Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu
Uczciwie pracuj na rodzinnym progu.

logo

Pismo Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, Rady Miejskiej oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

Nowy numer

Już w sprzedaży

Aktualny numer

(320) lipiec 2024 r.

aktualny numer

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

Redaguje zespół: Urszula Kobak (red. nacz.), Paweł Batycki, Alina Dobrowolska, Magdalena Kozłowska, Mateusz Łącki, Elżbieta Michalik, Jacek Samborski (red. techn.), Marzena Sołtys, Natalia Świętoń, Krzysztof Tyburowski, Katarzyna Wojdyła (layout), Justyna Zegarowska

Druk: Drukarnia PRINTGRAPH Brzesko

Ważna informacja

Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 5 dnia miesiąca jego wydania na adres: wiadomosci@brzostek.pl

Ze względu na druk w kolorze materiały graficzne z kolorowym tłem na całą szerokość strony A4 powinny posiadać min. 3 mm margines i obowiązkowo 3 mm na spad ze wszystkich stron i takie należy dostarczyć. - Tu instrukcja

CENNIK REKLAM

Wszystkie numery „Wiadomości Brzosteckich” wydawane będą w kolorze.

Opłata za zamieszczenie reklamy lub ogłoszenia w jednym numerze:

1 strona A4 160 zł
½ strony A4 90 zł
¼ strony A4 lub mniej 60 zł

♦ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie miesięcznika.

♦ Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce gazety.

♦ Numer konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 8589 0006 0080 0210 2062 0001

♦ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki za zamieszczenie reklamy.

♦ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.

♦ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organizacyjnych gminy.

UWAGA!

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nadesłany, redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie materiałów niezamawianych nie jest równoznaczne z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane w gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów oraz do korekty w zakresie poprawności językowej.