Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu
Uczciwie pracuj na rodzinnym progu.

logo

Pismo Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, Rady Miejskiej oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

Już w sprzedaży

Nowy numer

Aktualny numer

(316) marzec 2024 r.

nowy numer

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

Redaguje zespół: Urszula Kobak (red. nacz.), Paweł Batycki, Alina Dobrowolska, Magdalena Kozłowska, Mateusz Łącki, Elżbieta Michalik, Jacek Samborski (red. techn.), Marzena Sołtys, Natalia Świętoń, Krzysztof Tyburowski, Katarzyna Wojdyła (layout), Daniel Wójcik, Justyna Zegarowska

Druk: Drukarnia PRINTGRAPH Brzesko

Ważna informacja

Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 7 dnia miesiąca jego wydania na adres: wiadomosci@brzostek.pl

Ze względu na druk w kolorze materiały graficzne z kolorowym tłem na całą szerokość strony A4 powinny posiadać min. 3 mm margines i obowiązkowo 3 mm na spad ze wszystkich stron i takie należy dostarczyć. - Tu instrukcja

CENNIK REKLAM

Wszystkie numery „Wiadomości Brzosteckich” wydawane będą w kolorze.

Opłata za zamieszczenie reklamy lub ogłoszenia w jednym numerze:

1 strona A4 160 zł
½ strony A4 90 zł
¼ strony A4 lub mniej 60 zł

♦ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie miesięcznika.

♦ Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce gazety.

♦ Numer konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 8589 0006 0080 0210 2062 0001

♦ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki za zamieszczenie reklamy.

♦ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.

♦ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organizacyjnych gminy.

UWAGA!

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nadesłany, redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie materiałów niezamawianych nie jest równoznaczne z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane w gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów oraz do korekty w zakresie poprawności językowej.