., Międzygminne ćwiczenia jednostek Straży Pożarnych, 2012, nr 10, s. 17
 224. Tyburowski W., Walne zebranie TMZB, 2012, nr 10, s. 18
 225. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – ulica Szkotnia i Schedy, 2012, nr 11, s. 10, 11
 226. Staniszewski K., Z życia Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, 2012, nr 11, s. 4
 227. EM, Spotkanie w Kole Gospodyń w Brzostku, 2012, nr 12, s. 26
 228. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – ulica Słoneczna i Węgierska, 2012, nr 12, s. 18, 19
 229. Rogala Z., Dni otwarte w Środowiskowym Domu Samopomocy im. bł. Jana Pawła II, 2013, nr 1, s. 21
 230. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – ulica Łukasiewicza, 2013, nr 1, s. 14, 15
 231. Kutyna Danuta A., Misterium bożonarodzeniowe przygotowane przez uczestników WTZ, 2013, nr 2, s. 18
 232. Rogala Z., Opowieści dawnej treści, – Zawadka Brzostecka, 2013, nr 2, s. 15, 16
 233. Smoroń M., W Bukowej się nie nudzą, 2013, nr 2, s. 18
 234. Szarek-Ryndak K., Spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów z Gminy Brzostek, 2013, nr 2, s. 8
 235. EM, Zapusty w brzosteckim Kole Gospodyń, 2013, nr 3, s. 11
 236. Rogala Z., Opowieści dawnej treści, – ul. Mysłowskiego, 2013, nr 3, s. 18, 19
 237. Boguszanki, Dzień Kobiet u Boguszanek, 2013, nr 4, s. 25
 238. EM, Brzosteckie gospodynie z sukcesem kultywują wielkanocne tradycje, 2013, nr 4, s. 23
 239. EM, Dzień Kobiet w brzosteckim Kole Gospodyń, 2013, nr 4, s. 24
 240. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – Okrągła, 2013, nr 4, s. 16, 17
 241. EM, Jajko w Kole Gospodyń w Brzostku, 2013, nr 5, s. 17
 242. Otwarty konkurs plastyczny dot. projektu pomnika upamiętniającego postać ks. M. Woronieckiego, 2013, nr 5, s. 17
 243. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – Nawsie Brzosteckie, 2013, nr 5, s. 10, 11
 244. Zaproszenie na Festyn w Siedliskach Bogusz, 2013, nr 5, s. 27
 245. Rogala Z., Integracyjny Dzień WTZ w Brzostku, 2013, nr 6, s. 4, 5
 246. Zaranek A., Kolejny sukces Koła Gospodyń z Brzostku, 2013, nr 6, s. 35
 247. EM, Przedwakacyjne spotkanie w brzosteckim Kole Gospodyń, 2013, nr 7, s. 9
 248. Kawalec K., 125-lecie OSP w Brzostku, 2013, nr 7, s. 3, 4, 5
 249. Kierownik, Zakup nowego samochodu dla WTZ w Brzostku, 2013, nr 7, s. 38
 250. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – Wola Brzostecka, 2013, nr 7, s. 10, 11
 251. PS, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, 2013, nr 8, s. 3
 252. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – Kamienica Dolna, 2013, nr 8, s. 12, 13
 253. Kierownik, WTZ z Brzostku w Radiu Rzeszów, 2013, nr 9, s. 15
 254. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – Gorzejowa, 2013, nr 9, s. 10, 11
 255. Członkowie, Droga ku trzeźwości, 2013, nr 10, s. 6
 256. AP, Żeby tradycji stało się zadość, 2013, nr 11, s. 13
 257. EM, Delegatki z Brzostku na powiatowym zjeździe kół gospodyń, 2013, nr 11, s. 3
 258. KS, Z życia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku, 2013, nr 11, s. 7
 259. PS, Nasi strażacy w sejmie, 2013, nr 11, s. 3
 260. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – Siedliska-Bogusz, 2013, nr 11, s. 16, 17
 261. Szarek-Ryndak K., Kolejna pielgrzymko – wycieczka członkiń Caritas, 2013, nr 11, s. 10
 262. Szarek-Ryndak K., Wspólne świętowanie emerytów i rencistów, 2013, nr 11, s. 11
 263. EM, Spotkanie andrzejkowe w brzosteckim kole gospodyń, 2013, nr 12, s. 20, 21
 264. Kolbusz K., 25-lecie działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 2013, nr 12, s. 5, 6
 265. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – Siedliska Bogusz c.d., 2013, nr 12, s. 26, 27, 28
 266. Boguszanki, Wyjazd „Boguszanek” do teatru, 2014, nr 1, s. 13
 267. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – Siedliska Bogusz c.d. 2014, nr 1, s. 12, 13
 268. Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, Przekaż 1% podatku, 2014, nr 1, s. 31
 269. Zaranek A., Konkurs „Świąteczne Smaki” organizowany przez LGD Liwocz, 2014, nr 1, s. 18
 270. EM, Z działalności koła gospodyń w Brzostku, 2014, nr 2, s. 25
 271. Rogala Z., Opowiesci dawnej treści – Smarżowa, 2014, nr 2, s. 13, 14, 15
 272. Sołtys, Rada Sołecka, Śpieszmy do Betlejem powitać Jezusa Małego, 2014, nr 2, s. 25
 273. Szarek-Ryndak K., Emeryci spotkali się na opłatku, 2014, nr 2, s. 5
 274. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – Grudna Dolna i Górna, 2014, nr 3, s. 15, 16, 17
 275. Rogala Z., Warsztaty Terapii Zajęciowej tętnią życiem, 2014, nr 3, s. 4, 5
 276. Staniszewski K., Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska z wizytą w ŚDS, 2014, nr 3, s. 3
 277. EM, Dzień Kobiet w brzosteckim Kole Gospodyń, 2014, nr 4, s. 25
 278. EW, Witaj wiosno, 2014, nr 4, s. 26
 279. KGW w Bukowej, Herbatka z okazji Dnia Kobiet, 2014, nr 4, s. 7
 280. Organizatorzy, Przegląd talentów w brzosteckim gimnazjum, 2014, nr 4, s. 26
 281. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – Bączałka i Kamienica Górna, 2014, nr 4, s. 18, 19
 282. Staniszewski K., W ŚDS i WTZ /bądź widoczny/, 2014, nr 4, s. 8, 9
 283. Szkoła Podstawowa w Przeczycy 1% podatku, 2014, nr 4, s. 34
 284. aa, I miejsce dla ŚDS w konkursie na Koszyk Wielkanocny, 2014, nr 5, s. 27
 285. aa, Z życia WTZ, 2014, nr 5, s. 26
 286. EM, III miejsce w Powiatowym Konkursie Wielkanocnym dla Koła Gospodyń w Brzostku, 2014, nr 5, s. 26
 287. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – Skurowa, 2014, nr 5, s. 12, 13
 288. Zarząd, Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia „Nasz Los w Naszych Rękach”, 2014, nr 5, s. 27
 289. Staniszewski W., Szwadron Podkarpacie wygrywa w Warszawie i Zabajce, 2014, nr 6, s. 30
 290. Staniszewski W., Wojtaczka i Staniszewski wygrali drużynowo Dni Ułana w Poznaniu, 2014, nr 6, s. 30
 291. Szarek-Ryndak K., Wiosenne spotkanie emerytów, 2014, nr 6, s. 32
 292. Zarząd, Dzień Matki w brzosteckim Kole Gospodyń, 2014, nr 6, s. 16
 293. Brzostowianie, Brzostek żyje!, 2014, nr 7, s. 7
 294. Nosal J., Wielki sukces strażaków z Grudnej Górnej i Dolnej /zawody/, 2014, nr 7, s. 29
 295. PS, Dziecięcy uśmiech, 2014, nr 7, s. 36
 296. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – Januszkowice, 2014, nr 7, s. 18, 19, 20
 297. Wereszczyńska A., Papieska kremówka, 2014, nr 7, s. 46
 298. zc, Czas na plener, 2014, nr 7, s. 15
 299. atsz, Piknik rodzinny 2014’, 2014, nr 8, s. 20
 300. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – Przeczyca, 2014, nr 8, s. 8, 9, 10
 301. Strażacy, Włączenie OSP w Siedliskach-Bogusz do KSR-G, 2014, nr 8, s. 25
 302. EM, Z działalności zarządu brzosteckiego Koła Gospodyń, 2014, nr 9, s. 25
 303. KG, Plecak pełen uśmiechu, /Caritas/ 2014, nr 9, s. 25
 304. Budowa pomnika upamiętniającego uczestników powstań narodowych XIX wieki, 2014, nr 10, s. 7
 305. Organizatorzy, Chleb wiejski, niezapomniany zapach i smak, 2014, nr 10, s. 29
 306. Zaranek A., VI edycja Targów dla Lokalnych Grup Działania, 2014, nr 10, s. 15
 307. Czekaj M., Z życia ŚDS, 2014, nr 11, s. 43
 308. Rogala Z., Opowieści dawnej treści –Bukowa, 2014, nr 11, s. 38, 39, 40
 309. Staniszewski P., Spotkanie formacyjne Parafialnych Zespołów Caritas z dekanatu brzosteckiego, 2014, nr 11, s. 31
 310. EM, Spotkanie andrzejkowe w brzosteckim Kole Gospodyń, 2014, nr 12, s. 19
 311. Kierownictwo, Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzostku dziękuje, 2014, nr 12, s. 9
 312. Rogala Z., Odwiedziny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzostku, 2015, nr 1, s. 3
 313. Rogala Z., Odwiedziny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzostku, 2015, nr 1, s. 3
 314. Zaranek A., Makówka z Kamienicy Górnej doceniona przez jury, 2015, nr 1, s. 20
 315. Zaranek A., Makówka z Kamienicy Górnej doceniona przez jury, 2015, nr 1, s. 20
 316. Zarząd TMZB, Pomnik oczekuje na uroczyste odsłonięcie, 2015, nr 1, s. 8, 9
 317. Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, Pomnik oczekuje na uroczyste odsłonięcie, 2015, nr 1, s. 8, 9
 318. EM, I miejsce w liwockich zapustach, 2015, nr 2, s. 23, 24
 319. JW., Opłatek Emerytów i Rencistów z Brzostku, 2015, nr 2, s. 3, 4
 320. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – karnawałowe uroki na Ziemi Brzosteckiej, 2015, nr 2, s. 26, 27 (…) na majówkę, 2015, nr 5, s. 6, 7 – Zielone Świątki, 2016, nr 5, s. 8; Lato, 2016, nr 8, s. 6, 7; październik, 2016, nr 10, s. 16, 17; listopadowa zaduma, 2016, nr 11, s. 7, 8; W grudniu jak po grudzie…, 2016, nr 12, s. 12 – Na przełomie wieku, 2017, nr 1, s. 9, 10; Karnawałowy szał, 2017, nr 2, s. 13, 14, 15; Wielkopostne dni, 2017, nr 3, s. 14, 15; Dni pełne pracy i odpoczynku, 2017, nr 6, s. 16, 17
 321. EM, Dzień Kobiet w brzosteckim kole gospodyń, 2015, nr 3, s. 15
 322. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – witanie wiosny, 2015, nr 3, s. 15; letnie dni, 2015, nr 8, s. 11
 323. EM, Gminne konkursy wielkanocne, 2015, nr 4, s. 12, 13
 324. EM, Powiatowy Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z Wielkanocą, 2015, nr 4, s. 12
 325. EM, Sprawozdawcze „Jajko” w brzosteckim kole gospodyń, 2015, nr 4, s. 13
 326. Kamienica działa, 2015, nr 4, s. 15
 327. Druhowie, Jan Krajewski odznaczony, 2015, nr 5, s. 9
 328. Godniak R., Strażacy mają nowy samochód, 2015, nr 5, s. 9
 329. PS, Załoga świętego Floriana, 2015, nr 5, s. 9
 330. Sas M, Co słychać w Zawadce / Powiatowe Grzybobranie w Jodłowej , 2015, nr 5, s. 14;, 2015, nr 6, s. 14;, 2015, nr 10, s. 11
 331. aa, Podsumowanie działalności TMZB w 2014 r, 2015, nr 6, s. 5
 332. EM, Dzień Matki w brzosteckim kole gospodyń, 2015, nr 6, s. 10
 333. Rogala Z., Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, 2015, nr 6, s. 9, 10
 334. Lemek M., Warsztaty ekologiczne dla dzieci, 2015, nr 7, s. 30
 335. Organizatorzy, Sprawni, zwarci i zawsze gotowi (…, 2015, nr 7, s. 11, 12
 336. PS, RW, Niedziela dla dzieci w Siedliskach Bogusz, 2015, nr 7, s. 7
 337. Szady B., Uroczystość obchodów 50lecia OSP Skurowa, 2015, nr 7, s. 19
 338. EM., Delegacja brzosteckiego koła gospodyń na II Powiatowym Dniu Matki w Starej Jastrząbce, 2015, nr 8, s. 29
 339. Sas M., Tak się bawi Zawadka, 2015, nr 8, s. 5
 340. UK, Wirtualny Brzostek, 2015, nr 8, s. 8
 341. EM, Z działalności brzosteckiego koła gospodyń, 2015, nr 9, s. 16, 17
 342. Zarząd, Co u Boguszanek, 2015, nr 10, s. 10
 343. SzarekRyndak K., Dzień Seniora w brzosteckim Kole Emerytów i Rencistów, 2015, nr 11, s. 10
 344. Szarek W., Świąteczne spotkanie w brzosteckim kole gospodyń, 2015, nr 12, s. 12
 345. Klub, Święci Mikołajowie na jednośladach, 2016, nr 1, s. 20
 346. MD, Święty Mikołaj w brzosteckiej parafii, 2016, nr 1, s. 9
 347. Rogala Z., Czym żyli uczestnicy WTZ i ŚDS w 2015 roku, 2016, nr 1, s. 4
 348. Ryndak K., Spotkanie emerytów i rencistów, 2016, nr 2, s. 14
 349. Sas M., Co słychać w Zawadce, 2016, nr 2, s. 11, 12
 350. Bz, Ferie na wesoło w Nawsiu Brzosteckim, 2016, nr 3, s. 10, 11
 351. Surdel D., Co słychać w Zawadce, 2016, nr 3, s. 11, 12;, 2016, nr 11, s. 18
 352. Bz, 8 marca w Nawsiu Brzosteckim, 2016, nr 4, s. 12, 13
 353. Wójcik D., Zjazd oddziału gminnego ZOSP RP, 2016, nr 5, s. 6
 354. Zarząd OSP, Strażacy OSP w Brzostku pamiętają o zasłużonych dla pożarnictwa, 2016, nr 5, s. 7
 355. Wójcik D., Lokalna Grupa „Liwocz” otrzyma środki, 2016, nr 6, s. 5
 356. EM, Nowe odznaczenia Kazimiery Gotfryd, 2016, nr 7, s. 12, 13
 357. Rogala Z., Piknik rodzinny 2016 w WZT w Brzostku, 2016, nr 7, s. 16
 358. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Brzostku /zaproszenie/, 2016, nr 8, s. 39
 359. Sas M., Piknik Rodzinny w Zawadce Brzosteckiej, 2016, nr 8, s. 14
 360. Wójcik D., Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Siedliskach Bogusz, 2016, nr 8, s. 13
 361. AN, Smerfowa niedziela w Woli Brzosteckiej, 2016, nr 9, s. 20
 362. Domaradzki M., Zwycięstwo OSP Nawsie Brzosteckie, 2016, nr 9, s. 32
 363. Organizatorzy, Dzieje się w Nawsiu Brzosteckim, 2016, nr 9, s. 18
 364. Wójcik D., Strażacy na start, 2016, nr 9, s. 17
 365. Rogala Z., Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w WTZ w Brzostku, 2016, nr 10, s. 30, 31
 366. Szarek-Ryndak K., Obchody Dnia Seniora w Brzostku, 2016, nr 11, s. 13
 367. Wójcik D., Cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD Liwocz zakończony, 2016, nr 11, s. 11
 368. Rogala Z., 15-lecie WTZ w Brzostku, 2016, nr 12, s. 17, 18
 369. Rogala Z., Konkurs plastyczno-literacki w ŚDS w Brzostku, 2016, nr 12, s. 19, zob. dział Kultura
 370. Boguszanki, Kapliczka w Siedliskach Bogusz znów zachwyca, 2017, nr 1, s. 14
 371. BZ, 100-latek z Podkarpacia, 2017, nr 1, s. 13
 372. NIP, Kulig noworoczny, 2017, nr 1, s. 17
 373. Rodzice, Spotkanie ze św. Mikołajem w Gorzejowej, 2017, nr 1, s. 14
 374. Domaradzki M., Dzień Seniora w Nawsiu Brzosteckim, 2017, nr 2, s. 17
 375. Rada Parafialna, Bukowa świętuje, 2017, nr 2, s. 17
 376. Sekretarz, Zmiany w Towarzystwie Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 2017, nr 2, s. 4
 377. Szarek-Ryndak K., Spotkanie emerytów i rencistów w Brzostku, 2017, nr 2, s. 15
 378. Zarząd, Nareszcie bezpiecznie i wygodnie /ŚDS/, 2017, nr 2, s. 25
 379. EM, Brzosteckie koło gospodyń znów w swoim lokalu, 2017, nr 3, s. 16
 380. Kawalec K., Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Brzostku za rok 2016, 2017, nr 3, s. 12
 381. Kobak U., Czar starych fotografii, 2017, nr 3, s. 13
 382. Wójcik D., Kampania sprawozdawcza 2017 w OSP za nami, 2017, nr 3, s. 11
 383. KGW, Kobiety z Bukowej świetują, 2017, nr 4, s. 16
 384. Kmiecik J., Prace remontowe w Głobikówce /rozmawiał Wójcik D./, 2017, nr 4, s. 13
 385. Kobak U., Czar starych fotografii, 2017, nr 4, s. 8
 386. Surdel D., Co słychać w Zawadce, 2017, nr 4, s. 14
 387. EM, Z działalności brzosteckiego koła gospodyń, 2017, nr 5, s. 28
 388. Surdel D., Co słychać w Zawadce, 2017, nr 5, s. 19
 389. Uczestnicy, Warsztaty strażackie w Brzostku, 2017, nr 5, s. 34
 390. JW., Spotkanie emerytów i rencistów, 2017, nr 6, s. 33
 391. Wójcik D., OSP Januszkowice – Działy, 2017, nr 6, s. 9
 392. Rogala Z., Piknik rodzinny w Warsztatach Terapii Zajeciowej, 2017, nr 7, s. 26, 27
 393. Sas M., III Piknik Rodzinny w Zawadce Brzosteckiej, 2017, nr 8, s. 6
 394. Sas M., OSP Zawadka Brzostecka się rozwija, 2017, nr 8, s. 8
 395. Wójcik D., OSP Bukowa, 2017, nr 8, s. 15
 396. Bz, Wszystkie drogi prowadzą na Nawsie, 2017, nr 9, s. 15
 397. EM, Z działalności brzosteckiego koła, 2017, nr 9, s. 18
 398. Wójcik D., Jubileusz 70-lecia powstania OSP w Bukowej, 2017, nr 9, s. 11
 399. Wójcik D., OSP Opacionka, 2017, nr 9, s. 12
 400. Organizatorzy, Pali się, 2017, nr 10, s. 18, 19
 401. Wójcik D., Ochotnicza Straż Pożarna w Januszkowicach, 2017, nr 10, s. 28
 402. Wójcik D., Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017’, 2017, nr 10, s. 27
 403. Zastawny J., Potańcówka na nawsieńskich dechach, 2017, nr 10, s. 17
 404. JW., Nowy Zarząd ZERiL w Brzostku, 2017, nr 11, s. 15
 405. Kawalec-Przetacznik A., O działalności i jubileuszu WTZ, 2017, nr 11, s. 6
 406. Rogala Z., Jubileusz 15-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku, 2017, nr 11, s. 5, 6
 407. Staniszewski W., 10 lat Stajni Ułańskiej, 2017, nr 11, s. 9, 10
 408. Wójcik D., OSP Grudna Dolna, 2017, nr 11, s. 23
 409. EM, Z działalnosci brzosteckiego koła gospodyń, 2017, nr 12, s. 27
 410. Michalik E., Wieczór wigilijny w brzosteckim kole gospodyń, 2018, nr 1, s. 24
 411. Tomek czeka na twoją pomoc, 2018, nr 1, s. 2
 412. Wójcik D., OSP Grudna Górna, 2018, nr 1, s. 11
 413. Domaradzki M., Babcie i Dziadkowie w dniu swojego święta w Nawsiu Brzosteckim, 2018, nr 2, s. 15, 16
 414. Kobak U., Wiesław Stanaszek opowiada o początkach naszego czasopisma, 2018, nr 2, s. 3, 4, 5, 6
 415. Surdel D., Co słychać w Zawadce, 2018, nr 2, s. 15
 416. Szarek W., Opłatek w Kole Emerytów i Rencistów w Brzostku, 2018, nr 2, s. 17
 417. WW, Bukowa świętuje /opłatek/, 2018, nr 2, s. 10
 418. Zięba B., 100-letnia mieszkanka Gminy Brzostek /Zofia Kędzior/, 2018, nr 2, s. 10
 419. MSŁ MO, IV Powiatowy Konkurs Piosenki obcojęzycznej w ZS im. JP II w Brzostku, 2018, nr 3, s. 19
 420. Skocz W., Kś. dr Józef Jałowy patron SP w Przeczycy, 2018, nr 3, s. 17
 421. Węgrzyn C., Dzień Chorego w Januszkowicach, 2018, nr 3, s. 16, 17
 422. Wojdyła W., Święto patrona SP w Przeczycy, 2018, nr 3, s. 17
 423. Wójcik D., OSP Skurowa, 2018, nr 3, s. 29, 30
 424. EM, Z działalności brzosteckiego koła gospodyń, 2018, nr 4, s. 22
 425. KGW, Kobiety w Bukowej świetują, 2018, nr 4, s. 8
 426. Poznaj swojego dzielnicowego, 2018, nr 4, s. 5
 427. Sekretarz, Walne Zebranie Towarzystwa Miłosników Ziemi Brzosteckiej, 2018, nr 4, s. 4
 428. UK, Ulica Stroma obraz nędzy i rozpaczy, 2018, nr 4, s. 6
 429. Wójcik D. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w Gminie Brzostek, 2018, nr 4, s. 8
 430. Wójcik D., Strażacy podsumowali rok 2017, 2018, nr 4, s. 7
 431. EM, Powielkanocne spotkanie w kole gospodyń, 2018, nr 5, s. 33
 432. Sas M., Co słychać w Zawadce /czyn społeczny/, 2018, nr 5, s. 22 2019, nr 4, s. 15 /sprzątanie cmentarza/, 2019, nr 6, s. 8 2019, nr 9, s. 11 2019, nr 10, s. 13
 433. Szarek W., Jajko w Kole Emerytów i Rencistów, 2018, nr 5, s. 33
 434. EM, Dzień Matki w brzosteckim kole gospodyń, 2018, nr 6, s. 20
 435. Organizatorzy, Rescue Brzostek 2018’, 2018, nr 6, s. 9
 436. Sas M., Co słychać w Zawadce /Majówka/, 2018, nr 6, s. 19
 437. Zarząd, Dzień Strażaka w Januszkowicach, 2018, nr 6, s. 8, 9
 438. Domaradzki M., Droga do podwójnego sukcesu OSP Nawsie Brzosteckie, 2018, nr 7, s. 34
 439. Rogala Z., Stowarzyszenie „Być dobrym jak chleb” już działa, 2018, nr 7, s. 15, 16
 440. Sas M., Zapraszamy na piknik rodzinny w Zawadce, 2018, nr 7, s. 17
 441. Wójcik D., Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Brzostek 2018’, 2018, nr 7, s. 33
 442. Redakcja, Sołtys na wagę złota - Marcin Sas, 2018, nr 8, s. 9
 443. Rogala Z., Piosenka jest dobra na wszystko, 2018, nr 8, s. 8, 9
 444. Sas M., Dom ludowy w Zawadce nie do poznania, 2018, nr 8, s. 6
 445. Sas M., IV Piknik Rodzinny „Po Zdrowie” w Zawadce, 2018, nr 8, s. 6, 7
 446. ŚDS, Azjaci gościnnie w ŚDS w Brzostku, 2018, nr 8, s. 10
 447. Ziaja B., IV pożegnanie wakacji w Nawsiu /zaproszenie/, 2018, nr 8, s. 30
 448. Kobak U., Pamiętnik mieszkańców naszej gminy - archiwum fotograficzne, 2018, nr 9, s. 17; 12 - 29
 449. Wójtowicz K., 50-lecie OSP w Grudnej Dolnej, 2018, nr 9, s. 12, 13
 450. Ziaja B., Nawsie Brzosteckie pierogami stoi, 2018, nr 9, s. 20
 451. EM, Z działalnosci brzosteckiego koła gospodyń, 2018, nr 10, s. 40, 41
 452. Wójcik D., Jubileusz 130-lecia OSP w Brzostku oraz 70-lecia Koła Gospodyń w Brzostku, 2018, nr 10, s. 23
 453. RW, Pamiętając o ofiarach /msza święta polowa/, 2018, nr 11, s. 10
 454. JW., Dzień Seniora w brzosteckm kole emerytów, 2018, nr 12, s. 28
 455. Kobak U., Pamiętnik mieszkańców naszej gminy - archiwum fotograficzne, 2019, nr 1, s. 29
 456. Rogala Z., Wieczór Wigilijny w Stowarzyszeniu "Być Dobrym Jak Chleb", 2019, nr 1, s. 16, 17
 457. EM, Z działalności brzosteckiego koła gospodyń, 2019, nr 2, s. 15, 16
 458. Kowalski B., Czas obudzić wieś Klecie, 2019, nr 2, s. 26, 27
 459. Maduzia A., Kwestowaliśmy na nową protezę dla Karoliny, 2019, nr 2, s. 27
 460. Rogala Z., Niezwykłe miejsca, magistrat brzostecki, 2019, nr 2, s. 24, 25, 26
 461. Szarek W., Spotkanie opłatkowe brzosteckiego koła emerytów, 2019, nr 2, s. 14
 462. AA ZODIAK, 11 lat Grupy Anonimowych Alkoholików w Brzostku, 2019, nr 3, s. 12
 463. Kobak U., Pamiętnik mieszkańców naszej gminy - archiwum fotograficzne, 2019, nr 3, s. 13, 14, 15, 16, 17 /testament, zdjęcia ze zb. D. S., oraz Bolesława Kowalskiego/
 464. Aktywny Brzostek, Spotkanie, 2019, nr 4, s. 6
 465. Kobak U., Warzecha i Staniszewski w Sejmie, 2019, nr 4, s. 16, 17
 466. Redakcja,Pamiętnik mieszkańców naszej gminy /Jadwiga Drożańska – córka burmistrza Tułeckiego, córka Jadwigii Ewa z mężem i synem. Pozostali to kuzynostwo/, 2019, nr 4, s. 16
 467. Wójcik D., Niszczycielska wichura nad Gminą Brzostek, 2019, nr 4, s. 4
 468. Wójcik D., Płoną trawy, 2019, nr 4, s. 5
 469. Rogala Z., Tropem niezwykłych miejsc - stara kasa, 2019, nr 3, s. 24, 15, 26
 470. KGW w Bukowej, Gospodynie z Bukowej najlepsze, 2019, nr 5, s. 7
 471. Stowarzyszenie Być dobrym jak chleb zaprasza na piknik, 2019, nr 5, s. 26
 472. Zarząd, Gminne Obchody Dnia Strażaka 2019’ w Skurowej i Przeczycy, 2019, nr 6, s. 4
 473. Michalik E., Powiatowy Dzień Matki w Brzostku, 2019, nr 6, s. 6-7
 474. Uczniowie, OSP Grudna Dolna otwarta dla młodzieży, 2019, nr 6, s. 9
 475. Godniak R., Warsztaty ratownicze Rescue Brzostek 2019’, 2019, nr 6, s. 18
 476. BZ, 50 lat razem /złote gody/, 2019, nr 7, s. 6
 477. Zawadka Brzostecka, Program imprezy, 2019, nr 7, s. 11
 478. Wójcik D., Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Brzostek, 2019’ 2019, nr 7, s. 24
 479. Rogala Z., Defaworyzowani, zintegrowani /piknik WTZ, ŚDS/. 2019, nr 7, s. 26, 27
 480. Liliana, Marcin, Piknik Rodzinny w Siedliskach Bogusz 2019, nr 8, s. 13
 481. Ziaja B., Wiejskie kluby tańca w Nawsiu Brzosteckim 2019, nr 8, s. 14
 482. Sas M., V Piknik Rodzinny w Zawadce Brzosteckiej 2019, nr 8, s. 15
 483. Sas M., Ludzie zwykli – niezwykli z Zawadki Brzosteckiej, 2019, nr 9, s. 11
 484. Ziaja B., Kolorowo i wesoło w Nawsiu Brzostecim, 2019, nr 9, s. 13
 485. Michalik E., Kolejny dożynkowy wieniec, 2019, nr 9, s. 14
 486. Rogala Z., Stowarzyszenie Aktywny Brzostek już działa, 2019, nr 10, s. 14
 487. Domaradzki M., Młodzi rycerze świętego Floriana z Nawsia Brzosteckiego, 2019, nr 11, s. 16
 488. Sas M., Stowarzyszenie „Nasza Zawadka” w Krynicy, 2019, nr 11, s. 18
 489. Rogala Z., Aktywny Brzostek w 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, 2019, nr 12, s. 10, 11
 490. Kumięga A., Traciłowska K., Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siedliskach Bogusz, 2019, nr 12, s. 34
 491. EM, Wigilia w brzosteckim kole gospodyń, 2020, nr 1, s. 21, 22
 492. Traciłowska K, Mali Boguszanie kultywują tradycje bożonarodzeniowe, 2020, nr 2, s. 14, 15
 493. KGW w Bukowej, Jasełka w Bukowej, 2020, nr 2, s. 17
 494. Rogala Z., Aktywny Brzostek uroczyście wita Nowy Rok, 2020, nr 2, s. 24, 25
 495. Szarek W., Opłatek w brzosteckim kole emerytów i rencistów, 2020, nr 2, s. 26
 496. Rogala Z., Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowej, 2020, nr 4, s. 12, 13
 497. Białas S., Białas M., Bigosińska Z., Słowa gwarowe w Dolinie Kamienicy, 2020, nr 5-6, s. 14-21
 498. Wójcik D., Strażacy pomagają powodzianom, 2020, nr 7, s. 7
 499. EM, Walne Zebranie brzosteckich gospodyń, 2020, nr 7, s, 16
 500. EM, Klub zaprzyjaźnionych seniorek, 2020, nr 7, s. 16, 17
 501. Kawalec P., Plac zabaw w Woli Brzosteckiej, 2020, nr 8, s. 9, 10
 502. EM, X Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń w Zawadzie, 2020, nr 8, s, 20, 21
 503. EM, Z Jużyną do Dzwonowej, 2020, nr 8, s. 21
 504. Staniszewski W., V Kwesta na Ratowanie Pamiątkowych Nagrobków na Cmentarzach w Brzostku, Siedliskach i Przeczycy, 2020, nr 9-10, s. 8
 505. Zięba B., Złote Gody w Gminie Brzostek, 2020, nr 11-12, s. 11
 506. Krzywińska E., Zbieraj aby pomóc, 2020, nr 11-12, s. 18
 507. AJ, Doposażenie sali w remizie OSP Siedliska-Bogusz, 2020, nr 11-12, s. 19
 508. Zięba B., Najstarsza mieszkanka Kleci /Stanisława Więcek/, 2021, nr 1-2, s. 13
 509. Staniszewski W., Urząd Miejski w Brzostku planuje publikację albumu, 2021, nr 2, s. 9
 510. Wójcik D., OSP na sygnale, 2021, nr 3-4, s. 14 2021,nr 5, s. 11; 2021, nr 6/7, s. 23, 24; 2021, nr 8, s. 13, 14; 2021, nr 9, s. 23, 24; 2021, nr 10, s. 10; 2021, nr 11/12, s. 29; 2022, nr 1, s. 14; 2022, nr 2, s. 19; 2022, nr 3, s. 28, 36; 2022, nr 4, s. 23, 24; 2022, nr 5, s. 29; 2022, nr 8, s. 19; 2022, nr 9, s. 9; 2022, nr 12, s. 19
 511. Zięba B., Urodziny najstarszej mieszkanki Przeczycy Julii Gil, 2021, nr 5, s. 12
 512. Sas M., Sprzątanie świata i różne przemyślenia /Zawadka Brzostecka/, 2021, nr 5, s. 18
 513. WS, Mariusz Wach w Brzostku, 2021, nr 5, s. 41
 514. zpl, Wojsko docenia, 2021, nr 6/7, s. 4
 515. zpl, 77. Rocznica pacyfikacji, 2021, nr 6/7, s. 4
 516. Rogala Z., Członkowie stowarzyszenia Aktywny Brzostek znowu razem, 2021, nr 6/7, s. 15, 16
 517. Kobak U., Na Słonecznej bezpiecznie?, 2021, nr 6/7, s. 25
 518. Godniak R., Rescue Brzostek 2021, nr 8, s. 14, 15
 519. Wójcik D., Zjazd Gminny OSP, 2021, nr 8, s. 16
 520. CKiCz, Potańcówka na ludowo w Skurowej, 2021, nr 8, s. 24
 521. CKiCz, VI Piknik Rodzinny w Nawsiu Brzosteckim 28 sierpnia, 2021, nr 8, s. 25
 522. Red., Dożynki Gminne 2021, 2021, nr 9, s. 12, 13, 14, 15
 523. Zięba B., Niezwykły jubileusz, 2021, nr 9, s. 15, 16, 17
 524. RW, Przemyśl miasto tysiąca zabytków, 2021, nr 9, s. 20, 21, 22
 525. Michalik E., Brzosteckie koło gospodyń w służbie tradycji, 2021, nr 9, s. 22, 23
 526. Domaradzka E., VI Piknik Rodzinny w Nawsiu Brzosteckim, 2021, nr 9, s. 28, 29
 527. NW, Nowe auto dla OSP w Siedliskach-Bogusz, 2021, nr 10, s. 9
 528. OSP, Szczególne święto w Zawadce Brzosteckiej, 2021, nr 10, s. 10
 529. Godniak R., OSP w Brzostku z nowym silnikiem do łodzi ratunkowej, 2021, nr 10, s. 10
 530. Domaradzka E., Zakopane - Białka Tatrzańska, 2021, nr 11/12, s. 32
 531. Uczestnicy, Stawarzyszenie „Aktywny Brzostek” w Bieszczadach, 2021, nr 11/12, s. 23
 532. Domaradzka E., Centrum Dziedzictwa szkła Krosno-Korczyna, 2022, nr 2, s. 25
 533. J.W., Spotkanie Koła Rencistów i Emerytów w Brzostku, 2022, nr 2, s. 27
 534. KGW Bukowa, Dzień Kobiet w Bukowej, 2022, nr 4, s. 15
 535. P.S., Gminny Dzień Strażaka – Święty Florian się cieszy, 2022, nr 5, s. 7
 536. Michalik E., Z działalności brosteckiego koło gospodyń, 2022, nr 5, s. 30
 537. Sas M., I Dzień Sołtysa w Gminie Brzostek, 2022, nr 6, s. 6, 7
 538. Zastawny J., Kapela Zastawnych sezon rozpoczęła sukcesami, 2022, nr 6, s. 20
 539. Wójcik D., OSP na sygnale, nr 6, s. 22
 540. Domaradzka E., Gospodynie z Nawsia świętują, 2022, nr 6, s. 33, 34
 541. J.W., Spotkanie Związku Emerytów i Rencistów z Brzostku, 2022, nr 6, s. 34
 542. Zastawny J., Soliści kapeli Zastawnych w Kazimierzu Dolnym, 2022, nr 7, s. 14
 543. Aktywny Brzostek, Stowarzyszenie Aktywny Brzostek w Boguchwale, 2022, nr 7, s. 14
 544. Wójcik D., XXIV Pielgrzymka Służb Mundurowych do Przeczycy, 2022, nr 8, s. 8, 9
 545. Organizatorzy, Piknikowa niedziela w Bukowej, 2022, nr 8, s. 11, 13
 546. Domaradzka E., Przedłużone świętowanie w Nawsiu Brzosteckim, 2022, nr 8, s. 14, 15
 547. Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku, ZAGŁOSUJ!, 2022, nr 9, s. 9
 548. Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowej, II miejsce dla Julii Szarek, 2022, nr 9, s. 10
 549. Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowej, Wyróżnienie dla Ireny Strączko, 2022, nr 9, s. 10
 550. Domaradzka E., Wycieczka do Muszyny i Krynicy, 2022, nr 10, s. 15
 551. Michalik E., „Tam gdzie niebo styka się z ziemią”, 2022, nr 10, s. 29, 30
 552. Domaradzka E., Wycieczka w Pieniny, 2022, nr 11, s. 16
 553. Gminny Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzostku, Emeryci spotkali się w Gorzejowej, 2022, nr 11, s. 17
 554. Członkinie i członkowie stowarzyszenia, „Aktywny Brzostek” podsumowała 3 lata działalności, 2022, nr 12, s. 18
 555. Szarek-Ryndak K., Spotkanie brzosteckiego Koła Emetytów, Rencistów i Inwalidów, 2023, nr 2, s. 20
 556. Aktywny Brzostek, Święto Chleba z „Aktywnym Brzostkiem”, 2023, nr 3, s. 18
 557. Sas M., Nowy zarząd Stowarzyszenia „Nasza Zawadka”, 2023, nr 4, s. 15
 558. Krzywińska E. Sołtys Gorzejowej, II Dzień Sołtysa w Gminie Brzostek, 2023, nr 4, s. 15
 559. Wójcik D., Gminne eliminiacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 2023, nr 4, s. 16
 560. Szarek-Ryndak K., Spotkanie emerytów i rencistów, 2023, nr 5, s. 15
 561. Michalik E., Sędziwa Jubilatka, 2023, nr 5, s. 16
 562. OSP na sygnale, 2023, nr 5, s. 26
 563. Stowarzyszenie „Aktywny Brzostek”, Zioła dla zdrowia i urody, 2023, nr 5, s. 26
 564. Sas M., Powiatowy Dzień Matki, 2023, nr 6, s. 23
 565. Sas M., Co słychać w Zawadce Brzosteckiej, 2023, nr 6, s. 24
 566. KGW Bukowa, Gospodynie jadą do Warszawy!, 2023, nr 6, s. 24
 567. Domaradzka E., Wizyta u Ojca Mateusza, 2023, nr 7, s. 12
 568. Aktywny Brzostek, „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”, 2023, nr 7, s. 13
 569. Godniak R., RESCUE 2023, 2023, nr 8, s. 8, 9
 570. Domaradzka E., Święto Pieroga w Nawsiu Brzosteckim, 2023, nr 8, s. 12, 13
 571. Woźniak A., Integracyjny piknik rodzinny w Kleciach, 2023, nr 8, s. 14, 15
 572. Organiatorzy, Bukowski piknik, 2023, nr 8, s. 16
 573. a.l., Święto Niepodległości, zob. dział Kultura
 574. ac, Ocalić od zapomnienia, zob. dział Gospodarstwo Domowe
 575. AZ, Spotkanie opłatkowe, zob. dział Religia
 576. Bereś S., Historia KR i KGW w Kleciach w latach 1936 - 2001, zob. dział Rolnictwo
 577. Cholewiak S., Sprawdzian dla strażaków; zabawa dla mieszkańców, zob. dział Kultura.
 578. EM, Przegląd tradycji kulinarnych Ziemi Dębickiej, zob. dział Kultura
 579. f.l., Gminne zawody pożarnicze zob. dział Sport
 580. Festyn w Siedliskach Bogusz, zob. dział Sport
 581. Frączek M., Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku zob. dział Zdrowie
 582. Gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, zob. dział Kultura.
 583. Godniak R., Sprzęt Ratownictwa Medycznego dla OSP Brzostek, zob. dział Zdrowie
 584. Historia OSP w Nawsiu Brzosteckim, zob dział Historia
 585. Instruktorzy, XI Festiwal Twórczości Artystycznej Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „I ja potrafię być aktorem”, zob. dział Kultura
 586. Kolbusz K., W dążeniu do miejskości zob. dział Historia
 587. Łazowski E., Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Brzostku, zob. dział Zagadnienia Ogólne
 588. P.S., Gminne zawody pożarnicze, zob. dział Sport
 589. Przebięda M., Skórska Z., Działaj lokalnie, zob. dział Gospodarstwo Domowe
 590. Rogala Z., 32 rocznica strajku okupacyjnego w Brzostku, zob. Dział Historia
 591. Tyburowski W., ks. Bogdan Stanaszek profesorem, zob. dział Kultura
 592. Wojnarowska U., Jak to ze strażą było, zob. dział Historia.
 593. Zarząd KSM Brzostek, Jasełka KSM, zob. dział Kultura
 594. Zarząd TMZB, Księgozbiór Towarzystwa w Bibliotece..., zob. dział, Kultura
 595. Zarząd Towarzystwa Walki z Kalectwem w Brzostku zob.dział Zdrowie
 596. Zawody strażackie, zob. dział Sport.
Aktualizowane: r.
Bibliografię opracowała Maria Kawalec
Aktualizuje Mateusz Łącki