BIBLIOGRAFIA

EKOLOGIA

 1. EKO, Jak stworzyć gminny fundusz ochrony środowiska, 1991, nr 5, s. 9.
 2. EKO, Pod zielonym liściem, 1991, nr 5, s. 9.
 3. Propozycje redakcji do nadsyłania materiałów na tematy ekologiczne, 1991, nr 5, s. 9.
 4. Skórska Z., Ekologia, zob. dział Rolnictwo 1993 nr 5 s 6
 5. 10 Przykazań Ekologicznych, 1995, nr 2, s. 11.
 6. To nam się podoba, 1995, nr 2, s. 11.
 7. Markowski A., Katechizm katolicki o ekologii, 1995, nr 2, s. 10.
 8. aa, Coca-Cola River, 1995, nr 1, s. 12. /problem czystości strumyków/
 9. Koło Ekologiczne, święto Ziemi czyli bawiąc się chronimy przyrodę, 1995, nr 1, s. 11.
 10. Jak sprzątaliśmy świat, 1995, nr 3, s. 10.
 11. aa, Ile trwa rozkład śmieci, 1995, nr 3, s. 11.
 12. Wojnarowska U., Zielone wzgórza nad Soliną, 1995, nr 3, s. 8.
 13. Bezbronne drzewa, 1995, nr 4, s. 8.
 14. Wasa K., Wilk w Polsce-Problem czy modny temat, 1995, nr 4, s. 8.
 15. Drzewa umierają stojąc, 1996, nr 5, s. 5.
 16. Wojnarowska U., 22 kwietnia święto Ziemi, 1996, nr 6, s. 10.
 17. Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, święto Ziemi w Nawsiu Brzosteckim, 1996, nr 7, s. 12.
 18. Wojnarowska U., Edukacja ekologiczna daje efekty, 1996, nr 7, s. 12.
 19. aa, Ekologiczne baterie, 1996, nr lipiec, s. 13.
 20. Żyszkiewicz W., Sprzątanie świata Polska 96, 1996, nr sierpień, s. 5.
 21. Sekcja ekologiczna Samorządu Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, 1996, nr październik, s. 11.
 22. Ekologia sprzed lat: Zobaczyć Boży świat, 1997, nr 1, s. 12.
 23. Ekologiczny ogólnopolski konkurs dla szkół i przedszkoli, 1997, nr 1, s. 12.
 24. Zasadźmy po jednym drzewie, 1997, nr 1, s. 12.
 25. Pozorne korzyści i wielkie zagrożenie, 1997, nr 2, s. 9.
 26. Rady na odpady, 1997, nr 2, s. 9.
 27. 22 kwietnia święto Ziemi, 1997, nr 3, s. 9.
 28. Sami winni kataklizmowi 1997 nr 5 s. 12, zob. dział Wywiady. /wypowiedzi powodzian w Konradowie/
 29. Ochrona przyrody w naszej gminie, 1997, nr 3, s. 8. /Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, Rezerwaty przyrody, Kamera, Pomniki przyrody/
 30. święto Ziemi w komputerze, 1997, nr 3, s. 9.
 31. Jak robią to inni, 1997, nr 4, s. 12.
 32. Europa w odpadach, 1997, nr 4, s. 12. /spalanie, kompostowanie, składowanie/
 33. Pioruny, 1997, nr 4, s. 12.
 34. Razem łatwiej, 1997, nr 5, s. 12. /powstanie Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej/
 35. Sprzatanie świata Polska`97, 1997, nr 5, s. 8.
 36. Nagrody, 1997, nr 6, s. 7.
 37. Nowak E., Działania ekologiczne w szkole w Brzostku, 1997, nr 6, s. 6, 7.
 38. Pierwsze działania GCEE, 1997, nr 6, s. 6.
 39. Wojnarowska U., W szkole w Nawsiu Brzosteckim, 1997, nr 6, s. 7
 40. Nagrody za sprzątanie, 1997, nr 7, s. 15.
 41. Nowy konkurs, 1997, nr 7, s. 15.
 42. Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej przypomina, 1998, nr 1, s. 12.
 43. Smutna strona zimy, 1998, nr 1, s. 12.
 44. Bieniek L., Utrzymanie porządku i czystości w gminie, 1998, nr 2, s. 12.
 45. GCEE, I Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej „święto Ziemi” - Brzostek`98, 1998, nr 3, s. 12.
 46. Ile mamy bocianów, 1998, nr 3, s. 12.
 47. Krupka B., Jak uratować żaby, 1998, nr 3, s. 8. /przedruk z „Gazety Krakowskiej”/
 48. Brzosteckie bociany, 1998, nr 4, s. 13.
 49. GCEE, Zakończenie ekologicznego roku szkolnego, 1998, nr 4, s. 12.
 50. Zalesianie Małopolski, 1998, nr 4, s. 12.
 51. Związek Gmin „Wisłoka”; Cele i sposoby działania, 1998, nr 4, s. 12.
 52. Ogólna charakterystyka zlewni rzeki Wisłoki, 1998, nr 5, s. 12.
 53. Ocena stanu czystości wód rzeki Wisłoki, 1998, nr 6, s. 4.
 54. Ramut D., Nagroda za sprzątanie, 1998, nr 6, s. 4.
 55. Dopływ rzeki Wisłoki, 1999, nr 1, s. 10.
 56. Efektywne użytkowanie energii, 1999, nr 2, s. 10.
 57. Bociany, 1999, nr 2, s. 12.
 58. Bugno F., Ustawa o obronie zwierząt, 1999, nr 3, s. 10.
 59. Tworzywa sztuczne a środowisko, 1999, nr 4, s. 10.
 60. aa, Tworzywa sztuczne a zdrowie człowieka, 1999, nr 5, s. 10.
 61. J. Z., święto Ziemi Brzostek `2000, 2000, nr 3, s. 11. /konkurs ekologiczny/
 62. Niespodzianki pogodowe, 2000, nr 3, s. 2.
 63. Obok rynku, 2000, nr 3, s. 2. /palenie śmieci obok rynku/
 64. Maziarz M., Sprzątanie świata 2000, 2000, nr 5, s. 7.
 65. Najpiękniejsze drzewa w naszej gminie, 2001, nr 1, s.1, 2. /.konkurs fotograficzny /
 66. AL, IV Turniej Wiedzy Ekologicznej “ Dzień Ziemi”- Brzostek ‘2001, nr 3, s.12.
 67. Tygrzyk w Brzostku, 2001, nr 5, s.11.
 68. Latacz H., Drzewa i my, 2002, nr 12, s. 12
 69. Latacz H., Agroturystyka szanse znaczenie i bariery, 2003, nr 5, s. 5
 70. f.l., Brzosteckie bociany, 2003, nr 8, s. 16
 71. H.L., Zdrowy dom, 2003, nr 12, s.7
 72. f.l., Słony czy plastikowy, 2004, nr 4, s. 15
 73. Batycki P., Cudze chwalicie, 2004, nr 5, s. 19
 74. Cudze chwalicie, 2004, nr 6, s. 16
 75. fl, Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki, 2004, nr 7, s. 6
 76. Cudze chwalicie, 2004, nr 7, s. 16 ; 2004, nr 8, s. 16
 77. Maziarz M., Sprzątanie świata, 2004, nr 10, s. 12
 78. Czech M, “ Stefek”, 2005, nr 2, s. 7
 79. Samborski J., Dziw natury, 2005, nr 7, s. 8
 80. Dziadura A., Wolność Tomku w swoim domku, 2005, nr 8, s. 14
 81. Wojewódzki Inspektor Ochrony środowiska, Niebezpieczne spalanie, 2005, nr 12, s. 11
 82. Kłęk K., Uratowali łabędzia, 2006, nr2, s. 7
 83. MM, Segregujemy odpady, 2006, nr 2, s. 8
 84. MM., Nagrody za zbiórkę surowców wtórnych, 2006, nr 2, s. 3
 85. fl., Segregacja odpadów, 2006, nr 5, s. 7
 86. fl, Taaaki grzyb, 2006, nr 10, s. 20
 87. fl, Już wiosna, 2007, nr 3, s. 15
 88. Dlaczego nie powinniśmy wypalać traw, 2007, nr 4, s. 9
 89. Na grzyby, na grzyby, 2007, nr 7, s. 18
 90. fl, Inwazja bocianów, 2007, nr 9, s. 14
 91. BZ., Akcja sprzątania świata, 2007, nr 10, s. 3
 92. fl., Sezon grzybowy w pełni, 2007, nr 10, s. 15
 93. Przewoźnik M., Ratujemy kasztany, 2007, nr 12, s. 12
 94. Bugno F., Odór nadchodzi mroźną nocą, 2008, nr 2, s. 7
 95. fl, Kącik fotograficzny, 2008, nr 10, s. 14; 2008, nr 11, s. 9; 2008, nr 12, s. 17; 2009, nr 1, s. 16; 2009, nr 2, s. 11; 2009, nr 3, s. 24; 2009, nr 4, s. 23; 2009, nr 5, s. 23; 2009, nr 6, s. 24; 2009, nr 8, s. 24; 2009, nr 9, s. 24; 2009, nr 10, s. 24; 2009, nr 11, s. 24; 2010, nr 1, s. 24; 2010, nr 2, s. 24; 2010, nr 3, s. 23, 24; 2010, nr 4, s. 28; 2010, nr 6, s. 28; 2010, nr 7, s. 28; 2010, nr 8, s. 28; 2010, nr 9, s. 28; 2010, nr 10, s. 28; 2010, nr 11, s. 40; 2010, nr 12, s. 36; 2011, nr 2, s. 32; 2011, nr 3, s. 32, 2011, nr 4, s. 36; 2011, nr 5, s. 32; 2011, nr 6, s. 40; 2011, nr 7, s. 36; 2011, nr 8, s. 36; 2011, nr 9, s. 36, 2011, nr 10, s. 36 2011, nr 11, s. 36; 2011, nr 12, s. 36; 2012, nr 1, s. 36; 2012, nr 2, s. 36; 2012, nr 3, s. 35; 2012, nr 4, s. 36; 2012, nr 5, s. 35; 2012, nr 6, s. 36; 2012, nr 7, s. 36; 2012, nr 8, s. 36; 2012, nr 9, s. 36; 2012, nr 10, s. 40; 2012, nr 11, s. 36; 2012, nr 12, s. 40; 2013, nr 1, s. 36; 2013, nr 2, s. 40; 2013, nr 3, s. 36; 2013, nr 4, s. 40; 2013, nr 5, s. 40; 2013, nr 6, s. 36; 2013, nr 7, s. 40; 2013, nr 8, s. 40; 2013, nr 9, s. 36; 2013, nr 10, s. 40; 2013, nr 11, s. 40; 2013, nr 12, s. 43, 44; 2014, nr 1, s. 40; 2014, nr 2, s. 40; 2014, nr 3, s. 44; 2014, nr 4, s. 44; 2014, nr 5, s. 44, 2014, nr 6, s. 44; 2014, nr 7, s. 48; 2014, nr 8, s. 44; 2014, nr 9, s. 44; 2014, nr 10, s. 48; 2014, nr 11, s. 52; 2014, nr 12, s. 48; 2015, nr 1, s. 44; 2015, nr 2, s. 40; 2015, nr 3, s. 40
 96. BZ, Akcja Sprzątania świata Polska 2008’, 2008, nr 10, s. 20
 97. Kokoczka S., Ratujmy wszyscy nasze środowisko, 2008, nr 10, s. 20
 98. Rezerwat Kamera, 2008, nr 10, s. 2
 99. Kawalec M., Geotermia ciepło i czysto, 2008, nr 12, s. 6
 100. Uczniowie SP w Nawsiu Brzosteckim, Nauka nie idzie w las a śmieci dokąd, 2009, nr 5, s. 18
 101. PS, Kos ptak czy nie ptak, 2009, nr 8, s. 8
 102. fl, Zakochani w koniach, 2009, nr 10, s. 7
 103. fl, Bobry na Gogołówce, 2009, nr 10, s. 8
 104. fl, Uwaga na zwisające sople, 2010, nr 2, s. 22
 105. Słupek J., Pamiętajmy o głodnych ptakach, 2010, nr 2, s. 9
 106. BZ, Kolejny raz sprzątali świat, zob. dział Oświata
 107. Nosal J., Niecodzienne zjawisko /zaćmienie słońca/, 2011, nr 1, s. 30
 108. Nosal J., Palić czy segregować, 2011, nr 7, s. 13
 109. Federacja, Bezpiecznewarzywa.pl-inauguracja kampanii, 2011, nr 8, s. 22, 23
 110. Nosal J., Brzosteckie bociany, 2011, nr 8, s. 12
 111. Nosal J., Zakwitły już po raz drugi, 2011, nr 9, s. 2
 112. Nosal J., Rogaty ogórek, 2011, nr 12, s. 34
 113. Słupek J., Ubrania dla jelenia, 2012, nr 6, s. 13
 114. BZ, Kocham lubię szanuję…nie śmiecę, 2012, nr 10, s. 26
 115. Nosal J., Sezon grzybowy rozpoczęty, 2012, nr 10, s. 39
 116. aa, Akcja edukacyjna ”Szukamy rady na nasze odpady”, 2012, nr 12, s. 13
 117. PS, Nalot 41 bocianów na Klecie, 2013, nr 4, s. 7
 118. Nosal J., Kwitną już czwarty raz /kwitnące kaktusy P. Kawalców z Nawsia Brzosteckiego/, 2013, nr 8, s. 22
 119. Lemek M., Akcja edukacyjno – informacyjna pn. Nasze dzieci segregują śmieci, 2014, nr 2, s. 23
 120. Stop wypalaniu traw, 2014, nr 4, s. 31
 121. Lemek M., Warto segregować śmieci bo wtedy miasto Brzostek się świeci – /konkurs/, 2014, nr 6, s. 20
 122. Lemek M., Gmina Brzostek dba o środowisko, 2014, nr 10, s. 15
 123. Rogala Z., Pogórzańska Konferencja wytwórców i użytkowników ProBio Emów, 2014, nr 12, s. 27, 28
 124. Dbajmy o środowisko, 2015, nr 3, s. 25
 125. Dbajmy wspólnie o środowisko, 2015, nr 7, s. 29
 126. Kobak U., Kącik fotograficzny, 2015, nr 4, s. 40; 2015, nr 5, s. 44; 2015, nr 6, s. 40; , 2015, nr 7, s. 44; 2015, nr 8, s. 40; 2015, nr 9, s. 44; 2015, nr 10, s. 36; 2015, nr 11, s. 40; 2015, nr 12, s. 44 2016, nr 1, s. 43; 2016, nr 2, s. 44; 2016, nr 3, s. 44; 2016, nr 4, s. 48; 2016, nr 5, s. 48; 2016, nr 6, s. 48; 2016, nr 7, s. 48; 2016, nr 8, s. 40; 2016, nr 9, s. 44; 2016, nr 10, s. 40; 2016, nr 11, s. 40; 2016, nr 12, s. 48
 127. Kobak U.,Fotokącik, 2021, nr 8, s. 40; 2021, nr 9, s. 48; nr 10, s. 48; 2022, nr 1, s. 36; 2022, nr 2, s. 40; 2022, nr 3, s. 48; 2022, nr 4, s. 40; 2022, nr 5, s. 51; 2022, nr 6, s. 52; 2022, nr 7, s. 40; 2022, nr 8, s. 36; 2022, nr 9, s. 36; 2022, nr 10, s. 36
 128. Kobak U., W ilości siła czyli mikroorganizmy górą, 2015, nr 12, s. 11
 129. Kolbusz J., Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami, 2015, nr 12, s. 30; 2016, nr 1, s. 26, 27;, 2016, nr 2, s. 27, 28; 2016, nr 3, s. 26, 27; 2016, nr 4, s. 32, 33; 2016, nr 5, s. 30, 31; 2016, nr 6, s. 32, 33; 2016, nr 7, s. 36, 37; 2016, nr 8, s. 31; 2016, nr 9, s. 36; 2016, nr 10, s. 24; 2016, nr 11, s. 29; 2016, nr 12, s. 35, 36 2017, nr 1, s. 34, 35; 2017 nr 2 s. 29; 2017, nr 3, s. 29; 2017, nr 4, s. 31; 2017, nr 5, s. 33; 2017, nr 6, s. 37, 44; 2017, nr 8, s. 34, 35; 2017, nr 9, s. 30, 31; 2017, nr 10, s. 38; 2017, nr 11, s. 27; 2017, nr 12, s. 31, 322018, nr 1, s. 26; 2018, nr 2, s. 31, 32; 2018, nr 3, s. 31, 32; 2018, nr 4, s. 36, 37; 2018, nr 5, s. 36, 37; 2018, nr 6, s. 30; 2018, nr 8, s.31, 32; 2018, nr 10, s. 50, 51; 2018, nr 11, s. 34, 35; 2018, nr 12, s. 36, 37; 2019, nr 1, s. 32; 2019, nr 2, s. 30, 31; 2019, nr 3, s. 30; 2019, nr 4, s. 33;, 2019, nr 5, s. 33; 2019, nr 6, s. 26 2019, nr 8, s. 33 2019, nr 9 s. 30 2019, nr 10, s. 26, 27
 130. Stop wypalaniu traw, 2015, nr 3, s. 25
 131. Torby ekologiczne, 2015, nr 3, s. 38
 132. Czyste środowisko nasz wspólny cel, 2016, nr 3, s. 9
 133. Kobak U, Bocian na wagę złota, 2016, nr 5, s. 7
 134. Król ptaków w gminie Brzostek, 2016, nr 1, s. 6
 135. UK, Nierówna walka /kontenery/, 2016, nr 10, s. 17
 136. Wojnarowska U., Dary jesieni z bogatą przeszłoscią, 2016, nr 10, s. 23
 137. JK, Cała Polska piecze chleb na zakwasie, 2017, nr 3, s. 29
 138. UK, A jednak przetrwały, 2017, nr 5, s. 31
 139. Zmiany w ochronie drzew i krzewów, 2017, nr 3, s. 6;, 2017, nr 7, s. 39
 140. Dbajmy wspólnie o środowisko w Gminie Brzostek, 2018, nr 1, s. 18
 141. Informacja prasowa, Gmina Brzostek doceniona za działania na rzecz ochrony pszczół, 2018, nr 9, s. 13
 142. Kobak U., Każdy powinien sprzątać po sobie, 2018, nr 1, s. 15, 16
 143. Krajewska O., Gmina Brzostek wspiera psy, 2018, nr 12, s. 27
 144. Nowy sposób segregacji śmieci, 2018, nr 1, s. 19
 145. Redakcja, Imprezka na cmentarzu? /puste puszki i butelki/, 2018, nr 2, s. 17
 146. UK, Zima atakuje, 2019, nr 1, s. 14
 147. UK, Luksemburskie zwyczaje, 2019 nr 4, s. 14
 148. Machaj W., Śmieciowa sprawa w Kamienicy Dolnej, 2019 nr 4, s. 14
 149. Emigrant, Nie tylko Darz Bór…, 2019, nr 12, s. 14
 150. Kobak U., Trujesz bliźniego swego jak siebie samego, 2020, nr 4, s. 10, 11
 151. UK, W skrócie, 2020, nr 11/12, s. 9
 152. Wodzisz N., Polska przyroda w obiektywie, 2020, nr 11/12, s. 18-20
 153. Urząd Miejski, Ochrona pomnika przyrody żywej w Januszkowicach, 2021, nr 5, s. 20
 154. zpl, Cichy zakątek w Gorzejowej, 2021, nr 6/7, s. 14
 155. Referat Mienia Komunalnego, Informacje dla mieszkańców Gminy Brzostek dotyczące ochrony środowiska, 2021, nr 10, s. 12
 156. Uchwała Antysmogowa dla podkarpacia, 2021, nr 10, s. 14
 157. Kobak U., Przemówią czy nie przemówią? Oto jest pytanie, zob. dział Legendy
 158. Referat Mienia Komunalnego, Projekt „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych…”, 2021, nr 11/12, s. 10
 159. Szarek E., Program „Czyste powietrze”, 2021, nr 11/12, s, 11-13
 160. ZGK, Konkurs ekologiczny „Eko-strój”, 2021, nr 11/12, s., 14-16
 161. Rogaczewski Sz., Między Drzewami, 2022, nr 1, s. 15; 2022, nr 2, s. 21; 2022, nr 3, s. 31; 2022, nr 4, s. 27; 2022, nr 5, s. 34, 35; 2022, nr 6, s. 40, 41; 2022, nr 7, s. 20, 21; 2022, nr 8, s. 22, 23; 2022, nr 9, s. 20, 21; 2022, nr 10, s. 18, 19
 162. ZPL, Otoczenie ma znaczenie!, 2022, nr 3, s. 8, 9;
 163. MKOŚ Materiały referatu, Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”, 2022, nr 3, s. 11
Aktualizowane: r.
Bibliografię opracowała Maria Kawalec
Aktualizuje Mateusz Łącki