BIBLIOGRAFIA

CZYTELNICY PISZĄ

 1. Niezgodność poglądów w sprawie publikowania wynagrodzeń, 1996, nr sierpień, s. 12
 2. Gadomski M., W trosce o bezpieczeństwo, 1996, nr 8, s.7
 3. Za małe święto, 1996, nr 8, s.7
 4. Gołąb M., Skąd związki z Wami, 1997, nr 2, s. 12
 5. Matka trzecioklasisty, Profilaktyka też za dodatkowe pieniądze, 1997, nr 2, s. 12
 6. Rutka J., Telefony i co dalej, 1997, nr 2, s. 12
 7. Lojko Barbara., Piękna nasza Polska cała..., 1997, nr 4, s. 10
 8. Bejska A., Szanowna Pani, 2000, nr 3, s. 10. /list do Redakcji/
 9. Adamkiewicz Z., /poezja/, 2000, nr 6, s. 18
 10. Szus A., / poezja /, 2000, nr 6, s. 18
 11. Tyburowski K., Szanowna Pani Redaktor, 2001, nr 1, s.16.
 12. Białas S., Pani Redaktor Urszula Wojnarowska, 2001, nr 3, s.9.
 13. Kaźmierczak I., Redakcja “Wiadomości Brzosteckich”, 2002, nr 7, s.11.
 14. Stanaszek W., Cudze chwalicie swego nie znacie, 2002, nr 9, s.4
 15. Rozwadowski R., Wójt Gminy Brzostek, 2002, nr 12, s. 12
 16. Dyrektor Naczelny ZOZ w Dębicy, 2003, nr 1, s. 7
 17. Szus A., Żyd Polski, 2003, nr 1, s. 7
 18. Szus A., Do “Wiadomości Brzosteckich”, 2004, nr 3, s. 12
 19. Tybur J., 2004, nr 9, s. 14
 20. Mieszkańcy przysiółków Zagórze Siedliskie i Smarżowskie,  Wiadomości Brzosteckie, 2004, nr 12, s. 14, 15
 21. Niezgoda F., Wiadomości Brzosteckie, 2004, nr 12, s. 14
 22. Szus A., Życzenia świąteczne “Poemy”,  2005, nr 1, s. 18
 23. Tybur J., Szanowny Panie Niezgoda, 2005, nr 1, s. 18
 24. Szus A., list do moich sąsiadów, 2005, nr 7, s. 15
 25. Salacha A., Redakcja „Wiadomości Brzosteckich”, 2006, nr 1 , s. 18
 26. Szus A., „Modlitwa” /poezja/, 2006, nr 3, s. 14
 27. Adam Szus, 2006, nr 6, s. 16
 28. Szus A., Brzosteckie wspomnienia /poezja/, 2008, nr 3, s. 14
 29. Kowalski B., 2008, nr 7, s. 15
 30. Przystasz M.D., 2008, nr 7, s.15
 31. Lenkiewicz J., Gratulacje, 2009, nr 1, s. 3
 32. Bigosińska Z., Droga Redakcjo, 2009, nr 2, s, 6
 33. Zyła Jadwiga pisze, 2013, nr 10, s. 25
 34. atsz, Zacny jubileusz, 2013, nr 12, s. 2
 35. BSR w Krakowie, Życzenia świąteczne, 2013, nr 12, s. 37
 36. Burmistrz Brzostku, Gratuluję, 2013, nr 12, s. 3
 37. Burmistrz Brzostku, Życzenia świąteczne, 2013, nr 12, s. 43
 38. Czytelnicy, list gratulacyjny, 2013, nr 12, s. 3
 39. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy SP w Brzostku, Życzenia świąteczne, 2013, nr 12, s. 43
 40. Dyrektor BSR w Krakowie o/Brzostek, Do Redakcji Wiadomości Brzosteckich, 2013, nr 12, s. 3
 41. Uczestnicy oraz pracownicy WTZ i Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku, Życzenia świąteczne, 2013, nr 12, s. 43
 42. Zyła J., Wspomnienia, 2014, nr 3, s. 17
 43. Tybur J., 70 lat temu, 2014, nr 4, s. 6
 44. Salacha ze Szczepanków A., Szanowna Redakcjo /pacyfikacja Brzostku/, 2014, nr 7, s. 4, 5
 45. Mróz E., Czytamy Wiadomości Brzosteckie, 2014, nr 8, s. 15
 46. Rogala Z., Szanowny Panie Janie, 2015, nr 1, s. 18
 47. Tybur J., Szanowna Pani Redaktor, 2015, nr 1, s. 18
 48. Rogala Z., Szanowny Panie Janie, 2015, nr 1, s. 18
 49. Tybur Jan, Szanowna Pani Redaktor, 2015, nr 1, s. 18
 50. Szeler Z., Partyjniactwo, 2016, nr 2, s. 18
 51. Baran W., Droga Redakcjo, 2017, nr 3, s. 30
 52. Kowalski B., Rozmawiajmy między sobą, 2017, nr 4, s. 27
 53. Kowalski B., szanowna Redakcjo, 2017, nr 8, s. 30, 31
 54. Słupek J., Odpowiedź na list Weroniki Baran, 2017, nr 4, s. 27
 55. Stanek J., /Władysław Zastawny – nawiązanie do jego osiągnięć naukowych/, 2017, nr 10, s. 33
 56. Dyrekcja i Grono ZS im JP II w Brzostku, O szkolnictwie średnim w gminie słów kilka, 2018, nr 11, s. 25
 57. Hołowicki G., /bieżące problemy środowiska/ 2018, nr 4, s. 31
 58. Kowalski B., Chrońmy dzieci przed polityką, 2018, nr 5, s. 29
 59. Kowalski J., Uderz w stół nożyce się odezwą, 2018, nr 12, s. 30, 31
 60. Słupek J., Dziś sama kapusta, bez grochu, 2018, nr 11, s. 25, 26
 61. Kowalski B., Motoryzacja a bezpieczeństwo, 2019, nr 1, s. 25
 62. Kowalski B., Ratujmy swoje dzieci., zob. dział Oświata
 63. Kowalski B., Pamiętnik apolityczny, 2019, nr 4, s. 17
 64. Kowalski B., Pomniki na cmentarzu w Brzostku, 2019, nr 12, s. 35
 65. Kowalski B., Czułość co to takiego, 2020, nr 2, s. 29
 66. Kowalski B., Czego nas uczy koronawirus, 2020, nr 5-6, s. 34
 67. Kowalski B., Wiosenny wiatr, 2020, nr 5-6, s. 35
 68. Kowalski B., Praca związanymi rękami, 2020, nr 7, s. 21, 22
 69. Kowalski B., Czy koronawirus doprowadzi nas do braterstwa, 2020, nr 11/12, s. 27
 70. BK, Ze spraw życia lokalnego naszego środowiska, 2020, nr 11/12, s. 27
 71. Kowalski B., Co nas czeka w roku 2022, 2020, nr 11/12, s. 28
 72. Stanek J., Sprostowanie, 2020, nr 11-12, s. 29
 73. Kowalski B., Bierzmy przykład z sąsiadów, Powiększyć miasto zmniejszyć gminę, 2021, nr 2, s, 34, 35
 74. Staniszewski W., Burmistrz odpowiada, 2021, nr 5, s. 21
 75. Kowalski B., Podziękowanie, 2021, nr 6/7, s. 27
 76. Kowalski B., Łączyć czy dzielić dalej, 2021, nr 8, s. 26, 27
 77. Stanek D., Pani Urszulo, 2021, nr 8, s. 27
 78. Kowalski B., Nauka to potęga, Przedstawiamy prawdę całkowitą, 2021, nr 10, s. 36, 37
 79. Kowalski B., Ostrzeżenia, 2022, nr 1, s. 24
 80. Kowalski B., Świat zmieniany w piekło, 2022, nr 3, s. 37
 81. Cholewiak S., Mieszkańcy gotują, 2022, nr 11, s. 19; 2022, nr 12, s. 19
 82. Stanek J., Redakcja „Wiadomości Brzosteckich”, 2022, nr 12, s. 31
 83. Kowalski B., Kopertowe chodniki czy unowocześnienie cmentarza?, 2022, nr 12, s. 31, 32
 84. Staniszewski W., Mieszkańcy gotują, 2023, nr 1, s. 16
 85. Piłat-Lechowska Z., Mieszkańcy gotują, 2023, nr 2, s. 22
 86. ck, Potrzeba nam nowego pomnika w Brzostku! , 2023, nr 3, s. 18
 87. Rogowska E., Mieszkańcy gotują, 2023, nr 3, s. 20
 88. CK, Czytelnicy piszą, 2023, nr 4, s. 9
 89. Czytelnik, Czytelnicy piszą…, 2023, nr 6, s. 39
 90. Czytelnicy piszą, 2023, nr 8, s. 15
 91. A.W., Śmierć (czy aby na pewno) nadchodzi jesienią?, 2023, nr 10, s. 13
 92. Czarny J., Oda do nicości, 2024, nr 1, s. 23
 93. Czytelnicy piszą – Brzostek dla bogaczy, 2024, nr 2, s. 21
 94. Czytelnicy piszą, 2024, nr 4, s. 28, 29
Aktualizowane: r.
Bibliografię opracowała Maria Kawalec
Aktualizuje Mateusz Łącki